Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3828/B

Obchodné meno: 
TBG Slovensko, a. s.
  (od: 30.05.2017)
Sídlo: 
Seberíniho 5705/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
  (od: 21.08.2021)
IČO: 
36 283 801
  (od: 04.03.2006)
Deň zápisu: 
04.03.2006
  (od: 04.03.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 04.03.2006)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.03.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.03.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.03.2006)
výroba betónových a maltových zmesí, výroba výrobkov a polotovarov z betónu, cementu, sadry a vápna
  (od: 04.03.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 04.03.2006)
prenájom nákladných motorových vozidiel a mechanizmov
  (od: 04.03.2006)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (od: 04.03.2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 10.05.2006)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 01.01.2018)
nákup a predaj cementu a kameňa
  (od: 01.01.2018)
prípravné práce pre stavbu - výkopové zemné a búracie práce
  (od: 01.01.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.03.2006)
Ing. Marián Miškovič - Člen predstavenstva
Hurbanova 103/93
Stará Turá 916 01
Vznik funkcie: 25.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.03.2022)
Ing. Zdeněk Gärtner - Člen predstavenstva
Luční 102
Zahořany, Králův Dvůr 267 01
Česká republika
Vznik funkcie: 25.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2022)
Ing. Filip Nedorost - Predseda predstavenstva
Hodice 39
Třešť 589 01
Česká republika
Vznik funkcie: 25.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva s uvedením ich funkcie.
  (od: 19.03.2022)
Základné imanie: 
15 722 524 EUR Rozsah splatenia: 15 722 524 EUR
  (od: 23.10.2018)
Akcie: 
Počet: 47357
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 23.10.2018)
Akcionár: 
Českomoravský beton, a.s.
Beroun - Město 660
Beroun 266 01
Česká republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2022)
Dozorná rada: 
Karel Chuděj
Klabalská louka 597
Zlín 760 01
Česká republika
Vznik funkcie: 06.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2022)
Petr Ondruch
424
Traplice 687 04
Česká republika
Vznik funkcie: 06.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2022)
Pavel Těhník
K Záhradkám 1759
Beroun - Město 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 06.04.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 21/2006, Nz 4167/2006 zo dňa 03.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 04.03.2006)
Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 20872/2006, NCRls 20763/2006 zo dňa 29.5.2006.
  (od: 28.06.2006)
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2010.
  (od: 19.06.2010)
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2011.
  (od: 19.05.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2012.
  (od: 20.07.2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2013.
  (od: 07.06.2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.07.2013.
  (od: 21.08.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.10.2013.
  (od: 13.11.2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2014.
  (od: 16.12.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.09.2015.
  (od: 30.10.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 172/2017, Nz 11712/2017, NCRls 11944/2017 zo dňa 06.04.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného TBG Doprastav, a. s. na nové TBG Slovensko, a. s.
  (od: 30.05.2017)
Zmluva o zlúčení.
  (od: 01.01.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.12.2017.
  (od: 01.01.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2018)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Betonpumpy a doprava SK, a.s.
Bratislavská 83
Pezinok 902 01
  (od: 01.01.2018)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a.s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 1.4.2019) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (od: 24.04.2019)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a.s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 1.4.2019) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (od: 24.04.2019)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 24.10.2019 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a.s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou TATRY - BETÓN, s.r.o., so sídlom Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 688 005 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku - Betonáreň Ružomberok, na adrese Ružomberok, Pod Skalami, v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 24.10.2019. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 1.11.2019) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť TATRY - BETÓN, s.r.o., so sídlom Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 688 005 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (od: 23.11.2019)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji častí podniku východ zo dňa 18.03.2021 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a. s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 ako kupujúcim došlo k predaju častí podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji častí podniku východ zo dňa 18.03.2021. Účinnosťou Zmluvy o predaji častí podniku východ (dňa 1.4.2021) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj častí podniku vzťahuje.
  (od: 12.05.2021)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji častí podniku západ zo dňa 18.03.2021 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a. s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 ako kupujúcim došlo k predaju častí podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji častí podniku západ zo dňa 18.03.2021. Účinnosťou Zmluvy o predaji častí podniku západ (dňa 1.4.2021) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj častí podniku vzťahuje.
  (od: 12.05.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  03.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)