Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  291/S

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Banka Slovakia, a.s.
  (od: 09.08.1995)
Sídlo: 
Suché mýto 1
Bratislava 811 03
  (od: 16.04.2005)
J.Kráľa 1
Banská Bystrica 974 01
  (od: 12.05.1997 do: 15.04.2005)
Námestie SNP 23
Banská Bystrica 974 00
  (od: 10.01.1996 do: 11.05.1997)
J.Kráľa 1
Banská Bystrica 974 01
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
IČO: 
31 634 419
  (od: 09.08.1995)
Deň zápisu: 
09.08.1995
  (od: 09.08.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.08.1995)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie úverov
  (od: 16.04.2005)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (od: 16.04.2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 16.04.2005)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 16.04.2005)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 16.04.2005)
finančný lízing
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 16.04.2005)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 16.04.2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 16.04.2005)
finančné sprostredkovanie
  (od: 16.04.2005)
uloženie vecí
  (od: 16.04.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 16.04.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 16.04.2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 16.04.2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 16.04.2005)
prijímanie vkladov od verejnosti
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
poskytovanie úverov
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
poskytovanie záruk
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
otváranie akreditívov
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
obstarávanie inkasa
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
3. s prevoditeľmými cennými papiermi
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
finančné maklérstvo
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
poskytovanie porád vo veci podnikania
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfólio management)
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
uloženie a správa cenných papierov iných hodnôt
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 09.08.1995 do: 21.05.1996)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 06.09.1995 do: 21.05.1996)
prijímanie vkladov
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
poskytovanie úverov
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
poskytovanie záruk
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
otváranie akreditívov
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
obstarávanie inkasa
  (od: 22.05.1996 do: 18.02.2003)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
finančné maklérstvo
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítanie poradenstva /portfolio management/
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 22.05.1996 do: 18.01.2000)
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta: 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. s pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti: 1. so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
obhosporadovanie cenných paoierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
prijímanie vkladov
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
poskytovanie úverov
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem termínových obchodov a opcií, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem zahraničných cenných papierov, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek súbormi obehových mincí
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
finančný lízing
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
finančné sprostredkovanie
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 19.02.2003 do: 15.04.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.08.1995)
Ing. Viliam Ostrožlík - predseda
Mierová 653/66
Bratislava
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Ing. Ľubomír Lorencovič - podpredseda
Laténska 3
Bratislava - mestská časť Rusovce
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Ing. Vladimír Hrdina - člen
Trieda SNP 14
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Ing. Ľubica Benická - člen
Bučinová 3
Malachov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.1998 do: 15.02.1999)
Ing. Jozef Hegeduš - člen
Mateja Bela 12
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Jozef Hegeduš - člen
Mateja Bela 12
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1996 do: 04.10.1998)
Ing. Vladimír Hrdina - podpredseda
Tr. SNP 14
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.1999 do: 18.02.2003)
Ing. Vladimír Hrdina - podpredseda
Tr. SNP 14
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 16.02.1999 Skončenie funkcie: 27.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003 do: 08.09.2003)
Ing. Vladimír Hrdina - predseda
Trieda SNP 14
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 27.05.2003 Skončenie funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2003 do: 09.09.2003)
Ing. Vladimír Husárček - člen
Tr. SNP 18
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.1999 do: 18.02.2003)
Ing. Vladimír Husárček - člen
Tr. SNP 18
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 16.02.1999 Skončenie funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003 do: 09.09.2003)
Doc.Ing. Alena Longauerová , CSc. - predseda
Starohorská 6
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.1998 do: 18.02.2003)
Doc.Ing. Alena Longauerová , CSc. - predseda
Starohorská 6
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.10.1998 Skončenie funkcie: 27.02.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003 do: 24.04.2003)
Doc.Ing. Jozef Medveď , CSc. - člen
Poľná 100
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.1995 do: 05.09.1995)
Doc.Ing. Jozef Medveď , CSc. - predseda
Poľná 100
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.09.1995 do: 09.01.1996)
Doc.Ing. Jozef Medveď , CSc. - predseda
Poľná 100
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1996 do: 04.10.1998)
Ing. Peter Medveď - člen
ŠLN 13
Brezno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1996 do: 04.10.1998)
Ing. Peter Medveď - podpredseda
ŠLN 13
Brezno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.1998 do: 15.02.1999)
Ing. Milan Peťko - člen
Dr. Clementisa 26
Brezno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.1996 do: 04.10.1998)
Ing. Oto Šinkovic - člen
Malachovská 165
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.1995 do: 05.09.1995)
Ing. Oto Šinkovic - podpredseda
Malachovská 165
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.09.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Oto Šinkovic - podpredseda
Malachovská 165
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1996 do: 04.10.1998)
Ing. Ľubomír Trnka - podpredseda
Záhorácka 1933/57
Malacky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.1999 do: 18.02.2003)
Ing. Ľubomír Trnka - podpredseda
Záhorácka 1933/57
Malacky
Vznik funkcie: 16.02.1999 Skončenie funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003 do: 09.09.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 09.08.1995)
