Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  45/S

Business name: 
SLOVAL, akciová spoločnosť
  (from: 02/04/1992 until: 11/13/1996)
Registered seat: 
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 02/04/1992 until: 11/13/1996)
Identification number (IČO): 
30 226 643
  (from: 02/04/1992)
Date of entry: 
02/04/1992
  (from: 02/04/1992)
Date of deletion: 
11/14/1996
  (from: 11/14/1996)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 11/14/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/04/1992)
Objects of the company: 
výroba a predaj
  (from: 02/04/1992 until: 12/28/1992)
* kalcinovaného antracitu
  (from: 02/04/1992 until: 12/28/1992)
* hutných polotovarov z Al
  (from: 02/04/1992 until: 12/28/1992)
* kalcinovaného smolného koksu
  (from: 02/04/1992 until: 12/28/1992)
* uhlíkatých materiálov
  (from: 02/04/1992 until: 12/28/1992)
výroba a predaj kalcinovaného antracitu, hutných polotovarov z hliníka, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkatých materiálov
  (from: 12/29/1992 until: 09/02/1993)
výroba a predaj kalcinovaného antracitu, hutných polotovarov z hliníka, kalcinovaného smolného koksu, uhlíkatých materiálov
  (from: 09/03/1993 until: 10/15/1996)
nákup a predaj elektrickej energie v rámci holdingovej spoločnosti a.s. ZSNP
  (from: 09/03/1993 until: 10/15/1996)
elektrikárske práce
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
výroba hliníka a oxidu hlinitého
  (from: 09/03/1993 until: 07/30/1996)
prepracovanie hliníkových odpadov na hliníkové polotovary
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
predaj tekutého hliníka
  (from: 09/03/1993 until: 10/15/1996)
prepracovanie uhlíkatých materiálov
  (from: 09/03/1993 until: 10/15/1996)
nákup a predaj surovín na výrobu hliníka a zliatin hliníka
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
chemické rozbory
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
zámočníctvo
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
zemné a búracie práce
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
požičiavanie zariadení a strojov k stavbám
  (from: 09/03/1993 until: 10/15/1996)
reprografické práce
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
vývoj a predaj software
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
murárstvo
  (from: 09/03/1993 until: 10/15/1996)
stolárstvo
  (from: 09/03/1993 until: 10/15/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
Managing board
  (from: 02/04/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Vladimír Bartošík - člen
Záhradná 32
Žiar nad Hronom
  (from: 02/04/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Ľudovít Černák , CSc. - predseda
ČA 328/5
Kremnica
  (from: 02/04/1992 until: 12/28/1992)
Ing. Stanislav Drgoňa - predseda
Dr. Jánskeho 19/24
Žiar nad Hronom
  (from: 12/29/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Tibor Druga - podpredseda
ČSA 65/22
Žiar nad Hronom
  (from: 09/03/1993 until: 01/24/1994)
Ing. Ľuboš Kvak - člen
J.Kráľa 900/9
Žiar nad Hronom
  (from: 04/19/1996 until: 07/30/1996)
Ing. Ľuboš Kvak - podpredseda
J.Kráľa 900/9
Žiar nad Hronom
  (from: 07/31/1996 until: 11/13/1996)
Ing. Ján Majerský - člen
6/9
Dolná Trnávka
  (from: 02/04/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Ján Majerský - predseda
6/9
Dolná Trnávka
  (from: 09/03/1993 until: 04/18/1996)
Ing. Ján Majerský - predseda
6/9
Dolná Trnávka
  (from: 04/19/1996 until: 11/13/1996)
Peter Michalka - člen
76
Prochot
  (from: 04/19/1996 until: 07/30/1996)
Peter Michalko - člen
76
Prochot
  (from: 01/25/1994 until: 04/18/1996)
Ing. Jozef Repka - člen
Školská 428
Hliník nad Hronom
  (from: 09/03/1993 until: 04/18/1996)
Ing. Jozef Repka - podpredseda
Školská 428
Hliník nad Hronom
  (from: 04/19/1996 until: 07/30/1996)
Ing. Ivan Sobôtka - člen
J. Žižku 10/13
Žiar nad Hronom
  (from: 09/03/1993 until: 01/24/1994)
Ing. Ivan Sobôtka - podpredseda
J. Žižku 10/13
Žiar nad Hronom
  (from: 01/25/1994 until: 04/18/1996)
Ing. Karol Stročinský - člen
J. Kráľa 13/61
Žiar nad Hronom
  (from: 01/25/1994 until: 04/18/1996)
Ing. Karol Stročinský - člen
J. Kráľa 13/61
Žiar nad Hronom
  (from: 04/19/1996 until: 11/13/1996)
Ing. Ján Varsa - člen
145
Bzenica
  (from: 09/03/1993 until: 01/24/1994)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú opravnení podpisovať všetci členovia predstavenstva,pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden členpredstavenstva.
