Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  316/S

Obchodné meno: 
KÚPELE SLIAČ a.s.
  (od: 28.07.2006)
KÚPELE SLIAČ A KOVÁČOVÁ a.s.
  (od: 29.12.1995 do: 27.07.2006)
Sídlo: 
Sliač 962 31
  (od: 30.05.2008)
Sliač 962 32
  (od: 29.12.1995 do: 29.05.2008)
IČO: 
31 642 438
  (od: 29.12.1995)
Deň zápisu: 
01.01.1996
  (od: 29.12.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.12.1995)
Predmet činnosti: 
súlade so zákonom č. 20/1996 zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (od: 29.12.1995)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s nimi súvisiacimi predpismi
  (od: 29.12.1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 29.12.1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 29.12.1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými in- štitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 29.12.1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými sub- jektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľné- ho prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 29.12.1995)
kúpa tovaru každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností, za účelom jeho predaja a predaj
  (od: 29.12.1995)
prevádzkovanie práčovne a poskytovanie jej služieb
  (od: 29.12.1995)
ubytovacie služby
  (od: 29.12.1995)
zmenárenská činnosť
  (od: 29.12.1995)
pohostinská činnosť
  (od: 30.05.2008)
poskytovanie služieb informátora
  (od: 01.01.2014)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 01.01.2014)
poskytovanie sociálnych služieb
  (od: 01.01.2014)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 01.01.2014)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 01.01.2014)
reklamné a marketingové služby
  (od: 01.01.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 01.01.2014)
hostinská činnosť
  (od: 29.12.1995 do: 29.05.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.12.1995)
Ing. Mgr. Martin Beňuch - Predseda predstavenstva
Svätý Kríž 404
Svätý Kríž 032 11
Vznik funkcie: 08.09.2020
  (od: 06.11.2020)
Ing. Marianna Ondrová - Člen predstavenstva
Björnsonova 3046/16
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
Vznik funkcie: 08.09.2020
  (od: 06.11.2020)
Ing. Mária Šamová , PhD. - Člen predstavenstva
Plzenská 16/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 28.01.2021
  (od: 17.02.2021)
JUDr. Renáta Capeková - člen
Internátna 65
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 11.07.2014)
JUDr. Renáta Capeková - člen
Internátna 65
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 16.06.2014
  (od: 12.07.2014 do: 11.07.2014)
MUDr. Vladimír Čavoj
Cikkerova 10
Sliač
Vznik funkcie: 30.11.2000 Skončenie funkcie: 29.10.2002
  (od: 06.02.2001 do: 28.10.2003)
Mgr. Mária Domčeková - člen
Fándlyho 5
Nitra 949 10
Vznik funkcie: 26.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 25.10.2012)
Mgr. Mária Domčeková - člen
Fándlyho 5
Nitra 949 10
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 28.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
MUDr. Ján Haid - člen
Sinokvetná 25
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 26.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 25.10.2012)
MUDr. Ján Haid - člen
Sinokvetná 25
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 28.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
JUDr. Ivan Heger - člen
Jakubská cesta 4748/88
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 31.12.2013)
JUDr. Ivan Heger - člen
Jakubská cesta 4748/88
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 07.10.2013
  (od: 01.01.2014 do: 31.12.2013)
Ing. Judita Hivešová
101
Opatovská Nová Ves
  (od: 26.04.2000 do: 05.02.2001)
Ing. Miroslav Horák - podpredseda
Sládkovičova 2060/37
Piešťany
  (od: 29.12.1995 do: 29.04.1998)
Mgr. Ján Hrubý - člen
Veľký Grob 567
Veľký Grob 925 27
Vznik funkcie: 01.01.2020
  (od: 29.01.2020 do: 16.02.2021)
Mgr. Ján Hrubý - člen
Veľký Grob 567
Veľký Grob 925 27
