Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4436/B

Business name: 
S.P.S. s.r.o.
  (from: 03/03/1993)
Registered seat: 
Vajnorská 135
Bratislava 832 37
  (from: 01/31/1997)
Identification number (IČO): 
31 343 295
  (from: 03/03/1993)
Date of entry: 
03/03/1993
  (from: 03/03/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/03/1993)
Objects of the company: 
prenájom nebytových priestorov vrátane poskytovania doplnkových služieb
  (from: 03/03/1993)
elektroinštalatérstvo
  (from: 03/03/1993)
obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/03/1993)
vodoinštalatérstvo
  (from: 03/03/1993)
plynoinštalatérstvo
  (from: 03/03/1993)
kúrenárske práce
  (from: 03/03/1993)
ubytovacie služby spojené s poskytovaním dodatkových služieb
  (from: 02/27/1996)
Partners: 
Štefan Janák
Hrobákova 1
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 08/04/1999)
Ing. Dušan Baran
J. C. Hronského 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/03/2012)
RNDr. Ondrej Blažek
Bulíkova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/03/2012)
Zuzana Slováková
Bulíkova 17
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 05/03/2012)
Contribution of each member: 
Štefan Janák
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/03/2012)
Ing. Dušan Baran
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/03/2012)
RNDr. Ondrej Blažek
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/03/2012)
Zuzana Slováková
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/03/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/03/2012)
Ing. Dušan Baran
J. C. Hronského 10
Bratislava
  (from: 02/27/1996)
Ing. Ladislav Slovák
Moyzesova 29
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 05/03/2012)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia spoločne.
  (from: 02/27/1996)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/03/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená podľa ust. § 56-75 a § 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 1.12.1992. Starý spis: S.r.o. 9092
  (from: 03/03/1993)
Oznámenie spoločníkov o splatení vkladov zo dňa 13.8.1993. Starý spis: S.r.o. 9092
  (from: 08/25/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.2.1996 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.2.1996. Starý spis: S.r.o. 9092
  (from: 02/27/1996)
Zápisnica č. 2/96 z rokovania valného zhromaždenia konaného dňa 27.8.1996 na ktorom bol schválený prevod časti obchodného podielu spoločníka Ing. Slováka. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve z 5.9.1996. Starý spis: S.r.o. 9092
  (from: 09/13/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.12.1996. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.1996. Starý spis: S.r.o. 9092
  (from: 01/31/1997)
Dodatok číslo 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.1.1997. Zápisnica číslo 1 z valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1997. Starý spis: S.r.o. 9092
  (from: 02/12/1997)
Zápisnica č.4/97 z valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.1997. Starý spis: S.r.o. 9092
  (from: 11/24/1997)
Prevod voľného obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 15.12.1998. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 21.12.1998. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.12.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Zb.
  (from: 08/04/1999)
Zápisnica č. 1/2002 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.12.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.1.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: Ing. Štefan Janák - 30.12.2002, RNDr. Ondrej Blažek - 30.12.2002, MUDr. Stanislav Janota - 30.12.2002.
  (from: 04/15/2003)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.04.2012.
  (from: 05/03/2012)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person