Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10138/L

Business name: 
AGROREGIÓN, a.s.
  (from: 11/18/1998)
Registered seat: 
Hollého 203/50
Rajec 015 01
  (from: 11/18/1998)
Identification number (IČO): 
36 382 973
  (from: 11/18/1998)
Date of entry: 
11/18/1998
  (from: 11/18/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/18/1998)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/18/1998)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/18/1998)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/18/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/18/1998)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/18/1998)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 11/18/1998)
prenájom skladovacích, administratívnych a výrobných priestorov
  (from: 11/18/1998)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 11/18/1998)
demolácia a zemné práce
  (from: 11/18/1998)
skladovanie
  (from: 11/18/1998)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 11/18/1998)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 11/18/1998)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru, alebo kontraktu
  (from: 11/18/1998)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 11/18/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/18/1998)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 11/18/1998)
závodné stravovanie
  (from: 11/18/1998)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/18/1998)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2007)
športové a rekreačné využitie koní
  (from: 07/18/2007)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 04/21/2015)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 07/07/2021)
výskum a vývoj
  (from: 11/18/1998 until: 07/17/2007)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 11/18/1998 until: 07/17/2007)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 11/18/1998 until: 07/17/2007)
sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočníckych služieb/
  (from: 11/18/1998 until: 07/17/2007)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 11/18/1998 until: 07/17/2007)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (from: 11/18/1998 until: 07/17/2007)
reklamné činnosti
  (from: 11/18/1998 until: 07/17/2007)
leasing spojený s financovaním
  (from: 11/18/1998 until: 07/17/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/18/1998)
Konrad Friedrich Eberbach - Chairman of the Board of Directors
Hollého 203/50
Rajec 015 01
From: 04/18/2013
  (from: 05/13/2022)
Ing. Luboš Gabčík - člen
941
Rosina 013 22
From: 04/18/2013
  (from: 06/28/2017)
Ing. Ľuboš Gabčík - podpredseda
1095
Dlhé Pole
Until: 04/11/2003
  (from: 11/18/1998 until: 01/12/2004)
Ing. Ľuboš Gabčík - člen
941
Rosina 013 22
From: 04/18/2013
  (from: 05/16/2013 until: 06/27/2017)
Ing. Ľuboš Gabčík - podpredseda
1095
Dlhé Pole
From: 04/11/2003
  (from: 01/13/2004 until: 05/15/2013)
Ing. Ľuboš Gabčík - podpredseda
1095
Dlhé Pole
From: 04/11/2003 Until: 04/18/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/15/2013)
Ing. Ján Golis - člen
228
Dlhé Pole
From: 04/11/2003
  (from: 01/13/2004 until: 04/21/2006)
Ing. Ján Golis - člen
228
Dlhé Pole
From: 04/11/2003 Until: 02/27/2006
  (from: 04/22/2006 until: 04/21/2006)
MVDr. Jozef Korňan - predseda
Moyzesova 708/6
Rajec
Until: 04/11/2003
  (from: 11/18/1998 until: 01/12/2004)
MVDr. Jozef Korňan - predseda
Moyzesova 708/6
Rajec
From: 04/11/2003
  (from: 01/13/2004 until: 05/15/2013)
MVDr. Jozef Korňan - predseda
Moyzesova 708/6
Rajec
From: 04/11/2003 Until: 04/18/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/15/2013)
Ľubica Madelová - podpredseda
Majerníkova 1238/98
Bratislava
  (from: 11/18/1998 until: 09/11/2000)
Eva Škrkoňová - člen
178
Zbyňov
Until: 04/11/2003
  (from: 09/12/2000 until: 01/12/2004)
Rudolf Vanák - člen
297
Ďurčiná
From: 02/28/2006
  (from: 04/22/2006 until: 05/15/2013)
Rudolf Vanák - člen
297
Ďurčiná
From: 02/28/2006 Until: 04/18/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/15/2013)
Dipl. Ing. Friedrich Eberbach - predseda
Am Sonnenplan 8
Niedercunnersdorf
Nemecká spolková republika
From: 04/18/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/12/2022)
