Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  200/T

Business name: 
Perfects, a.s.
  (from: 06/17/2010)
P e r f e c t s akciová spoločnosť
  (from: 12/03/1996 until: 06/16/2010)
P E R F E C T S účastínná spoločnosť
  (from: 08/30/1990 until: 12/02/1996)
Registered seat: 
Alžbetínske námestie 1203
Dunajská Streda 929 01
  (from: 10/03/2000)
Námestie Slobody 1203
Dunajská Streda 929 01
  (from: 12/03/1996 until: 10/02/2000)
námestie Slobody 1203
Dunajská Streda
  (from: 08/30/1990 until: 12/02/1996)
Identification number (IČO): 
00 588 105
  (from: 08/30/1990)
Date of entry: 
08/30/1990
  (from: 08/30/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/30/1990)
Objects of the company: 
výuka cudzích jazykov
  (from: 08/30/1990)
usporadúvanie dlhodobých a krátkodobých kurzov
  (from: 08/30/1990)
usporadúvanie a zabezpečenie konferencií
  (from: 08/30/1990)
prekladateľská činnosť
  (from: 12/03/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 12/03/1996)
prevádzkovanie mestského televízneho vysielania v káblovom rozvode
  (from: 12/08/1997)
nájom a prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 12/08/1997)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 12/08/1997)
výroba a predaj spravodajských, publicistických, informačných reklamných záznamov a programov v textovej, fotografickej, audio a videotechnickej forme
  (from: 12/08/1997)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 12/08/1997)
výroba a predaj počítačovej grafiky
  (from: 12/08/1997)
služby s video a študiotechnikou
  (from: 12/08/1997)
prepis a spracovanie obrazov, audio a videozáznamov
  (from: 12/08/1997)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/17/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/17/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 06/17/2010)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/17/2010)
administratívne služby
  (from: 06/17/2010)
správa nebytového fondu
  (from: 06/17/2010)
údržba nebytového fondu v rozsahu maliarskych prác
  (from: 06/17/2010)
údržba verejnej zelene
  (from: 01/27/2012)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 01/27/2012)
údržba nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/27/2012)
správa nehnuteľností
  (from: 01/27/2012)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
  (from: 08/21/2015)
Počítačové služby
  (from: 07/21/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/21/2016)
Činnosť informačných kancelárií
  (from: 07/21/2016)
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 07/21/2016)
Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá
  (from: 07/21/2016)
Vedenie účtovníctva
  (from: 11/24/2016)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/24/2016)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 03/08/2000 until: 06/16/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/08/1997)
Managing board
  (from: 07/02/1997 until: 12/07/1997)
Managing board
  (from: 12/03/1996 until: 07/01/1997)
Managing board
  (from: 02/18/1992 until: 12/02/1996)
Managing board
  (from: 08/30/1990 until: 02/17/1992)
László Szabó - predseda predstavenstva
ulica Jánosa Aranya 5898/2
Dunajská Streda 929 01
From: 01/31/2019
  (from: 06/27/2019)
Mgr. Rita Őriová - podpredseda
Záhradnícka 6237/37
Dunajská Streda 929 01
From: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019)
Tünde Brunczviková - člen predstavenstva
Malotejedská 5410/84 A
Dunajská Streda 929 01
From: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019)
Ing. Zsuzsanna Andrássy - člen
u. Gyulu Szabóa 5286/105 E
Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01
From: 05/07/2010
  (from: 06/17/2010 until: 07/27/2011)
Ing. Zsuzsanna Andrássy - člen
u. Gyulu Szabóa 5286/105 E
Dunajská Streda - Malé Bahovo 929 01
From: 05/07/2010 Until: 07/04/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Marián Baláži
Zelená 700
Dunajská Streda
  (from: 08/30/1990 until: 12/02/1996)
Marián Baláži
Zelená 700
Dunajská Streda
  (from: 12/03/1996 until: 07/01/1997)
Tamás Domonkos - podpredseda
Jantárová cesta 2141/62
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015
  (from: 03/10/2015 until: 02/19/2019)
Tamás Domonkos - podpredseda
Jantárová cesta 2141/62
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015 Until: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
RNDr. Juraj Fekete , CSc. - podpredseda a riaditeľ
Nám. SNP 190/20
Dunajská Streda
  (from: 07/02/1997 until: 08/05/2003)
RNDr. György Fekete , CSc. - podpredseda
Nám. Vámbéryho 55/15
Dunajská Streda 929 01
From: 05/07/2010
  (from: 06/17/2010 until: 03/09/2015)
RNDr. György Fekete , CSc. - podpredseda
Nám. Vámbéryho 55/15
Dunajská Streda 929 01
From: 05/07/2010 Until: 01/16/2015
  (from: 03/10/2015 until: 03/09/2015)
RNDr. György Fekete , CSc. - podpredseda predstavenstva a riaditeľ
Nám. A. Vámbéryho 55/15
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003
  (from: 08/06/2003 until: 05/20/2008)
RNDr. György Fekete , CSc. - podpredseda predstavenstva a riaditeľ
Nám. A. Vámbéryho 55/15
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003 Until: 04/18/2008
  (from: 05/21/2008 until: 05/20/2008)
Oto Habán - predseda
Na Barine 19
Bratislava
  (from: 08/30/1990 until: 02/17/1992)
MUDr. Zoltán Horváth - predseda predstavenstva
Októbrová 1512/52
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015
  (from: 03/10/2015 until: 02/19/2019)
MUDr. Zoltán Horváth - predseda predstavenstva
Októbrová 1512/52
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015 Until: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Prof.Ing. Gabriel Hulkó , DrSc. - predseda
Veľkoblahovská 1070/42
Dunajská Streda
  (from: 07/02/1997 until: 08/05/2003)
Prof. Ing. Gabriel Hulkó , DrSc. - predseda predstavenstva
Októbrová 47
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003
  (from: 08/06/2003 until: 07/27/2011)
Prof. Ing. Gabriel Hulkó , DrSc. - predseda predstavenstva
Októbrová 47
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003 Until: 07/04/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Mgr. László Huszár - člen predstavenstva
gen. Svobodu 1951/22
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003
  (from: 08/06/2003 until: 05/20/2008)
Mgr. László Huszár - člen predstavenstva
gen. Svobodu 1951/22
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003 Until: 04/18/2008
  (from: 05/21/2008 until: 05/20/2008)
Gabriela Jarábiková
Nemesszegská 133
Dunajská Streda
  (from: 08/30/1990 until: 02/17/1992)
Gabriela Jarábiková
Nemesszegská 133
Dunajská Streda
  (from: 12/03/1996 until: 07/01/1997)
Gabriela Jarábiková - predsedkyňa
Nemesszegská 133
Dunajská Streda
  (from: 02/18/1992 until: 12/02/1996)
Mgr. Gabriella Jerábik - člen predstavenstva
Nemešsegská 133/12
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015
  (from: 03/10/2015 until: 02/19/2019)
Mgr. Gabriella Jerábik - člen predstavenstva
Nemešsegská 133/12
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015 Until: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Juraj Kanovits - predseda predstavenstva
Jilemnického 203/9
Dunajská Streda 929 01
From: 07/04/2011
