Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11617/P

Business name: 
Slovak alarms s.r.o.
  (from: 09/06/2005)
Slovak alarms - ochrana majetku, s.r.o.
  (from: 04/20/1999 until: 09/05/2005)
Registered seat: 
Teplická 34
Poprad 058 01
  (from: 12/06/2005)
Štefánikova 14
Poprad 058 01
  (from: 04/20/1999 until: 12/05/2005)
Identification number (IČO): 
36 460 460
  (from: 04/20/1999)
Date of entry: 
04/20/1999
  (from: 04/20/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/20/1999)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/20/1999)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 04/20/1999)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 04/20/1999)
technická služba podľa § 7 ods. 1 (vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej beezpečnosti)
  (from: 11/27/2009)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 04/20/1999 until: 03/14/2016)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov na el. zariadeniach do 1000 V a bleskozvodoch v objektoch tr. A
  (from: 04/20/1999 until: 03/14/2016)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu -- vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 04/20/1999 until: 11/26/2009)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 10/25/2000 until: 03/14/2016)
Partners: 
Ing. Peter Schuster
Horská 4517/7
Poprad - Veľká 058 01
Slovak Republic
  (from: 12/06/2005)
Ing. Štefan Skalský
Za kaštieľom 1325/3
Smižany 053 11
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
VHIRLGRAM LIMITED
Mespil House, Sussex Road
Dublin 4
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 04/20/1999 until: 10/24/2000)
Dixie Limited
Bell Lane 3
Gibraltar
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 10/25/2000 until: 09/05/2005)
Ing. Peter Schuster
Brezová 1856/16
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 09/06/2005 until: 12/05/2005)
Ing. Peter Schuster
Bartákova 1110/36
Praha 4 - Pankrác 140 00
  (from: 07/02/2005 until: 09/05/2005)
PaedDr. Ingeborg Skalská
Za kaštieľom 1325/3
Smižany
Slovak Republic
  (from: 02/26/2004 until: 07/01/2005)
PaedDr. Ingeborg Skalská
Za kaštieľom 1325/3
Smižany
Slovak Republic
  (from: 09/10/2002 until: 02/25/2004)
Ing. Štefan Skalský
Za kaštieľom 1325/3
Smižany 053 11
Slovak Republic
  (from: 07/02/2005 until: 05/25/2022)
Ing. Štefan Skalský
Za kaštieľom 1325/3
Smižany
Slovak Republic
  (from: 02/26/2004 until: 07/01/2005)
Ing. Štefan Skalský
Za kaštieľom 1325/3
Smižany
Slovak Republic
  (from: 09/10/2002 until: 02/25/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Štefan Skalský
  (from: 11/07/2009 until: 05/25/2022)
Ing. Štefan Skalský
Amount of investment: 1 095,39 EUR Paid up: 1 095,39 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Peter Schuster
Amount of investment: 7 634,6 EUR Paid up: 7 634,6 EUR
  (from: 11/07/2009)
VHIRLGRAM LIMITED
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 10/24/2000)
Dixie Limited
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/25/2000 until: 09/05/2005)
Ing. Štefan Skalský
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 9 900 Sk
  (from: 09/10/2002 until: 02/25/2004)
PaedDr. Ingeborg Skalská
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/10/2002 until: 02/25/2004)
Ing. Štefan Skalský
  (from: 02/26/2004 until: 07/01/2005)
Ing. Štefan Skalský
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 07/02/2005 until: 11/06/2009)
PaedDr. Ingeborg Skalská
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/26/2004 until: 07/01/2005)
Ing. Peter Schuster
  (from: 07/02/2005 until: 09/05/2005)
Ing. Peter Schuster
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2005)
Ing. Peter Schuster
  (from: 09/06/2005 until: 12/05/2005)
Ing. Peter Schuster
Amount of investment: 230 000 Sk Paid up: 230 000 Sk
  (from: 12/06/2005 until: 12/05/2005)
Ing. Peter Schuster
Amount of investment: 230 000 Sk Paid up: 230 000 Sk
  (from: 12/06/2005 until: 11/06/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/20/1999)
Ing. Peter Schuster
Horská 4517/7
Poprad - Veľká 058 01
From: 08/01/2005
  (from: 12/06/2005)
Ing. Peter Schuster
Zimná 3234/6
Poprad
  (from: 04/20/1999 until: 03/26/2001)
Ing. Peter Schuster
Brezová 1856/16
Spišská Nová Ves 052 01
From: 08/01/2005
  (from: 09/06/2005 until: 12/05/2005)
Ing. Štefan Skalský
Za kaštieľom 1325/3
Smižany
  (from: 03/27/2001 until: 02/25/2004)
Ing. Štefan Skalský
Za kaštieľom 1325/3
Smižany
From: 01/08/2001
  (from: 02/26/2004 until: 07/01/2005)
Ing. Štefan Skalský
Za kaštieľom 1325/3
Smižany 053 11
From: 01/08/2001
  (from: 07/02/2005 until: 09/05/2005)
Ing. Štefan Skalský
Za kaštieľom 1325/3
Smižany 053 11
From: 01/08/2001 Until: 08/01/2005
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2005)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/20/1999)
Capital: 
8 729,99 EUR Paid up: 8 729,99 EUR
  (from: 11/07/2009)
263 000 Sk Paid up: 263 000 Sk
  (from: 02/26/2004 until: 11/06/2009)
263 000 Sk Paid up: 218 900 Sk
  (from: 09/10/2002 until: 02/25/2004)
200 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 09/09/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.5.1998 číslo N 189/98 - NZ 209/98 spísanou prom. práv. Oľgou Piskoríkovou, notárkou v Poprade podľa zák. č. 513/91 Zb. Dodatok zo dňa 30.9.1999 k zakladateľskej listine. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 11.12.2001.
  (from: 02/26/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.5.1998 číslo N 189/98 - NZ 209/98 spísanou prom. práv. Oľgou Piskoríkovou, notárkou v Poprade podľa zák. č. 513/91 Zb. Dodatok zo dňa 30.9.1999 k zakladateľskej listine. Zahraničný kapitál: 100 % - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 10/25/2000 until: 02/25/2004)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 11.12.2001. Zvýšenie základného imania z 200.000,- Sk na 263.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 10.9.2002.
  (from: 09/10/2002 until: 02/25/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.5.1998 číslo N 189/98 - NZ 209/98 spísanou prom. práv. Oľgou Piskoríkovou, notárkou v Poprade podľa zák. č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 100 % - Veľká Británia
  (from: 04/20/1999 until: 10/24/2000)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person