Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  145/S

Business name: 
SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s.
  (from: 12/23/1992)
Registered seat: 
Kľačany
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 12/23/1992)
Identification number (IČO): 
31 576 788
  (from: 12/23/1992)
Date of entry: 
12/31/1992
  (from: 12/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/23/1992)
Objects of the company: 
odchov kuríc
  (from: 12/23/1992)
výroba vajec
  (from: 12/23/1992)
výroba brojlerového mäsa
  (from: 12/23/1992)
maloobchod s potravinami
  (from: 12/23/1992)
veľkoobchod s obilím, olejninami a strukovinami
  (from: 12/19/2000)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/05/2004)
výroba rastlinných olejov
  (from: 03/05/2004)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 08/19/2011)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 08/19/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/19/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/19/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/19/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/19/2011)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 07/20/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/20/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/13/2003)
Managing board
  (from: 09/22/2000 until: 03/12/2003)
Managing board
  (from: 12/23/1992 until: 09/21/2000)
Marian Miklo - podpredseda
Miloša Krna 205
Čerenčany 979 01
From: 06/30/1997
  (from: 06/27/2006)
Jaroslav Miklo - predseda
Železničiarska 2243/49
Rimavská Sobota 979 01
From: 10/25/2019
  (from: 11/12/2019)
Bc. Michael Miklo - Member of the Board of Directors
Miloša Krna 205/16
Čerenčany 979 01
From: 06/25/2021
  (from: 07/22/2021)
Ing. Július Banči
Školská 5/3
Tornaľa
  (from: 12/23/1992 until: 12/11/1994)
Pavel Bodor
538
Ožďany
  (from: 12/12/1994 until: 06/29/1997)
Ing. Ondrej Földy
TSK 29/242
Rimavská Sobota
  (from: 12/23/1992 until: 12/11/1994)
Ing. Ervín Hacsi
Tržná 9
Rimavská Sobota
  (from: 12/23/1992 until: 06/29/1997)
Ing. Ervín Hacsi - člen
Tržná 9
Rimavská Sobota
  (from: 06/30/1997 until: 03/12/2003)
Ing. Ervín Hacsi - predseda
Tržná 9
Rimavská Sobota
From: 06/30/1997
  (from: 03/13/2003 until: 06/08/2018)
Ing. Ervín Hacsi - predseda
Tržná 9
Rimavská Sobota
From: 06/30/1997 Until: 06/05/2018
  (from: 06/09/2018 until: 06/08/2018)
Ing. Dušan Kováč
Ondreja Klokoča 6/16
Rimavská Sobota
  (from: 12/23/1992 until: 12/11/1994)
Zdenka Kovačičová
Czambelova 6
Košice
  (from: 12/12/1994 until: 06/29/1997)
Zdenka Kovačičová - člen
Czambelova 6
Košice
  (from: 06/30/1997 until: 04/20/1999)
Ing. Iveta Likavcová - člen
Daxnerova 776
Tisovec
  (from: 06/30/1997 until: 03/12/2003)
Ing. Iveta Likavcová - člen
Daxnerova 776
Tisovec
From: 06/30/1997
  (from: 03/13/2003 until: 06/26/2006)
Ing. Iveta Likavcová - člen
Miloša Krna 197
Čerenčany 979 01
From: 06/30/1997
  (from: 06/27/2006 until: 06/08/2018)
Ing. Iveta Likavcová - člen
Miloša Krna 197
Čerenčany 979 01
From: 06/30/1997 Until: 06/05/2018
  (from: 06/09/2018 until: 06/08/2018)
Ing. Iveta Likavcová - predseda
Miloša Krna 197/6
Čerenčany 979 01
From: 06/06/2018
  (from: 06/09/2018 until: 11/11/2019)
Ing. Iveta Likavcová - predseda
Miloša Krna 197/6
Čerenčany 979 01
From: 06/06/2018 Until: 10/24/2019
  (from: 11/12/2019 until: 11/11/2019)
Ing. Ladislav Mihály
92
Dubovec
  (from: 12/23/1992 until: 12/11/1994)
Marian Miklo - člen
Nová 25
Rimavská Sobota
  (from: 06/30/1997 until: 03/12/2003)
Ing. Jaroslav Miklo
Rimava 7/27
Rimavská Sobota
  (from: 12/12/1994 until: 06/29/1997)
Ing. Jaroslav Miklo - člen
Nová 23
Rimavská Sobota
  (from: 06/30/1997 until: 03/12/2003)
Ing. Jaroslav Miklo - člen
Nová 23
Rimavská Sobota
From: 06/30/1997
  (from: 03/13/2003 until: 05/19/2004)
Ing. Jaroslav Miklo - člen
Nová 23
Rimavská Sobota
From: 06/30/1997 Until: 05/06/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Jaroslav Miklo - člen
Železničiarska 49
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2004
  (from: 05/20/2004 until: 06/26/2006)