  (from: 07/28/2011 until: 03/09/2015)
Juraj Kanovits - predseda predstavenstva
Jilemnického 203/9
Dunajská Streda 929 01
From: 07/04/2011 Until: 01/16/2015
  (from: 03/10/2015 until: 03/09/2015)
Ernest Meszáros
Mierová 8
Dunajská Streda
  (from: 02/18/1992 until: 12/02/1996)
Ernest Mészáros
Mierová 8
Dunajská Streda
  (from: 12/03/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Ladislav Nagy
Amúrska 5
Bratislava
  (from: 08/30/1990 until: 12/02/1996)
Ing. Ladislav Nagy
Amúrska 5
Bratislava
  (from: 12/03/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Zoltán Pápay - člen
Kodályová 41
Dunajská Streda
  (from: 07/02/1997 until: 03/07/2000)
RSDr. František Patasi - podpredseda predstavenstva
Malá 2070/18
Dunajská Streda 929 01
From: 04/18/2008
  (from: 05/21/2008 until: 06/16/2010)
RSDr. František Patasi - podpredseda predstavenstva
Malá 2070/18
Dunajská Streda 929 01
From: 04/18/2008 Until: 05/07/2010
  (from: 06/17/2010 until: 06/16/2010)
Attila Petheő - člen predstavenstva
Smrečinová 740/11
Komárno-Nová Stráž 945 04
From: 04/18/2008
  (from: 05/21/2008 until: 06/16/2010)
Attila Petheő - člen predstavenstva
Smrečinová 740/11
Komárno-Nová Stráž 945 04
From: 04/18/2008 Until: 05/07/2010
  (from: 06/17/2010 until: 06/16/2010)
Ing. arch. Marian Ravasz - člen predstavenstva
Ružový háj 1352/4
Dunajská Streda 929 01
From: 07/04/2011
  (from: 07/28/2011 until: 03/09/2015)
Ing. arch. Marian Ravasz - člen predstavenstva
Ružový háj 1352/4
Dunajská Streda 929 01
From: 07/04/2011 Until: 01/16/2015
  (from: 03/10/2015 until: 03/09/2015)
László Szabó - predseda predstavenstva
ulica Jánosa Aranya 5898/2
Dunajská Streda 929 01
From: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019 until: 06/26/2019)
Ing. Štefan Varga - člen
Krížna 107/12
Dunajská Streda
  (from: 03/08/2000 until: 08/05/2003)
Oskár Világi
Smetanov háj 288
Dunajská Streda
  (from: 08/30/1990 until: 12/02/1996)
Oskár Világi
Smetanov háj 288
Dunajská Streda
  (from: 12/03/1996 until: 07/01/1997)
JUDr. Oskár Világi - člen
Smetanov háj 288
Dunajská Streda
  (from: 07/02/1997 until: 03/19/2003)
Árpád Zirig - člen
Jantárová 1897/75
Dunajská Streda
  (from: 07/02/1997 until: 08/05/2003)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisuje predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva.
  (from: 03/10/2015)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda, obaja samostatne do výšky 20 000,-EUR. Nad túto sumu sa vyžaduje súhlas predstavenstva.
  (from: 06/17/2010 until: 03/09/2015)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda, obaja samostatne do výšky 1 000 000,- Sk. Nad túto sumu sa vyžaduje súhlas predstavenstva.
  (from: 12/08/1997 until: 06/16/2010)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva. Za akciovú spoločnosť podpisujú predseda Prof.Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. a podpredseda RNDr. Juraj Fekete, CSc. obaja samostatne do výšky 200.000,- Sk, nad túto sumu sa vyžaduje súhlas predstavenstva.
  (from: 07/02/1997 until: 12/07/1997)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva. Za akciovú spoločnosť podpisujú predsedkyňa Gabriela Jarábiková a podpredseda Ernest Mészáros, obaja samostatne do výšky 200 000,- Sk, nad túto sumu sa vyžaduje súhlas predstavenstva.
  (from: 12/03/1996 until: 07/01/1997)
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva Gabriela Jarábiková a Marián Baláži a riaditeľ Papp Ladislav.
  (from: 02/18/1992 until: 12/02/1996)
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva Gabriela Jarábiková a Marián Baláži.
