Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  79/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Bátovce
  (od: 27.02.1992)
Sídlo: 
Bátovce 935 03
  (od: 27.02.1992)
IČO: 
00 194 590
  (od: 27.02.1992)
Deň zápisu: 
01.01.1976
  (od: 27.02.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 27.02.1992)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 21.07.1993)
závodné stravovanie
  (od: 02.11.2000)
autobusová doprava
  (od: 02.11.2000)
cestná nákladná doprava
  (od: 02.11.2000)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 31.05.2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 05.07.2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 24.07.2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 22.06.2022)
1/Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde. Zabezpečuje tiež kooperačný pastevný odchov jalovíc. Okrem hlavného predmetu činnosti vykonáva aj iné činnosti, pokiaľ prispievajú k zvyšovaniu intenzity a efektívnosti celkovej poľnohospodárskej výroby, zabezpečujú plynulosť prevádzky a plné využitie výrobných síl družstva.
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
2/Družstvo
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
a/spracováva poľnohospodárske suroviny
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
b/vykonáva činnosť úpravy a uskladnenia obilia a osív pre poľnohospodárske podniky
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
c/poskytuje práce a služby pre občanov-doprava, poľnohospodárske práce
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
d/predáva vlastný spotrebný tovar-obilie, odstavčatá, jahňatá, lahôdkovú kukuricu, jatočné ošípané, včelý med a jablká
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
e/vykonáva nákup poľnohospodárskych výrobkov.
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
3/Predmetom inej hospodárskej činnosti družstva na základe povolenia a registrácie je výkon tejto činnosti:
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
a/pálenie ovocných kvasov
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
b/pílenie dreva na gátri
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
c/kovovýroba
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
d/stavebno-údržbárska výroba
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
e/ťažba lomového kameňa
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
f/čistenie kanalizácie
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
g/ťažba piesku
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
h/drevovýroba
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
ch/zváračské a potrubárske práce pre nerezové plechy, obklady.
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
Iná hospodárska činnosť:
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
opravy, údržby a revízie bleskozvodových zariadení.
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.07.1993)
predstavenstvo
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
Ing. Lýdia Chrastinová - Člen predstavenstva
M.R. Štefánika 21
Levice 934 01
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022)
Ing. Tomáš Peškovič - Predseda predstavenstva
604
Klátová Nová Ves 958 44
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022)
Ing. Vladimír Tamaškovič - Podpredseda predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022)
Ing. Ľuboš Baláž - Člen predstavenstva
30
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022)
Ing. Petr Mušinský - Člen predstavenstva
11
Podlužany 935 27
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022)
Ivan Struhačka - Člen predstavenstva
82
Ľutov 957 03
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022)
Jozef Bajnok - člen
80
Pečenice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 18.04.2005)
Jozef Bajnok - člen
80
Pečenice
Skončenie funkcie: 04.03.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ing. Ondrej Baláž - podpredseda
Drženice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.1992 do: 25.01.1995)
Ing. Ondrej Baláž - podpredseda
26
Drženice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 30.10.2002)
Ing. Ondrej Baláž - predseda
26
Drženice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1995 do: 20.05.1997)
Ing. Ľuboš Baláž - člen
30
Drženice
Vznik funkcie: 02.03.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2002 do: 29.05.2008)
Ing. Ľuboš Baláž - člen
30
Drženice
Vznik funkcie: 02.03.2001 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Ing. Ľuboš Baláž - podpredseda
30
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 19.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 07.05.2014)
Ing. Ľuboš Baláž - podpredseda
30
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 19.04.2008 Skončenie funkcie: 28.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 07.05.2014)
Ing. Ľuboš Baláž - podpredseda predstavenstva
30
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 29.03.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 04.07.2017)
Ing. Ľuboš Baláž - podpredseda predstavenstva
30