Jaroslav Miklo - člen
Železničiarska 49
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2004
  (from: 06/27/2006 until: 11/11/2019)
Jaroslav Miklo - člen
Železničiarska 49
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2004 Until: 10/25/2019
  (from: 11/12/2019 until: 11/11/2019)
Marian Miklo - podpredseda
Nová 25
Rimavská Sobota
From: 06/30/1997
  (from: 03/13/2003 until: 06/26/2006)
Ing. Jaroslav Miklo - člen
Miloša Krna 206
Čerenčany 979 01
From: 05/19/2006
  (from: 06/27/2006 until: 06/08/2018)
Ing. Jaroslav Miklo - člen
Miloša Krna 206
Čerenčany 979 01
From: 05/19/2006 Until: 05/11/2018
  (from: 06/09/2018 until: 06/08/2018)
Ľubomír Roman - člen
Čordákova 39
Košice
  (from: 04/21/1999 until: 03/12/2003)
Ľubomír Roman - člen
Čordákova 39
Košice
From: 04/21/1999
  (from: 03/13/2003 until: 06/26/2006)
Ľubomír Roman - člen
Čordákova 39
Košice
From: 04/21/1999 Until: 05/19/2006
  (from: 06/27/2006 until: 06/26/2006)
Ing. Dušan Sirák
Rybárska 6
Čerenčany
  (from: 12/12/1994 until: 06/11/1996)
Zoltán Szabópál
Škultétyho 5
Tornaľa
  (from: 12/23/1992 until: 12/11/1994)
Ing. Dušan Širák
Rybárska 6
Čerenčany
  (from: 06/12/1996 until: 06/29/1997)
Štefan Špitál
11
Veľké Teriakovce
  (from: 12/23/1992 until: 12/11/1994)
Anna Miklová - člen
Miloša Krna 206/14
Čerenčany 979 01
From: 10/25/2019 Until: 06/24/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Anna Miklová - člen
Miloša Krna 206/14
Čerenčany 979 01
From: 10/25/2019
  (from: 11/12/2019 until: 07/21/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť podpredseda predstavenstva. Spoločnosť navonok zastupuje aj prokurista v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (from: 03/13/2003)
Spoločnosť navonok zastupujú spoločne dvaja členovia predstavenstva: Marián Miklo, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Nová 25, Rimavská Sobota Ing. Iveta Likavcová, r.č. XXXXXXX/XXXXX, bytom Daxnerova 776, Tisovec, prechodne bytom Česká 28/88, Rimavská Sobota a prokurista samostatne.
  (from: 09/22/2000 until: 03/12/2003)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo alebo prokurista. Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo prokurista.
  (from: 12/23/1992 until: 09/21/2000)
Procuration: 
Marian Miklo
Miloša Krna 205
Čerenčany 979 01
From: 05/06/2004
  (from: 06/27/2006)
Marian Miklo
Nová 25
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2004
  (from: 05/20/2004 until: 06/26/2006)
Ing. Jaroslav Miklo
Nová 23
Rimavská Sobota
  (from: 06/30/1997 until: 05/19/2004)
Ing. Jaroslav Miklo
Nová 23
Rimavská Sobota
Until: 05/06/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Ing. Jaroslav Miklo
TSK 7/27
Rimavská Sobota
  (from: 12/23/1992 until: 06/29/1997)
Capital: 
635 854,02 EUR Paid up: 635 854,02 EUR
  (from: 04/27/2010)
19 158 000 Sk Paid up: 19 158 000 Sk
  (from: 05/11/2007 until: 04/26/2010)
39 839 000 Sk Paid up: 39 839 000 Sk
  (from: 06/27/2006 until: 05/10/2007)
53 175 000 Sk Paid up: 53 175 000 Sk
  (from: 03/13/2003 until: 06/26/2006)
53 175 000 Sk
  (from: 09/16/1999 until: 03/12/2003)
66 500 000 Sk
  (from: 06/12/1996 until: 09/15/1999)
53 175 000 Sk
  (from: 12/23/1992 until: 06/11/1996)
Shares: 
Number of shares: 19158
Druh: kmeňových akcií na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 04/27/2010)
Number of shares: 19158
Druh: kmeňových akcií na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/11/2007 until: 04/26/2010)
Number of shares: 39839
Druh: kmeňových akcií na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/27/2006 until: 05/10/2007)
Number of shares: 53175
Druh: kmeňových akcií na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/19/2000 until: 06/26/2006)
Number of shares: 53175
Druh: kmeňových akcií na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/12/1996 until: 12/18/2000)
Number of shares: 13325
Druh: prioritných akcií na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/12/1996 until: 09/15/1999)
Number of shares: 523
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/23/1992 until: 06/11/1996)
Number of shares: 79
