Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  25/S

Obchodné meno: 
ZSNP, a.s. v likvidácii
  (od: 05.09.2020)
ZSNP, a.s.
  (od: 31.12.2002 do: 04.09.2020)
Závod Slovenského národného povstania, a.s. v skratke ZSNP, a.s.
  (od: 13.11.1995 do: 30.12.2002)
ZÁVOD SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA, a.s.
  (od: 04.08.1991 do: 12.11.1995)
Sídlo: 
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
  (od: 10.08.1993)
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 01
  (od: 04.08.1991 do: 09.08.1993)
IČO: 
30 222 524
  (od: 04.08.1991)
Deň zápisu: 
16.08.1991
  (od: 04.08.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 04.08.1991)
Predmet činnosti: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 08.01.1993)
zabezpečovanie odborných školení a kurzov pre R a THP /zváračský, žeriavnický, vodičov motorových vozíkov/
  (od: 08.01.1993)
chemické rozbory všetkého druhu
  (od: 08.01.1993)
inžiniersko-dodávateľská činnosť pre stavby a technologické zariadenia
  (od: 08.01.1993)
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.11.1994)
sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, propagačná a reklamná činnosť, marketingové služby marketingové a obchodné poradenstvo
  (od: 09.11.1994)
požičiavanie zariadení, strojov a dopravnej manipulačnej techniky
  (od: 22.09.1997)
prevádzkovanie špeciálnych mechanizmov - zemných strojov (buldozéry, bágre, nakladače)
  (od: 02.03.1999)
údržba ciest a zelene
  (od: 02.03.1999)
zabezpečenie údržby a opravy koľajových vozidiel, železničného spodku a zvršku
  (od: 03.04.2000)
manažérske vzdelávanie
  (od: 03.04.2000)
staviteľstvo-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 03.04.2000)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 08.08.2000)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 09.08.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 09.08.2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 12.01.2006)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 12.01.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 02.08.2006)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (od: 02.08.2006)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 07.02.2007 do: 16.07.2010)
aplikovaný vývoj kovových výrobkov a strojárskych technológií
  (od: 23.12.2010 do: 15.08.2012)
výroba nástrojov a dielcov
  (od: 23.12.2010 do: 15.08.2012)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny a rozvod tepla
  (od: 12.01.2006 do: 15.08.2012)
dodávka plynu, distribúcia plynu
  (od: 02.02.2006 do: 15.08.2012)
výroba elektriny, dodávak elektriny, distibúcia elektriny
  (od: 02.02.2006 do: 15.08.2012)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo vyhradených technických zariadení
  (od: 09.08.2005 do: 16.07.2010)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie K-II a verejného vodovodu V-II
  (od: 09.08.2005 do: 16.07.2010)
výroba meradiel teploty (termočlánkov)
  (od: 03.04.2000 do: 16.07.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-čistenie odpadových emulzií a zaolejovaných vôd v deemulgačnej stanici
  (od: 03.04.2000 do: 08.08.2005)
kovoobrábanie
  (od: 03.04.2000 do: 15.08.2012)
elektroinštalatérstvo
  (od: 03.04.2000 do: 11.01.2006)
vodoinštalatérstvo
  (od: 03.04.2000 do: 16.07.2010)
kúrenárske práce
  (od: 03.04.2000 do: 16.07.2010)
plynoinštalatérstvo-pracovník na opravy plynových zariadení v rozsahu zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad O,5 MW
  (od: 03.04.2000 do: 11.01.2006)
výroba a predaj kalcinovaného antracitu, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkových materiálov
  (od: 03.04.2000 do: 16.07.2010)
prepracovanie uhlíkových materiálov
  (od: 03.04.2000 do: 08.08.2005)
poskytovanie služieb-vykládka, nakládka materiálu k predmetu podnikania "Výroba a predaj kalcinovaného antracitu, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkových materiálov"
  (od: 03.04.2000 do: 22.12.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - predaj odpadov a odpadových surovín a polotovarov z výroby oxidov hlinitých - hnedého a červeného kalu, bauxitu a roztokov
  (od: 02.03.1999 do: 08.08.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: - zneškodňovanie nebezpečných odpadov v kotli K3 ZSNP a.s., Žiar nad Hronom, spaľovaním a skladovaním, - nakladanie a zneškodňovanie nebezpečného odpadu kat. č. 81 102 (odpad zo žúmp z priemyslu), - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými, zvláštnymi a ostatnými odpadmi skládkovaním na skládke PPO ZSNP a.s., - nakladanie a zneškodňovanie odpadu zo septikov a žúmp z komunálneho hospodárstva
  (od: 02.03.1999 do: 08.08.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - nákup, skladovanie a predaj druhotných surovín a ND vzniknutých pri recyklácii
  (od: 02.03.1999 do: 08.08.2005)
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (od: 02.03.1999 do: 16.07.2010)
prevádzkovanie špeciálnych mechanických a vysokotlakových hydrodynamických čistiacich zariadení
  (od: 02.03.1999 do: 16.07.2010)
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti technológie výroby oxidu hlinitého Bayerovým a spiekacím spôsobom, výroby špeciálnych hydroxidov a oxidov hlinitých, hlinitanu sodného, zeolitov, úpravy a rafinácie gália, výroby hydrotalcitov a boehmitov, vápenných kalov
  (od: 02.03.1999 do: 08.08.2005)
výroba metalurgického a nemetalurgického oxidu pre technické účely, špeiálnych hydroxidov a oxidov hlinitých, hlinitanov sodných, rafinovaného gália, zeolitov
  (od: 02.03.1999 do: 08.08.2005)
výroba a rozvod stlačeného vzduchu
  (od: 02.03.1999 do: 16.07.2010)
pracie služby
  (od: 22.09.1997 do: 08.08.2005)
cestná nákladná doprava
  (od: 16.07.1998 do: 08.08.2005)
výroba a montáž armatúr pre železo-betónové konštrukcie
  (od: 19.10.2001 do: 08.08.2005)
výroba stavebných prefabrikátov, betónových zmesí a malty
  (od: 19.10.2001 do: 08.08.2005)
činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby
  (od: 19.10.2001 do: 08.08.2005)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 19.10.2001 do: 08.08.2005)
projektovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 19.10.2001 do: 08.08.2005)
kúrenárske práce
  (od: 19.10.2001 do: 22.12.2010)
výroba, montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, označovanie (pri V) tlakových zariadení
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
aplikovaný vývoj kovových výrobkov a strojárskych technológií
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
poradenská činnosť v oblasti strojárstva
  (od: 19.10.2001 do: 15.08.2012)
prevádzkovanie zváračskej školy
  (od: 19.10.2001 do: 08.08.2005)
montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky, odborné skúšky plynových zariadení
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi:
  (od: 19.10.2001 do: 08.08.2005)
*nákup, spracovanie pretavovaním a predaj odpadu hliníka a jeho zliatin a zlúčením (kat.č. 35304-ostatný odpad)
