Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  291/S

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Banka Slovakia, a.s.
  (od: 09.08.1995)
Sídlo: 
Suché mýto 1
Bratislava 811 03
  (od: 16.04.2005)
IČO: 
31 634 419
  (od: 09.08.1995)
Deň zápisu: 
09.08.1995
  (od: 09.08.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.08.1995)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie úverov
  (od: 16.04.2005)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (od: 16.04.2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 16.04.2005)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 16.04.2005)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 16.04.2005)
finančný lízing
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 16.04.2005)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 16.04.2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 16.04.2005)
finančné sprostredkovanie
  (od: 16.04.2005)
uloženie vecí
  (od: 16.04.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 16.04.2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 16.04.2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 16.04.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.08.1995)
Ing. Viliam Ostrožlík - predseda
Mierová 653/66
Bratislava
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Ing. Ľubomír Lorencovič - podpredseda
Laténska 3
Bratislava - mestská časť Rusovce
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Ing. Vladimír Hrdina - člen
Trieda SNP 14
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 09.08.1995)
Základné imanie: 
756 874 000 Sk Rozsah splatenia: 756 874 000 Sk
  (od: 19.02.2003)
Akcie: 
Počet: 756874
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.02.2003)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
Vznik funkcie: 19.01.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003)
Ing. Ladislav Márton
Novákova 5
Martin
Vznik funkcie: 19.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003)
MMag. Peter Weinzierl - predseda
Laxenburgerstrasse 351
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Dr. Alexander Waldstein-Wartenberg - podpredseda
Brahmsplatz 5
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Dr. Carl Wolfgang Lafite - člen
Thurngasse 5
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 4 zák.č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 901
  (od: 09.08.1995)
Na zasadnutí predstavenstva dňa 10.8.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.09.1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.12.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.01.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.04.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.12.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.05.1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 12.04.1998.
  (od: 30.04.1998)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 22.9.1998.
  (od: 05.10.1998)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1999 v dodatku č. 6, ako aj zmena v osobách členov dozornej rady tak, ako je to uvedené v NZ č. 5/99 napísanej 7.1.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou na ul. J. Kráľa č. 1 v Banskej Bystrici.
  (od: 16.02.1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.08.1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.11.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.01.2000)
Zapisuje sa zmena v osobe predsedu dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 45/2000, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v sídle Banky Slovakia, a.s. ul. J. Kráľa č. 1.
  (od: 21.03.2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene členov dozornej rady.
  (od: 19.02.2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, zo dňa 27.05.2003, v NZ 40949/2003, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v Detve.
  (od: 09.09.2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 06.08.2003 v notárskej zápisnici NZ 67642/03, napísanej notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou, so sídlom v Detve, Tajovského č. 1444/11, a to ako stanov spoločnosti, tak jej orgánov.
  (od: 10.09.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  18.05.2022
Dátum výpisu:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)