Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  72/L

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín
  (od: 14.09.1989)
Sídlo: 
Zochova 1117/97
Dolný Kubín 026 01
  (od: 15.09.1993)
Dolný Kubín 026 01
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
IČO: 
00 222 071
  (od: 14.09.1989)
Deň zápisu: 
04.03.1963
  (od: 14.09.1989)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 14.09.1989)
Predmet činnosti: 
prenájom bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie služieb spojených s ich užívaním
  (od: 15.09.1993)
zámočnícke práce
  (od: 05.08.2005)
vodoinštalačné práce
  (od: 05.08.2005)
kúrenárske práce
  (od: 05.08.2005)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (od: 05.08.2005)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 14.11.2007)
montáž meračov pretečeného množstva vody
  (od: 14.11.2007)
čistenie kanalizačných sastémov
  (od: 14.08.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 14.08.2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 14.08.2010)
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 14.08.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 14.08.2010)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.08.2010)
administratívne služby
  (od: 14.08.2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 14.08.2010)
reklamné a marketingové služby
  (od: 14.08.2010)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 14.08.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 14.08.2010)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 22.12.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 24.08.2013)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, opravách a iných činnostiach
  (od: 21.07.2015)
opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 26.07.2016)
energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
  (od: 19.07.2018)
Zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, teplej vody a studenej vody, určovanie nákladov s tým spojených, ich rozdeľovanie a fakturácia pre obyvateľstvo a právnické osoby
  (od: 23.07.2021)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 23.07.2021)
opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (od: 05.08.2005 do: 25.07.2016)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
  (od: 05.08.2005 do: 25.07.2016)
oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu: Ac-výťahy
  (od: 05.08.2005 do: 25.07.2016)
predchádzajúci zapísaný predmet činnosti
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
revízne skúšky prevádz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (od: 15.09.1993 do: 28.04.2003)
montáž a opravy el. spotrebičov
  (od: 15.09.1993 do: 28.04.2003)
montáž a opravy vodoinštalačných prvkov
  (od: 15.09.1993 do: 28.04.2003)
pretláčanie kanalizácie a výpustov
  (od: 15.09.1993 do: 28.04.2003)
výmena a opravy bežného vybavenia bytov
  (od: 15.09.1993 do: 28.04.2003)
maliarske a natieračské práce
  (od: 15.09.1993 do: 28.04.2003)
stolárske práce, výmena a opravy bežného vybavenia bytov
  (od: 15.09.1993 do: 28.04.2003)
nákup a predaj tovaru mimo jedov, žeravín, výrobkov zo zlata
  (od: 15.09.1993 do: 28.04.2003)
dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia
  (od: 15.09.1993 do: 25.07.2016)
správa bytových domov, v ktorých sa nachádzajú byty, ktoré prešli z vlastníctva družstva do vlastníctva jeho členov
  (od: 23.02.2004 do: 25.07.2016)
zabezpečovanie údržby, opravy, obnovy nájomných bytových, nebytových a spoločných priestorov
  (od: 23.02.2004 do: 25.07.2016)
zabezpečovanie údržby a opravy v bytových domoch vo vlastníctve občanov
  (od: 23.02.2004 do: 25.07.2016)
zabezpečuje plnenia a služby poskytované s užívaním bytov v nájme a vo vlastníctve občanov
  (od: 23.02.2004 do: 25.07.2016)
odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
  (od: 23.02.2004 do: 13.11.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.01.1995)
predstavenstvo
  (od: 15.09.1993 do: 02.01.1995)
predstavenstvo
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Ing. Igor Kaliský - Podpredseda predstavenstva
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021)
Ing. Yvona Kenderová - Predseda predstavenstva
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 01.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021)
Ing. Ivan Vojvoda - Člen predstavenstva
M. Hattalu 2159/34
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021)
Ing. Bohuslav Vacek - Člen predstavenstva
Ľudovíta Štúra 2046/13
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021)
Daniel Korčuška - Člen predstavenstva
Nová Doba 487/3
Nižná 027 43
Vznik funkcie: 01.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021)
Margita Vajdečková - Člen predstavenstva
Západ 1144/33
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 01.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021)
Ing. Vladimír Adamus - člen
Matúšková 1642
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 24.09.2001)
Ing. Vladimír Adamus
Matúškova 1642/18
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 19.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2009 do: 23.08.2013)
Ing. Vladimír Adamus
Matúškova 1642/18
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 19.06.2009 Skončenie funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 23.08.2013)
Ing. Vladimír Adámus - člen
Matuškova 1642/18
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 03.09.1996)