  (od: 19.10.2001 do: 08.08.2005)
* výkup a pradaj železného šrotu určeného na využitie ako druhotná surovina (kat.č. 35103-ostatný odpad)
  (od: 19.10.2001 do: 08.08.2005)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
výroba, odbyt a montáž hutných výrobkov z hliníka a jeho zliatin-kovoobrábanie
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
výroba a odbyt hliníkových chladičov, kovových konštrukcií, časti stavebných kovových prefabrikátov, kovových a hliníkových obalov-kovoobrábanie
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
výroba a odbyt hliníkovo-železných lán a sektorových lán
  (od: 19.10.2001 do: 08.08.2005)
výroba nástrojov a dielcov
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
povrchová úprava kovov
  (od: 19.10.2001 do: 15.08.2012)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 19.10.2001 do: 15.08.2012)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
manipulácia so žeravinami-výroba a odbyt jedov s výnimkov jedov zvlášť nebezpečných
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
výroba pracovných odevov
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
vývoj, konštrukcia strojov a zariadení oceľových konštrukcií
  (od: 19.10.2001 do: 15.08.2012)
výroba strojov a zariadení s mechanickým pohonom
  (od: 19.10.2001 do: 15.08.2012)
výroba a odbyt oceľových konštrukcií-kovoobrábanie
  (od: 19.10.2001 do: 16.07.2010)
rekonštrukcia, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 21.04.2004 do: 16.07.2010)
dozor (revízie, prehliadky, kontroly a školenia) nad vyhradenými technickými zdvíhacími zariadeniami
  (od: 09.08.2005 do: 15.08.2012)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 09.08.2005 do: 16.07.2010)
prevádzkovanie špeciálnych vozidiel - žeriavy, autocisterny, kontajnerové súpray
  (od: 09.08.2005 do: 16.07.2010)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky
  (od: 09.08.2005 do: 16.07.2010)
výroba a odbyt hliníkovo-železných lán, hliníkových lán a sektorových lán, hliníkových chladičov, kovových konštrukcií častí stavebných kovových prefabrikátov, kovových a hliníkových obalov
  (od: 09.08.2005 do: 16.07.2010)
vývoj, konštrukcia, výroba a odbyt strojov a zariadení a oceľových konštrukcií
  (od: 09.08.2005 do: 15.08.2012)
prevádzkovanie špeciálnych vozidiel - žeriavy, autocisterny, kontajnerové súpravy, údržba a servis motorových vozidiel
  (od: 09.11.1994 do: 08.08.2005)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 09.11.1994 do: 16.07.2010)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 09.11.1994 do: 08.08.2005)
zasielateľstvo
  (od: 09.11.1994 do: 08.08.2005)
výroba tlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
  (od: 13.11.1995 do: 15.08.2012)
prepracovanie zliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov
  (od: 13.11.1995 do: 15.08.2012)
tepelné spracovanie hliníkových zliatin a impregnácia
  (od: 13.11.1995 do: 15.08.2012)
výroba zlievárenského náradia (formy, kokily, jadrovníky), modelov a drevených výrobkov
  (od: 13.11.1995 do: 15.08.2012)
zušľachtenie a kalenie ocelí
  (od: 13.11.1995 do: 15.08.2012)
zámočnícke a údržbárske práce, údržba dopravných vozíkov, žeriavov a ostatných technologických zariadení
  (od: 13.11.1995 do: 15.08.2012)
výroba pieskových odliatokov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
  (od: 13.11.1995 do: 15.08.2012)
výroba kokilových a nízkotlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich spracovanie
  (od: 13.11.1995 do: 15.08.2012)
demolačné a zemné práce
  (od: 13.11.1995 do: 08.08.2005)
spravovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  (od: 13.11.1995 do: 08.08.2005)
neverejná cestná osobná nehromadná nepravidelná doprava
  (od: 13.11.1995 do: 08.08.2005)
zber, nákup a využitie odpadov - odpadový hydroxid hlinitý, odpadový oxid hlinitý
  (od: 13.11.1995 do: 08.08.2005)
predaj a vývoz sterov ľahkých kovov s obsahom hliníka
  (od: 13.11.1995 do: 08.08.2005)
práce so špeciálnou požiarnou technikou
  (od: 13.11.1995 do: 16.07.2010)
revízie požiarnej, hydrantovej siete a požiarnych hydrantov
  (od: 13.11.1995 do: 16.07.2010)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky
  (od: 13.11.1995 do: 08.08.2005)
prekladateľstvo
  (od: 04.12.1996 do: 16.07.2010)
zneškodňovanie odpadovej akumulátorovej kyseliny sírovej
  (od: 04.12.1996 do: 01.03.1999)
montáž a zasklievanie lodžií
  (od: 04.12.1996 do: 08.08.2005)
opravy a montáže: - meradiel tepla a prietokomerov na teplú a studenú vodu, - váh III. triedy presnosti do 40 t a vážiacich zariadení, - závažia V. triedy do 20 kg, - analyzátorov, - meradiel tlaku, - meradiel dĺžky, - pH metrov, - meradiel elektrických a magnetických veličín, - konduktomerov
  (od: 04.12.1996 do: 16.07.2010)
motáže: - elektromerov - plynomerov, - meradiel so zdrojmi radioaktívneho žiarenia, - indukčných prietokomerov
  (od: 04.12.1996 do: 16.07.2010)
kalibrovanie v zmysle vyhlášky č. 69/1991: - prietokomerov na studenú vodu, - teplomerov a termočlánkov, - váh a hmotností - meračov tlaku, - meradiel dĺžky, - meradiel elektrických veličín
  (od: 04.12.1996 do: 16.07.2010)
masérske služby
  (od: 04.12.1996 do: 08.08.2005)
projektovanie pozemných stavieb * statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
projektovanie technického vybavenia stavieb - vykurovanie a zdroje tepla * projektovanie technologického vybavenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov /zemný plyn/
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
projektovanie technologického zariadenia stavieb - technologické zariadenia stavieb /chemický priemysel, výroba a distribúcia technických plynov, hutnícka výroba, strojárska výroba a technológia/
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
činnosť stavebného dozoru - technologické zariadenie stavieb
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
projektovanie technického vybavenia stavieb - elektrické silové zariadenia NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zaria denia a rozvody, systémy riadenia a merania
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
projektovanie technického vybavenia stavieb - vzduchotechnika /okrem klimatizácie/
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotechnika /vodovod, kanalizácie, vč. prípojok/
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
ubytovacie služby
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
ubytovacie a stravovacie služby
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
reštauračné služby
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
pohostinská činnosť
  (od: 15.04.1997 do: 08.08.2005)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 22.09.1997 do: 08.08.2005)
zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
  (od: 22.09.1997 do: 16.07.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmizliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov
  (od: 22.09.1997 do: 08.08.2005)
