Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  315/S

Business name: 
Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.
  (from: 02/19/1998)
Registered seat: 
Číž 980 43
  (from: 12/29/1995)
Identification number (IČO): 
31 642 331
  (from: 12/29/1995)
Date of entry: 
01/01/1996
  (from: 12/29/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1995)
Objects of the company: 
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 12/18/2012)
v súlade so zákonom č. 20/1996 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 12/29/1995)
výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
  (from: 12/18/2012)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s nim súvisiacimi predpismi
  (from: 12/29/1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 12/29/1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľpv preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 12/29/1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 12/29/1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hugienické parametre
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 12/29/1995)
kúpa tovaru každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností, za účelom jeho predaja a predaj
  (from: 12/29/1995)
prevádzkovanie práčovne a poskytovanie jej služieb
  (from: 12/29/1995)
ubytovacie služby
  (from: 12/29/1995)
zmenárenská činnosť
  (from: 12/29/1995)
hostinská činnosť
  (from: 12/29/1995)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov
  (from: 11/07/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 11/07/2006)
prevádzkovanie cukrárne
  (from: 11/07/2006)
usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 11/07/2006)
prenájom bytových a nebytových priestorov poskytovaný, aj s inými než základnými službami spojenými s prenájmom
  (from: 11/07/2006)
organizovanie voľného času detí a dospelých
  (from: 11/07/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/07/2006)
prenajímanie jazdeckých koní
  (from: 11/07/2006)
jazdecká škola
  (from: 11/07/2006)
terénne úpravy a ošetrovanie ozelenených plôch
  (from: 11/07/2006)
poskytovanie služieb internetom
  (from: 11/07/2006)
reklamné činnosti
  (from: 11/07/2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/07/2006)
prevádzkovanie športových areálov
  (from: 11/07/2006)
prevádzkovanie verejných kúpalísk
  (from: 11/07/2006)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 09/04/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/29/1995)
Ing. Vladimír Gallo - predseda predstavenstva
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
From: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019)
Mgr. Lukáš Gallo - podpredseda predstavenstva
Ilijská 2806/21
Banská Štiavnica 969 01
From: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019)
Ing. Július Šimon - člen predstavenstva
2
Padarovce 980 23
From: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/30/2019)
Capital: 
4 220 658 EUR Paid up: 4 220 658 EUR
  (from: 08/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 124137
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 08/06/2009)
Supervisory board: 
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019)
Ing. František Maté
64
Kaloša 982 52
From: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019)
Zoltán Hencz
157
Číž 980 43
From: 08/12/2021
  (from: 09/10/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 20.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. Stary spis: Sa 973
  (from: 12/29/1995)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 27.11.1996, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 20.12.1996, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 973
  (from: 02/26/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 20.11.1997, bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/19/1998)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person