Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  4964/B

Obchodné meno: 
Siemens s.r.o.
  (od: 28.08.1995)
SIEMENS spol. s r.o.
  (od: 05.05.1993 do: 27.08.1995)
Sídlo: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava - Karlova Ves 841 04
  (od: 01.07.2013)
Stromová 9
Bratislava 831 01
  (od: 15.07.2006 do: 30.06.2013)
Stromová 9
Bratislava 830 07
  (od: 17.12.1996 do: 14.07.2006)
Stromová 9
Bratislava 833 17
  (od: 04.10.1996 do: 16.12.1996)
Továrenská 10
Bratislava 812 18
  (od: 15.05.1995 do: 03.10.1996)
Galandová 1
Bratislava 811 06
  (od: 05.05.1993 do: 14.05.1995)
IČO: 
31 349 307
  (od: 05.05.1993)
Deň zápisu: 
05.05.1993
  (od: 05.05.1993)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 05.05.1993)
Predmet činnosti: 
poskytovanie software
  (od: 05.05.1993)
organizácia školení v oblasti elektrických a elektronických prístrojov
  (od: 05.05.1993)
poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti zdravotníckych prístrojov
  (od: 05.05.1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 15.05.1995)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 28.08.1995)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektických zariadení a výroba rozvádzačov, nízkeho napätia
  (od: 04.10.1996)
projektovanie, inštalovanie, oprava a výkonávanie revízií požiarnej signalizácie
  (od: 04.10.1996)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 16.09.1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 16.09.1997)
inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
  (od: 16.09.1997)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 05.02.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (od: 05.02.2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (od: 05.02.2001)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 05.02.2001)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 05.02.2001)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 05.02.2001)
opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení
  (od: 05.02.2001)
montáž, údržba telekomunikačných zariadení
  (od: 05.02.2001)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a okolí
  (od: 05.02.2001)
automatizované spracovanie dát
  (od: 05.02.2001)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 05.02.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 05.02.2001)
kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware
  (od: 05.02.2001)
poradenská činnosť v oblasti navrhovania počítačových sietí
  (od: 05.02.2001)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
  (od: 05.02.2001)
inžinierska činnosť v elektrotechnike
  (od: 05.02.2001)
usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 05.02.2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 05.02.2001)
prenájom hnuteľného tovaru - leasing
  (od: 05.02.2001)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 05.02.2001)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 05.02.2001)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 05.02.2001)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích správ
  (od: 21.06.2001)
nákup a predaj zdravotníckej techniky
  (od: 15.10.2002)
kúpa riadiacej, regulačnej a meracej techniky pre oblasť technických zariadení a budov, elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod a iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod
  (od: 06.12.2002)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 06.12.2002)
montáž a uvádzanie do prevádzky aj dodavateľským spôsobom elektrotechnických zariadení ( do aj nad 1000 V )
  (od: 06.12.2002)
odborné poradenstvo v oblasti výroby, distribúcie a spotreby ebergie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.12.2002)
inžinierská činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve vrátane činností súvisiacej s prevádzkou zariadení energetického hodpodárstva
  (od: 06.12.2002)
projektovanie stavieb
  (od: 13.10.2003)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (od: 28.11.2003)
oprava a údržba elektrických zariadení
  (od: 28.11.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, projektové práce pre technické zariadenia budov, inžinierske siete
  (od: 28.11.2003)
komplexné služby súvisiace s dodávkou riadiacej, regulačnej a meracej techniky /montážne práce, programátorské práce, záručný a pozáručný servis uvádzanie do prevádzky/
  (od: 28.11.2003)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti meracích a regulačných prísrojov
  (od: 28.11.2003)
marketing, prieskum trhu
  (od: 28.11.2003)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 28.11.2003)
projektovanie, inštalovanie, oprava, výroba a vykonávanie revízii stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (od: 02.07.2005)
elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
  (od: 02.07.2005)
veľkoobchod s elektrotechnickým a strojárenským tovarom
  (od: 01.04.2006)
technická pomoc v odbore priemyselnej techniky, merania, regulácie a automatizácie
  (od: 01.04.2006)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zariadení regulačnej a automatizovanej techniky a bleskozvodov
  (od: 01.04.2006)
elektroinštalačné práce v bytovej a priemyselnej výstavbe
  (od: 01.04.2006)
veľkoobchod s hutníckym tovarom
  (od: 01.04.2006)
