Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  91/T

Business name: 
Komunálne služby, štátny podnik Veľký Meder v likvidácii
  (from: 12/15/1993)
Komunálne služby, štátny podnik Čalovo
  (from: 06/18/1990 until: 12/14/1993)
Registered seat: 
nám. 1. Mája 500/21
Čalovo
  (from: 06/18/1990)
Identification number (IČO): 
00 681 008
  (from: 06/18/1990)
Date of entry: 
07/01/1990
  (from: 06/18/1990)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 06/18/1990)
Objects of the company: 
poskytovať služby obyvateľstvu a organizáciám v oboroch komunálne osobné služby
  (from: 06/18/1990 until: 08/18/1991)
vykonávať opravu cestných motorových vozidiel, elektrospotrebičov, zabezpečiť výrobu kamenárskych výrobkov, sódovej vody a malinoviek, textilných výrobkov
  (from: 06/18/1990 until: 08/18/1991)
vykonávať obchodnú činnosť v presse, cukrárstvo a vo vzorkovej predajni
  (from: 06/18/1990 until: 08/18/1991)
vykonávať údržbárske a opravárenské práce v rámci podniku
  (from: 06/18/1990 until: 08/18/1991)
zabezpečiť prevádzku vlastných rekreačných a stravovacích zariadení
  (from: 06/18/1990 until: 08/18/1991)
Management body: 
likvidátor
  (from: 08/19/1991 until: 01/26/2017)
riaditeľ
  (from: 06/18/1990 until: 08/18/1991)
Ing. Vojtech Both
Dunajská 1568/72
Čalovo
  (from: 06/18/1990 until: 04/16/1991)
Jozef Vígh - riaditeľ
Námestie Hrdinov 22
Veľký Meder
  (from: 04/17/1991 until: 08/18/1991)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 06/18/1990 until: 08/18/1991)
Founder: 
Mestský národný výbor Čalovo
  (from: 06/18/1990)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/01/1991
  (from: 08/19/1991)
 Liquidators:
Ing. Zuzana Anda
sídl. M. Corvina 1996/41
Veľký Meder
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Zuzana Dúžiková
sídl. M. Corvina 1996/41
Veľký Meder
  (from: 12/15/1993 until: 01/26/2017)
 Liquidators:
Ing. Zuzana Dúžiková
sídl. M. Corvina 1996/41
Veľký Meder
  (from: 01/27/2017 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Jozef Vígh
Námestie Hrdinov 22
Veľký Meder
  (from: 08/19/1991 until: 12/14/1993)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za štátny podnik v likvidácii podpisuje likvidátor.
  (from: 08/19/1991)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol založený uznesením Plenárneho zasadnutia Mestského národného výboru v Čalove č. 3-Pl/1990 zo dňa 31.05.1990 a zakladacou listinou č. Pr./90 zo dňa 11.06.1990 podľa ust. § 4 ods. 1 Zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 06/18/1990)
Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi zo dňa 24.06.1991 štátny podnik Komunálne služby, štátny podnik Čalovo s účinnosťou k 30.06.1991 zaniká § 15 ods. 1písm. b/ Zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a nariaďuje sa likvidácia.
  (from: 08/19/1991)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person