Vznik funkcie: 01.01.2020 Skončenie funkcie: 27.01.2021
  (od: 17.02.2021 do: 16.02.2021)
MUDr. Štefan Hybský
Obrancov mieru 48
Zvolen
Vznik funkcie: 28.10.1999 Skončenie funkcie: 29.10.2002
  (od: 26.04.2000 do: 28.10.2003)
Doc.MUDr. Bohumil Chmelík
Františka Veselovského 3782/1
Trnava
  (od: 26.04.2000 do: 05.02.2001)
JUDr. Ján Ikrényi - člen
Topoľova 57
Nové Zámky
  (od: 29.12.1995 do: 25.11.1999)
Ing. Ivan Jambor - podpredseda
149
Dulov
  (od: 30.04.1998 do: 25.04.2000)
Ing. Milan Julény - predseda
Sládkovičova 15
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 26.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 25.10.2012)
Ing. Milan Julény - predseda
Sládkovičova 15
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 28.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
MUDr. Ladislav Kuchár - člen
Boženy Němcovej 19
Sliač
Vznik funkcie: 04.09.2003
  (od: 12.11.2003 do: 01.08.2007)
MUDr. Ladislav Kuchár - člen
Boženy Němcovej 19
Sliač
Vznik funkcie: 04.09.2003 Skončenie funkcie: 23.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 01.08.2007)
RNDr. Pavol Lazar - člen
Lomnická 18
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 26.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 25.10.2012)
RNDr. Pavol Lazar - člen
Lomnická 18
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 28.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
MUDr. Pavol Legiň - člen
Gerlachovská 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 21.07.2008)
MUDr. Pavol Legiň - člen
Gerlachovská 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.05.2007 Skončenie funkcie: 21.05.2008
  (od: 22.07.2008 do: 21.07.2008)
Ing. Stanislav Líška - člen predstavenstva
Záhumnie 11
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 13.06.2009
  (od: 08.07.2009 do: 30.11.2010)
Ing. Stanislav Líška - člen predstavenstva
Záhumnie 11
Banská Bystrica 974 09
Vznik funkcie: 13.06.2009 Skončenie funkcie: 25.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ing. Katarína Macaláková - podpredseda
J.Mazúra 10
Martin
  (od: 06.02.2001 do: 28.10.2003)
Ing. Katarína Macaláková - podpredseda
J.Mazúra 10
Martin
Vznik funkcie: 30.11.2000 Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 29.10.2003 do: 11.11.2003)
Ing. Katarína Malová - člen predstavenstva
Opálova 21/14028
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 22.05.2008
  (od: 22.07.2008 do: 07.07.2009)
Ing. Katarína Malová - člen predstavenstva
Opálova 21/14028
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 22.05.2008 Skončenie funkcie: 12.06.2009
  (od: 08.07.2009 do: 07.07.2009)
Ing. Miloš Mikleš - člen
Medzi hrušky 2857/43
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 01.01.2020
  (od: 29.01.2020 do: 05.11.2020)
Ing. Miloš Mikleš - člen
Medzi hrušky 2857/43
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 01.01.2020 Skončenie funkcie: 07.09.2020
  (od: 06.11.2020 do: 05.11.2020)
Ing. Drahomír Múdry - člen
Gaštanová 1008/25
Bytča 014 01
Vznik funkcie: 16.06.2014
  (od: 12.07.2014 do: 28.01.2020)
Ing. Drahomír Múdry - člen
Gaštanová 1008/25
Bytča 014 01
Vznik funkcie: 16.06.2014 Skončenie funkcie: 31.12.2019
  (od: 29.01.2020 do: 28.01.2020)
Ing. Zuzana Némethová
Rybárska 5
Šamorín
  (od: 06.02.2001 do: 28.10.2003)
Ing. Zuzana Némethová
Mliečno 408
Šamorín
Vznik funkcie: 30.11.2000
  (od: 29.10.2003 do: 01.08.2007)
Ing. Zuzana Némethová
Mliečno 408
Šamorín
Vznik funkcie: 30.11.2000 Skončenie funkcie: 05.09.2006
  (od: 02.08.2007 do: 01.08.2007)
JUDr. Ing. Miloš Novák - člen
Nad plážou 15
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 28.01.2020)
JUDr. Ing. Miloš Novák - člen
Nad plážou 15
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2019
  (od: 29.01.2020 do: 28.01.2020)
Rudolf Očenáš - predseda
Poľovnícka 10
Banská Bystrica
  (od: 06.02.2001 do: 28.10.2003)
Rudolf Očenáš - predseda
Poľovnícka 10
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 30.11.2000