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revíziia a oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste a v ich okolí
  (od: 19.12.2006)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.12.2006)
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (od: 19.12.2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
  (od: 11.07.2007)
projektovanie, vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií a skúšok pre elektrické zariadenia železničných dráh vrátane zariadení pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia v zmysle oprávnenia Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
  (od: 11.07.2007)
vyhotovenie programov - software na zákazku v zmysle autorského zákona
  (od: 01.10.2008)
nákup a predaj náhradných dielov a spotrebného materiálu pre výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku
  (od: 01.10.2008)
Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 04.05.2013)
nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
  (od: 01.10.2008)
administratívne práce
  (od: 01.10.2008)
fotografické a kopírovacie práce
  (od: 01.10.2008)
výskum a vývoj identifikačných a informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2008)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 01.10.2008)
poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát
  (od: 01.10.2008)
poskytovanie telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov
  (od: 01.10.2008)
poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNETU a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov
  (od: 14.10.2008)
prenájom miestnych dátových digitálnych okruhov
  (od: 01.10.2008)
prenájom koncových zariadení na prenos dát
  (od: 01.10.2008)
poskytovanie dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým alebo terestriálnym spôsobom
  (od: 01.10.2008)
obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
  (od: 25.08.2010)
vykonávanie odbornej prípravy a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie, kontroly, inštalovanie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných hasiacich zariadení vyrobených v spoločnostiach skupiny Siemens
  (od: 23.03.2011)
Výkon činnosti energetického auditóra
  (od: 03.03.2016)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (od: 03.03.2016)
Poskytovanie podpornej energetickej služby
  (od: 03.03.2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 11.08.2017)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 06.11.2020)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.05.1993 do: 04.02.2001)
vykonávanie odbornej prípravy a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie, kontroly, inštalovanie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných hasiacich zariadení vyrobených v spoločnostiach kupiny Siemens
  (od: 25.08.2010 do: 22.03.2011)
výroba servis, inštalácie elektrických strojov a prístrojov
  (od: 05.05.1993 do: 04.02.2001)
vykonávanie odbornej prípravy: - základná odborná prípava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - základná odborná prípava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemes AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb na kontrolu stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG
  (od: 02.07.2005 do: 24.08.2010)
vykonávanie odbornej prípravy: - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG
  (od: 02.07.2005 do: 24.08.2010)
poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNER a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov
  (od: 01.10.2008 do: 13.10.2008)
zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
  (od: 11.02.1998 do: 04.02.2001)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 04.10.1996 do: 04.02.2001)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 04.10.1996 do: 04.02.2001)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (od: 28.08.1995 do: 04.02.2001)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 28.08.1995 do: 04.02.2001)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 28.08.1995 do: 04.02.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 28.08.1995 do: 04.02.2001)
nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.08.1995 do: 04.02.2001)
telekomunikácie-komunikačné systémy
  (od: 15.05.1995 do: 03.10.1996)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 28.11.2003 do: 24.08.2010)
Spoločníci: 
Siemens Aktiengesellschaft Österreich
Siemensstraße 90
Viedeň 1210
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2011)
Siemens AG Österreich
Siemensstr. 88-92
Wien
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.09.1997 do: 29.04.2003)
Siemens AG Österreich
Siemensstr. 88-92
Wien
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.1996 do: 15.09.1997)
Siemens AG Österreich
Siemensstr. 88-92
Wien
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.1996 do: 16.12.1996)
Siemens AG Österreich
Siemensstr. 88-92
Wien
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.1995 do: 28.05.1996)
SIEMENS AG
Berlín
Mníchov
Spolková republika Nemecko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.1994 do: 27.08.1995)
SIEMENS AG
Berlín
Mníchov
Spolková republika Nemecko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1993 do: 18.07.1994)