činnosť stavebného dozoru - vodohospodárske stavby
  (od: 22.09.1997 do: 08.08.2005)
murárstvo
  (od: 22.09.1997 do: 08.08.2005)
stolárstvo
  (od: 22.09.1997 do: 08.08.2005)
montáž, oprava a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 22.09.1997 do: 16.07.2010)
montáž, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení
  (od: 22.09.1997 do: 16.07.2010)
montáž, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 22.09.1997 do: 16.07.2010)
polygrafické a reprografické práce
  (od: 08.01.1993 do: 16.07.2010)
výroba, rozvod a odbyt tepla
  (od: 08.01.1993 do: 08.08.2005)
vyhľadávanie porúch na kábloch NN, VN a oprava káblových súborov NN, VN
  (od: 08.01.1993 do: 16.07.2010)
úprava, rozvod a odbyt pitnej vody, rozvod a odbyt priemyselnej vody
  (od: 08.01.1993 do: 16.07.2010)
opravy, revízie a skúšky parných kotlov 2. triedy
  (od: 08.01.1993 do: 16.07.2010)
meranie emisií a kvality pracovného prostre dia, rozbory odpadových vôd
  (od: 08.01.1993 do: 16.07.2010)
výroba stolárskych výrobkov
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
výroba strojov a prístrojov všeobecných a pre určité hospodárske odvetvie
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a revízne skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
obchodná a poradenská činnosť v oblasti strojárenstva
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
vykonávanie občianskych, priemyselných, vodohospodárskych rekreačných stavieb a inžinierskych sietí
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
výroba stavebných kovových konštrukcií, zariadení pre ústredné kúrenie, oceľových osadzovacích rámov, armatúr pre železobetónové konštrukcie
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
penzión v triede **
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
turistická ubytovňa v triede **
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
hotel v triede *
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
reštaurácia II. skupiny
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
jedáleň IV. skupiny
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
závodné stravovanie
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
bufety IV. skupiny
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
prevádzkovanie drát - vlečková prevádzková činnosť
  (od: 08.01.1993 do: 08.08.2005)
ochrana majetku a finančných hotovostí
  (od: 08.01.1993 do: 01.03.1999)
nákup, triedenie, úprava a expedícia železných odpadov
  (od: 08.01.1993 do: 08.08.2005)
predaj odpadov - popol z uhlia a koksu, škvára a troska z uhlia
  (od: 08.01.1993 do: 08.08.2005)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
výroba, rozvod a odbyt elektrickej energie
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
vydávateľská činnosť (časopis Hutník)
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
cestná nákladná doprava
  (od: 10.08.1993 do: 14.04.1997)
zmenáreň
  (od: 10.08.1993 do: 08.08.2005)
prevádzkovanie naftovej čerpacej stanice
  (od: 10.08.1993 do: 16.07.2010)
činnosť zváračskej školy
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
požiarna prevencia, represia, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (od: 08.01.1993 do: 16.07.2010)
projektová činnosť
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
geodetická činnosť
  (od: 08.01.1993 do: 08.08.2005)
konštrukčná činnosť
  (od: 08.01.1993 do: 15.08.2012)
vyhotovovanie svetlotlačových kópií projekčných a konštrukčných výkresov
  (od: 08.01.1993 do: 15.08.2012)
odborná kvalifikačno-jazyková príprava organizačná činnosť
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
projektová činnosť technologická
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými elektric kými zariadeniami
  (od: 08.01.1993 do: 16.07.2010)
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zdvíhacími zariadeniami
  (od: 08.01.1993 do: 14.04.1997)
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zariadeniami - výťahmi
  (od: 08.01.1993 do: 16.07.2010)
dozor /revízie, prehliadky, kontroly, školenia/ nad vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými
  (od: 08.01.1993 do: 16.07.2010)
technická diagnostika točivých strojov
  (od: 08.01.1993 do: 16.07.2010)
servis poistných ventilov
  (od: 08.01.1993 do: 16.07.2010)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia, montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, meracej a regulačnej techniky, elektropožiarnej inštalácie a vážiacej techniky
  (od: 08.01.1993 do: 08.08.2005)
automatizované spracovanie údajov, poskytovanie software, projektovanie, inštalácia a údržba výpočtovej techniky a počítačových sietí, sprostredkovateľská a poradenská čin nosť v oblasti výpočtovej a meracej techniky
  (od: 08.01.1993 do: 15.08.2012)
1. Aplikovaný výskum a vývoj v oblastiach : - výroby oxidu hlinitého - výroby hliníka a jeho zliatin - výroby uhlíkatých materiálov - zlievárenstva hliníka a jeho zliatin - druhovýroby hliníka - vývoja technologického zariadenia
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
2. Výroba a odbyt : - kalcinovaného antracitu - tepelnej energie - elektrickej energie - profilov oceľových tenkostenných otvo- rených - kovov ľahkých a ich zliatin - gália - hutných výrobkov z Al a jeho zliatin - odliatkov z Al a jeho zliatin - základnej organickej chémie - hlinitanú sodného tekutého - smolného koksu kalcinovaného - AlFe lán, Al lán a sektorových lán - výrobkov z uhlíkatých materiálov - Al chladičov - modelov - konštrukcií kovových - zariadení pre ústredné kúrenie - strojov na spracovanie mäsa (forma na výrobu šunky) - častí a prefabrikátov stavebných kovových - obalov kovových - anódovej hmoty a elektródovej hmoty na prepracovanie - akubatérií a ich servis
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
3. Povrchová úprava kovov
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
4. Výkon stavebnej a technologickej činnosti
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
5. Projektová činnosť na základe daného oprávnenia
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
6. Zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimklou vecí, na ktoré sa vyžaduje potrebné povolenie podľa platných predpisov
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
7. Výkon dopravnej činnosti v tuzemsku a zahraničí
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
8. Poskytovanie preventívno-zdravotných a rekreačných služieb
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
9. Obchodná činnosť, nákup, predaj, sprostredkovanie tovaru všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných predpisov vo forme maloobchodu a veľkoobchodu
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
10. Poskytovanie služieb v rozsahu povolení príslušných orgánov
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
11. Vykonávanie vyšších dodávateľských funkcií v tuzemsku i v zahraničí v stavebnej a technologickej činnosti na základe objednávok