Ing. Ján Andris - člen
Ľ. Štúra 2046
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 03.09.2000)
Ing. Ján Andris - predseda
Ľ. Štúra 2046
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2000 do: 25.07.2002)
Ing. Ján Andris - predseda
Ľ. Štúra 2046/15
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2002 do: 10.08.2007)
Ing. Ján Andris - predseda
Ľ. Štúra 2046/15
Dolný Kubín
Skončenie funkcie: 22.04.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2007 do: 10.08.2007)
JUDr. Ľudmila Andrisová - člen
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 13.07.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006 do: 13.08.2010)
JUDr. Ľudmila Andrisová - člen
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 13.07.2006 Skončenie funkcie: 25.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.08.2010 do: 13.08.2010)
JUDr. Ľudmila Andrisová - podpredseda
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 25.06.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2009 do: 27.07.2017)
JUDr. Ľudmila Andrisová - podpredseda
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 25.06.2009 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
JUDr. Ľudmila Andrisová - podpredseda
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 09.03.2021)
JUDr. Ľudmila Andrisová - podpredseda
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 22.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2021 do: 09.03.2021)
Ferdinand Bolibruch
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
JUDr. Marián Dubeň - člen
125/8-21
Tvrdošín - Medvedzie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 21.08.1995)
JUDr. Marián Dubeň - Predseda
125
Tvrdošín - Medvedzie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 03.09.2000)
JUDr. Marián Dubeň - predseda
125/8-21
Tvrdošín - Medvedzie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.1995 do: 03.09.1996)
Lenka Durajová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Mária Flonteková
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Ing. Jozef Gálik - člen
Nemocničná 1951
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 24.09.2001)
Pavol Gargulák
Medvedzie 166/49
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 19.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2009 do: 23.08.2013)
Pavol Gargulák
Medvedzie 166/49
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 19.06.2009 Skončenie funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 23.08.2013)
Pavol Gargulák - Člen predstavenstva
Medvedzie 166/49
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 27.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2021 do: 30.09.2021)
Pavol Gargulák - Člen predstavenstva
Medvedzie 166/49
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 27.01.2021 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Katarína Gembalová - člen
1141
Trstená
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 03.09.1996)
Milan Gerát - člen
166
Tvrdošín - Medvedzie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 24.09.2001)
Milan Gerát - člen
166/49-5
Medvedzie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 03.09.1996)
Daniel Glonek
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Ing. Milan Gont - I. Podpredseda :
Ľ. Štúra 2047
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 24.09.2001)
Ing. Milan Gont - člen
Ľ. Štúra 2047/19
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 01.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.2003 do: 04.08.2005)
Ing. Milan Gont - člen
Ľ. Štúra 2047/19
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 01.11.2002 Skončenie funkcie: 10.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Ing. Klára Halašová - člen
Ľ. Štúra 2074/23
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 25.09.2001 Skončenie funkcie: 01.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2002 do: 28.04.2003)
Agneša Hollá - člen
sídl. Západ 1143
Trstená
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 04.08.2005)
Agneša Hollá - člen
sídl. Západ 1143
Trstená
Skončenie funkcie: 10.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Ing. Jozef Iskierka - člen
Slnečná 11/13
Námestovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 24.09.2001)
Ing. Jozef Iskierka - člen
Slnečná 162/13
Námestovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 03.09.1996)
Emília Jaňáková - člen
Západ 1057/17
Trstená
Vznik funkcie: 10.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 23.08.2013)
Emília Jaňáková - člen
Západ 1057/17
Trstená
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 23.08.2013)
Emília Jaňáková - člen
Západ 1057/17
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 30.09.2021)
Emília Jaňáková - člen
Západ 1057/17
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Ondrej Kakačka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Ondrej Kakačka - člen
Bernoláková 222
Trstená
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 24.09.2001)
Ondrej Kakačka - II.podpredseda
223/44
Trstená
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.1995 do: 03.09.1996)
Ondrej Kakačka - Podpredseda
223/44
Trstená
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 21.08.1995)
Ing. Igor Kaliský - člen
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 03.09.1996)
Ing. Igor Kaliský
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 19.06.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2009 do: 27.07.2017)