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 02.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Ing. Slavomír Baláž - člen
26
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 04.03.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 29.05.2008)
Ing. Slavomír Baláž - člen
26
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 04.03.2005 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Ing. Mikuláš Balint - člen
Fr. Hečku 22
Levice 934 01
Vznik funkcie: 19.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 15.06.2010)
Ing. Mikuláš Balint - člen
Fr. Hečku 22
Levice 934 01
Vznik funkcie: 19.04.2008 Skončenie funkcie: 28.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2010 do: 15.06.2010)
Miroslav Beňo - člen
68
Jabloňovce 935 06
Vznik funkcie: 04.03.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 29.05.2008)
Miroslav Beňo - člen
68
Jabloňovce 935 06
Vznik funkcie: 04.03.2005 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Božena Bieliková - členka
Východná 8
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Pavel Bíro - člen
176
Jabloňovce
Vznik funkcie: 02.03.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2002 do: 18.04.2005)
Pavel Bíro - člen
176
Jabloňovce
Vznik funkcie: 02.03.2001 Skončenie funkcie: 04.03.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ladislav Bóna - člen
29
Drženice, Kmeťovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 18.04.2005)
Ladislav Bóna - člen
29
Drženice, Kmeťovce
Skončenie funkcie: 04.03.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Emília Bónová - člen
20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 04.03.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 07.05.2014)
Emília Bónová - člen
20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 04.03.2005 Skončenie funkcie: 28.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 07.05.2014)
Emília Bónová - člen predstavenstva
Záhradná 20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 29.03.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 04.07.2017)
Emília Bónová - člen predstavenstva
Záhradná 20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 02.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Tomáš Bonta - člen
43
Pečenice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Ing. Roman Buchel - člen
Vajanského 10
Levice 934 03
Vznik funkcie: 19.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 07.05.2014)
Ing. Roman Buchel - člen
Vajanského 10
Levice 934 03
Vznik funkcie: 19.04.2008 Skončenie funkcie: 28.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 07.05.2014)
Ing. Roman Buchel - člen predstavenstva
Vajanského 10
Levice 934 01
Vznik funkcie: 29.03.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 04.07.2017)
Ing. Roman Buchel - člen predstavenstva
Vajanského 10
Levice 934 01
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 02.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Jozef Demeter - člen
Záhradná 18
Pukanec
Vznik funkcie: 02.03.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2002 do: 29.05.2008)
Jozef Demeter - člen
Záhradná 18
Pukanec
Vznik funkcie: 02.03.2001 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Ing. Milan Ďurč - člen
5
Zajačia Dolina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Ing. Milan Ďurč - člen
5
Zajačia Dolina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 30.10.2002)
Ing. Anna Frtúsová - člen
Viničná 8
Pukanec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 30.10.2002)
Ing. Anna Frtúsová - členka
Viničná 8
Pukanec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Ing. Anna Frtúsová - podpredseda
Viničná cesta 8
Pukanec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2002 do: 30.04.2004)
Ing. Anna Frtúsová - podpredseda
Viničná cesta 8
Pukanec
Skončenie funkcie: 01.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2004 do: 30.04.2004)
Ing. Anna Frtúsová - člen
Viničná cesta 8
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 01.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2004 do: 18.04.2005)
Ing. Anna Frtúsová - člen
Viničná cesta 8
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 01.04.2004 Skončenie funkcie: 04.03.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Danica Gábršová - člen
72
Bohunice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 29.05.2008)
Danica Gábršová - člen
72
Bohunice
Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Renata Gunárová - člen
78
Drženice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 30.10.2002)
Ján Híc - člen
162
Devičany
Vznik funkcie: 02.03.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2002 do: 18.04.2005)
Ján Híc - člen
162
Devičany
Vznik funkcie: 02.03.2001 Skončenie funkcie: 04.03.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ing. Lýdia Chrastinová - člen
M.R.Štefánika 21
Levice 934 01
Vznik funkcie: 19.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 07.05.2014)
Ing. Lýdia Chrastinová - člen
M.R.Štefánika 21
Levice 934 01
Vznik funkcie: 19.04.2008 Skončenie funkcie: 28.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 07.05.2014)
