Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3770/L

Business name: 
ELDOR Slovakia, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 07/15/2008 until: 09/23/2009)
ELDOR Slovakia, s.r.o.
  (from: 04/22/2002 until: 07/14/2008)
ELDOR Slovakia, s.r.o., "v likvidácií"
  (from: 11/19/2001 until: 04/21/2002)
ELDOR Slovakia, s.r.o.
  (from: 12/04/1996 until: 11/18/2001)
Registered seat: 
Závodná 459
Nižná 027 43
  (from: 12/04/1996 until: 09/23/2009)
Identification number (IČO): 
36 014 591
  (from: 12/04/1996)
Date of entry: 
12/04/1996
  (from: 12/04/1996)
Person dissolved from: 
7.7.2008
  (from: 09/24/2009)
Date of deletion: 
09/24/2009
  (from: 09/24/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/24/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/04/1996)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a opravy dielov pre elektronické zariadenia
  (from: 12/04/1996 until: 02/02/2004)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 05/12/2000 until: 02/02/2004)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/12/2000 until: 02/02/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/12/2000 until: 09/23/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/12/2000 until: 09/23/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 05/12/2000 until: 09/23/2009)
Partners: 
ELDOR Corporation s. P. a
Via Plinio snc
Orsenigo - Como 220 30
Italian Republic
  (from: 04/25/1997 until: 04/19/2004)
OTF - Holding, a.s. IČO: 36 010 049
Závodná 459
Nižná 027 43
Slovak Republic
  (from: 02/05/1999 until: 05/11/2000)
OTF, a.s. IČO: 31 562 990
Závodná 459
Nižná
Slovak Republic
  (from: 04/25/1997 until: 02/04/1999)
OTF, a.s. IČO: 31 562 990
Závodná 459
Nižná
Slovak Republic
  (from: 12/04/1996 until: 04/24/1997)
ELDOR Corporation s. P. a.
Via Plinio snc
Orsenigo - Como 220 30
Italian Republic
  (from: 04/20/2004 until: 09/23/2009)
Forfin Holdings B.V. IČO: 24 196 667
Max Euwelaan 61
Rotterdam 3062MA
Kingdom of the Netherlands
  (from: 05/12/2000 until: 09/23/2009)
Contribution of each member: 
OTF, a.s.
Amount of investment: 27 115 000 Sk Paid up: 27 115 000 Sk
  (from: 12/04/1996 until: 04/24/1997)
OTF, a.s.
Amount of investment: 2 712 000 Sk Paid up: 2 712 000 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 02/04/1999)
ELDOR Corporation s. P. a
Amount of investment: 24 403 000 Sk Paid up: 24 403 000 Sk
  (from: 04/25/1997 until: 04/19/2004)
OTF - Holding, a.s.
Amount of investment: 2 712 000 Sk Paid up: 2 712 000 Sk
  (from: 02/05/1999 until: 05/11/2000)
Forfin Holdings B.V.
Amount of investment: 2 712 000 Sk Paid up: 2 712 000 Sk
  (from: 05/12/2000 until: 02/06/2009)
ELDOR Corporation s. P. a.
Amount of investment: 65 557 000 Sk Paid up: 65 557 000 Sk
  (from: 04/20/2004 until: 02/06/2009)
Forfin Holdings B.V.
Amount of investment: 90 021,907987 EUR Paid up: 90 021,907987 EUR
  (from: 02/07/2009 until: 09/23/2009)
ELDOR Corporation s. P. a.
Amount of investment: 2 176 093,739627 EUR Paid up: 2 176 093,739627 EUR
  (from: 02/07/2009 until: 09/23/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/22/2002 until: 09/23/2009)
Individual managing director
  (from: 11/19/2001 until: 04/21/2002)
Individual managing director
  (from: 09/22/1997 until: 11/18/2001)
konatelia
  (from: 12/04/1996 until: 09/21/1997)
Pierangelo Canci
383
Podbiel
Until: 06/25/2003
  (from: 09/22/1997 until: 02/02/2004)
JUDr. Zoltán Ludik
Konventná 2
Bratislava
  (from: 12/04/1996 until: 09/21/1997)
Ing. Marián Medvecký
258
Tvrdošín - Krásna Hôrka
  (from: 12/04/1996 until: 09/21/1997)
Vito Bovoli
Via Puianello 10/c
Castelvetro
Talianska republika
residence in the Slovak Republic :
Alstrova 202
Bratislava
From: 07/01/2003
  (from: 02/03/2004 until: 09/23/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/22/2002 until: 09/23/2009)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 11/19/2001 until: 04/21/2002)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje kona teľ, samostatne.
  (from: 09/22/1997 until: 11/18/2001)
Konatelia konajú a podpisujú vždy dvaja spoločne.
  (from: 12/04/1996 until: 09/21/1997)
Capital: 
2 266 115,647614 EUR Paid up: 2 266 115,647614 EUR
  (from: 02/07/2009 until: 09/23/2009)
68 269 000 Sk Paid up: 68 269 000 Sk
  (from: 04/20/2004 until: 02/06/2009)
27 115 000 Sk
  (from: 12/04/1996 until: 04/19/2004)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/07/2008
  (from: 02/07/2009)
Date of entry into voluntary liquidation: 07/07/2008
  (from: 07/15/2008 until: 02/06/2009)
 Liquidators:
Dr. Vito Bovoli
via Cavedoni 62
Castelvetro
Taliansko
From: 07/07/2008 Until: 09/24/2009
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Dr. Vito Bovoli
via Cavedoni 62
Castelvetro
Taliansko
From: 07/07/2008
  (from: 07/15/2008 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Pierangelo Canci
383
Podbiel
  (from: 11/19/2001 until: 04/21/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná za spoločnosť samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom "likvidátor".
  (from: 07/15/2008)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/22/2008
  (from: 02/07/2009)
Other legal facts: 
Na základe návrhu zo dňa 24.08.2009, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie zo dňa 07.07.2008, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Dolný Kubín zo dňa 13.08.2009, sa obchodná. spoločnosť s obchodným menom ELDOR Slovakia, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO: 36 014 591 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 24.09.2009 v y m a z á v a.
  (from: 09/24/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice čís. NZ 1117/96 zo dňa 31.10.1996 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10314
  (from: 12/04/1996 until: 09/23/2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9. 12. 1996 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 04/25/1997 until: 09/23/2009)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.8.1997 bola schválená zmena zakladateľskej listiny vo forme novej Spoločenskej zmluvy
  (from: 09/22/1997 until: 09/23/2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.6. 1996 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 07/03/1998 until: 09/23/2009)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 17.9.1998 bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 02/05/1999 until: 09/23/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.1. 2000 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/12/2000 until: 09/23/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10.9.2001 bolo rozhodnuté o zrušení spločnosti likvidáciou.
  (from: 11/19/2001 until: 09/23/2009)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 21.2.2002 potvrdilo rozhodnutie spoločníkov spoločnosti zo dňa 25.1.2002 o zrušení rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti likvidáciou a schválili úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/22/2002 until: 09/23/2009)
Na valnom zhromaždení dňa 25.6.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/03/2004 until: 09/23/2009)
Na valnom zhromaždení dňa 26.9.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/20/2004 until: 09/23/2009)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person