Ing. Igor Kaliský
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 19.06.2009 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Ing. Igor Kaliský - člen
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 09.03.2021)
Ing. Igor Kaliský - člen
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 02.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2021 do: 09.03.2021)
Ing. Igor Kaliský - Podpredseda predstavenstva
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 02.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2021 do: 30.09.2021)
Ing. Igor Kaliský - Podpredseda predstavenstva
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 02.12.2020 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Ing. Yvona Kenderová - člen
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2001 do: 04.08.2005)
Ing. Yvona Kenderová - člen
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo
Skončenie funkcie: 10.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Ing. Yvona Kenderová - podpredseda
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo
Vznik funkcie: 10.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 10.08.2007)
Ing. Yvona Kenderová - predseda
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo
Vznik funkcie: 10.06.2005
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2007 do: 27.07.2017)
Ing. Yvona Kenderová - predseda
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Ing. Yvona Kenderová - predseda
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 30.09.2021)
Ing. Yvona Kenderová - predseda
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Ing. Vladislav Konštiak - člen
SNP 1197/30
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 13.07.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006 do: 18.08.2009)
Ing. Vladislav Konštiak - člen
SNP 1197/30
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 13.07.2006 Skončenie funkcie: 19.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Daniel Korčuška
Nová Doba 487/3
Nižná 027 43
Vznik funkcie: 20.06.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 27.07.2017)
Daniel Korčuška
Nová Doba 487/3
Nižná 027 43
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Daniel Korčuška - člen
Nová Doba 487/3
Nižná 027 43
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 30.09.2021)
Daniel Korčuška - člen
Nová Doba 487/3
Nižná 027 43
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Ing. František Kormaňák - člen
Dukelských hrdinov 2039/11-16
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 01.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.2003 do: 04.08.2005)
Ing. František Kormaňák - člen
Dukelských hrdinov 2039/11-16
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 01.11.2002 Skončenie funkcie: 10.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Dana Koteková - člen
Mierová 1960/1
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 21.08.1995)
Dana Koteková - I.podpredseda
Mierová 1960/1
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.1995 do: 03.09.1996)
Daniela Koteková
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Mgr. Ľuboslav Kováčik - člen
Pelhřimovská 1191
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.1999 do: 24.09.2001)
Jozef Kozubík - Podpredseda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Mgr. Jaroslav Kubáček
Západ 1058/19
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 20.06.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 27.07.2017)
Mgr. Jaroslav Kubáček
Západ 1058/19
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Ing. Juraj Kubas - člen
Chočská 1537/19
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 13.07.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006 do: 18.08.2009)
Ing. Juraj Kubas - člen
Chočská 1537/19
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 13.07.2006 Skončenie funkcie: 19.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Bohumil Marhavý - člen
Nemocničná 1949/55
Dolný Kubín
Skončenie funkcie: 01.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2001 do: 28.04.2003)
Marián Michalčík - člen
163/45
Tvrdošín - Medvedzie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.2000 do: 24.09.2001)
Ing. Ľuboš Mjartan - člen
Športovcov 1175/4
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 10.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 16.08.2006)
Ing. Ľuboš Mjartan - člen
Športovcov 1175/4
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 25.10.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006 do: 16.08.2006)
Jaroslav Oroš - člen
Okružná 2057/13
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 03.09.1996)
Ing. Ľuboš Poburíni - člen
Mierová 1960/1-26
Dolný Kubín
Skončenie funkcie: 25.09.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2001 do: 25.07.2002)
JUDr. Ivan Pohánka - I. Podpredseda
Matúšková 1643/22
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2001 do: 04.08.2005)
JUDr. Ivan Pohánka - I. Podpredseda
Matúšková 1643/22
Dolný Kubín
Skončenie funkcie: 10.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Ľubomír Poláček - člen
Na Sihoti 1161
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 04.08.2005)
Ľubomír Poláček - člen
Na Sihoti 1161
Dolný Kubín
Skončenie funkcie: 10.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Ing. Anton Povalač - člen
Športovcov 1174/2-31
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2001 do: 16.08.2006)
