Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  122/S

Obchodné meno: 
NOVONA, a.s.
  (od: 16.07.1992 do: 14.02.2005)
Sídlo: 
Šávoľská cesta 62
Fiľakovo 986 12
  (od: 16.07.1992 do: 14.02.2005)
IČO: 
31 567 606
  (od: 16.07.1992)
Deň zápisu: 
01.08.1992
  (od: 16.07.1992)
Deň výmazu: 
15.02.2005
  (od: 15.02.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 15.02.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.07.1992)
Predmet činnosti: 
výroba nábytku vrátane doplnkov
  (od: 16.07.1992 do: 08.12.1994)
obchodná a zahranično-obchodná činnosť
  (od: 16.07.1992 do: 08.12.1994)
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti výroby a predaja nábytku
  (od: 16.07.1992 do: 08.12.1994)
stavebná činnosť
  (od: 16.07.1992 do: 08.12.1994)
strojárska výroba
  (od: 16.07.1992 do: 08.12.1994)
výskumno-vývojová činnosť v oblasti nábytkárstva
  (od: 16.07.1992 do: 08.12.1994)
výroba nábytku vrátane doplnkov
  (od: 09.12.1994 do: 14.02.2005)
obchodná činnosť s nábytkom a výrobkami z dreva
  (od: 09.12.1994 do: 14.02.2005)
výskumno-vývojová činnosť v oblasti nábytkárstva
  (od: 09.12.1994 do: 14.02.2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby a predaja nábytku
  (od: 09.12.1994 do: 14.02.2005)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok a zariadení
  (od: 09.12.1994 do: 14.02.2005)
návrhy, výroba, dodávka a montáž interiérov
  (od: 09.12.1994 do: 14.02.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.07.1992 do: 14.02.2005)
Ing. Vladimír Baláž - člen
Alstrova 62
Bratislava
  (od: 18.12.1995 do: 23.01.1997)
Zdenek Benčik - člen
147
Čamovce
  (od: 24.01.1997 do: 14.02.2005)
Zoltán Elek - člen
Fiľakovo
  (od: 16.07.1992 do: 10.09.1995)
Ing. Štefan Husaník - člen
Lučenec
  (od: 16.07.1992 do: 10.09.1995)
Ing. František Jánošík - člen
74
Točnica
  (od: 16.07.1992 do: 08.12.1994)
Ing. František Jánošík - predseda
74
Točnica
  (od: 09.12.1994 do: 10.09.1995)
Jozef Kasza - člen
91
Biskupice
  (od: 16.07.1992 do: 10.09.1995)
Jozef Líška - člen
296
Ružiná
  (od: 11.09.1995 do: 23.01.1997)
Ing. Peter Odzgan - predseda
Landauova 4
Bratislava
  (od: 11.09.1995 do: 23.01.1997)
Pavel Palička - predseda
147
Podrečany
  (od: 24.01.1997 do: 14.02.2005)
Dušan Pisár - člen
99
Rátka
  (od: 16.07.1992 do: 10.09.1995)
Dušan Pisár - podpredseda
99
Rátka
  (od: 11.09.1995 do: 23.01.1997)
Štefan Pisár - podpredseda
Sládkovičova 1210/5
Fiľakovo
  (od: 24.01.1997 do: 14.02.2005)
Ľudovít Reiman - člen
Fiľakovo
  (od: 16.07.1992 do: 10.09.1995)
Mária Szabová - člen
251
Gemerský Jablonec
  (od: 24.01.1997 do: 14.02.2005)
Ing. Vladimír Šimún - člen
Fiľakovo
  (od: 16.07.1992 do: 08.12.1994)
Ing. Vladimír Šimún - podpredseda
Fiľakovo
  (od: 09.12.1994 do: 10.09.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 16.07.1992 do: 14.02.2005)
Základné imanie: 
90 992 000 Sk
  (od: 16.07.1992 do: 14.02.2005)
Akcie: 
Počet: 90992
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.12.1995 do: 14.02.2005)
Počet: 90992
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.08.1993 do: 17.12.1995)
Počet: 88192
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.07.1992 do: 23.08.1993)
Počet: 2800
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.07.1992 do: 23.08.1993)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 12.5.1998
  (od: 25.05.1998)
Dozorná rada: 
Tibor Bencsík - člen
348
Radzovce
  (od: 16.07.1992 do: 08.12.1994)
Igor Dolejš - člen
Fučíkova 303/1
Biskupice
  (od: 24.01.1997 do: 14.02.2005)
Ing. Ján Kubička - člen