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
12. Rozmnožovacie a reprografické práce
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti technológie výroby oxidu hlinitého Bayerovým a spekacím spôsobom, výrob špeciálnych oxidov hlinitých, výrob hlinitanu sodného, výrob gália, výrob hydrotalcitov a boehmitov, vápenných kalov
  (od: 08.01.1993 do: 01.03.1999)
aplikovaný výskum a vývoj v oblasti zlievarenstva, lisovania hliníka a jeho zliatin
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
aplikovaný výskum, vývoj a výroba v oblasti technologických strojov a zariadení
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
výroba, predaj a servis štartovacích a trakčných AKU-batérií
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
výroba a predaj práškového hliníka
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
výroba metalurgického oxidu a nemetalurgického oxidu pre špeciálne účely, hlinitanu sodného, špeciálnych hydroxidov hlinitých, kalov z výroby oxidu hlinitého, bielych hydroxidov hlinitých
  (od: 08.01.1993 do: 01.03.1999)
výroba odliatkov z hliníka a jeho zliatin, z neželezných kovov a ich zliatin, špecial- nych predzliatin, drôtu z hliníka a jeho zliatin
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
výroba zlievárenského náradia, foriem, drevených výrobkov pre modely
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
zušľachťovanie a kalenie oceľových zliatin, tepelné spracovanie a impregnácia
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
zabezpečovanie údržby parku lokomotív, ich nákladných vozňov a vlečiek
  (od: 08.01.1993 do: 02.04.2000)
sprostredkovanie obchodu veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
  (od: 08.01.1993 do: 08.11.1994)
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností, propagačná a reklamná činnosť, marketingové služby, marketingové a obchodné poradenstvo
  (od: 08.01.1993 do: 08.11.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.04.2004)
predstavenstvo
  (od: 31.12.2002 do: 29.04.2004)
predstavenstvo
  (od: 08.01.1993 do: 30.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
Ing. Ján Klimko - predseda
Hlavná 165/84
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 03.06.2011
  (od: 25.06.2011)
Ing. Marián Chylik - člen
Bakossova 14464/3D
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 03.06.2011
  (od: 25.06.2011)
Ing. Tibor Brašeň - člen
J. Švermu 406
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 30.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Tibor Brašeň - člen
J. Švermu 406
Hliník nad Hronom 966 01
Vznik funkcie: 30.01.2004 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Tibor Brašeň - člen
J.Švermu 406
Hliník nad Hronom
  (od: 08.08.1995 do: 12.11.1995)
Ing. Tibor Brašeň - člen
J.Švermu 406
Hliník nad Hronom
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 13.11.1995 do: 30.12.2002)
Ing. Miroslav Brumlich - člen
Moyzesova 239/39
Lutila
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 18.05.1999 do: 30.12.2002)
Ing. Anna Bubeníková - člen
Grasalkovičova 1316/37
Ivanka pri Dunaji
Skončenie funkcie: 12.09.2002
  (od: 19.10.2001 do: 30.12.2002)
Ing. Peter Čerňanský - člen
Na Pasienku 1686/119
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 03.06.2011
  (od: 25.06.2011 do: 04.07.2013)
Ing. Peter Čerňanský - člen
Na Pasienku 1686/119
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 03.06.2011 Skončenie funkcie: 31.05.2013
  (od: 05.07.2013 do: 04.07.2013)
Ing. Stanislav Drgoňa - člen
Dr. Jánskeho 473/19
Žiar nad Hronom
  (od: 04.08.1991 do: 07.08.1995)
Ing. Stanislav Drgoňa - člen
Dr. Jánskeho 473S/19
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 22.11.2002
  (od: 31.12.2002 do: 02.02.2003)
Ing. Stanislav Drgoňa - člen
Šoltésovej 722/20
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 22.11.2002
  (od: 03.02.2003 do: 19.04.2004)
Ing. Stanislav Drgoňa - člen
Šoltésovej 722/20
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 30.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Ing. Stanislav Drgoňa - podpredseda
Dr. Jánskeho 473/19
Žiar nad Hronom
  (od: 08.08.1995 do: 12.11.1995)
Ing. Stanislav Drgoňa - podpredseda
Dr. Jánskeho 473/19
Žiar nad Hronom
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 13.11.1995 do: 30.12.2002)
Vladimír Dvořáček - člen
Koprivnická 2975/11
Bratislava - Dúbravka
Skončenie funkcie: 12.09.2002
  (od: 19.10.2001 do: 30.12.2002)
Ing. Igor Federič - člen
Blumentálska 26
Bratislava
  (od: 14.05.1999 do: 17.05.1999)
Ing. Richard Kafka - člen
Námestie Matice slovenskej 404/9
Žiar nad Hronom
  (od: 07.04.1995 do: 07.08.1995)
Ing. Richard Kafka - podpredseda
Námestie Matice slovenskej 9/65
Žiar nad Hronom
  (od: 25.01.1994 do: 06.04.1995)
Ing. Ján Klimko - člen
Hlavná 165/84
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 16.07.2010)
Ing. Ján Klimko - člen
Hlavná 165/84
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 17.06.2010
  (od: 17.07.2010 do: 16.07.2010)
Ing. Ján Klimko - člen
Hlavná 165/84
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 18.06.2010
  (od: 17.07.2010 do: 24.06.2011)
Ing. Ján Klimko - člen
Hlavná 165/84
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 18.06.2010 Skončenie funkcie: 03.06.2011
  (od: 25.06.2011 do: 24.06.2011)
Ing. Albín Krátky - člen
V.I.Lenina 29/17
Žiar nad Hronom
  (od: 04.08.1991 do: 07.05.1995)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníkova 3
Bratislava
Vznik funkcie: 22.11.2002
  (od: 31.12.2002 do: 19.04.2004)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníkova 3
Bratislava
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 30.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníková 3/2151
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 30.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníková 3/2151
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 30.01.2004 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníková 3/2151
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 08.08.2005)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníková 3/2151
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.03.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 08.08.2005)
Michal Němec - člen
P. Horova 26
Bratislava
  (od: 14.05.1999 do: 17.05.1999)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
Vznik funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 08.08.2005)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
Vznik funkcie: 29.03.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 08.08.2005)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 16.07.2010)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 17.06.2010
  (od: 17.07.2010 do: 16.07.2010)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
Vznik funkcie: 18.06.2010
  (od: 17.07.2010 do: 21.02.2011)
Ing. Peter Ondro - člen
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 03
