Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10087/N

Obchodné meno: 
POĽNONÁKUP ŽITŇAN a.s.
  (od: 17.09.1998)
Sídlo: 
Dunajské nábrežie 14
Komárno 945 01
  (od: 17.09.1998)
IČO: 
36 185 141
  (od: 17.09.1998)
Deň zápisu: 
01.07.1998
  (od: 17.09.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.09.1998)
Predmet činnosti: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: potraviny, tabak, tabakové výrobky, mäso, údeniny, hutnícky materiál, kovy, kovové rudy, strojárske a technické technológie, nerastné suroviny, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, guma, poľnohospodárske produkty, surová koža, kožky, domáce potreby, textil, odevy, obuv, drevo, stavebný materiál, pevné a tekuté palivá, priemyselné chemikálie, kancelárske stroje a zariadenia, papier, stroje a strojné zariadenia
  (od: 17.09.1998)
leasingová a akvizičná činnosť
  (od: 17.09.1998)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva a hutníctva
  (od: 17.09.1998)
sprostredkovanie spracovania surových koží
  (od: 17.09.1998)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 17.09.1998)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 17.09.1998)
reklamná činnosť
  (od: 17.09.1998)
služby dopravných sprostredkovateľov
  (od: 17.09.1998)
nákup, ošetrovanie a predaj rastlinných výrobkov
  (od: 28.06.1999)
výroba kŕmnych zmesí a výroba hotových krmív
  (od: 28.06.1999)
výroba hotového krmiva pre hospodárske a domáce zvieratá
  (od: 28.06.1999)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti poľnohospodárskych strojov, zariadení, potrieb a náradia, poľnohospodárskych produktov, krmív, potravinárskych výrobkov, mlynárenských výrobkov, obilnín, papiera a výrobkov z papiera
  (od: 28.06.1999)
výroba mlynských výrobkov
  (od: 28.06.1999)
poskytovanie služieb s poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami
  (od: 28.06.1999)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (od: 28.06.1999)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 28.06.1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 28.06.1999)
cestná nákladná doprava
  (od: 30.08.2000)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (od: 30.08.2000)
činnosť ekonomického poradcu
  (od: 30.08.2000)
vedenie účtovníctva
  (od: 30.08.2000)
faktoring a forfaiting
  (od: 30.08.2000)
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 12.12.2000)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.06.1999)
predstavenstvo
  (od: 17.09.1998 do: 27.06.1999)
Ing. Emil Jokel - člen
Kapitánova 809/17
Komárno
  (od: 30.08.2000)
Ing. Dušan Masár - predseda predstavenstva
Hlavná 664
Iža
  (od: 23.11.1998)
Ľubica Masárová - člen
Sadmelijská 8110/2
Bratislava
  (od: 30.08.2000)
Jozef Beliš - člen
Hlavná 81/D
Košice
  (od: 17.09.1998 do: 22.11.1998)
Ing. Emil Jokel - člen predstavenstva
Kapitánová 17/1
Komárno
  (od: 23.11.1998 do: 29.08.2000)
Ing. Emil Jokel - predseda
Kapitánová 17/1
Komárno
  (od: 17.09.1998 do: 22.11.1998)
Ľubica Masárová - člen predstavenstva
Račianska 101
Bratislava
  (od: 23.11.1998 do: 29.08.2000)
Ing. Milan Varchola - člen
Starozagorská 6
Košice
  (od: 17.09.1998 do: 22.11.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 28.06.1999)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 17.09.1998 do: 27.06.1999)
Základné imanie: 
2 000 000 Sk
  (od: 28.06.1999)
1 000 000 Sk
  (od: 17.09.1998 do: 27.06.1999)
Akcie: 
Počet: 200
Druh: na meno v listinnej podobe
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 30.08.2000)
Počet: 200
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 28.06.1999 do: 29.08.2000)
Počet: 1000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.09.1998 do: 27.06.1999)
Dozorná rada: 
Dušan Masár - člen dozornej rady
Hlavná 664
Iža
  (od: 23.11.1998)
Ing. Miloš Maťko - predseda dozornej rady
Gen. Klapku 3043/66
Komárno
  (od: 23.11.1998)
Koloman Végh - člen dozornej rady
106
Bodza
  (od: 28.06.1999)
Ing. Miloslav Čurilla - predseda
Trieda SNP 60
Košice
  (od: 17.09.1998 do: 22.11.1998)
Jana Sedláková - člen
Sofijská 18
Košice
  (od: 17.09.1998 do: 22.11.1998)
PaedDr. Juraj Sidoran - člen
Slovenská 3
Košice
  (od: 17.09.1998 do: 22.11.1998)
Angela Stračiaková - člen dozornej rady
časť Zelený Háj 68
Hurbanovo
  (od: 23.11.1998 do: 27.06.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa notárskej zápisnice zo dňa 25.6.1998 podľa § 172 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb. Na obchodnú spoločnosť prešli práva a záväzky rozdelenej obchodnej spoločnosti FK - INVEST a.s. v rozsahu delimitačného protokolu. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 28.8.1998.
  (od: 17.09.1998)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 08.06.1999. So spoločnosťou sa zlúčila spoločnosť Poľnonákup Žitňan Komárno a.s. so sídlom Dunajské nábr. 14, Komárno, IČO: 36 519 162, ktorá bola dňom 28.06.1999 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 10010/N. Na spoločnosť prechádzajú ako na právneho nástupcu všetky práva a záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti Poľnonákup Žitňan Komárno a.s..
  (od: 28.06.1999)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 16.11.1999.
  (od: 30.08.2000)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 13.09.2000.
  (od: 12.12.2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.6.2001 č. k. 8K 17/01 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti POĽNONÁKUP ŽITŇAN a.s., Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno, IČO: 36 185 141. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená: JUDr. Erika Filkusová, advokátka, Bárdošova 50, 831 01 Bratislava.
  (od: 27.09.2002)
Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 13.11.2007 č. k. 8K 17/01-1218 právoplatným dňa 18.12.2007 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: POĽNONÁKUP ŽITŇAN a.s., Dunajské nábrežie 14, Komárno, IČO: 36 185 141 po splnení rozvrhového uznesenia. JUDr. Erika Filkusová, advokátka so sídlom Bárdošova 50, 831 01 Bratislava bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 01.04.2008)
Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 21.03.2021 začaté konanie o zrušení spoločnosti POĽNONÁKUP ŽITŇAN a.s., IČO: 36 185 141, konanie je vedené pod sp. zn. 23CbR/44/2021.
  (od: 22.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  30.07.2021
Dátum výpisu:  03.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)