  (from: 08/30/1990 until: 02/17/1992)
Procuration: 
Péter Rajkovics
Nový rad 241/9
Veľké Dvorníky 929 01
From: 09/07/2019
  (from: 09/07/2019)
Ing. Zoltán Fónod
Adyho 5951/14
Dunajská Streda 929 01
From: 07/21/2016
  (from: 07/21/2016 until: 06/26/2019)
Ing. Zoltán Fónod
Adyho 5951/14
Dunajská Streda 929 01
From: 07/21/2016 Until: 05/15/2019
  (from: 06/27/2019 until: 06/26/2019)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť samostatne, podpisovať za spoločnosť je však oprávnený iba spolu s predsedom, alebo podpredsedom predstavenstva a v ich neprítomnosti spolu s ďalším členom predstavenstva spoločnosti. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému, alebo strojom napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 09/07/2019)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť samostatne, podpisovať za spoločnosť je však oprávnený iba spolu s predsedom, alebo podpredsedom predstavenstva a v ich neprítomnosti spolu s ďalším členom predstavenstva spoločnosti. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému, alebo strojom napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 07/21/2016 until: 06/26/2019)
Capital: 
32 111 EUR Paid up: 32 111 EUR
  (from: 08/21/2015)
1 065 885,54 EUR Paid up: 1 065 885,54 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 08/20/2015)
32 111 000 Sk Paid up: 32 111 000 Sk
  (from: 03/20/2003 until: 05/28/2009)
32 111 000 Sk
  (from: 12/08/1997 until: 03/19/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 12/03/1996 until: 12/07/1997)
709 000 Kčs
  (from: 08/30/1990 until: 12/02/1996)
Shares: 
Number of shares: 630
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie možno previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti a po ponúknutí akcií na predaj ostatným akcionárom spoločnosti.
  (from: 08/21/2015)
Number of shares: 25
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie možno previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti a po ponúknutí akcií na predaj ostatným akcionárom spoločnosti.
  (from: 08/21/2015)
Number of shares: 111
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie možno previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti a po ponúknutí akcií na predaj ostatným akcionárom spoločnosti.
  (from: 08/21/2015)
Number of shares: 630
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,69 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 05/29/2009 until: 08/20/2015)
Number of shares: 25
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 663,87 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 05/29/2009 until: 08/20/2015)
Number of shares: 111
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 05/29/2009 until: 08/20/2015)
Number of shares: 630
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 03/20/2003 until: 05/28/2009)
Number of shares: 25
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 03/20/2003 until: 05/28/2009)
Number of shares: 111
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 03/20/2003 until: 05/28/2009)
Number of shares: 630
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 03/08/2000 until: 03/19/2003)
Number of shares: 25
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 03/08/2000 until: 03/19/2003)
Number of shares: 111
Druh: na meno verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/08/2000 until: 03/19/2003)
Number of shares: 630
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 12/08/1997 until: 03/07/2000)
Number of shares: 25
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 12/08/1997 until: 03/07/2000)
Number of shares: 111
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/08/1997 until: 03/07/2000)
Number of shares: 8
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 12/03/1996 until: 12/07/1997)
Number of shares: 25
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 12/03/1996 until: 12/07/1997)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/03/1996 until: 12/07/1997)
Number of shares: 32
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 08/30/1990 until: 12/02/1996)
Supervisory board: 
Ladislav Gútay
Radničné nám. 377/13
Dunajská Streda 929 01
From: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019)
Mgr. Krisztián Nagy
Októbrová 1512/52
Dunajská Streda 929 01
From: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019)
Ágota Antal
Adyho 5962/36
Dunajská Streda 929 01
From: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019)
László Barak
