Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  49/S

Obchodné meno: 
Vlkanovské strojárne, a.s. „v konkurze“
  (od: 08.07.2016 do: 06.04.2021)
Vlkanovské strojárne, a.s. "v likvidácii"
  (od: 31.03.2009 do: 07.07.2016)
Vlkanovské strojárne, a.s.
  (od: 27.03.1992 do: 30.03.2009)
Sídlo: 
Továrenská 1
Vlkanová 974 31
  (od: 11.03.1998 do: 06.04.2021)
Továrenská 1
Vlkanová 974 07
  (od: 27.03.1992 do: 10.03.1998)
IČO: 
31 560 458
  (od: 27.03.1992)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 27.03.1992)
Deň výmazu: 
07.04.2021
  (od: 07.04.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 07.04.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.03.1992)
Predmet činnosti: 
výskum vývoj, odbyt, servis a opravy * agregátov strojov pre cestné a poľnohospodárske práce * príslušenstvo cestných motorových vozidiel * príslušenstvo protipožiarnych hasiacich zariadení * drobné kovové súčiastky a výrobky
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
výroba a odbyt špeciálneho a komunálneho náradia
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
zahranično-obchodná činnosť, ktorá sa môže vykonávať bez registrácie alebo povolenia v zmysle zákon č. 42/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov vyhlášky FMZO č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
projekčná činnosť podľa uvedeného oprávnenia v zmysle vyhlášky č. 186/1990 Zb.
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
galvanizácia kovov
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
výroba nástrojov
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
zámočníctvo
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
kovoobrábanie
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
výskum a vývoj v uvedených predmetoch podnikania
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
požičovňa motorových vozidiel
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
propagačná činnosť
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
ubytovacie zariadenie
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
pohostinská činnosť
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
stravovacie služby
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
cestná nákladná doprava
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.06.1996 do: 06.04.2021)
predstavenstvo
  (od: 26.07.1993 do: 16.06.1996)
predstavenstvo
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
Ing. Mikuláš Andris - člen
Líščie Nivy 10
Bratislava
  (od: 11.03.1998 do: 13.05.2014)
Ing. Mikuláš Andris - člen
Líščie Nivy 10
Bratislava
Skončenie funkcie: 17.10.1999
  (od: 14.05.2014 do: 13.05.2014)
Ondrej Antal - podpredseda
Bernolákova 31
Banská Bystrica
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
Ing. Ondrej Antal - predseda
Tajovského 9
Badín
  (od: 17.06.1996 do: 05.10.1997)
Ing. František Bohačiak - predseda
P.V. Rovniaka 11/36
Martin
  (od: 26.07.1993 do: 04.09.1994)
Ing. Vladimír Bystriansky - podpredseda
Imatra 2445/3
Zvolen
  (od: 26.07.1993 do: 21.04.1996)
Ing. Rastislav Čiernik - člen
Jesenského 49
Žiar nad Hronom
  (od: 06.10.1997 do: 10.03.1998)
Ing. Ľudovít Drugda - člen
Gabajova 9
Žilina
  (od: 26.07.1993 do: 21.04.1996)
Peter Duriš - člen
J. Poničana 2407/49
Zvolen
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
Ing. Peter Duriš - generálny riaditeľ
J. Poničana 2407/49
Zvolen
  (od: 26.07.1993 do: 04.09.1994)
Ing. Peter Duriš - generálny riaditeľ - predseda
J. Poničana 2407/49
Zvolen
  (od: 05.09.1994 do: 21.04.1996)
Eugen Eiben - predseda
Družby 3
Zvolen
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
Ing. Eugen Eiben - člen
Na Hôrke 3
Zvolen
  (od: 26.07.1993 do: 04.09.1994)
Ing. Vladimír Garaj - predseda
Šoltésovej 2508/40
Zvolen
  (od: 06.10.1997 do: 10.03.1998)
Martin Hudoba - člen
Laurinská 86
Badín
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
Ing. Janka Koleničová - člen
Pribišova 2
Bratislava
  (od: 22.04.1996 do: 16.06.1996)
Ján Kostúr - člen
Malachovská 117
Banská Bystrica
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
Ing. Ján Krnáč - člen
Tulská 2238/7
Zvolen
  (od: 05.09.1994 do: 21.04.1996)
Štefan Kuzma - podpredseda
Halalovka 2389/10
Trenčín
  (od: 22.04.1996 do: 16.06.1996)
Ing. Viliam Moro - člen
Ožvoldíkova 3
Bratislava
  (od: 22.04.1996 do: 16.06.1996)
Ing. Ivan Murín - člen
Strakonická 2289/4
Zvolen
  (od: 17.06.1996 do: 21.04.1997)
Ing. Jozef Olej - člen
Selčianska 12
Selce
  (od: 26.07.1993 do: 21.04.1996)
Ing. Alexander Tenkel - člen
Sládkovičova 3/1
Žiar nad Hronom
  (od: 22.04.1996 do: 16.06.1996)
Ing. Juraj Thomka - člen
Tulská 95