Ing. Lýdia Chrastinová - člen predstavenstva
M.R.Štefánika 21
Levice 934 01
Vznik funkcie: 29.03.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 04.07.2017)
Ing. Lýdia Chrastinová - člen predstavenstva
M.R.Štefánika 21
Levice 934 01
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 02.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Peter Kozač - člen
123
Jabloňovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Ján Krajč - člen
Hlboká 32
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 30.10.2002)
Ján Krajč - člen
19
Drženice
Vznik funkcie: 07.03.1997
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2002 do: 29.05.2008)
Ján Krajč - člen
19
Drženice
Vznik funkcie: 07.03.1997 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Ladislav Kraus - člen
371
Bátovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Ladislav Kraus - člen
371
Bátovce
Vznik funkcie: 02.03.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2002 do: 18.04.2005)
Ladislav Kraus - člen
371
Bátovce
Vznik funkcie: 02.03.2001 Skončenie funkcie: 04.03.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ing. Zdenek Kúdela - predseda
Saratovská 73
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.1992 do: 25.01.1995)
Daniel Kuriačka - člen
51
Bohunice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Ing. Daniel Kyseľ - člen
Hviezdoslavova 29
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Ing. Daniel Kyseľ - člen
Hviezdoslavova 29
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 30.10.2002)
Miroslav Lajprík - člen
3
Pečenice 935 03
Vznik funkcie: 04.03.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 29.05.2008)
Miroslav Lajprík - člen
3
Pečenice 935 03
Vznik funkcie: 04.03.2005 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Ing. Dana Lančaričová - člen
184
Devičany
Vznik funkcie: 02.03.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2002 do: 30.04.2004)
Ing. Dana Lančaričová - člen
184
Devičany
Vznik funkcie: 02.03.2001 Skončenie funkcie: 01.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2004 do: 30.04.2004)
Ing. Dana Lančaričová - podpredseda
184
Devičany 935 04
Vznik funkcie: 01.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2004 do: 29.05.2008)
Ing. Dana Lančaričová - podpredseda
184
Devičany 935 04
Vznik funkcie: 01.04.2004 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Ondrej Lešták - člen
1
Zajačia Dolina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Ján Loiš - člen
24
Drženice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Renáta Matiašovicová - člen
205
Devičany 935 04
Vznik funkcie: 04.03.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 29.05.2008)
Renáta Matiašovicová - člen
205
Devičany 935 04
Vznik funkcie: 04.03.2005 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Ladislav Morvay - člen
č.27
Horša
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Ladislav Morvay - člen
27
Horša
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 18.04.2005)
Ladislav Morvay - člen
27
Horša
Skončenie funkcie: 04.03.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 18.04.2005)
Ing. Petr Mušinský
11
Podlužany 935 27
Vznik funkcie: 04.05.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2013 do: 07.05.2014)
Ing. Petr Mušinský
11
Podlužany 935 27
Vznik funkcie: 04.05.2013 Skončenie funkcie: 28.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 07.05.2014)
Ing. Petr Mušinský - člen predstavenstva
11
Podlužany 935 27
Vznik funkcie: 29.03.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 04.07.2017)
Ing. Petr Mušinský - člen predstavenstva
11
Podlužany 935 27
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 02.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Ing. Daniel Novák - člen
81
Bátovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 25.01.1995)
Ing. Daniel Novák - člen
81
Bátovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 30.10.2002)
Ing. Daniel Novák - podpredseda
81
Bátovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1995 do: 20.05.1997)
Ing. Maroš Novák - člen
81
Bátovce
Vznik funkcie: 02.03.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2002 do: 29.05.2008)
Ing. Maroš Novák - člen
81
Bátovce
Vznik funkcie: 02.03.2001 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Daniel Pomothy - člen
40
Horša 934 01
Vznik funkcie: 04.03.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 05.04.2006)
Daniel Pomothy - člen
40
Horša 934 01
Vznik funkcie: 04.03.2005 Skončenie funkcie: 17.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2006 do: 05.04.2006)
Ján Ratuľovský - člen
10
Bátovce 935 03
Vznik funkcie: 04.03.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2005 do: 29.05.2008)
Ján Ratuľovský - člen
10
Bátovce 935 03
Vznik funkcie: 04.03.2005 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Ján Seneši - člen
18
Kmeťovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.1993 do: 20.05.1997)
Ján Seneši - člen
18
Kmeťovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 30.10.2002)
Ing. Ján Seneši - člen predstavenstva
