Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10184/R

Obchodné meno: 
PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
  (od: 09.07.1999)
Sídlo: 
Dolný Šianec 1013/1
Trenčín 911 48
  (od: 09.07.1999)
IČO: 
36 308 862
  (od: 09.07.1999)
Deň zápisu: 
09.07.1999
  (od: 09.07.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.07.1999)
Predmet činnosti: 
inžinierska činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 09.07.1999)
stavebníctvo - vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych, pozemných a inžinierskych stavieb
  (od: 09.07.1999)
poskytovanie software
  (od: 09.07.1999)
dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát
  (od: 09.07.1999)
podnikateľské poradenstvo v oblasti investičnej výstavby a projektovania
  (od: 09.07.1999)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 09.07.1999)
maloobchod v rámci voľnej ohlasovacej živnosti
  (od: 09.07.1999)
veľkoobchod v rámci voľnej ohlasovacej živnosti
  (od: 09.07.1999)
reprografické práce
  (od: 09.07.1999)
prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel
  (od: 09.07.1999)
odborné kurzy a semináre v oblasti investičnej výstavby a projektovania
  (od: 09.07.1999)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 09.07.1999)
projektovanie stavieb - Pozemné stavby
  (od: 09.07.1999)
projektovanie stavieb - Technické vybavenie stavieb
  (od: 09.07.1999)
projektovanie stavieb - Technologické zariadenie stavieb
  (od: 09.07.1999)
stavebný dozor v odbore pozemné stavby
  (od: 09.07.1999)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (od: 09.07.1999)
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
  (od: 09.07.1999)
poradenské služby v oblasti stavebníctva
  (od: 09.07.1999)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (od: 29.03.2004)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkovaním nehnuteľností
  (od: 29.03.2004)
projektovanie stavieb - inžinierske stavby
  (od: 29.03.2004)
projektovanie stavieb - komplexné priemyselné stavby
  (od: 29.03.2004)
projektovanie stavieb - statika stavieb
  (od: 29.03.2004)
projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby
  (od: 29.03.2004)
projektovanie stavieb - požiarna ochrana
  (od: 29.03.2004)
rozpočtové a kalkulačné práce pre projektovú dokumentáciu
  (od: 29.03.2004)
projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovacie a klimatizačné zariadenia
  (od: 29.03.2004)
projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - zdravotechnické zariadenia a inštalácie
  (od: 29.03.2004)
projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete (plynovody), - technické vybavenie stavieb - zdravotechnika - vnútorný rozovd plynu, technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov
  (od: 29.03.2004)
projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - výrobné technologické zariadenia
  (od: 29.03.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru v odbore inžinierske stavby - dopravné stavby
  (od: 29.03.2004)
stavebný dozor v kategórii inžinierske stavby, odbor komplexné priemyselné stavby
  (od: 29.03.2004)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 08.07.2011)
projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: projektovanie technologických zariadení a stavieb na úpravu vyhradených a nevyhradených nerastov a keramických surovín
  (od: 04.03.2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 04.03.2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 04.03.2017)
projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: úprava a zušľachťovanie nevyhradených nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 05.08.2016 do: 03.03.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.07.1999)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 15.08.2015
  (od: 18.08.2015)
Ing. Eduard Krištof - člen
861
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 15.08.2015
  (od: 18.08.2015)
Ing. Henrich Pavlík - člen
Velčice 504
Chocholná - Velčice 913 04
Vznik funkcie: 15.08.2015
  (od: 18.08.2015)
JUDr.Ing. Adolf Balogh
Stará Vinárska 7
Bratislava
  (od: 09.07.1999 do: 14.04.2003)
JUDr.Ing. Adolf Balogh
Stará Vinárska 7
Bratislava
Vznik funkcie: 09.07.1999
  (od: 15.04.2003 do: 28.08.2007)
JUDr.Ing. Adolf Balogh
Stará Vinárska 7
Bratislava
