Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  145/S

Business name: 
SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s.
  (from: 12/23/1992)
Registered seat: 
Kľačany
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 12/23/1992)
Identification number (IČO): 
31 576 788
  (from: 12/23/1992)
Date of entry: 
12/31/1992
  (from: 12/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/23/1992)
Objects of the company: 
odchov kuríc
  (from: 12/23/1992)
výroba vajec
  (from: 12/23/1992)
výroba brojlerového mäsa
  (from: 12/23/1992)
maloobchod s potravinami
  (from: 12/23/1992)
veľkoobchod s obilím, olejninami a strukovinami
  (from: 12/19/2000)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/05/2004)
výroba rastlinných olejov
  (from: 03/05/2004)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 08/19/2011)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 08/19/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/19/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/19/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/19/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/19/2011)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 07/20/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/20/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/13/2003)
Marian Miklo - podpredseda
Miloša Krna 205
Čerenčany 979 01
From: 06/30/1997
  (from: 06/27/2006)
Jaroslav Miklo - predseda
Železničiarska 2243/49
Rimavská Sobota 979 01
From: 10/25/2019
  (from: 11/12/2019)
Bc. Michael Miklo - Member of the Board of Directors
Miloša Krna 205/16
Čerenčany 979 01
From: 06/25/2021
  (from: 07/22/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť podpredseda predstavenstva. Spoločnosť navonok zastupuje aj prokurista v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (from: 03/13/2003)
Procuration: 
Marian Miklo
Miloša Krna 205
Čerenčany 979 01
From: 05/06/2004
  (from: 06/27/2006)
Capital: 
635 854,02 EUR Paid up: 635 854,02 EUR
  (from: 04/27/2010)
Shares: 
Number of shares: 19158
Druh: kmeňových akcií na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 04/27/2010)
Supervisory board: 
Henrieta Miklová
Železničiarska 2243/49
Rimavská Sobota 979 01
From: 07/09/2016
  (from: 07/20/2016)
Victória Miklová
Miloša Krna 205/16
Čerenčany 979 01
From: 10/25/2019
  (from: 11/12/2019)
Patrik Miklo
Miloša Krna 205/16
Čerenčany 979 01
From: 06/25/2021
  (from: 07/22/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 7.12.1992 a rozhod. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., jednorázovo §§ 172 a 175 upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s § 766 Obch. zák.
  (from: 12/23/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.3.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 532
  (from: 05/30/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.11.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/12/1994)
. Valné zhromaždenie konané dňa 1.4.1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 06/12/1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti konanom dňa 4.11.1998 bola schválená zmena stanov. . Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4.11.1998 rozhodlo valné zhromaždenie o znížení základného imania spoločnosti zo sumy 66 500 000,- Sk na sumu 53 175 000,- Sk.
  (from: 04/21/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2000.
  (from: 09/22/2000)
. Valné zhromaždenie dňa 19.9.2000 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 12/19/2000)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.10.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 03/13/2003)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person