Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10182/R

Obchodné meno: 
NAZA-Z, a.s.
  (od: 17.09.2013 do: 06.11.2018)
NAZA-Z, a.s. v konkurze
  (od: 01.05.2007 do: 16.09.2013)
NAZA-Z, a.s.
  (od: 09.06.1999 do: 30.04.2007)
Sídlo: 
Kasárenská 9
Trenčín 911 01
  (od: 09.06.1999 do: 06.11.2018)
IČO: 
36 308 412
  (od: 09.06.1999)
Deň zápisu: 
09.06.1999
  (od: 09.06.1999)
Deň výmazu: 
01.09.2015
  (od: 01.09.2015)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 01.09.2015)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.06.1999)
Predmet činnosti: 
výroba nábytku a bytových doplnkov ako aj zariadení rôznych interiérov a exteriérov včetne ich navrhovania
  (od: 09.06.1999 do: 31.08.2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností /veľkoobchod/
  (od: 09.06.1999 do: 31.08.2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností /maloobchod/
  (od: 09.06.1999 do: 31.08.2015)
opravy nábytku
  (od: 09.06.1999 do: 31.08.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.06.1999 do: 31.08.2015)
Ing. Vojtech Irša - podpredseda
Šmidkeho 7
Trenčín
  (od: 09.06.1999 do: 15.02.2000)
Ing. Jaromír Ješko - podpredseda
Dibrovová 242
Stará Turá
  (od: 16.02.2000 do: 31.08.2015)
JUDr. Jaromír Kaličiak - predseda
Mierova 48
Bratislava
  (od: 09.06.1999 do: 13.09.1999)
Juraj Šípek - predseda
Hviezdoslavova 2169/6
Topoľčany
  (od: 14.09.1999 do: 15.02.2000)
Ing. Marián Taška - predseda
Karpatská 3163
Žilina
  (od: 16.02.2000 do: 31.08.2015)
Ing. Jozef Vavro - člen
Žilinská 4/13
Trenčín
  (od: 09.06.1999 do: 31.08.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení zastupovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť Ing. Jozef Vavro. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu alebo pečiatke pripoja svoj podpis.
  (od: 09.06.1999 do: 31.08.2015)
Základné imanie: 
84 800 000 Sk
  (od: 09.06.1999 do: 31.08.2015)
Akcie: 
Počet: 8480
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 16.02.2000 do: 31.08.2015)
Počet: 8480
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 09.06.1999 do: 15.02.2000)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 26.6.2000
  (od: 17.09.2013)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 26.6.2000
  (od: 19.07.2000 do: 16.09.2013)
Správca konkurznej podstaty: 
Branislav Dufala
Palisády 36
Bratislava 811 06
  (od: 19.07.2000 do: 16.09.2013)
Branislav Dufala
Palisády 36
Bratislava 811 06
Skončenie funkcie: 28.12.2012
  (od: 17.09.2013 do: 16.09.2013)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 28.12.2012
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K/45/2000-566 zo dňa 20.11.2012 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu: NAZA-Z, a.s., v konkurze so sídlom Kasárenská 9, 911 05 Trenčín, IČO 36 308 412, z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu odmeny a výdavkov správcu a zbavil Mgr. Branislava Dufalu funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2012.
  (od: 17.09.2013)
Dozorná rada: 
Ing. Pavol Farský - člen
Severná 153/24
Námestovo
  (od: 09.06.1999 do: 15.02.2000)
Ing. Slavko Habánik - predseda
Osádka 5
Veľký Kubín
  (od: 09.06.1999 do: 15.02.2000)
Ing. Anton Ďurana - člen
Gabriela Povalu 29
Žilina
  (od: 09.06.1999 do: 31.08.2015)
Ing. Jozef Cigánik - predseda
Na Zápletí 241/14
Žilina - Závodie
  (od: 16.02.2000 do: 31.08.2015)
Ing. Peter Chovanec
Ul. J. Vojtaššáka 3147/1
Žilina
  (od: 16.02.2000 do: 31.08.2015)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 11.9.2018
  (od: 07.11.2018)
 Likvidátor:
JUDr. Andrej Jaroš
Námestie sv. Anny 361/20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 11.09.2018
  (od: 07.11.2018)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (od: 07.11.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 40CbR/19/2018-11 zo dňa 22.8.2018 nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutej obchodnej spoločnosti NAZA – Z, a.s. naposledy sídlom Kasárenská 9, Trenčín, IČO 36 308 412, vymazaná z OR dňa 1.9.2015 a menoval za jej likvidátora správcu JUDr. Andreja Jaroša so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, Trenčín, značka správcu S373. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.9.2018.
  (od: 07.11.2018)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 134/99, NZ 135/99 zo dňa 29.4.1999 a zakladateľskou listinou /notárska zápisnica N 133/99, NZ 134/99 zo dňa 29.4.1999/ podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /jednorázovo § 172/ upísaním akcií a prijatím stanov.
  (od: 09.06.1999 do: 31.08.2015)
Dozorná rada dňa 24.06.1999 schválila zmenu štatutárneho orgánu.
  (od: 14.09.1999 do: 31.08.2015)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 05. 01. 2000 /notárska zápisnica N 1/00, NZ 1/00 zo dňa 05. 01. 2000/. Dozorná rada 05. 01. 2000 schválila zmenu štatutárneho orgánu.
  (od: 16.02.2000 do: 31.08.2015)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 45/00-230 zo dňa 26.6.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: NAZA-Z, a.s. so sídlom Kasárenská 9, Trenčín, IČO: 36308412. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Branislav Dufala, advokát, Palisády 36, 811 06 Bratislava
  (od: 19.07.2000 do: 31.08.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  04.05.2021
Dátum výpisu:  06.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)