Dipl.Ing. Friedrich Eberbach - člen
Westerstetten 3
Westerstetten, D-89198
Spolková republika Nemecko
  (from: 11/18/1998 until: 09/11/2000)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva, každý samostatne. Všetky právne úkony zaväzujúce spoločnosť vyjadrené v písomnej forme podpisuje predseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 05/16/2013)
Spoločnosť navonok zastupuje predseda predstavenstva a podpredsedovia predstavenstva, každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený len predseda predstavenstva. Podpisovanie za spo- ločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 11/18/1998 until: 05/15/2013)
Capital: 
1 075 680 EUR Paid up: 1 075 680 EUR
  (from: 12/03/2009)
32 400 000 Sk
  (from: 11/18/1998 until: 12/02/2009)
Shares: 
Number of shares: 324
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 12/03/2009)
Number of shares: 324
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 12/02/2009)
Number of shares: 3240
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/18/1998 until: 12/20/1999)
Supervisory board: 
Mgr. Martin Dohňanský
Miletičova 35
Bratislava 821 09
From: 04/24/2014
  (from: 05/27/2014)
Jana Bieliková
268
Konská 013 13
From: 04/24/2014
  (from: 05/27/2014)
Peter Biely
Kuneradska cesta 638
Rajecké Teplice 013 13
From: 04/24/2014
  (from: 05/27/2014)
Jana Bieliková
268
Konská
From: 02/28/2006
  (from: 04/22/2006 until: 05/15/2013)
Jana Bieliková
268
Konská
From: 02/28/2006 Until: 04/18/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/15/2013)
Eva Bukvayová - člen
Rozkvet 2029/52-4
Považská Bystrica
From: 04/11/2003
  (from: 01/13/2004 until: 05/04/2004)
Eva Bukvayová - člen
Rozkvet 2029/52-4
Považská Bystrica
From: 04/11/2003 Until: 04/01/2004
  (from: 05/05/2004 until: 05/04/2004)
Ing. Ján Ďurina , CSc.
Sládkovičová 1206/76
Kysucké Nové Mesto
From: 04/01/2004
  (from: 05/05/2004 until: 05/24/2005)
Ing. Ján Ďurina , CSc.
Sládkovičová 1206/76
Kysucké Nové Mesto
From: 04/01/2004 Until: 05/05/2005
  (from: 05/25/2005 until: 05/24/2005)
Anna Gabčíková - člen
1095
Dlhé Pole
Until: 04/11/2003
  (from: 11/18/1998 until: 01/12/2004)
Katarína Korňanová - predseda
Moyzesova 708/6
Rajec
  (from: 11/18/1998 until: 01/12/2004)
Katarína Korňanová - predseda
Moyzesova 708/6
Rajec
From: 04/11/2003
  (from: 01/13/2004 until: 05/15/2013)
Katarína Korňanová - predseda
Moyzesova 708/6
Rajec
From: 04/11/2003 Until: 04/18/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/15/2013)
Milan Lipka - člen
Ružová 191/1
Rajec
  (from: 11/18/1998 until: 09/11/2000)
Ing. Branislav Zajac
380
Konská
From: 05/05/2005
  (from: 05/25/2005 until: 04/21/2006)
Ing. Branislav Zajac
380
Konská
From: 05/05/2005 Until: 02/27/2006
  (from: 04/22/2006 until: 04/21/2006)
Ing. Igor Kalna
Osloboditeľov 470/82
Rajecké Teplice 013 13
From: 04/18/2013 Until: 04/24/2014
  (from: 05/27/2014 until: 05/26/2014)
Ing. Igor Kalna
Osloboditeľov 470/82
Rajecké Teplice 013 13
From: 04/18/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/26/2014)
Ing. Zuzana Igondová
Školská 151/34
Rajecké Teplice 013 13
From: 04/18/2013 Until: 04/24/2014
  (from: 05/27/2014 until: 05/26/2014)
Ing. Zuzana Igondová
Školská 151/34
Rajecké Teplice 013 13
From: 04/18/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/26/2014)
Ing. Ján Golis
143
Dlhá nad Kysucou 023 54
From: 04/18/2013 Until: 04/24/2014
  (from: 05/27/2014 until: 05/26/2014)
Ing. Ján Golis
143
Dlhá nad Kysucou 023 54
From: 04/18/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/26/2014)
Dipl. Ing. Friedrich Eberbach - člen
Westerstetten 3
Westerstetten, D-89198
Spolková republika Nemecko
Until: 04/11/2003
  (from: 09/12/2000 until: 01/12/2004)
Dipl. Ing. Friedrich Eberbach - člen
Westerstetten 3
Westerstetten, D-89198
Spolková republika Nemecko
From: 04/11/2003
  (from: 01/13/2004 until: 05/15/2013)
Dipl. Ing. Friedrich Eberbach - člen
Westerstetten 3
Westerstetten, D-89198
Spolková republika Nemecko
From: 04/11/2003 Until: 04/18/2013
  (from: 05/16/2013 until: 05/15/2013)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení dňa 11.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/21/1999)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person