  (od: 29.10.2003 do: 01.08.2007)
Rudolf Očenáš - predseda
Poľovnícka 10
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 30.11.2000 Skončenie funkcie: 23.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 01.08.2007)
Andrej Soboňa - člen
Slnečná 182/10
Kováčová
  (od: 26.11.1999 do: 25.04.2000)
MUDr. Viliam Soboňa - predseda
Jazdecká 18
Nové Zámky
  (od: 29.12.1995 do: 25.04.2000)
MUDr. Darina Straňanková - člen predstavenstva
ul. Republiky 1033/34
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.05.2007
  (od: 22.07.2008 do: 30.11.2010)
MUDr. Darina Straňanková - člen predstavenstva
ul. Republiky 1033/34
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.05.2007 Skončenie funkcie: 25.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
MUDr. Darina Straňanková - predseda
ul. Republiky 1033/34
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 21.07.2008)
JUDr. Juraj Takáč - člen
Záhradná 4
Badín 976 32
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 04.07.2013)
JUDr. Juraj Takáč - člen
Záhradná 4
Badín 976 32
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 31.01.2013
  (od: 05.07.2013 do: 04.07.2013)
JUDr. Štefan Turek - člen
Radvanská 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 21.07.2008)
JUDr. Štefan Turek - člen
Radvanská 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 25.10.2012)
JUDr. Štefan Turek - člen
Radvanská 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 28.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
JUDr. Štefan Turek - predseda predstavenstva
Radvanská 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.05.2007
  (od: 22.07.2008 do: 30.11.2010)
JUDr. Štefan Turek - predseda predstavenstva
Radvanská 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.05.2007 Skončenie funkcie: 25.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ing. Jozef Udič - predseda
Nad plážou 29
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 05.11.2020)
Ing. Jozef Udič - predseda
Nad plážou 29
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 07.09.2020
  (od: 06.11.2020 do: 05.11.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 29.01.2020)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členo via predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spo ločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 29.12.1995 do: 28.01.2020)
Základné imanie: 
6 018 345 EUR Rozsah splatenia: 6 018 345 EUR
  (od: 20.07.2021)
4 692 510 EUR Rozsah splatenia: 4 692 510 EUR
  (od: 07.04.2020 do: 19.07.2021)
4 194 171 EUR Rozsah splatenia: 4 194 171 EUR
  (od: 05.06.2019 do: 06.04.2020)
3 695 832 EUR Rozsah splatenia: 3 695 832 EUR
  (od: 27.07.2018 do: 04.06.2019)
5 990 740 EUR Rozsah splatenia: 5 990 740 EUR
  (od: 19.07.2013 do: 26.07.2018)
4 985 740 EUR Rozsah splatenia: 4 985 740 EUR
  (od: 05.07.2013 do: 18.07.2013)
8 273 835,53 EUR Rozsah splatenia: 8 273 835,53 EUR
  (od: 08.07.2009 do: 04.07.2013)
249 287 000 Sk Rozsah splatenia: 249 287 000 Sk
  (od: 29.10.2003 do: 07.07.2009)
249 287 000 Sk
  (od: 29.12.1995 do: 28.10.2003)
Akcie: 
Počet: 668705
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 9 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na vydané akcie sa vzťahuje obmedzenie ich prevoditeľnosti, ktoré sa viaže na predkupné právo ostatných akcionárov a písomným súhlasom predstavenstva.
  (od: 20.07.2021)
Počet: 521390
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 9 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na vydané akcie sa vzťahuje obmedzenie ich prevoditeľnosti, ktoré sa viaže na predkupné právo ostatných akcionárov a písomným súhlasom predstavenstva.
  (od: 07.04.2020 do: 19.07.2021)
Počet: 466019
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 9 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na vydané akcie sa vzťahuje obmedzenie ich prevoditeľnosti, ktoré sa viaže na predkupné právo ostatných akcionárov a písomným súhlasom predstavenstva.