Vznik funkcie: 18.06.2010 Skončenie funkcie: 21.01.2011
  (od: 22.02.2011 do: 21.02.2011)
Mgr. Jozef Oravkin - podpredseda
487
Heľpa
Vznik funkcie: 22.11.2002
  (od: 31.12.2002 do: 19.04.2004)
Mgr. Jozef Oravkin - podpredseda
487
Heľpa
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 30.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Mgr. Jozef Oravkin - podpredseda
487
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 30.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 29.04.2004)
Mgr. Jozef Oravkin - podpredseda
487
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 30.01.2004 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 29.04.2004)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 08.08.2005)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 29.03.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 08.08.2005)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 26.07.2007)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
487
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 21.06.2007
  (od: 27.07.2007 do: 26.07.2007)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 30.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 29.04.2004)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 30.01.2004 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 29.04.2004)
Dr.h.c.Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 22.11.2002
  (od: 31.12.2002 do: 19.04.2004)
Dr.h.c.Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 30.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
  (od: 04.08.1991 do: 12.11.1995)
Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 13.11.1995 do: 30.12.2002)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 08.08.2005)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 29.03.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 08.08.2005)
Ing. Ivan Sobôtka - člen
M.R.Štefánika 451/10
Žiar nad Hronom
  (od: 08.05.1995 do: 12.11.1995)
Ing. Ivan Sobôtka - člen
M.R.Štefánika 451/10
Žiar nad Hronom
  (od: 13.11.1995 do: 15.07.1998)
Ing. Jozef Špirko - podpredseda
Stred 29/50
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 30.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Jozef Špirko - podpredseda
Stred 29/50
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 30.01.2004 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Jozef Špirko - podpredseda
Stred 50/29
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 22.11.2002
  (od: 31.12.2002 do: 19.04.2004)
Ing. Jozef Špirko - podpredseda
Stred 50/29
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 30.01.2004
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Ing. Jozef Špirko - člen
Stred 29/50
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 08.08.2005)
Ing. Jozef Špirko - člen
Stred 29/50
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 29.03.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 08.08.2005)
Ing. Jozef Špirko - predseda
Stred 29/50
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 01.08.2006)
Ing. Jozef Špirko - predseda
Vilová 2238/11
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.06.2010
  (od: 17.07.2010 do: 06.06.2011)
Ing. Jozef Špirko - predseda
Vilová 2238/11
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 18.06.2010 Skončenie funkcie: 28.04.2011
  (od: 07.06.2011 do: 06.06.2011)
Ing. Jozef Špirko - predseda
Vilová 2238/11
Bratislava - Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 02.08.2006 do: 16.07.2010)
Ing. Jozef Špirko - predseda
Vilová 2238/11
Bratislava - Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 17.06.2010
  (od: 17.07.2010 do: 16.07.2010)
Ing. Štefan Tesák - podpredseda
Sládkovičova 24/27
Žiar nad Hronom
  (od: 04.08.1991 do: 24.01.1994)
Ing. Roman Václavík - člen
Francisciho 21
Lučenec
  (od: 14.05.1999 do: 17.05.1999)
Ing. Jozef Zúbrik - člen
Rudenkova 820/4
Žiar nad Hronom
  (od: 04.08.1991 do: 12.11.1995)
Ing. Jozef Zúbrik - člen
Rudenkova 820/4
Žiar nad Hronom
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 13.11.1995 do: 30.12.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 05.07.2013)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 27.07.2007 do: 04.07.2013)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 30.04.2004 do: 26.07.2007)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva s podpredom predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých ani jeden nie je predsedom ani podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 31.12.2002 do: 29.04.2004)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúsi pripoja svoj podpis. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (od: 08.01.1993 do: 30.12.2002)
Podpisovanie predstavenstva za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva. Predstavenstvo k ďalšiemu podpisovaniu pre ten, ktorý prípad môže splnomocniť ďalšie osoby.
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
Odštepný závod: 
Názov: 
ZSNP, a.s. Odštepný závod ALUFINAL
  (od: 04.12.2001 do: 30.12.2002)
Sídlo: 
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom
  (od: 04.12.2001 do: 30.12.2002)
Vedúci: 
Ing. Ján Mnich
Nová 649/21
Žarnovica
  (od: 04.12.2001 do: 30.12.2002)
Predmet činnosti: 
je zhodný s predmetom činnosti zriaďujúcej spoločnosti
  (od: 04.12.2001 do: 30.12.2002)
 
 
Názov: 
ZSNP, a.s. odštepný závod HOTEL ŽIAR ** Donovaly
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
Sídlo: 
18
Donovaly 976 39
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
Vedúci: 
JUDr. Ján Senko
302
Stará Kremnička
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
Predmet činnosti: 
ubytovacie služby
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
obchodná činnosť, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, predaj doplnkového tovaru, poskytovanie doplnkových služieb
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
komplexné zabezpečovanie kongresov a spoločných podujatí
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
masérske služby
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
pohostinská činnosť
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
reštauračné služby
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
služby verejných nosičov a poslov
  (od: 24.01.1997 do: 02.04.2000)
zmenáreň
  (od: 15.04.1997 do: 02.04.2000)
 
 
Základné imanie: 
42 261 094,3 EUR Rozsah splatenia: 42 261 094,3 EUR
  (od: 01.12.2009)
1 273 622 020 Sk Rozsah splatenia: 1 273 622 020 Sk
  (od: 21.04.2004 do: 30.11.2009)
5 789 191 000 Sk Rozsah splatenia: 5 789 191 000 Sk
  (od: 31.12.2002 do: 20.04.2004)
5 789 191 000 Sk
  (od: 13.11.1995 do: 30.12.2002)
3 876 036 000 Sk
  (od: 09.11.1994 do: 12.11.1995)
3 426 036 000 Sk
  (od: 04.08.1991 do: 08.11.1994)
Akcie: 
Počet: 5789191
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 7,3 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená spôsobom upraveným v stanovách spoločnosti.
