Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10126/P

Business name: 
JAS - EXPORT, a.s. v konkurze
  (from: 05/25/2010)
Registered seat: 
Dukelská 14
Bardejov 085 01
  (from: 03/16/1999)
Identification number (IČO): 
36 459 771
  (from: 03/16/1999)
Date of entry: 
03/16/1999
  (from: 03/16/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/16/1999)
Objects of the company: 
výroba a predaj obuvi a obuvníckych polotovarov
  (from: 03/16/1999)
výroba a predaj obuvníckych strojov a zariadení
  (from: 03/16/1999)
výroba kábelových zväzkov, obalov, etikiet
  (from: 03/16/1999)
veľkoobchodná činnosť s obuvou, obuvníckym materiálom, obuvníckymi zariadeniami a kábelovými zväzkami
  (from: 03/16/1999)
maloobchodná činnosť s obuvou, obuvníckym materiálom a obuvníckymi zariadeniami
  (from: 03/16/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/16/1999)
poradenská činnosť v rozsahu podnikania
  (from: 03/16/1999)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/16/2003)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/16/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/16/2003)
vydavateľská činnosť
  (from: 09/16/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/16/2003)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 09/16/2003)
prenájom automobilov
  (from: 09/16/2003)
prenájom spotrebného tovaru
  (from: 09/16/2003)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 09/16/2003)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 09/16/2003)
výroba kožených výrobkov
  (from: 09/16/2003)
výroba textilných výrobkov
  (from: 09/16/2003)
kancelárske služby (vrátane kopírovacích služieb)
  (from: 09/16/2003)
prekladateľské služby
  (from: 09/16/2003)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 09/16/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/16/2003)
oprava obuvi a iných kožených výrobkov
  (from: 09/16/2003)
skladovanie
  (from: 09/16/2003)
baliace činnosti
  (from: 09/16/2003)
upratovacie práce
  (from: 09/16/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/16/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/16/2003)
spracovanie údajov
  (from: 09/16/2003)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 09/16/2003)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 09/16/2003)
poskytovanie datových služieb
  (from: 09/16/2003)
služby súvisiace s databázami
  (from: 09/16/2003)
údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
  (from: 09/16/2003)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 09/16/2003)
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
  (from: 09/16/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/16/2003)
príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 09/16/2003)
príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 09/16/2003)
výroba tovaru z plastov
  (from: 09/16/2003)
zváračské práce
  (from: 09/16/2003)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 08/25/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/16/2003)
Ing. Jozef Štalmach - predseda
Pod Lipkou 19
Bardejov
From: 03/16/1999
  (from: 05/26/2022)
Ing. Ján Beňa - člen
2
Snakov 086 06
From: 03/07/2008
  (from: 03/14/2008)
Mgr. Pavol Štalmach - člen
Kláštorská 29
Bardejov 085 01
From: 03/09/2009
  (from: 04/17/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/16/2003)
Branch of the enterprise: 
Name: 
JAS - EXPORT, a.s., odštepný závod Snina
  (from: 08/25/2009)
Registered seat: 
Budovateľská 2710/13
Snina 069 01
  (from: 08/25/2009)
Head: 
Ing. Daniel Sninčák
Košická 5490/60
Humenné 066 01
From: 17.4.2009
  (from: 08/25/2009)
Scope of business activity: 
výroba a predaj obuvi a obuvníckych polotovarov
  (from: 08/25/2009)
výroba a predaj obuvníckych strojov a zariadení
  (from: 08/25/2009)
výroba kábelových zväzkov, obalov a etikiet
  (from: 08/25/2009)
veľkoobchodná činnosť s obuvou, obuvníckym materiálom, obuvníckymi zariadeniami a kábelovými zväzkami
  (from: 08/25/2009)
maloobchodná činnosť s obuvou, obuvníckym materiálom a obuvníckymi zariadeniami
  (from: 08/25/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/25/2009)
poradenská činnosť v rozsahu podnikania
  (from: 08/25/2009)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/25/2009)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/25/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/25/2009)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/25/2009)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/25/2009)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 08/25/2009)
prenájom automobilov
  (from: 08/25/2009)
prenájom spotrebného tovaru
  (from: 08/25/2009)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 08/25/2009)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 08/25/2009)
výroba kožených výrobkov
  (from: 08/25/2009)
výroba textilných výrobkov
  (from: 08/25/2009)
kancelárske služby (vrátane kopírovacích služieb)
  (from: 08/25/2009)
prekladateľské služby
  (from: 08/25/2009)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 08/25/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/25/2009)
oprava obuvi a iných kožených výrobkov
  (from: 08/25/2009)
skladovanie
  (from: 08/25/2009)
baliace činnosti
  (from: 08/25/2009)
upratovacie práce
  (from: 08/25/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/25/2009)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/25/2009)
spracovanie údajov
  (from: 08/25/2009)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 08/25/2009)
poradenská služba k dodávaniu programového vybavenia počítača (software)
  (from: 08/25/2009)
poskytovanie dátových služieb
  (from: 08/25/2009)
služby súvisiace s databázami
  (from: 08/25/2009)
údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
  (from: 08/25/2009)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 08/25/2009)
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
  (from: 08/25/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/25/2009)
príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 08/25/2009)
príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 08/25/2009)
výroba tovaru z plastov
  (from: 08/25/2009)
zváračské práce
  (from: 08/25/2009)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 08/25/2009)
 
 
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 01/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 01/24/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/20/2010
  (from: 05/25/2010)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Stanislav Oravec
Hlavná 19
Prešov 080 01
From: 01/20/2010
  (from: 05/25/2010)
Supervisory board: 
Jozef Vilček - člen
Jána Švermu 3
Bardejov 085 01
From: 03/16/1999
  (from: 09/11/2007)
JUDr. Mária Havrišová - člen
Andreja Svianteka 2566/17
Bardejov 085 01
From: 03/09/2009
  (from: 04/17/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 77/99, Nz 67/99 zo dňa 23.2.1999 spísanou notárom JUDr. Jánom Hamarom v Bardejove podľa zákč. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 03/16/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 12.2.2002. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 24.7.2003.
  (from: 09/16/2003)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person