  (od: 05.06.2019 do: 06.04.2020)
Počet: 410648
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 9 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na vydané akcie sa vzťahuje obmedzenie ich prevoditeľnosti, ktoré sa viaže na predkupné právo ostatných akcionárov a písomným súhlasom predstavenstva.
  (od: 27.07.2018 do: 04.06.2019)
Počet: 299537
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na vydané akcie sa vzťahuje obmedzenie ich prevoditeľnosti, ktoré sa viaže na predkupné právo ostatných akcionárov a písomným súhlasom predstavenstva.
  (od: 19.07.2013 do: 26.07.2018)
Počet: 249287
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na vydané akcie sa vzťahuje obmedzenie ich prevoditeľnosti, ktoré sa viaže na predkupné právo ostatných akcionárov a písomným súhlasom predstavenstva.
  (od: 05.07.2013 do: 18.07.2013)
Počet: 249287
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na vydané akcie sa vzťahuje obmedzenie ich prevoditeľnosti, ktoré sa viaže na predkupné právo ostatných akcionárov a písomným súhlasom predstavenstva.
  (od: 18.02.2010 do: 04.07.2013)
Počet: 249287
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 08.07.2009 do: 17.02.2010)
Počet: 249287
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.10.2003 do: 07.07.2009)
Počet: 249287
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.12.1995 do: 28.10.2003)
Dozorná rada: 
Ing. Henrieta Luptáková
Cikkerova 10
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 06.09.2019)
MUDr. Zaher Mahmoud
Mocsáryho 25
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 08.09.2020
  (od: 06.11.2020)
JUDr. Ingrid Kolaříková , MBA
Tománkova 2A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 28.01.2021
  (od: 17.02.2021)
MUDr. Ondrej Balco
Partizánska 4
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 26.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 25.10.2012)
MUDr. Ondrej Balco
Partizánska 4
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 28.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Ing. Ján Báňas
Kaniarekova 8
Trnava
  (od: 26.04.2000 do: 28.10.2003)
Ing. Ján Báňas
Koniarekova 8
Trnava
Vznik funkcie: 29.10.2002
  (od: 29.10.2003 do: 01.08.2007)
Ing. Ján Báňas
Koniarekova 8
Trnava
Vznik funkcie: 29.10.2002 Skončenie funkcie: 26.10.2005
  (od: 02.08.2007 do: 01.08.2007)
Ing. Karol Benko - člen
Kúpeľná 56
Kováčová
  (od: 29.12.1995 do: 12.08.1999)
MUDr. Silvia Böhmerová
Kalinčiakova 6029/20
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 29.10.2003 do: 20.11.2007)
MUDr. Silvia Böhmerová
Kalinčiakova 6029/20
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 24.08.2007
  (od: 21.11.2007 do: 20.11.2007)
Slavomír Brachna
Družstevná 3
Kováčová
  (od: 12.12.1996 do: 28.10.2003)
Slavomír Brachna
Družstevná 3
Kováčová
Vznik funkcie: 29.10.2002
  (od: 29.10.2003 do: 01.08.2007)
Slavomír Brachna
Družstevná 3
Kováčová
Vznik funkcie: 29.10.2002 Skončenie funkcie: 23.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 01.08.2007)
Slavomír Brachna - člen
Družstevná 3
Kováčová 962 37
Vznik funkcie: 24.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 21.07.2008)
Slavomír Brachna - člen
Družstevná 3
Kováčová 962 37
Vznik funkcie: 24.05.2007 Skončenie funkcie: 20.02.2008
  (od: 22.07.2008 do: 21.07.2008)
MUDr. Vladimír Čavoj
J. Cikkera 230/10
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 24.08.2007
  (od: 21.11.2007 do: 29.05.2008)
MUDr. Vladimír Čavoj
J. Cikkera 230/10
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 24.08.2007 Skončenie funkcie: 25.02.2008
  (od: 30.05.2008 do: 29.05.2008)
Ing. Michal Dirga - člen
Prostejovská 31
Prešov
  (od: 29.12.1995 do: 24.10.1999)
Rezsö Duray - člen
Sokolská 9
Senec
Vznik funkcie: 04.09.2003
  (od: 12.11.2003 do: 01.08.2007)
Rezsö Duray - člen
Sokolská 9
Senec
Vznik funkcie: 04.09.2003 Skončenie funkcie: 23.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 01.08.2007)