  (od: 01.12.2009)
Počet: 5789191
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 220 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená spôsobom upraveným v stanovách spoločnosti.
  (od: 19.11.2004 do: 30.11.2009)
Počet: 5789191
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 220 Sk
  (od: 21.04.2004 do: 18.11.2004)
Počet: 5789191
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.12.2002 do: 20.04.2004)
Počet: 5789191
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.04.2000 do: 30.12.2002)
Počet: 5789191
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.11.1995 do: 02.04.2000)
Počet: 3876036
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.11.1994 do: 12.11.1995)
Počet: 3426036
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.01.1993 do: 08.11.1994)
Počet: 3426036
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.08.1991 do: 07.01.1993)
Dozorná rada: 
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD.
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 03.06.2011
  (od: 25.06.2011)
Ing. Jozef Špirko
Vilová 2238/11
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.06.2011
  (od: 25.06.2011)
Ing. Pavol Ďurica
Dr. Jozefa Tisu 2036/37
Varín 013 03
Vznik funkcie: 21.07.2017
  (od: 22.08.2017)
Milan Apolen - člen
J.Horvátha 303/36
Kremnica
  (od: 30.01.1996 do: 30.12.2002)
Milan Apolen - člen
J.Horvátha 303/36
Kremnica
Vznik funkcie: 02.12.1999
  (od: 31.12.2002 do: 29.04.2004)
Milan Apolen - člen
J.Horvátha 303/36
Kremnica
Vznik funkcie: 02.12.1999 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Vladimír Bartošík - člen
Záhradná 32
Žiar nad Hronom
  (od: 08.01.1993 do: 02.05.1994)
Ing. Tibor Brašeň - tajomník
Švermova 406
Hliník nad Hronom
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
Ing. Karol Česnek - člen
Čajkovského 21
Trnava
  (od: 13.11.1995 do: 03.12.1996)
Ing. Karol Česnek - člen
Čajkovského 21
Trnava
  (od: 18.05.1999 do: 10.05.2000)
Ing. Ivan Doletina - člen
Dr.Jánskeho 474/23
Žiar nad Hronom
  (od: 22.09.1997 do: 14.06.1999)
Ing. Peter Ďuriš - člen
J. Poničana 2407/49
Zvolen
  (od: 14.05.1999 do: 17.05.1999)
Ing. Jozef Grnáčik - člen
Vigľašská 11
Bratislava
  (od: 08.01.1993 do: 02.05.1994)
Dr.Mgr.Ing. Ján Hijj - člen
Belinského 2
Bratislava
  (od: 11.05.2000 do: 18.10.2001)
JUDr. Vladimír Hraško - člen
Vajanského 27
Lučenec
  (od: 14.05.1999 do: 17.05.1999)
Ing. Vladimír Hrmo - člen
38
Lovča
  (od: 08.01.1993 do: 02.05.1994)
JUDr. Pavol Hulík - člen
Veterná 32
Trnava
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 11.05.2000 do: 30.12.2002)
Prof.Ing. Ivan Imriš , DrSc. - člen
Lipová 8
Košice
  (od: 03.05.1994 do: 08.11.1994)
Ing. Igor Junas - člen
Holičská 3
Bratislava
  (od: 08.01.1993 do: 08.11.1994)
RNDr. Dušan Jurčák - člen
Kúty 16
Trenčín
  (od: 18.05.1999 do: 18.10.2001)
Ing. Pavol Karaffa - člen
Rovniakova 6
Bratislava
  (od: 09.11.1994 do: 12.11.1995)
Ing. Pavol Karaffa - člen
Rovniakova 6
Bratislava
  (od: 13.11.1995 do: 03.12.1996)
Ing. Peter Kliment - člen
M.R.Štefánika 34/1
Žiar nad Hronom
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 19.10.2001 do: 30.12.2002)
Zsolt Komlósy - člen
Ul. mládeže 2
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 03.04.2000 do: 30.12.2002)
Ing. Ján Kopa - člen
Vetvova 1
Bratislava
  (od: 08.01.1993 do: 02.05.1994)
Ján Krajčov - člen
Hviezdoslavova 10
Žarnovica
  (od: 03.05.1994 do: 08.11.1994)
Mgr. Tomáš Kučinský - člen
Rovníková 7
Košice
Vznik funkcie: 22.11.2002
  (od: 31.12.2002 do: 19.04.2004)
Mgr. Tomáš Kučinský - člen
Rovníková 7
Košice
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Pavol Kúš - člen
ČSA 58/21
Žiar nad Hronom
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
Pavol Kúš - člen
Š.Moyzesa 58/21
Žiar nad Hronom
  (od: 13.11.1995 do: 30.12.2002)
Pavol Kúš - člen
Š.Moyzesa 58/21
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 01.02.2002
  (od: 31.12.2002 do: 26.07.2007)
Pavol Kúš - člen
Š.Moyzesa 58/21
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 01.02.2002 Skončenie funkcie: 11.07.2007
  (od: 27.07.2007 do: 26.07.2007)
Ing. Rudolf Kvetán - člen
Považská 11
Piešťany
  (od: 09.11.1994 do: 12.11.1995)
Marián Lamprecht - člen
Hviezdoslavova 16/15
Žiar nad Hronom
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
Marián Lamprecht - člen
Hviezdoslavova 16/15
Žiar nad Hronom
  (od: 13.11.1995 do: 29.01.1996)
Ing. František Linder - člen
Vansovej 18/6
Žiar nad Hronom
  (od: 14.05.1999 do: 02.04.2000)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
  (od: 09.11.1994 do: 12.11.1995)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
  (od: 13.11.1995 do: 21.09.1997)
Ing. Tibor Mikuš - člen
A. Hlinku 367636
Trnava
  (od: 22.09.1997 do: 17.05.1999)
Ing. Vladimír Mišút , CSc. - člen
1.mája 2727/19
Sereď
  (od: 03.05.1994 do: 08.11.1994)
Ing. Jozef Mudrík - člen
Borodáčová 5
Bratislava
  (od: 08.01.1993 do: 02.05.1994)
Ing. Milena Neupauerová - člen
Sládkovičova 10/35
Žiar nad Hronom 965 11
Vznik funkcie: 11.07.2007
  (od: 27.07.2007 do: 15.08.2012)
Ing. Milena Neupauerová - člen