Ing. Anton Povalač - člen
Športovcov 1174/2-31
Dolný Kubín
Skončenie funkcie: 05.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006 do: 16.08.2006)
JUDr. Vincent Pribula - člen
kŠportovcov 1174
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 11.10.1999)
Ing. Marcel Riljak - člen
Medvedzie 163/3
Tvrdošín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2001 do: 04.08.2005)
Ing. Marcel Riljak - člen
Medvedzie 163/3
Tvrdošín
Skončenie funkcie: 10.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Ing. Marcel Riljak - člen
Medvedzie 163/45
Tvrdošín
Vznik funkcie: 13.07.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006 do: 10.08.2007)
Ing. Marcel Riljak - podpredseda
Medvedzie 163/45
Tvrdošín
Vznik funkcie: 13.07.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2007 do: 18.08.2009)
Ing. Marcel Riljak - podpredseda
Medvedzie 163/45
Tvrdošín
Vznik funkcie: 13.07.2006 Skončenie funkcie: 19.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Július Rusnák
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Vladimír Sališ - člen
Nemocničná 1951
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 03.09.1996)
František Sidor - člen
Hurbanova 1183/7
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 03.09.1996)
Ing. Jozef Svetlošák
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Jozef Šimurda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
pplk. Branislav Thurský
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Jozef Tisoň - člen
Chočská 1539/19
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.1995 do: 03.09.1996)
Jozef Tisoň - Predseda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Jozef Tisoň - Predseda
Chočská 1539/19
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 21.08.1995)
Ľudovít Turčák - člen
Medvedzie 164/46
Tvrdošín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2001 do: 16.08.2006)
Ľudovít Turčák - člen
Medvedzie 164/46
Tvrdošín
Skončenie funkcie: 03.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006 do: 16.08.2006)
Ján Tutura - člen
M. Hattalu 2160/48
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 10.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 16.08.2006)
Ján Tutura - člen
M. Hattalu 2160/48
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 31.12.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006 do: 16.08.2006)
Ing. Bohuslav Vacek
Ľudovíta Štúra 2046/13
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 20.06.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 27.07.2017)
Ing. Bohuslav Vacek
Ľudovíta Štúra 2046/13
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Ing. Bohuslav Vacek - člen
Ľudovíta Štúra 2046/13
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 30.09.2021)
Ing. Bohuslav Vacek - člen
Ľudovíta Štúra 2046/13
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Štefan Vajdečka - člen
Západ 1144/38
Trstená
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2001 do: 04.08.2005)
Štefan Vajdečka - člen
Západ 1144/38
Trstená
Skončenie funkcie: 10.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Ing. Ivan Vojvoda - člen
M. Hattalu 2159/34
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 22.04.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2007 do: 27.07.2017)
Ing. Ivan Vojvoda - člen
M. Hattalu 2159/34
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 22.04.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Ing. Ivan Vojvoda - člen
M. Hattalu 2159/34
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 30.09.2021)
Ing. Ivan Vojvoda - člen
M. Hattalu 2159/34
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Jozef Wartiak
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Jozef Wartiak - člen
Veterná 151/7
Námestovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.09.1993 do: 03.09.1996)
Jozef Wartiak - I. Podpredseda :
Veterná 151
Námestovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 04.08.2005)
Jozef Wartiak - I. Podpredseda :
Veterná 151
Námestovo
Skončenie funkcie: 10.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Ing. Dalibor Zachar - člen
Okružná 2060
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1996 do: 04.08.2005)
Ing. Dalibor Zachar - člen
Okružná 2060
Dolný Kubín
Skončenie funkcie: 10.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Konanie: 
Za družstvo navonok vystupuje predseda predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo spolu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo jeden z nich a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 01.10.2021)
Za družstvo navonok vystupuje predseda predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo spolu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo jeden z nich a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 23.07.2021 do: 30.09.2021)
Družstvo zastupuje a zaň sa podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda a jeden z ďalších členov predstavenstva.
  (od: 28.07.2017 do: 22.07.2021)
Družstvo zastupuje a zaň sa podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda a jeden z ďalšíchčlenov predstavenstva.
  (od: 03.01.1995 do: 27.07.2017)
Družstvo zastupuje vždy predseda družstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Pri riadení pracovnéhokolektívu družstvo zastupuje predseda a v jeho neprítomnosti štatutárny zástupca Ing. Šuštiak Michal,vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku.