Nemesszegská 133/14
Dunajská Streda
  (from: 12/03/1996 until: 08/05/2003)
Ing. Imrich Bors
Nám. SNP 190/21
Dunajská Streda
  (from: 12/08/1997 until: 08/05/2003)
Ing. Ladislav Garay
Agátová 1183/27
Dunajská Streda 929 01
From: 07/04/2011
  (from: 07/28/2011 until: 03/09/2015)
Tomáš Gőgh
Nemešsegská 133/6
Dunajská Streda 929 01
From: 04/18/2008
  (from: 05/21/2008 until: 07/27/2011)
Tomáš Gőgh
Nemešsegská 133/6
Dunajská Streda 929 01
From: 04/18/2008 Until: 07/04/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Ing. Dana Habánová
Boriny 1381/39
Dunajská Streda 929 01
From: 07/04/2011
  (from: 07/28/2011 until: 03/09/2015)
Ing. Dana Habánová
Boriny 1381/39
Dunajská Streda 929 01
From: 07/04/2011 Until: 09/19/2014
  (from: 03/10/2015 until: 03/09/2015)
Ing. Július Hegyi
Nám. Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003
  (from: 08/06/2003 until: 06/16/2010)
Ing. Július Hegyi
Nám. Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003 Until: 05/07/2010
  (from: 06/17/2010 until: 06/16/2010)
Mgr. Gabriella Jerábik
Nemesszegská 133/12
Dunajská Streda 929 01
From: 07/04/2011
  (from: 07/28/2011 until: 03/09/2015)
Mgr. Gabriella Jerábik
Nemesszegská 133/12
Dunajská Streda 929 01
From: 07/04/2011 Until: 01/16/2015
  (from: 03/10/2015 until: 03/09/2015)
Ing. Ernő Lelkes
Malotejedská 5302/8A
Dunajská Streda 929 01
From: 05/07/2010
  (from: 06/17/2010 until: 07/27/2011)
Ing. Ernő Lelkes
Malotejedská 5302/8A
Dunajská Streda 929 01
From: 05/07/2010 Until: 07/04/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Ing. Zuzana Némethová
Družstevná 5
Šamorín
  (from: 12/03/1996 until: 12/07/1997)
Ing. Zoltán Pápay
Nám. Sv. Štefana 4402/7
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003
  (from: 08/06/2003 until: 06/16/2010)
Ing. Zoltán Pápay
Nám. Sv. Štefana 4402/7
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003 Until: 05/07/2010
  (from: 06/17/2010 until: 06/16/2010)
Ing. Juraj Ravasz
Neratovické nám. 2146/12
Dunajská Streda
  (from: 12/03/1996 until: 08/05/2003)
Ing. Štefan Varga
Krížna 107/12
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003
  (from: 08/06/2003 until: 05/20/2008)
Ing. Štefan Varga
Krížna 107/12
Dunajská Streda 929 01
From: 06/06/2003 Until: 04/18/2008
  (from: 05/21/2008 until: 05/20/2008)
RNDr. Mgr. Ferenc Zirig
Nová Ves 2227/41
Dunajská Streda 929 01
From: 05/07/2010
  (from: 06/17/2010 until: 07/27/2011)
RNDr. Mgr. Ferenc Zirig
Nová Ves 2227/41
Dunajská Streda 929 01
From: 05/07/2010 Until: 07/04/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Ladislav Gútay
Radničné nám. 377/13
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015 Until: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ladislav Gútay
Radničné nám. 377/13
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015
  (from: 03/10/2015 until: 02/19/2019)
Ing. arch. Zoltán Molnár
Agátová 1182/25
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015 Until: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ing. arch. Zoltán Molnár
Agátová 1182/25
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015
  (from: 03/10/2015 until: 02/19/2019)
Ing. arch. Marian Ravasz
Kvetná 1594/4
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015 Until: 01/31/2019
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ing. arch. Marian Ravasz
Kvetná 1594/4
Dunajská Streda 929 01
From: 01/16/2015
  (from: 03/10/2015 until: 02/19/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.08.1990 podľa § 25 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 08/30/1990)
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené ustanoveniam Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/03/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia akcionárov dňa 06.11.1996.
  (from: 07/02/1997)
Zmena stanov spoločnosti schávlená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 17.11.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 149/97, Nz 179/97.
  (from: 12/08/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 180/99, Nz 170/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/08/2000)
Zmena sídla spoločnosti z Námestie slobody 1203, 929 01 Dunajská Streda na Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda.
  (from: 10/03/2000)
Stanovy spoločnosti boli prispôsobené zákonu č. 500/2001 Z. z. rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Mgr. Alexandra Csalu č. N 296/2002 Nz 293/2002.
  (from: 03/20/2003)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person