Kmeťovce 31
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 03.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 07.04.2020)
Ing. Ján Seneši - člen predstavenstva
Kmeťovce 31
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 03.06.2017 Skončenie funkcie: 21.02.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2020 do: 07.04.2020)
Ing. Ján Seneši - predseda
31
Drženice, Kmeťovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 07.05.2014)
Ing. Ján Seneši - predseda
31
Drženice, Kmeťovce
Skončenie funkcie: 28.03.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 07.05.2014)
Ing. Ján Seneši - predseda predstavenstva
Kmeťovce 31
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 29.03.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 04.07.2017)
Ing. Ján Seneši - predseda predstavenstva
Kmeťovce 31
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 02.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Ivan Struhačka - člen predstavenstva
328
Podlužany 956 52
Vznik funkcie: 29.03.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 04.07.2017)
Ivan Struhačka - člen predstavenstva
328
Podlužany 956 52
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 02.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Ing. Miroslav Svetík - člen
Severná 2/3
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 30.10.2002)
Ing. Igor Štarke - člen
kpt. Jaroša 3
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.1995 do: 20.05.1997)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
Vznik funkcie: 19.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 07.05.2014)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
Vznik funkcie: 19.04.2008 Skončenie funkcie: 28.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 07.05.2014)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
Vznik funkcie: 29.03.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 04.07.2017)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 02.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Ing. Ján Tunák - člen
96
Brhlovce
Vznik funkcie: 02.03.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2002 do: 29.05.2008)
Ing. Ján Tunák - člen
96
Brhlovce
Vznik funkcie: 02.03.2001 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Dušan Udvardy - člen
38
Horša 934 01
Vznik funkcie: 17.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2006 do: 29.05.2008)
Dušan Udvardy - člen
38
Horša 934 01
Vznik funkcie: 17.03.2006 Skončenie funkcie: 18.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Ing. Kamil Vén - člen
L. Kossutha 2060/26
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 28.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2010 do: 30.05.2013)
Ing. Kamil Vén - člen
L. Kossutha 2060/26
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 28.05.2010 Skončenie funkcie: 03.05.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2013 do: 30.05.2013)
Ján Zachar - člen
3
Devičany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.1997 do: 30.10.2002)
Ing. Lýdia Chrastinová - predseda predstavenstva
M.R. Štefánika 21
Levice 934 01
Vznik funkcie: 03.06.2017 Skončenie funkcie: 26.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022 do: 21.06.2022)
Ing. Vladimír Tamaškovič - podpredseda predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
Vznik funkcie: 03.06.2017 Skončenie funkcie: 26.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022 do: 21.06.2022)
Ing. Ľuboš Baláž - člen predstavenstva
Drženice 30
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 03.06.2017 Skončenie funkcie: 26.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022 do: 21.06.2022)
Ing. Petr Mušinský - člen predstavenstva
Podlužany 11
Podlužany 935 27
Vznik funkcie: 03.06.2017 Skončenie funkcie: 26.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022 do: 21.06.2022)
Ivan Struhačka - člen predstavenstva
82
Ľutov 957 03
Vznik funkcie: 03.06.2017 Skončenie funkcie: 26.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022 do: 21.06.2022)
Ing. Lýdia Chrastinová - predseda predstavenstva
M.R. Štefánika 21
Levice 934 01
Vznik funkcie: 03.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 21.06.2022)
Ing. Vladimír Tamaškovič - podpredseda predstavenstva
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
Vznik funkcie: 03.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 21.06.2022)
Ing. Ľuboš Baláž - člen predstavenstva
Drženice 30
Drženice 935 03
Vznik funkcie: 03.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 21.06.2022)
Ing. Petr Mušinský - člen predstavenstva
Podlužany 11
Podlužany 935 27
Vznik funkcie: 03.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 21.06.2022)
Ivan Struhačka - člen predstavenstva
82
Ľutov 957 03
Vznik funkcie: 03.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 21.06.2022)
Konanie: 
V mene družstva konajú navonok najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť buď predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, a to vrátane právneho úkonu, pre ktorý je predpísaná písomná forma.
