Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11504/P

Business name: 
BIMPEX, s.r.o.
  (from: 02/09/1999)
Registered seat: 
Budovateľská 63
Prešov 080 01
  (from: 02/09/1999)
Identification number (IČO): 
36 459 259
  (from: 02/09/1999)
Date of entry: 
02/09/1999
  (from: 02/09/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/09/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 02/09/1999)
obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 02/09/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/09/1999)
montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 02/08/2001)
oprava motorových vozidiel
  (from: 02/08/2001)
reklamná činnosť
  (from: 02/08/2001)
vydávanie neperiodickej tlače
  (from: 02/08/2001)
marketing
  (from: 02/08/2001)
finančný leasing
  (from: 02/08/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/08/2001)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/15/2002)
uskladňovanie písomností nearchívnej povahy
  (from: 03/15/2002)
opravy a montáž určených meradiel - tachografov mechanických a elektronických pre cestné vozidlá
  (from: 04/17/2003)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (from: 02/17/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 02/17/2004)
propagačná a inzertná činnosť
  (from: 02/17/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/17/2004)
kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie služby
  (from: 02/17/2004)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
  (from: 02/17/2004)
poskytovanie internetových služieb
  (from: 02/17/2004)
tvorba www stránok
  (from: 02/17/2004)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, seminárov a školení
  (from: 02/17/2004)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 02/17/2004)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 02/17/2004)
prenájom strojov a technických zariadení, zariadení, motorových vozidiel, potrieb pre domácnosť
  (from: 02/17/2004)
podnikanie v oblasti nakladanie s ostatnými odpadmi
  (from: 02/17/2004)
ťažba dreva a služby v rámci lesníctva
  (from: 02/17/2004)
piliarska výroba a pilčícke práce
  (from: 02/17/2004)
spracovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 02/17/2004)
výroba krmív
  (from: 02/17/2004)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 02/17/2004)
cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 02/17/2004)
práce vykonávané strojnými mechanizmami
  (from: 02/17/2004)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 02/17/2004)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe, zváračské práce
  (from: 02/17/2004)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 02/17/2004)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 02/17/2004)
prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie
  (from: 02/17/2004)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 02/17/2004)
omietkárske práce
  (from: 02/17/2004)
obkladačské a podlahárske práce
  (from: 02/17/2004)
montáž sadrokartónu
  (from: 02/17/2004)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 02/17/2004)
odťahová služba
  (from: 02/17/2004)
vedenie motorového vozidla
  (from: 02/17/2004)
baliace činnosti
  (from: 02/17/2004)
manipulácia s nákladom
  (from: 02/17/2004)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/17/2004)
prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2004)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe), strojárstve
  (from: 02/17/2004)
záhradnícke a sadovnícke úpravy
  (from: 02/17/2004)
letná a zimná údržba ciest a komunikácií, asfaltérske práce
  (from: 02/17/2004)
výroba peliet
  (from: 10/02/2007)
spracovanie sena a slamy
  (from: 10/02/2007)
spracovanie energetických rastlín
  (from: 10/02/2007)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 10/02/2007)
údržba bytového alebo nebytového fondu v rozsahu obstarávania údržby a opráv prostredníctvom iných oprávnených osôb
  (from: 09/01/2009)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 09/01/2009)
výroba a rozvod tepla
  (from: 10/22/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/22/2009)
úprava a čistenie mastenca
  (from: 10/22/2009)
vodná záchranná služba
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
montáž bezpečnostných dverí (jedno až dvojbodové)
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie požiarnej techniky (hasiace prístroje, EPS, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia)
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
čalúnnictvo
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
ubytovanie
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
výroba cestovín
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
výroba obuvi
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
výroba nožiarskeho tovaru, zámkov a kovaní
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
výroba a oprava bicyklov a športového tovaru
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
výroba hier a hračiek, bižutérie
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
príprava a predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, píva, vína a destilátov; zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy; tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako ja bezmäsitých jedál; jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
prevádzkovanie hracích nevýherných automatov, biliardových stolov, music boxov, video automatov
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
výroba výrobkov z papiera a plastov
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
výroba drevených obalov a drobných výrobkov z dreva
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
výroba kožených odevov a kožených doplnkov
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
výroba odevov a odevných doplnkov
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
záložňa
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
fotografické služby
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
zhotovovanie videozáznamov
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
elektroinštalácie
  (from: 02/08/2001 until: 10/01/2007)
management
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A
  (from: 02/08/2001 until: 10/01/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
počítačová grafika, kresličské a grafické práce
  (from: 02/17/2004 until: 10/01/2007)
Partners: 
Ing. Juraj Husovský
Karpatská 15
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 07/27/2021)
Ján Bednarčák
Slovenská 30
Veľký Šariš 082 21
Slovak Republic
  (from: 07/27/2021)
BOJOVÝ TIGER CLUB
Majerská 49
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 07/14/2012 until: 11/18/2019)
FRIKON s.r.o.
