Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10129/T

Obchodné meno: 
Bekaert Hlohovec, a.s.
  (od: 01.10.2003)
Sídlo: 
Mierová 2317
Hlohovec 920 28
  (od: 18.10.1999)
IČO: 
36 234 052
  (od: 18.10.1999)
Deň zápisu: 
18.10.1999
  (od: 18.10.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 18.10.1999)
Predmet činnosti: 
výroba ťahaných drôtov a výrobkov z drôtu
  (od: 18.10.1999)
výroba iných základných anorganických chemických látok
  (od: 18.10.1999)
zámočníctvo
  (od: 18.10.1999)
kovoobrábanie
  (od: 18.10.1999)
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (od: 18.10.1999)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 18.10.1999)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 18.10.1999)
vodoinštalatérstvo
  (od: 18.10.1999)
elektroinštalatérstvo
  (od: 18.10.1999)
plynoinštalatérstvo
  (od: 18.10.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 18.10.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 18.10.1999)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 18.10.1999)
poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobnou činosťou spoločnosti
  (od: 18.10.1999)
výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny
  (od: 31.10.2000)
colná a deklaračná činnosť
  (od: 31.10.2000)
aplikovaný vývoj výrobkov, technológií a konštrukcií, zariadení pre výrobkovú a technologickú inováciu v odboroch výrobnej činnosti
  (od: 31.10.2000)
finančný leasing
  (od: 31.10.2000)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 31.10.2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 18.12.2000)
vedenie účtovníctva
  (od: 18.12.2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 18.12.2000)
vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie
  (od: 18.12.2000)
inžinierske činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2003)
nástrojárstvo - výroba nástrojov
  (od: 01.10.2003)
výroba, úprava a rozvod vody
  (od: 01.10.2003)
kúrenárstvo
  (od: 01.10.2003)
skladovanie a uskladňovanie
  (od: 01.10.2003)
reklamné a propagačné činnosti
  (od: 01.10.2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.10.2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.10.2003)
spracovanie dát
  (od: 01.10.2003)
výroba oceľových drôtov, výrobkov z oceľových drôtov, oceľových kordov a výrobkov z oceľových kordov
  (od: 01.10.2003)
poradenská činnosť v oblasti výroby oceľových drôtov a kordov
  (od: 01.10.2003)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 01.10.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.10.2003)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (od: 01.10.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.06.2003)
Branislav Šimo - Člen predstavenstva
Kruhová 3463/9
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 27.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2019)
Jan Maria Marcel Albertine Boelens - Člen predstavenstva
Groenstraat 37
Destelbergen 9070
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 22.12.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.01.2021)
Jozef Filo - predseda predstavenstva
Zbehy 447
Zbehy 951 42
Vznik funkcie: 26.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 23.06.2003)
Základné imanie: 
15 939 317 EUR Rozsah splatenia: 15 939 317 EUR
  (od: 04.07.2009)
Akcie: 
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 16 597 EUR
  (od: 04.07.2009)
Počet: 478
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 04.07.2009)
Počet: 11
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 04.07.2009)
Počet: 87
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
  (od: 04.07.2009)
Dozorná rada: 
František Balaga
Rázusova 822/62
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 09.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.01.2021)
Frédéric Peeters
Jacobuslei 131
Brasschaat 2930
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 27.08.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.12.2019)
Stijn Robert Jozef Vanneste
Duikerstraat 4
Ingelmunster 8770
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 26.08.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené na ustanovujúcom VZ akcionárov dňa 30.09.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 791/99, Nz 740/99 podľa slovenského práva.
  (od: 18.10.1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 29.10.1999 formou notárskej zápisnice č. N 884/99, Nz 831/99.
  (od: 24.11.1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ zo dňa 22.12.1999 formou notárskej zápisnice č. N 1097/99, Nz 1038/99.
  (od: 10.01.2000)
Notárska zápisnica N 923/00, Nz 872/00 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 18.12.2000)
Notárska zápisnica N 715/02, Nz 774/02 o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.09.2002)
Rozhodnutím jediného akcionára, ktoré bolo vykonané formou notárskej zápisnice N 261/2003, Nz 26442/2003 zo dňa 09.04.2003, bola schválená zmena stanov a menovaní členovia predstavenstva a dozornej rady. Funkcia členov predstavenstva pp. Ing. Jozef Strieženec, Ing. Richard Schultz, Ing. Jozef Špirko a Ing. Viliam Maroš zanikla dňa 08.04.2003. Funkcia členov dozornej rady pp. Mgr. Jozef Oravkin, Ing. Miroslav Mihalus a Ing. Vladimír Rajčák zanikla dňa 08.04.2003.
  (od: 23.06.2003)
Spoločnosť Drôtovňa Drôty, a.s., Hlohovec je nástupníckou spoločnosťou zrušenej obchodnej spoločnosti Drôtovňa KORDY, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 233 706, ktorá bola zrušená dňom 01.10.2003 bez likvidácie práve zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Drôtovňa Drôty, a.s., Hlohovec, ktorá zároveň preberá všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej obchodnej spoločnosti Drôtovňa KORDY, a.s., Hlohovec. Valné zhromaždenie spoločnosti Drôtovňa Drôty, a.s., Hlohovec na zasadnutí zo dňa 04.09.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 2345/2003, Nz 77178/2003 schválilo nové znenie stanov a zmluvou o zlúčení spoločnosti. Zmena obchodného mena z Drôtovňa Drôty, a.s. na Bekaert Hlohovec, a.s..
  (od: 01.10.2003)
So súhlasom správcu dane sa dňom 12.05.2004 z obchodného registra Okresného súdu Trnava z odd.: Sro, vložka č. 13961 vymazal celý zápis subjektu: Obchodné meno: DH EKO, spol. s r.o., IČO: 36 253 146, so sídlom: Hlohovec, Mierová 2317. Spoločnosť DH EKO, spol. s r.o., bola zrušená bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou Bekaert Hlohovec, a.s., ktorá je jej právnym nástupcom. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) spoločnosti DH EKO, spol. s r.o., prešli na spoločnosť Bekaert Hlohovec, a.s., so sídlom: Hlohovec, Mierová 2317, IČO: 36 234 052. Zlúčenie spoločnosti DH EKO, spol. s r.o., a Bekaert Hlohovec, a.s., bolo schválené valným zhromaždením spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s., konanom dňa 15.12.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 662/2003, NZ 120694/2003.
  (od: 12.05.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  02.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)