Vznik funkcie: 09.07.1999 Skončenie funkcie: 27.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ing. Richard Kerekeš
Moyzesova 2
Trenčín
  (od: 09.07.1999 do: 14.04.2003)
Ing. Richard Kerekeš
Moyzesova 2
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999
  (od: 15.04.2003 do: 28.08.2007)
Ing. Richard Kerekeš
Moyzesova 2
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999 Skončenie funkcie: 27.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ing. Eduard Krištof
Halalovka 2389/10
Trenčín
  (od: 09.07.1999 do: 14.04.2003)
Ing. Eduard Krištof
Halalovka 2389/10
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999
  (od: 15.04.2003 do: 28.08.2007)
Ing. Eduard Krištof
Halalovka 2389/10
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999 Skončenie funkcie: 27.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ing. Eduard Krištof - člen
861
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 28.08.2007
  (od: 30.07.2009 do: 17.08.2015)
Ing. Eduard Krištof - člen
861
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 28.08.2007 Skončenie funkcie: 14.08.2015
  (od: 18.08.2015 do: 17.08.2015)
Ing. Eduard Krištof - člen
Halalovka 2389/10
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 29.07.2009)
Ing. Igor Mikula - člen
Na Zongorke 7434/15
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.07.2009
  (od: 30.07.2009 do: 17.08.2015)
Ing. Igor Mikula - člen
Na Zongorke 7434/15
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.07.2009 Skončenie funkcie: 14.08.2015
  (od: 18.08.2015 do: 17.08.2015)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
Šafárikova 1
Trenčín
  (od: 09.07.1999 do: 14.04.2003)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
J.B.Magina 2294/3
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999
  (od: 15.04.2003 do: 03.08.2006)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - člen
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.07.1999
  (od: 04.08.2006 do: 28.08.2007)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - člen
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.07.1999 Skončenie funkcie: 27.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 17.08.2015)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.08.2007 Skončenie funkcie: 14.08.2015
  (od: 18.08.2015 do: 17.08.2015)
Ing. Pavel Strapec
Stromova 4
Trenčín
  (od: 09.07.1999 do: 14.04.2003)
Ing. Pavel Strapec
Stromova 4
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999
  (od: 15.04.2003 do: 28.08.2007)
Ing. Pavel Strapec
Stromova 4
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999 Skončenie funkcie: 27.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda
Stromová 4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 29.07.2009)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda
Stromová 4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.08.2007 Skončenie funkcie: 25.03.2009
  (od: 30.07.2009 do: 29.07.2009)
Ing. Július Vinický
Soblahovská 1112/47
Trenčín
  (od: 09.07.1999 do: 14.04.2003)
Ing. Július Vinický
Soblahovská 1112/47
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999
  (od: 15.04.2003 do: 28.08.2007)
Ing. Július Vinický
Soblahovská 1112/47
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999 Skončenie funkcie: 27.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva. Predseda predstavenstva podpisuje samostatne a ostatní členovia predstavenstva podpisujú vždy spoločne s predsedom predstavenstva.
  (od: 30.07.2009)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva. Predseda predstavenstva podpisuje samostatne. Ostatní členovia predstavenstva podpisujú vždy dvaja. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 09.07.1999 do: 29.07.2009)
Základné imanie: 
34 000 EUR Rozsah splatenia: 34 000 EUR
  (od: 30.07.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 15.04.2003 do: 29.07.2009)
1 000 000 Sk
  (od: 09.07.1999 do: 14.04.2003)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 30.07.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.04.2003 do: 29.07.2009)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.10.2000 do: 14.04.2003)
Počet: 1000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.07.1999 do: 16.10.2000)
Akcionár: 
REALESTATE Trenčín, s.r.o.
Soblahovská 7040
Trenčín 911 01
  (od: 30.07.2009)
KERAMOPROJEKT TRENĆÍN a.s.