Sládkovičova 10/35
Žiar nad Hronom 965 11
Vznik funkcie: 11.07.2007 Skončenie funkcie: 11.07.2012
  (od: 16.08.2012 do: 15.08.2012)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 6/510
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 24.02.2004
  (od: 20.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Marek Ondrejka
Radvanská 6/510
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 24.02.2004 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Marek Ondrejka - podpredseda
Radvanská 510/6
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 22.11.2002
  (od: 31.12.2002 do: 19.04.2004)
Ing. Marek Ondrejka - podpredseda
Radvanská 510/6
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
Na holom vrchu 8312/12
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 27.07.2007 do: 24.06.2011)
Mgr. Jozef Oravkin - člen
Na holom vrchu 8312/12
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2011
  (od: 25.06.2011 do: 24.06.2011)
Ing. Franišek Palič - člen
Pri štadióne 25
Svätý Jur
  (od: 09.11.1994 do: 15.07.1998)
Ing. Franišek Palič - člen
Pri štadióne 25
Svätý Jur
  (od: 16.07.1998 do: 13.05.1999)
Ing. František Palič - člen
Pri štadióne 25
Svätý Jur
  (od: 03.05.1994 do: 12.11.1995)
Ing. František Palič - člen
Pri štadióne 25
Svätý Jur
  (od: 13.11.1995 do: 21.09.1997)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 02.03.1999 do: 17.05.1999)
Ing. Ľudovít Paulíny - člen
Hlavná 26
Bratislava
  (od: 08.01.1993 do: 02.05.1994)
Ing. Bartolomej Petö - člen
Landauova 6
Bratislava
  (od: 18.05.1999 do: 10.05.2000)
Ing. Bartolomej Peťö - člen
Landauova 6
Bratislava
  (od: 09.11.1994 do: 12.11.1995)
Ing. Bartolomej Peťö - člen
Landauova 6
Bratislava
  (od: 13.11.1995 do: 13.05.1999)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner - predseda dozornej rady
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 11.01.2006)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD. - člen
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 27.07.2007 do: 24.06.2011)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD. - člen
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2011
  (od: 25.06.2011 do: 24.06.2011)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD. - predseda dozornej rady
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.01.2006 do: 26.07.2007)
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD. - predseda dozornej rady
Šoltésovej 24/724
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 27.07.2007 do: 26.07.2007)
Ing. Pavol Ponca
Belinského 5/1055
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 24.02.2004
  (od: 20.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Pavol Ponca
Belinského 5/1055
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 24.02.2004 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Pavol Ponca - člen
Belinského 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 03.04.2000 do: 30.12.2002)
Ing. Pavol Ponca - člen
Belinského 5
Bratislava
Vznik funkcie: 22.11.2002
  (od: 31.12.2002 do: 19.04.2004)
Ing. Pavol Ponca - člen
Belinského 5
Bratislava
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Ing. Pavol Ponca - člen
Belinského 5/1055
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 08.11.2004)
Ing. Pavol Ponca - člen
Belinského 5/1055
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.03.2004 Skončenie funkcie: 02.09.2004
  (od: 09.11.2004 do: 08.11.2004)
Ing. Ján Porvazník - člen
Kupeckého 2
Bratislava
  (od: 22.09.1997 do: 13.05.1999)
Ing. Ján Povrazník - člen
Kupeckého 2
Bratislava
  (od: 04.12.1996 do: 21.09.1997)
Ing. Milan Rehák - člen
58
Kostolná - Záriečie
  (od: 22.09.1997 do: 17.05.1999)
PhDr. Milan Schmidt - člen
Školská 14
Bratislava
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 11.05.2000 do: 30.12.2002)
Bedrich Schneider - člen
Š. Moyzesa 67/17
Žiar nad Hronom
  (od: 22.09.1997 do: 18.10.2001)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - člen
Fazuľová 2
Bratislava
  (od: 18.05.1999 do: 10.05.2000)
Ing. Jozef Straško - člen
Česká 7
Bratislava
  (od: 22.09.1997 do: 17.05.1999)
Ing. Juraj Šecko - člen
Školská 5
Bratislava
  (od: 08.01.1993 do: 02.05.1994)
Slávka Štefancová - člen
Svitavská 22/33
Žiar nad Hronom
  (od: 18.05.1999 do: 02.04.2000)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
Vznik funkcie: 02.09.2004
  (od: 09.11.2004 do: 08.08.2005)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
Vznik funkcie: 02.09.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 08.08.2005)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 26.07.2007)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 27.07.2007 do: 26.07.2007)
Ing. Jozef Uhrík - predseda
7. novembra 31
Martin
  (od: 08.01.1993 do: 12.11.1995)
Ing. Jozef Uhrík - predseda
7. novembra 31
Martin
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 13.11.1995 do: 30.12.2002)
Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
Vznik funkcie: 24.02.2004
  (od: 20.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Jozef Uhrík , Csc.