Ing. Ivan Dvorský
Rojkova 743
Belá 013 05
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 04.07.2013)
Ing. Ivan Dvorský
Rojkova 743
Belá 013 05
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 28.02.2013
  (od: 05.07.2013 do: 04.07.2013)
Ing. Ivan Fiala - člen
Športová 948/3
Senec
  (od: 31.05.1999 do: 25.04.2000)
Mária Gabašová - člen
B. Nemcovej 11
Sliač-kúpele
  (od: 29.12.1995 do: 30.05.1999)
Soňa Gazdíková
A. Hlinku 45
Zvolen
Vznik funkcie: 05.11.2002
  (od: 29.10.2003 do: 20.11.2007)
Soňa Gazdíková
A. Hlinku 45
Zvolen
Vznik funkcie: 05.11.2002 Skončenie funkcie: 24.08.2007
  (od: 21.11.2007 do: 20.11.2007)
Soňa Gazdíková
A. Hlinku 45
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 24.08.2007
  (od: 21.11.2007 do: 05.09.2019)
Soňa Gazdíková
A. Hlinku 45
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 24.08.2007 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 06.09.2019 do: 05.09.2019)
Mgr. Matúš Gémeš
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 25.10.2012)
Mgr. Matúš Gémeš
Dolná 6/A
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 28.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
JUDr. Daniel Janšo
Poľná 94
Banská Bystrica 974 00
Vznik funkcie: 26.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 25.10.2012)
JUDr. Daniel Janšo
Poľná 94
Banská Bystrica 974 00
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 28.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
Ing. František Jelenčiak - člen
Centrum 2409/15
Zvolen
  (od: 29.12.1995 do: 30.05.1999)
Doc. JUDr. Juraj Kolesár - člen
Vajnorská 76
Bratislava
  (od: 29.12.1995 do: 29.04.1998)
Stanislav Koreň - člen
Fučíkova 5
Sliač
  (od: 25.10.1999 do: 28.10.2003)
Stanislav Koreň - člen
Fučíkova 5
Sliač
Vznik funkcie: 29.10.2002
  (od: 29.10.2003 do: 01.08.2007)
Stanislav Koreň - člen
Fučíkova 5
Sliač
Vznik funkcie: 29.10.2002 Skončenie funkcie: 23.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 01.08.2007)
Stanislav Koreň - člen
Fučíkova 5
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 24.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 21.07.2008)
Stanislav Koreň - člen
Fučíkova 5
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 24.05.2007 Skončenie funkcie: 28.12.2007
  (od: 22.07.2008 do: 21.07.2008)
JUDr. Vieroslava Králičková
Agátová 1313/16
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 25.10.2012)
JUDr. Vieroslava Králičková
Agátová 1313/16
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.10.2010 Skončenie funkcie: 28.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 25.10.2012)
JUDr. Vieroslava Králičková
Agátová 1313/16
Senica 905 01
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 31.12.2013)
JUDr. Vieroslava Králičková
Agátová 1313/16
Senica 905 01
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 07.10.2013
  (od: 01.01.2014 do: 31.12.2013)
Ernest Lauko - člen
na Hôrke 624/2
Nitra - Klokočina
  (od: 31.05.1999 do: 25.04.2000)
MUDr. Pavol Legiň - člen
Gerlachovská 5/4025
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 22.05.2008
  (od: 22.07.2008 do: 30.11.2010)
MUDr. Pavol Legiň - člen
Gerlachovská 5/4025
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 22.05.2008 Skončenie funkcie: 25.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ing. Vlastislav Matejka
Boženy Němcovej 17
Sliač
Vznik funkcie: 04.12.2000 Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 06.02.2001 do: 28.10.2003)
JUDr. Ján Mesiarik , CSc. - člen
Mičinská cesta 32/3920
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 22.05.2008
  (od: 22.07.2008 do: 30.11.2010)
JUDr. Ján Mesiarik , CSc. - člen
Mičinská cesta 32/3920
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 22.05.2008 Skončenie funkcie: 25.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ing. Peter Mešťánek
Hlboká 4
Trnava
  (od: 12.12.1996 do: 25.04.2000)