  (od: 05.07.2017)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnoti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 21.07.1993 do: 04.07.2017)
Za družstvo podpisuje predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
Kontrolná komisia: 
Emília Bónová
Záhradná 20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022)
Jana Boráková
Záhradná 20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022)
Danica Halbavá
73
Bohunice 935 03
Vznik funkcie: 27.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022)
Jana Boráková
Záhradná 20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 29.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 04.07.2017)
Jana Boráková
Záhradná 20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 02.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Milan Borbuliak
Záhradná 1
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 29.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 04.07.2017)
Milan Borbuliak
Záhradná 1
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 02.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Danica Halbavá
73
Bohunice 935 05
Vznik funkcie: 21.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2016 do: 04.07.2017)
Danica Halbavá
73
Bohunice 935 05
Vznik funkcie: 21.05.2016 Skončenie funkcie: 02.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 04.07.2017)
Zuzana Kňazovicová
196
Devičany 935 04
Vznik funkcie: 29.03.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2014 do: 31.05.2016)
Zuzana Kňazovicová
196
Devičany 935 04
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 20.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2016 do: 31.05.2016)
Emília Bónová
Záhradná 20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 03.06.2017 Skončenie funkcie: 26.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022 do: 21.06.2022)
Emília Bónová
Záhradná 20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 03.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 21.06.2022)
Jana Boráková
Záhradná 20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 03.06.2017 Skončenie funkcie: 26.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022 do: 21.06.2022)
Jana Boráková
Záhradná 20
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 03.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 21.06.2022)
Danica Halbavá
Bohunice 73
Bohunice 935 05
Vznik funkcie: 03.06.2017 Skončenie funkcie: 26.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2022 do: 21.06.2022)
Danica Halbavá
Bohunice 73
Bohunice 935 05
Vznik funkcie: 03.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2017 do: 21.06.2022)
Zapisované základné imanie: 
780 390,94 EUR
  (od: 17.11.2009)
514 505,74 EUR
  (od: 30.10.2009 do: 16.11.2009)
15 500 000 Sk
  (od: 30.05.2008 do: 29.10.2009)
17 534 000 Sk
  (od: 21.08.2000 do: 29.05.2008)
19 800 000 Sk
  (od: 21.07.1993 do: 20.08.2000)
Základný členský vklad: 
995,82 EUR
  (od: 24.07.2018)
30 000 Sk
  (od: 21.07.1993 do: 20.08.2000)
30 000 Sk fyzické osoby
  (od: 21.08.2000 do: 29.10.2009)
995,82 EUR fyzické osoby
  (od: 30.10.2009 do: 23.07.2018)
1 659,7 EUR právnické osoby
  (od: 30.10.2009 do: 23.07.2018)
50 000 Sk právnické osoby
  (od: 21.08.2000 do: 29.10.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na spoločnej zlučovacej členskej schôdzi dňa 25.novembra 1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Pod Sitnom v Bánovciach, ZČSP v Drženiciach a v Devičanoch, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Leviciach uznesením č.302/75-R zo dňa 23.12.1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zák. č.49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 9.2.1976 /§ 1 zák.č.72/70 Zb./. Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák. čís.513/1991 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje Zákon č.42/1991 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 18.12.1992. Stary spis: Dr 166
  (od: 21.07.1993)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva dňa 07.03.1997.
  (od: 21.05.1997)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 03.03.2000.
  (od: 21.08.2000)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 2.3.2001.
  (od: 31.10.2002)
Členovia zodpovedajú za prípadnú stratu družstva jedným percentom mesačnej odmeny. Družstvo vzniklo na spoločnej zlučovacej členskej schôdzi dňa 25.novembra 1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Pod Sitnom v Bánovciach, ZČSP v Drženiciach a v Devičanoch, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Leviciach uznesením č.302/75-R zo dňa 23.12.1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zák. č.49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 9.2.1976 /§ 1 zák.č.72/70 Zb./. Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 22.2.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle zákona č.162/1991 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 166
  (od: 27.02.1992 do: 20.07.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2022
Dátum výpisu:  07.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)