  (od: 15.09.1993 do: 02.01.1995)
Družstvo zastupuje predseda alebo podpredseda a ak ide o riadenie pracovného kolektívu, poverený vedúcipracovník družstva. Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 14.09.1989 do: 14.09.1993)
Kontrolná komisia: 
Ing. Peter Kompan
Západ 1058/19
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 01.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021)
Ing. Zdena Poracká
Lucenkova 1206/6
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021)
Mgr. Mária Šeligová
Ľudovíta Štúra 2046/15
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021)
Janka Chudiaková
Veterná 156/7
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 01.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021)
Ing. Vladimír Adamus
Matúškova 1642/18
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 27.07.2017)
Ing. Vladimír Adamus
Matúškova 1642/18
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 10.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 18.08.2009)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 19.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 27.07.2017)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 05.03.2018)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 01.01.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.03.2018 do: 05.03.2018)
Janka Chudiaková
Veterná 156/7
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 27.07.2017)
Janka Chudiaková
Veterná 156/7
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Ing. Peter Kompan
Žápad 1058/19
Trstená
Vznik funkcie: 10.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 27.07.2017)
Ing. Peter Kompan
Žápad 1058/19
Trstená
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Ing. Karol Košovan
Veterná 150/19
Námestovo
Vznik funkcie: 10.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 23.08.2013)
Ing. Karol Košovan
Veterná 150/19
Námestovo
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 23.08.2013)
Ing. Ervín Lakoštík
Chočská 1536/18
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 10.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 18.08.2009)
Ing. Ervín Lakoštík
Chočská 1536/18
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 19.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Dana Lášticová
Okružná 2057/12
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 19.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2009 do: 23.08.2013)
Ing. Dana Lášticová
Okružná 2057/12
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 19.06.2009 Skončenie funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 23.08.2013)
Tatiana Mecková
Ľudovíta Štúra 2047/21
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 19.06.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2009 do: 23.08.2013)
Tatiana Mecková
Ľudovíta Štúra 2047/21
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 19.06.2009 Skončenie funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2013 do: 23.08.2013)
Tatiana Mecková
Ľudovíta Štúra 2047/21
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 05.03.2019)
Tatiana Mecková
Ľudovíta Štúra 2047/21
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 23.01.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.03.2019 do: 05.03.2019)
Ing. Jozef Ptačin
Medvedzie 162/44
Tvrdošín
Vznik funkcie: 10.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2005 do: 27.07.2017)
Ing. Jozef Ptačin
Medvedzie 162/44
Tvrdošín
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 27.07.2017)
Ing. Jozef Ptačin
Medvedzie 162/44
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Ing. Jozef Ptačin
Medvedzie 162/44
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 30.09.2021)
Ing. Peter Kompan
Západ 1058/19
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Ing. Peter Kompan
Západ 1058/19
Trstená 028 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 30.09.2021)
Janka Chudiaková
Veterná 156/7
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Ing. Zdena Poracká
Lucenkova 1206/6
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.01.2018 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Ing. Zdena Poracká
Lucenkova 1206/6
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.01.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.03.2018 do: 30.09.2021)
Mária Šeligová
Ľudovíta Štúra 2046/15
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 23.01.2019 Skončenie funkcie: 30.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Mária Šeligová
Ľudovíta Štúra 2046/15
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 23.01.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.03.2019 do: 30.09.2021)
Janka Chudiaková
Veterná 156/7
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.07.2017 do: 30.09.2021)
Zapisované základné imanie: 
16 600 EUR
  (od: 19.08.2009)
500 000 Sk
  (od: 15.09.1993 do: 18.08.2009)
Základný členský vklad: 
33,2 EUR
  (od: 19.08.2009)
1 000 Sk
  (od: 15.09.1993 do: 18.08.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Člen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3.000,-Sk. Zhromaždenie delegátov dňa 9.12.1988 schválilo nové znenie stanov v súlade so zák. č. 94/88 Zb. Stary spis: Dr 459
  (od: 14.09.1989)
Schôdza delegátov, uskutočnená 9.11.1992 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (od: 15.09.1993)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 19.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.01.1995)
Členská schôdza delegátov konaná dňa 18.5.1996 schválila zmenu stanov.
  (od: 04.09.1996)
Zhromaždenie delegátov dňa 25.6.1999 schválilo zmenu stanov.
  (od: 12.10.1999)
Na zhromaždení delegátov dňa 22.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 25.09.2001)
Na členskej schôdzi dňa 4.7.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.04.2003)
Na Zhromaždení delegátov dňa 6. júna 2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  13.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)