Podháj 57
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 07/01/2009 until: 07/13/2012)
Ing. Ján Bednarčák
Slovenská 30
Veľký Šariš 082 21
Slovak Republic
  (from: 11/19/2019 until: 07/26/2021)
Ing. Ján Bednarčák
Slovenská 30
Veľký Šariš 082 21
Slovak Republic
  (from: 07/01/2009 until: 08/27/2013)
Ing. Ján Bednarčák
Slovenská 30
Veľký Šariš
Slovak Republic
  (from: 02/09/1999 until: 06/30/2009)
Ing. Juraj Husovský
Karpatská 15
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 07/01/2009 until: 07/26/2021)
Ing. Juraj Husovský
Karpatská 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 10/02/2000 until: 06/30/2009)
Ing. Juraj Husovský
Karpatská 15
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/09/1999 until: 06/13/1999)
Ing. Ján Roj
Smrekova 9
Prešov
Slovak Republic
  (from: 06/14/1999 until: 10/01/2000)
Contribution of each member: 
Ing. Juraj Husovský
Amount of investment: 4 449 EUR Paid up: 4 449 EUR
  (from: 07/27/2021)
Ján Bednarčák
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 07/27/2021)
Ing. Juraj Husovský
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/09/1999 until: 06/13/1999)
Ing. Ján Roj
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/14/1999 until: 10/01/2000)
Ing. Ján Bednarčák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/09/1999 until: 02/10/2009)
Ing. Juraj Husovský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/02/2000 until: 02/10/2009)
Ing. Ján Bednarčák
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 06/30/2009)
Ing. Juraj Husovský
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 06/30/2009)
Ing. Ján Bednarčák
Amount of investment: 2 821,483105 EUR Paid up: 2 821,483105 EUR
  (from: 07/01/2009 until: 08/27/2013)
Ing. Juraj Husovský
Amount of investment: 2 821,483105 EUR Paid up: 2 821,483105 EUR
  (from: 07/01/2009 until: 08/27/2013)
FRIKON s.r.o.
Amount of investment: 995,817566 EUR Paid up: 995,817566 EUR
  (from: 07/01/2009 until: 07/13/2012)
BOJOVÝ TIGER CLUB
Amount of investment: 995,817566 EUR Paid up: 995,817566 EUR
  (from: 07/14/2012 until: 08/27/2013)
Ing. Juraj Husovský
Amount of investment: 5 644 EUR Paid up: 5 644 EUR
  (from: 08/28/2013 until: 07/26/2021)
BOJOVÝ TIGER CLUB
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 08/28/2013 until: 11/18/2019)
Ing. Ján Bednarčák
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 11/19/2019 until: 07/26/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/09/1999)
Ing. Juraj Husovský
Karpatská 15
Prešov
From: 07/12/1999
  (from: 05/26/2022)
Ing. Ján Bednarčák
Slovenská 30
Veľký Šariš 082 21
From: 10/31/2019
  (from: 11/19/2019)
Ing. Ján Bednarčák
Slovenská 30
Veľký Šariš
  (from: 02/09/1999 until: 04/16/2003)
Ing. Ján Bednarčák
Slovenská 30
Veľký Šariš
From: 02/09/1999
  (from: 04/17/2003 until: 08/27/2013)
Ing. Ján Bednarčák
Slovenská 30
Veľký Šariš
From: 02/09/1999 Until: 07/31/2013
  (from: 08/28/2013 until: 08/27/2013)
Ing. Juraj Husovský
Karpatská 15
Prešov
  (from: 02/09/1999 until: 06/13/1999)
Ing. Juraj Husovský
Karpatská 15
Prešov
  (from: 10/02/2000 until: 04/16/2003)
Ing. Ján Roj
Smrekova 9
Prešov
  (from: 06/14/1999 until: 10/01/2000)
Ing. Juraj Husovský
Karpatská 15
Prešov
From: 07/12/1999
  (from: 04/17/2003 until: 05/25/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/09/1999)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/28/2013)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 08/27/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/17/2003 until: 02/10/2009)
200 000 Sk
  (from: 02/09/1999 until: 04/16/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.1.1999 v znení dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.1.1999 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 02/09/1999)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.2.1999.
  (from: 06/14/1999)
Dodatok č. 3 zo dňa 12.7.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/02/2000)
Dodatok č.4 zo dňa 1.9.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/08/2001)
Dodatok č.6 zo dňa 4.6.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/15/2002)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10.04.2003.
  (from: 02/17/2004)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person