Dolný Šianec 1013/1
Trenčín 911 48
  (od: 15.04.2003 do: 29.07.2009)
Dozorná rada: 
Daniela Mikulášová
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 15.08.2015
  (od: 25.07.2019)
Ing. Miloš Bero
Zamarovská 92/102
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 01.08.2015
  (od: 04.03.2017)
Ing.arch. Igor Lampart
Slnečné nám. 1383/19
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.02.2019
  (od: 08.02.2019)
JUDr. Adolf Balogh - predseda
Stará vinárska 7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 28.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 29.07.2009)
JUDr. Adolf Balogh - predseda
Stará vinárska 7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 28.08.2007 Skončenie funkcie: 24.07.2009
  (od: 30.07.2009 do: 29.07.2009)
Miloš Bero
Zamarovská 92/102
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 01.08.2015
  (od: 18.08.2015 do: 03.03.2017)
Ing. Barbora Kovešová
Ševčenkova 29
Bratislava
  (od: 09.07.1999 do: 14.04.2003)
Ing. Barbora Kovešová
Ševčenkova 29
Bratislava
Vznik funkcie: 09.07.1999
  (od: 15.04.2003 do: 28.08.2007)
Ing. Barbora Kovešová
Ševčenkova 29
Bratislava
Vznik funkcie: 09.07.1999 Skončenie funkcie: 27.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Ing. Miroslav Kubiš
44
Selec 913 36
Vznik funkcie: 25.07.2009
  (od: 30.07.2009 do: 17.08.2015)
Ing. Miroslav Kubiš
44
Selec 913 36
Vznik funkcie: 25.07.2009 Skončenie funkcie: 14.08.2015
  (od: 18.08.2015 do: 17.08.2015)
Ing. Miroslav Kubiš
44
Selec 913 36
Vznik funkcie: 15.08.2015
  (od: 18.08.2015 do: 07.02.2019)
Ing. Miroslav Kubiš
44
Selec 913 36
Vznik funkcie: 15.08.2015 Skončenie funkcie: 04.02.2019
  (od: 08.02.2019 do: 07.02.2019)
Kvetoslava Mišáková
Žilinská 12
Trenčín
  (od: 09.07.1999 do: 14.04.2003)
Kvetoslava Mišáková
Žilinská 12
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999
  (od: 15.04.2003 do: 28.08.2007)
Kvetoslava Mišáková
Žilinská 12
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999 Skončenie funkcie: 27.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Kvetoslava Mišáková
Žilinská 12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 17.08.2015)
Kvetoslava Mišáková
Žilinská 12
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 28.08.2007 Skončenie funkcie: 14.08.2015
  (od: 18.08.2015 do: 17.08.2015)
Ing. Henrich Pavlík
Velčice 504
Chocholná - Velčice 913 04
Vznik funkcie: 28.08.2007
  (od: 30.07.2009 do: 17.08.2015)
Ing. Henrich Pavlík
Velčice 504
Chocholná - Velčice 913 04
Vznik funkcie: 28.08.2007 Skončenie funkcie: 31.07.2015
  (od: 18.08.2015 do: 17.08.2015)
Ing. Henrich Pavlík
Velčice 508
Chocholná - Velčice 913 04
Vznik funkcie: 28.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 29.07.2009)
Ing. Igor Potočný
Švermova 33
Trenčín
  (od: 09.07.1999 do: 14.04.2003)
Ing. Igor Potočný
Švermova 33
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999
  (od: 15.04.2003 do: 28.08.2007)
Ing. Igor Potočný
Švermova 33
Trenčín
Vznik funkcie: 09.07.1999 Skončenie funkcie: 27.08.2007
  (od: 29.08.2007 do: 28.08.2007)
Daniela Mikulášová
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 15.08.2015
  (od: 18.08.2015 do: 24.07.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 69/99, NZ 60/99 spísanej dňa 22.2.1999 a rozhodnutím zakladateľa, jednorázovo, §§ 172, 175 a prijatím Stanov.
  (od: 09.07.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.12.1999 (notárska zápisnica č. N 630/99, Nz 599/99 zo dňa 20.12.1999 v znení jej oprávného písomného vyhotovenia) schválilo zmenu Stanov a.s. (dodatok č. 1 k Stanovám a.s.).
  (od: 17.10.2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 27.12.2002 (notárska zápisnica N 739/2002, NZ 725/2002 zo dňa 27.12.2002) schválilo zmeny stanov - dodatok č. 2, ktorými boli zosúladené stanovy so zák. č. 500/2001 Z.z.
  (od: 15.04.2003)
Rozhodnutím jediného akcionára dňa 19.12.2003 (N 766/2003, NZ 124889/2003) bol schválený Dodatok č. 3 k Stanovám, ktorým sa rozšíril predmet činnosti spoločnosti.
  (od: 29.03.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)