Banská Bystrica
  (od: 17.06.1996 do: 05.10.1997)
Ing. Miroslav Vavrina - predseda
Krížna 3
Stupava
  (od: 22.04.1996 do: 16.06.1996)
Ing. Ján Mäsiar - člen
Na Sihoti 1167/8
Dolný Kubín
  (od: 22.04.1997 do: 06.04.2021)
Ing. Teodor Dlužanský - predseda
Š. Náhalku 8
Martin
  (od: 11.03.1998 do: 06.04.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú svojimi podpismi najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých je vždy jeden predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis
  (od: 17.06.1996 do: 06.04.2021)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva, alebo samostatne generálny riaditeľ a ďalší ním poverený pracovník spoločnosti v rozsahu svojho písomného poverenia od predstavenstva. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 26.07.1993 do: 16.06.1996)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonátak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
Základné imanie: 
284 373 000 Sk
  (od: 29.06.1993 do: 06.04.2021)
265 418 000 Sk
  (od: 27.03.1992 do: 28.06.1993)
Akcie: 
Počet: 284373
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.04.1996 do: 06.04.2021)
Počet: 284373
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.06.1993 do: 21.04.1996)
Počet: 257455
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.03.1992 do: 28.06.1993)
Počet: 7963
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.03.1992 do: 28.06.1993)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 28.1.2016
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/76/2015-72 zo dňa 21 01. 2016, právoplatným dňa 28.01.2016 a vykonateľným dňa 28. 01. 2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Vlkanovské strojárne, a.s. „v likvidácii“, Továrenská 1, 974 31 Vlkanová, IČO: 31 560 458 a ustanovený správca konkurznej podstaty Ing. Mgr. Jeannette Kadlecajová, so sídlom kancelárie Nad plážou 23, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 12.07.2017)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 28.1.2016
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/76/2015-72 zo dňa 21 01. 2016, právoplatným dňa 28.01.2016 a vykonateľným dňa 28. 01. 2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Vlkanovské strojárne, a.s. „v likvidácii“, Továrenská 1, 974 31 Vlkanová, IČO: 31 560 458 a ustanovený správca konkurznej podstaty Ing. Mgr. Jeannette Kadlecajová, so sídlom kancelárie Nad plážou 23, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 08.07.2016 do: 11.07.2017)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 26.1.1999
  (od: 31.03.2009 do: 07.07.2016)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 26.1.1999
  (od: 01.02.1999 do: 30.03.2009)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Jaroslav Jakubčo
Mladých budovateľov 2
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 22.11.2016
  (od: 12.07.2017)
Ing. Mgr. Jeannette Kadlecajová
Nad plážou 23
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.01.2016
  (od: 08.07.2016 do: 11.07.2017)
Ing. Mgr. Jeannette Kadlecajová
Nad plážou 23
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 28.01.2016 Skončenie funkcie: 12.10.2016
  (od: 12.07.2017 do: 11.07.2017)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 4.11.2008
  (od: 31.03.2009 do: 07.07.2016)
Dozorná rada: 
Ing. Marian Cesnek - člen
P.V. Rovniaka 10/57
Martin
  (od: 26.07.1993 do: 04.09.1994)
Ing. Dana Haľamová - člen
Saratovská 16
Bratislava
  (od: 14.06.1996 do: 06.04.2021)
Dr. Eduard Horváth - predseda
Jasovská 17
Bratislava
  (od: 14.06.1996 do: 06.04.2021)
Ing. Dušan Kmeť - člen
Čapajevova 20/12
Martin
  (od: 26.07.1993 do: 21.04.1996)
Anna Kmeťová - člen
Podlavická 40
Banská Bystrica
  (od: 26.07.1993 do: 21.04.1996)
Peter Koreň - člen
Azalková 37
Banská Bystrica
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
Ing. Karol Kozák - člen
109
Hodruša - Hámre
  (od: 22.04.1996 do: 13.06.1996)
Ing. Ján Krnáč - člen
Tulská 2238/7
Zvolen
  (od: 22.04.1996 do: 13.06.1996)
Ján Lešták - člen
187
Badín
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
Miroslav Marček - predseda
Tr.K.Gottwalda 32
Banská Bystrica
  (od: 27.03.1992 do: 25.07.1993)
Prom. právnik Pavol Matúšov - člen
170
Hontianske Nemce
  (od: 22.04.1996 do: 13.06.1996)
Ing. Monika Medveďová - člen
Poľná 100
Banská Bystrica
  (od: 05.09.1994 do: 21.04.1996)
Ing. Monika Medveďová - člen
Poľná 100
Banská Bystrica
  (od: 22.04.1996 do: 13.06.1996)
Ing. Ivan Murín - člen
Strakonická 2289/4
Zvolen
  (od: 26.07.1993 do: 21.04.1996)
Ing. Ivan Murín - člen
Strakonická 2289/4
Zvolen
  (od: 22.04.1996 do: 13.06.1996)
Ing. Milan Požgay - člen