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/23/1992 until: 06/11/1996)
Number of shares: 85
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/23/1992 until: 06/11/1996)
Supervisory board: 
Henrieta Miklová
Železničiarska 2243/49
Rimavská Sobota 979 01
From: 07/09/2016
  (from: 07/20/2016)
Victória Miklová
Miloša Krna 205/16
Čerenčany 979 01
From: 10/25/2019
  (from: 11/12/2019)
Patrik Miklo
Miloša Krna 205/16
Čerenčany 979 01
From: 06/25/2021
  (from: 07/22/2021)
Ľudovít Cifrus
51
Riečka
  (from: 12/23/1992 until: 05/29/1994)
Ing. Stanislav Ďurica
Dr. Clementisa 11/6
Rimavská Sobota
  (from: 12/23/1992 until: 05/29/1994)
Ing. Ján Gregor
137
Čerenčany
  (from: 12/23/1992 until: 12/11/1994)
Vratislava Hacsiová
Tržná 9
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/19/2006
  (from: 06/27/2006 until: 11/11/2019)
Vratislava Hacsiová
Tržná 9
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/19/2006 Until: 10/24/2019
  (from: 11/12/2019 until: 11/11/2019)
Dušan Kovačič - predseda
Czambelova 6
Košice
  (from: 12/12/1994 until: 04/20/1999)
Zdenka Kovačičová - predseda
Czambelova 6
Košice
  (from: 04/21/1999 until: 03/12/2003)
Zdenka Kovačičová - predseda
Czambelova 6
Košice
From: 04/21/1999
  (from: 03/13/2003 until: 06/26/2006)
Zdenka Kovačičová - predseda
Czambelova 6
Košice
From: 04/21/1999 Until: 05/19/2006
  (from: 06/27/2006 until: 06/26/2006)
Danica Lukáčová
71
Drienčany
  (from: 05/30/1994 until: 12/11/1994)
Elena Miháľová
16
Tomášovce
  (from: 05/30/1994 until: 07/13/1998)
Jaroslav Miklo - člen
Železničiarska 49
Rimavská Sobota
  (from: 04/21/1999 until: 03/12/2003)
Jaroslav Miklo - člen
Železničiarska 49
Rimavská Sobota
From: 04/21/1999
  (from: 03/13/2003 until: 05/19/2004)
Jaroslav Miklo - člen
Železničiarska 49
Rimavská Sobota
From: 04/21/1999 Until: 05/06/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Ing. Jaroslav Miklo
Nová 25
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2004
  (from: 05/20/2004 until: 06/26/2006)
Ing. Jaroslav Miklo
Nová 25
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2004 Until: 05/19/2006
  (from: 06/27/2006 until: 06/26/2006)
Arpád Nagy
Jarná 3
Rimavská Sobota
  (from: 12/12/1994 until: 07/13/1998)
Arpád Nagy - člen
Jarná 3
Rimavská Sobota
  (from: 07/14/1998 until: 03/12/2003)
Arpád Nagy - člen
Jarná 3
Rimavská Sobota
From: 07/14/1998
  (from: 03/13/2003 until: 07/19/2016)
Arpád Nagy - člen
Jarná 3
Rimavská Sobota
From: 07/14/1998 Until: 07/08/2016
  (from: 07/20/2016 until: 07/19/2016)
Ľubomír Roman - člen
Čordákova 39
Košice
  (from: 07/14/1998 until: 04/20/1999)
Iveta Miklová
Miloša Krna 205
Čerenčany 979 01
From: 05/19/2006 Until: 06/24/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Iveta Miklová
Miloša Krna 205
Čerenčany 979 01
From: 05/19/2006
  (from: 06/27/2006 until: 07/21/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 7.12.1992 a rozhod. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., jednorázovo §§ 172 a 175 upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s § 766 Obch. zák.
  (from: 12/23/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.3.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 532
  (from: 05/30/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.11.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/12/1994)
. Valné zhromaždenie konané dňa 1.4.1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 06/12/1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti konanom dňa 4.11.1998 bola schválená zmena stanov. . Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4.11.1998 rozhodlo valné zhromaždenie o znížení základného imania spoločnosti zo sumy 66 500 000,- Sk na sumu 53 175 000,- Sk.
  (from: 04/21/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2000.
  (from: 09/22/2000)
. Valné zhromaždenie dňa 19.9.2000 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 12/19/2000)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.10.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 03/13/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person