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému napísanému názvu spoločnosti pripojí svojpodpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva.Predstavenstvo k ďaľšiemu podpisovaniu pre ten ktorý prípad môže splnomocniť ďaľšie osoby.
  (from: 02/04/1992 until: 09/02/1993)
Capital: 
157 662 000 Sk
  (from: 09/21/1995 until: 11/13/1996)
619 552 000 Sk
  (from: 02/04/1992 until: 09/20/1995)
Shares: 
Number of shares: 157662
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/21/1995 until: 11/13/1996)
Number of shares: 619552
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/04/1992 until: 09/20/1995)
Supervisory board: 
Milan Adamec - člen
Novomeského 10/61
Žiar nad Hronom
  (from: 09/21/1995 until: 04/18/1996)
Milan Adamec - člen
Novomeského 518/10
Žiar nad Hronom
  (from: 04/19/1996 until: 11/13/1996)
Ing. Jozef Barcík - člen
Švermova 7/3
Žiar nad Hronom
  (from: 12/29/1992 until: 04/18/1996)
Tibor Čakloš - člen
Nám. Matice slovenskej 404/15
Žiar nad Hronom
  (from: 04/19/1996 until: 11/13/1996)
Eduard Čaniga - člen
Hviezdoslavova 284/52
Žiar nad Hronom
  (from: 04/19/1996 until: 11/13/1996)
Eduard Čaniga - člen
Hviezdoslavova 52/62
Žiar nad Hronom
  (from: 01/25/1994 until: 04/18/1996)
Tibor Čatloš - člen
Nám. Matice slovenskej 2/106
Žiar nad Hronom
  (from: 12/29/1992 until: 04/18/1996)
Ing. Tibor Druga - člen
ČSA 65/22
Žiar nad Hronom
  (from: 12/29/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Richard Kafka - člen
nám. Matice slovenskej 404/9
Žiar nad Hronom
  (from: 04/19/1996 until: 11/13/1996)
Ing. Richard Kafka - člen
nám. Matice slovenskej 9/65
Žiar nad Hronom
  (from: 09/03/1993 until: 04/18/1996)
Ing. Richard Kafka - predseda
nám. Matice slovenskej 9/65
Žiar nad Hronom
  (from: 12/29/1992 until: 09/02/1993)
Jozef Kukučka - člen
104
Lovča
  (from: 09/03/1993 until: 09/20/1995)
Ing. Darina Kyseľová - člen
Pionierov 11/10
Žiar nad Hronom
  (from: 12/29/1992 until: 09/02/1993)
JUDr. Marta Rošková - člen
Mierová 12
Žarnovica
  (from: 09/03/1993 until: 01/24/1994)
Ing. Ivan Sobôtka - člen
M.R.Štefánika 451/10
Žiar nad Hronom
  (from: 04/19/1996 until: 11/13/1996)
Ing. Ivan Sobôtka - člen
Žižkova 10/13
Žiar nad Hronom
  (from: 12/29/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Jozef Zúbrik - predseda
Rudenkova 4
Žiar nad Hronom
  (from: 09/03/1993 until: 04/18/1996)
Ing. Jozef Zúbrik - predseda
Rudenkova 820/4
Žiar nad Hronom
  (from: 04/19/1996 until: 11/13/1996)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 23.9.1996 sa uvedený podnikateľský subjekt zrušuje bez likvidácie formou zlúčenia s tým, že všetky práva, povinnosti, imanie, záväzky prechádzajú na spoločnosť Závod SNP, a.s. so sídlom Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, IČO: 30222524 v súlade § 69 ods. 3 Obchod. zák. v súčinnosti s § 9 zák. č. 188/ /94 Zb., a preto sa z obchodného registra ku dňu 14.11.1996 v y m a z á v a.
  (from: 11/14/1996)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2O.l2.l99l a prijatím stanov v zmysle zák.č. lO4/9O Zb. o akciových spoločnostiach
  (from: 02/04/1992 until: 11/13/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 205
  (from: 12/29/1992 until: 11/13/1996)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 25.3.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/21/1995 until: 11/13/1996)
Valné zhromaždenie, konané dňa 7.9.1995 rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 04/19/1996 until: 11/13/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/31/1996 until: 11/13/1996)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 13.9.1996, rozhodlo o zmene stanov spoloč- nosti.
  (from: 10/16/1996 until: 11/13/1996)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person