Viera Mulíková
Šmidkeho 8/1445
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.02.2008
  (od: 30.05.2008 do: 31.12.2013)
Viera Mulíková
Šmidkeho 8/1445
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 25.02.2008 Skončenie funkcie: 07.10.2013
  (od: 01.01.2014 do: 31.12.2013)
Mgr. Juraj Nemec
SNP 2
Sliač
  (od: 12.12.1996 do: 24.10.1999)
Pavol Noskovič - člen
Na Slatinkách 7
Sliač
Vznik funkcie: 20.12.1995 Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 29.12.1995 do: 28.10.2003)
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Zlatá 6
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 04.07.2013)
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Zlatá 6
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 04.03.2013
  (od: 05.07.2013 do: 04.07.2013)
Ing. Ľubomír Skaloš - člen
sv. Jakuba 27
Bardejov
  (od: 25.10.1999 do: 28.10.2003)
Ing. Ľubomír Skaloš - člen
sv. Jakuba 27
Bardejov
Vznik funkcie: 29.10.2002 Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 29.10.2003 do: 11.11.2003)
JUDr. Peter Šimko - člen
Ovocinárska 31
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 30.11.2010)
JUDr. Peter Šimko - člen
Ovocinárska 31
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 24.05.2007 Skončenie funkcie: 25.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
MUDr. Rudolf Štefanovič
Zochova 760/16
Bratislava
Vznik funkcie: 28.10.1999 Skončenie funkcie: 29.10.2002
  (od: 26.04.2000 do: 28.10.2003)
Ing. Tatiana Tišťanová - člen
Továrenská 22
Vlkanová 976 31
Vznik funkcie: 24.05.2007
  (od: 02.08.2007 do: 30.11.2010)
Ing. Tatiana Tišťanová - člen
Továrenská 22
Vlkanová 976 31
Vznik funkcie: 24.05.2007 Skončenie funkcie: 25.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ing. Milan Urban
Nová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 06.06.2013
  (od: 05.07.2013 do: 11.07.2014)
Ing. Milan Urban
Nová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 06.06.2013 Skončenie funkcie: 16.06.2014
  (od: 12.07.2014 do: 11.07.2014)
Mgr. Pavol Valent
Rybárska 32
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 26.10.2012 do: 05.11.2020)
Mgr. Pavol Valent
Rybárska 32
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 07.09.2020
  (od: 06.11.2020 do: 05.11.2020)
Marta Vaníková - člen
Š. Záhorského 43
Sliač
Vznik funkcie: 03.03.1999 Skončenie funkcie: 05.11.2002
  (od: 13.08.1999 do: 28.10.2003)
Ing. Július Voskár
Viestova 6623/26
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 28.10.1999 Skončenie funkcie: 29.10.2002
  (od: 26.04.2000 do: 28.10.2003)
Ing. Vladimír Liššák
Malá Voda 812
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 16.06.2014 Skončenie funkcie: 27.01.2021
  (od: 17.02.2021 do: 16.02.2021)
Ing. Vladimír Liššák
Malá Voda 812
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 16.06.2014
  (od: 12.07.2014 do: 16.02.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 976
  (od: 29.12.1995)
Valné zhromaždenie, konané dňa 19.08.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 976
  (od: 12.12.1996)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia predstavenstva zo dňa 5.3.1999.
  (od: 13.08.1999)
. Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.10.1999 - priebeh ktorého bol zapísaný v NZ 170/99, napísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, Niťová č. 3, Bratislava. Zároveň sa zapisuje zmena stanov.
  (od: 26.04.2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 219/2000 zo dňa 30.11.2000, napísanej JUDr. Jozefom Opatovským, ul. M.Schneidra Trnavského 6, Trnava, ako aj zmena stanov.
  (od: 06.02.2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.10.2002, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou NZ 429/02, N 441/02 bola schválená zmena stanov v súlade so zákonom č. 500/2001 Z.z.
  (od: 29.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  26.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)