Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  10/S

Business name: 
STREDOSLOVENSKÉ LESY, štátny podnik
  (from: 01/01/1989 until: 10/28/1999)
Registered seat: 
Nám.Slovenského národného povstania 8
Banská Bystrica 974 00
  (from: 01/01/1989 until: 10/28/1999)
Identification number (IČO): 
00 156 655
  (from: 01/01/1989)
Date of entry: 
01/01/1989
  (from: 01/01/1989)
Date of deletion: 
10/29/1999
  (from: 10/29/1999)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1989)
Ordinary capital: 
1 928 427 000 Sk
  (from: 01/01/1989 until: 10/28/1999)
Other legal facts: 
Štátny podnik Stredoslovenské lesy, sídlo Nám. SNP 8, Banská Bystrica sa zrušuje bez likvidácie formou zlúčenia ku dňu 1.7.1999, v zmysle §§ 14, 15, 26 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2795/1990-420 zo dňa 20.4.1999. Všetok majetok, práva a povinnosti zanikajúceho štátneho podniku prechádzajú na Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, ktorý sa stáva právnym nástupcom. Vychádzajúc z vyššie uvedeného, ako aj na základe súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 2 zák.č. 511/1992 Zb. sa uvedený štátny podnik z obchodného registra ku dňu 29.10.1999 vymazáva.
  (from: 10/29/1999)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person