Základné imanie: 
756 874 000 Sk Rozsah splatenia: 756 874 000 Sk
  (od: 19.02.2003)
756 874 000 Sk
  (od: 06.09.1995 do: 18.02.2003)
704 674 000 Sk
  (od: 09.08.1995 do: 05.09.1995)
Akcie: 
Počet: 756874
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.02.2003)
Počet: 756874
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.03.2000 do: 18.02.2003)
Počet: 756874
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.09.1995 do: 20.03.2000)
Počet: 704674
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.08.1995 do: 05.09.1995)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
Vznik funkcie: 19.01.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003)
Ing. Ladislav Márton
Novákova 5
Martin
Vznik funkcie: 19.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003)
Ing. Karol Danys
Golianova 1
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Karol Danys - predseda
Golianova 1
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1996 do: 15.02.1999)
Ing. Jozef Filo - člen
Miletičova
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1996 do: 15.02.1999)
Ing. Jozef Filo - člen
Miletičova 74
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.1999 do: 18.02.2003)
Ing. Miroslav Chyla - člen
Riadok 13/12
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1996 do: 18.01.2000)
Ing. Ľudovít Kaník - predseda
Akademická 4
Banská Štiavnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.1999 do: 18.01.2000)
RNDr. Ján Kato
Mlynská 5
Krompachy
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
RNDr. Ján Kato - člen
Mlynská 5
Krompachy
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1996 do: 27.08.1996)
Ing. Jozef Kniebugel - člen
Podjavorinskej 30
Zlaté Moravce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.1996 do: 15.02.1999)
Ing. Jozef Kojda - predseda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava - Karlova Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.2000 do: 18.02.2003)
Ing. Jozef Kojda - predseda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava - Karlova Ves
Vznik funkcie: 21.03.2000 Skončenie funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003 do: 09.09.2003)
Ing. Dušan Kováč - člen
Tichá 25
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.1996 do: 18.01.2000)
Ing. Blažej Krasnovský - člen
Chmelníky 12
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.1999 do: 18.01.2000)
Ing. Vladimír Ľupták
Slovenská 13
Stupava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.1996 do: 29.04.1998)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda
Slovenská 13
Stupava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1996 do: 22.04.1996)
Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda
Slovenská 13
Stupava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1998 do: 18.01.2000)
Ing. Jaroslav Mach - člen
Dobšinského 35
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
RNDr. Anna Malíková
Školská 2304
Čadca
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
RNDr. Anna Malíková - člen
Školská 2304
Čadca
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1996 do: 15.02.1999)
Ing. Miroslav Medvedcký - člen
Medvedzie 129-4/73
Tvrdošín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.1998 do: 15.02.1999)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda
Tupolevova 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2000 do: 18.02.2003)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda
Tupolevova 18
Bratislava
Vznik funkcie: 19.01.2000 Skončenie funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003 do: 09.09.2003)
Ing. Jozefa Murgašová - člen
Družby 16
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.1996 do: 15.02.1999)
Ing. Peter Polónyi
Medvedzie 101
Tvrdošín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Peter Polónyi - člen
Medvedzie 101
Tvrdošín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1996 do: 28.05.1998)
PhDr. Milan Schmidt - podpredseda
Školská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.1999 do: 18.01.2000)
PhDr. Milan Schmidt - predseda
Školská 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2000 do: 20.03.2000)
Ing. Jozef Straško
Česká 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.1995 do: 09.01.1996)
Ing. Jozef Straško - člen
Česká 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1996 do: 22.04.1996)
Jozef Zaťko - člen
A. Hlinku 14
Detva
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.1999 do: 18.02.2003)
Jozef Zaťko - člen
A. Hlinku 14
Detva
Vznik funkcie: 16.02.1999 Skončenie funkcie: 27.05.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003 do: 08.09.2003)
Ing. Jaroslav Mach - člen
Dobšinského 35
Pezinok
Vznik funkcie: 19.01.2000 Skončenie funkcie: 14.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.02.2003 do: 27.02.2004)
MMag. Peter Weinzierl - predseda
Laxenburgerstrasse 351
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Dr. Alexander Waldstein-Wartenberg - podpredseda
Brahmsplatz 5
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Dr. Carl Wolfgang Lafite - člen
Thurngasse 5
Viedeň
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.08.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 4 zák.č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 901
  (od: 09.08.1995)
Na zasadnutí predstavenstva dňa 10.8.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.09.1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.12.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.01.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.04.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.12.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.05.1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 12.04.1998.
  (od: 30.04.1998)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 22.9.1998.
  (od: 05.10.1998)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1999 v dodatku č. 6, ako aj zmena v osobách členov dozornej rady tak, ako je to uvedené v NZ č. 5/99 napísanej 7.1.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou na ul. J. Kráľa č. 1 v Banskej Bystrici.
  (od: 16.02.1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.08.1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.11.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.01.2000)
Zapisuje sa zmena v osobe predsedu dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 45/2000, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v sídle Banky Slovakia, a.s. ul. J. Kráľa č. 1.
  (od: 21.03.2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene členov dozornej rady.
  (od: 19.02.2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, zo dňa 27.05.2003, v NZ 40949/2003, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v Detve.
  (od: 09.09.2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 06.08.2003 v notárskej zápisnici NZ 67642/03, napísanej notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou, so sídlom v Detve, Tajovského č. 1444/11, a to ako stanov spoločnosti, tak jej orgánov.
  (od: 10.09.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  18.05.2022
Dátum výpisu:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)