Robotnícka 18
Bratislava
  (od: 09.12.1994 do: 13.03.1995)
Jozef Líška - predseda
203
Ružiná
  (od: 14.03.1995 do: 17.12.1995)
Jozef Líška st. - predseda
203
Ružiná
  (od: 18.12.1995 do: 14.02.2005)
Ing. Marian Miklan - člen
Novohradská 36
Lučenec
  (od: 09.12.1994 do: 13.03.1995)
Mgr. Jozef Pastier - predseda
Romanova 42
Bratislava
  (od: 09.12.1994 do: 13.03.1995)
Ing. Róbert Reiman - člen
Fiľakovo
  (od: 16.07.1992 do: 17.12.1995)
Ing. Róbert Reiman - člen
Farská Lúka 1595/50
Fiľakovo
  (od: 18.12.1995 do: 14.02.2005)
Marta Sanislová - člen
101
Čakanovce
  (od: 16.07.1992 do: 10.09.1995)
Elena Szepesiová - člen
287
Hajnačka
  (od: 16.07.1992 do: 08.12.1994)
Jozef Szó - podpredseda
185
Šurice
  (od: 24.01.1997 do: 14.02.2005)
Jozef Šedovič - člen
Viničky 3
Nitra
  (od: 14.03.1995 do: 17.12.1995)
Jozef Šedovič - člen
Viničky 3
Nitra
  (od: 18.12.1995 do: 23.01.1997)
Ing. Ján Škrada - člen
Továrenská 11
Lovinobaňa
  (od: 14.03.1995 do: 10.09.1995)
Dušan Uhrin - člen
15/111
Biskupice
  (od: 09.12.1994 do: 17.12.1995)
Dušan Uhrin - člen
Biskupice 15/111
Fiľakovo
  (od: 18.12.1995 do: 14.02.2005)
Ing. Miroslav Vavrina - podpredseda
Krížna 3
Stupava
  (od: 11.09.1995 do: 17.12.1995)
Ing. Miroslav Vavrina - podpredseda
Krížna 3
Stupava
  (od: 18.12.1995 do: 23.01.1997)
Ing. Ján Zubo - člen
Lučenec
  (od: 16.07.1992 do: 08.12.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
. Na základe právoplatného uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K/98/93-Že zo dňa 14.07.2004, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu NOVONA, a.s., so sídlom Šávoľská cesta 62, Fiľakovo, IČO: 31 567 606 po splnení rozvrhového uznesenia a pretože po skončení konkurzného konania nezostal spoločnosti žiaden majetok sa obchodná spoločnosť NOVONA, a.s., Šávoľská cesta 62, Fiľakovo, PSČ: 986 12, IČO: 31 567 606 v y m a z á v a z obchodného registra ku dňu 15.02.2005.
  (od: 15.02.2005)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.7.1992 v zmysle §154 a nasl. v súlade s §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb. rozhodnutím o schválení privat.proj. č.j. 538 z 26.2.1991 a zák.92/91 Zb. . Starý spis: Sa 485
  (od: 16.07.1992 do: 14.02.2005)
. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.08.1993 do: 14.02.2005)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.5.1994 a 25.11.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.12.1994 do: 14.02.2005)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.11.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.03.1995 do: 14.02.2005)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.6.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.09.1995 do: 14.02.2005)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 29.11.1995 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 18.12.1995 do: 14.02.2005)
. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 7.10. 1996 uzatvorená medzi NOVONA, a.s., Fiľakovo, Šávoľská cesta 62 ako predávajúcim a NOVOFINAB, a.s., Fiľakovo, Šávoľská cesta 62 ako kupujúcim uzavretá v zmysle ust. § 476 a nasl. Obch. zák.
  (od: 12.05.1997 do: 14.02.2005)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24 K 98/93-Že zo dňa 12.05.1998 bol na majetok spoločnosti vyhláseny konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Bebčák, advokát, bytom Žilina, Jesenského 18.
  (od: 25.05.1998 do: 14.02.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  27.07.2021
Dátum výpisu:  28.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)