Štefánikova 838/37
Krupina
  (od: 26.07.1993 do: 21.04.1996)
Ing. Milan Požgay - člen
Štefánikova 838/37
Krupina
  (od: 22.04.1996 do: 01.07.1996)
František Repkovský - člen
Moskovská 22
Banská Bystrica
  (od: 02.07.1996 do: 06.04.2021)
Ing. Dušan Vaník - člen
Bernolákova 20
Banská Bystrica
  (od: 26.07.1993 do: 21.04.1996)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 4.11.2008
  (od: 07.04.2021)
Dátum vstupu do likvidácie: 4.11.2008
  (od: 31.03.2009 do: 06.04.2021)
 Likvidátor:
Ing. Mikuláš Andris
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 01.04.2011 do: 10.05.2011)
 Likvidátor:
Ing. Mikuláš Andris
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 13.10.2010
  (od: 11.05.2011 do: 10.05.2011)
 Likvidátor:
Ing. Teodor Dlužanský
Cesta k lesu 10288/22
Martin - Podháj 036 01
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 01.04.2011 do: 10.11.2011)
 Likvidátor:
Ing. Teodor Dlužanský
Cesta k lesu 10288/22
Martin - Podháj 036 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 05.05.2011
  (od: 11.11.2011 do: 10.11.2011)
 Likvidátor:
Ing. Marián Holúbek
Cikkerova 5
Ban. Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 31.08.2012
  (od: 16.07.2013 do: 01.12.2016)
 Likvidátor:
Ing. Marián Holúbek
Cikkerova 5
Ban. Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 31.08.2012
  (od: 02.12.2016 do: 06.04.2021)
 Likvidátor:
Ing. Marián Holúbek
Cikkerova 5
Ban. Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 31.08.2012 Skončenie funkcie: 07.04.2021
  (od: 07.04.2021 do: 06.04.2021)
 Likvidátor:
Ing. Ján Mäsiar
Na Sihoti 1167/8
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 01.04.2011 do: 17.08.2015)
 Likvidátor:
Ing. Ján Mäsiar
Na Sihoti 1167/8
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 28.04.2015
  (od: 18.08.2015 do: 17.08.2015)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 18.08.2015)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci likvidátori, pričom spoločnosť zaväzujú vždy aspoň dvaja likvidátori.
  (od: 01.04.2011 do: 17.08.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2K/76/2015-263 zo 16. 02. 2021 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu Vlkanovské stojárne, a.s. "v likvidácii" so sídlom Továrenská 1, 974 31 Vlkanová, IČO: 31 560 458, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (od: 07.04.2021)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.3.1992 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č. 92/91 Zb.
  (od: 27.03.1992 do: 06.04.2021)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 19.11.1992 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 308
  (od: 29.06.1993 do: 06.04.2021)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 15.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.07.1993 do: 06.04.2021)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.3.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.04.1996 do: 06.04.2021)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.5.1995 bola schválená zmena stanov. Registrový súd pripúšťa čiastočné späťvzatie návrhu v časti výmaz - zápis predstavenstva a konanie menom spoločnosti a preto v tejto časti konanie zastavuje v súlade s § 96 ods. 1 O.s.p.
  (od: 14.06.1996 do: 06.04.2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 26.01.1999, č.k. 25-24 K 372/98 bol na majetok akciovej spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jozefa Brázdila, advokáta so sídlom Trhová 1, Zvolen.
  (od: 01.02.1999 do: 06.04.2021)
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 25 - 24K 372/98-2032 zo dňa 26. 09. 2008 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Vlkanovské strojárne, a.s. "v konkurze", so sídlom Továrenská 1, Vlkanová po splnení rozvrhového uznesenia a JUDr. Jozef Brázdil, Trhová 1, Zvolen bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 31.03.2009 do: 06.04.2021)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/76/2015-195 zo dňa 22. 09. 2016, právoplatným dňa 12. 10. 2016 súd odvoláva správkyňu konkurznej podstaty Ing. Mgr. Jeannette Kadlecajovú, so sídlom kancelárie Nad plážou 23, 974 01 Banská Bystrica a uznesením č.k. 2K/76/2015-224 zo dňa 14. 11. 2016, právoplatným dňa 22. 11. 2016 súd ustanovuje za správcu konkurznej podstaty JUDr. Jaroslava Jakubča so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 01 Banská Bystrica v obchodnej spoločnosti Vlkanovské strojárne, a.s. „v konkurze“, Továrenská 1, 974 31 Vlkanová, IČO: 31 560 458.
  (od: 12.07.2017 do: 06.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2021
Dátum výpisu:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)