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
Vznik funkcie: 24.02.2004 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Jozef Uhrík , Csc. - predseda
7. novembra 31
Martin
Vznik funkcie: 22.11.2002
  (od: 31.12.2002 do: 19.04.2004)
Ing. Jozef Uhrík , Csc. - predseda
7. novembra 31
Martin
Vznik funkcie: 22.11.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
  (od: 20.04.2004 do: 19.04.2004)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, Csc. - člen
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
Vznik funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 19.05.2004)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, Csc. - predseda
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
Vznik funkcie: 29.03.2004
  (od: 20.05.2004 do: 08.11.2004)
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, Csc. - predseda
7. novembra 31/4390
Martin 036 01
Vznik funkcie: 29.03.2004 Skončenie funkcie: 02.09.2004
  (od: 09.11.2004 do: 08.11.2004)
Ing. Libor Vankulič - Člen
Pod Donátom 10/222
Žiar nad Hronom
  (od: 08.08.1995 do: 12.11.1995)
Ing. Libor Vankulič - člen
Pod Donátom 10/222
Žiar nad Hronom
  (od: 13.11.1995 do: 14.04.1997)
Ing. Libor Vankulič - člen
Pod Donátom 10/222
Žiar nad Hronom
Skončenie funkcie: 22.11.2002
  (od: 15.04.1997 do: 30.12.2002)
Ing. Peter Vaško
A. Hlinku 24/2311
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 24.02.2004
  (od: 20.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Peter Vaško
A. Hlinku 24/2311
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 24.02.2004 Skončenie funkcie: 29.03.2004
  (od: 30.04.2004 do: 29.04.2004)
Ing. Peter Vaško
A. Hlinku 24/2311
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 02.09.2004
  (od: 09.11.2004 do: 08.08.2005)
Ing. Peter Vaško
A. Hlinku 24/2311
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 02.09.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 08.08.2005)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 18.05.1999 do: 18.10.2001)
Ing. Milena Neupauerová
Sládkovičova 10/35
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 20.07.2012 Skončenie funkcie: 20.07.2017
  (od: 22.08.2017 do: 21.08.2017)
Ing. Milena Neupauerová
Sládkovičova 10/35
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 20.07.2012
  (od: 16.08.2012 do: 21.08.2017)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.9.2020
  (od: 05.09.2020)
 Likvidátor:
Advokátska kancelária JUDr. Alena Vyskočilová, s.r.o.
Banskobystrická 6
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.09.2020
  (od: 05.09.2020)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná vo veciach smerujúcich k likvidácii spoločnosti samostatne.
  (od: 05.09.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená schvál.priv proj. uznes. vlády SR č. 406/91 zo 23.7.1991 podľa § 10 z.č. 92/91 Zb. o podmienkach pre- vodu majetku štátu na iné osoby a schvál. za klad. listiny a stanov dňa 6.8.91 podľa § 25 z.č. 104/90 Zb. o ak. spol.
  (od: 04.08.1991)
. Na zasadnutí valného zhromažadenia konanom dňa 21.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 113
  (od: 08.01.1993)
. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 23.3.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.08.1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.2.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.05.1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.6.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.11.1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1995 bola schválená zmena stanov
  (od: 13.11.1995)
. Na základe rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.9.1996 došlo k zlúčeniu spoločnosti SLOVAL, akciová spoločnosť so sídlom Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, IČO: 30 226 643 bez likvidácie so spoločnosťou Závod Slovenského národného povstania, a.s. Žiar nad Hronom v zmysle § 69 ods. 3 Obchod. zák.
  (od: 14.11.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.12.1996)
. Zriadenie odštepného závodu bolo schválené valným zhromaždením 28.6.1996, pričom boli zmenené aj doterajšie stanovy.
  (od: 24.01.1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 27.6.1997 schválilo zmenu stanov.
  (od: 22.09.1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 30.6.1998 schválilo zmenu stanov.
  (od: 02.03.1999)
Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.9.1998 ako aj zmena stanov.
  (od: 14.05.1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.12.1998 schválilo zmenu stanov.
  (od: 18.05.1999)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.9.1998 v NZ 196/98, napísanej v NÚ JUDr. Štefana Kuteniča, Žiar nad Hronom, ako aj zrušenie odštepného závodu v zmysle rozhodnutia predstavenstva zo dňa 6.11.1998. Valné zhromaždenie zo dňa 30.6.1999 v NZ 150/99, napísanej dňa 10.8.1999 JUDr. Štefanom Kuteničom v Žiari nad Hronom uskutočnilo zmeny v dozornej rade.
  (od: 03.04.2000)
Zapisuje sa zmena v dozornej rade v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.2.2000.
  (od: 11.05.2000)
. Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2000 schválilo zmenu stanov.
  (od: 08.08.2000)
Uznesením valného zhromaždenia spol. s r.o. ZSNP STO zo dňa 20.12.2000 bolo rozhodnuté o zrušení tejto spoločnosti v zmysle ust. § 69, odst. 3 Obch. zákona, pričom všetky práva a povinnosti zrušenej spoločnosti prechádzajú v zmysle citovaných ustanovení na a.s. ZSNP, tak ako o tom rozhodlo jej predstavenstvo.
  (od: 13.03.2001)
Zapisujú sa zmeny v zmysle riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 25.5.2001 a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 19.10.2001)
Rozhodnutím predstavenstva zo dňa 06.08.2001 sa spoločnosť ALUFINAL, akciová spoločnosť, so sídlom Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 30226635 zlúčila so spoločnosťou ZSNP, a.s. Priemyslená 12, Žiar nad Hronom, IČO: 30222524 v zmysle § 69, odst. 3, zák. č. 513/91 Zb. ku dňu 1.10.2001.
  (od: 04.12.2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.9.2002 a na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie v zmysle zák.č. 500/2001 Z.z.
  (od: 31.12.2002)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.05.2011)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
ZSNP Invest, a.s.
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
  (od: 01.05.2011)
Predaj: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 29. 01. 2004, ktorá nadobudla účinnosť 30. 01. 2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Laná s.r.o., Priemyselná 12, 965 93 Žiar nad Hronom, IČO: 36 042 811 v zmysle § 476 OZ časť podniku závod Lanovňa.
  (od: 20.04.2004 do: 15.11.2004)
*
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 29. 01. 2004, ktorá nadobudla účinnosť 30. 01. 2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Laná s.r.o., Priemyselná 12, 965 93 Žiar nad Hronom, IČO: 36 042 811 v zmysle § 476 OZ časť podniku závod Lanovňa. Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 30.09.2004, ktorá nadobudla účinnosť 01.10.2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Remeslo strojal, s.r.o. A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 621 391 v zmysle § 476 OZ časť podniku - stredisko Generálne opravy.
  (od: 16.11.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)