Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  122/S

Business name: 
NOVONA, a.s.
  (from: 07/16/1992 until: 02/14/2005)
Registered seat: 
Šávožská cesta 62
Fižakovo 986 12
  (from: 07/16/1992 until: 02/14/2005)
Identification number (IČO): 
31 567 606
  (from: 07/16/1992)
Date of entry: 
08/01/1992
  (from: 07/16/1992)
Date of deletion: 
02/15/2005
  (from: 02/15/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/15/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/16/1992)
Capital: 
90 992 000 Sk
  (from: 07/16/1992 until: 02/14/2005)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/12/1998
  (from: 05/25/1998)
Other legal facts: 
. Na základe právoplatného uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K/98/93-Že zo dňa 14.07.2004, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu NOVONA, a.s., so sídlom Šávožská cesta 62, Fižakovo, IČO: 31 567 606 po splnení rozvrhového uznesenia a pretože po skončení konkurzného konania nezostal spoločnosti žiaden majetok sa obchodná spoločnos NOVONA, a.s., Šávožská cesta 62, Fižakovo, PSČ: 986 12, IČO: 31 567 606 v y m a z á v a z obchodného registra ku dňu 15.02.2005.
  (from: 02/15/2005)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person