Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3826/B

Business name: 
Tatra Real Development, a.s.
  (from: 05/22/2021)
Registered seat: 
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 03/03/2006)
Identification number (IČO): 
36 283 461
  (from: 03/03/2006)
Date of entry: 
03/03/2006
  (from: 03/03/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/03/2006)
Objects of the company: 
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 03/03/2006)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 03/03/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/03/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2006)
činnosť reklamnej agentúry
  (from: 03/03/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/03/2006)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 03/03/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 03/03/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 03/03/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/03/2006)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/05/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/03/2006)
Ing. Ivan Ostrihoň - Chairman of the Board of Directors
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/15/2021
  (from: 05/22/2021)
Ing. Jaroslav Šuveg - Vice-chairman of the Board of Directors
Záhumenná 21
Slovenský Grob 900 26
From: 04/15/2021
  (from: 05/22/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľnosti, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľnosti, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy len s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda, člen) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 03/03/2006)
Capital: 
33 193,9 EUR Paid up: 33 193,9 EUR
  (from: 12/08/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie sú verejne obchodovateľné
  (from: 12/08/2009)
Stockholder: 
TATRA REAL, a. s.
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 03/03/2006)
Supervisory board: 
Mgr. Renata Agoštonová
Poľná 88
Zálesie 900 28
From: 04/15/2021
  (from: 05/22/2021)
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
Veľké Úľany 925 22
From: 04/15/2021
  (from: 05/22/2021)
Miroslav Cittel
Vyšehradská 3020/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 04/15/2021
  (from: 05/22/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/24/2014
Spoločnosť Tatra Real Development, a.s. dňa 24.12.2014 vstúpila do likvidácie na základe rozhodnutia jej jediného akcionára prijatého dňa 22.12.2014.
  (from: 05/22/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnici N 14/2006, Nz 2058/2006, NCRls 2024/2006 spísanej dňa 20.1.2006 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnici N 67/2006, Nz 7710/2006, NCRls 7675/2006 spísanej dňa 1.3.2006 v zmysle ust. § 57, 154 - 220a zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/03/2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.
  (from: 12/22/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2008.
  (from: 07/17/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2009.
  (from: 12/08/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.05.2010.
  (from: 06/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2011 vo forme notárskej zápisnice N 456/2011 Nz 23761/2011.
  (from: 11/05/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.12.2014 vo forme notárskej zápisnice N 2147/2014 Nz 60318/2014.
  (from: 01/13/2015)
Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti zo dňa 15.04.2021 bolo zrušené jeho rozhodnutie o vstupe spoločnosti do likvidácie prijaté dňa 22.12.2014 a došlo k obnoveniu podnikateľskej činnosti spoločnosti.
  (from: 05/22/2021)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person