Siemens AG Österreich
Siemensstr. 88-92
Wien
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2003 do: 31.03.2011)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Siemens AG Österreich
( peňažný vklad )
  (od: 13.01.2009 do: 31.03.2011)
Siemens Aktiengesellschaft Österreich
Vklad: 13 576 313 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 13 576 313 EUR
  (od: 01.04.2011)
SIEMENS AG
Vklad: 2 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 2 000 000 Sk
  (od: 05.05.1993 do: 18.07.1994)
SIEMENS AG
Vklad: 29 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 29 000 000 Sk
  (od: 19.07.1994 do: 27.08.1995)
Siemens AG Österreich
Vklad: 29 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 29 000 000 Sk
  (od: 28.08.1995 do: 28.05.1996)
Siemens AG Österreich
Vklad: 89 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 44 000 000 Sk
  (od: 29.05.1996 do: 16.12.1996)
Siemens AG Österreich
Vklad: 299 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 299 000 000 Sk
  (od: 17.12.1996 do: 15.09.1997)
Siemens AG Österreich
Vklad: 409 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 299 000 000 Sk
  (od: 16.09.1997 do: 29.04.2003)
Siemens AG Österreich
Vklad: 409 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 409 000 000 Sk
  (od: 30.04.2003 do: 12.01.2009)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 10.10.2001)
konatelia
  (od: 04.10.1996 do: 09.10.2001)
konatelia
  (od: 10.01.1996 do: 03.10.1996)
konateľ
  (od: 05.05.1993 do: 09.01.1996)
Ing. Vladimír Slezák
Borinka 440
Borinka 900 32
Vznik funkcie: 01.04.2002
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.08.2008)
Ing. Pavel Lakatoš
Pod Cukrákem 770/9
Praha 155 31
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2021)
Frantik Agnesa
Údolná 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.1993 do: 09.01.1996)
Frantik Agnesa
Údolná 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1996 do: 15.09.1997)
Dr. Andreas Bobik
Vrbová 8598/8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.01.1996 do: 26.10.1997)
Ana Campón Alonso
Tupého 12641/21C
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2011 do: 04.10.2016)
Ana Campón Alonso
Tupého 12641/21C
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.04.2011 Skončenie funkcie: 01.10.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2016 do: 04.10.2016)
Ing. Peter Kollárik
Kováčska 1
Bratislava 834 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.10.1996 do: 01.07.2005)
Ing. Peter Kollárik
Kováčska 1
Bratislava 834 04
Vznik funkcie: 04.10.1996
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2005 do: 13.01.2009)
Ing. Peter Kollárik
Kováčska 1
Bratislava 834 04
Vznik funkcie: 04.10.1996 Skončenie funkcie: 01.12.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2009 do: 13.01.2009)
Dr. Ľubomír Kováč
Bradáčova 6
Bratislava 851 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.1993 do: 30.11.1993)
Ing. Bernhard Kuderer
Zákutie 15
Bratislava 841 06
Skončenie funkcie: 31.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2003 do: 25.03.2004)
Mgr. Dale André Martin
Lagergasse 6/5
Wien 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.2004 do: 25.03.2004)
Mag. Dale André Martin
Lagergasse 6/5
Wien 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2004 do: 01.07.2005)
Mag. Dale André Martin
Vančurova 12034/55A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.03.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2005 do: 24.11.2008)
Mag. Dale André Martin
Vosková 12034/2
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.03.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2008 do: 02.08.2010)
Mag. Dale André Martin
Vosková 12034/2
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.03.2004 Skončenie funkcie: 01.07.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2010 do: 02.08.2010)
Ing. Vladimír Slezák
Lesná 1758
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2002 do: 01.07.2005)
Ing. Vladimír Slezák
Lesná 1758
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.04.2002
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2005 do: 26.08.2008)
Wolfgang Wrumnig
Uhrova 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.1999 do: 19.09.1999)
Mag. Daniela Armano-Wallner
Rudolf Simongasse 8/24
Viedeň 1110
Rakúska republika
Tupého 12641/21C
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.10.2016 do: 04.02.2021)
Dr. Andreas Bobik
Kiwischgasse 10
Viedeň
Rakúsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Guothova 2758/13
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.1997 do: 19.09.1999)
Ing. Bernhard Kuderer
dlhodobý pobyt na území SR :
Tablicova 1
Bratislava 811 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.2001 do: 29.04.2003)
Wolfgang Wrumnig
dlhodobý pobyt na území SR :
Guothova 2758/13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.09.1999 do: 05.11.2001)
Mag. Daniela Armano-Wallner
Tupého 12641/21C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2016 Skončenie funkcie: 01.07.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2021 do: 02.07.2021)
Mag. Daniela Armano-Wallner
Tupého 12641/21C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.02.2021 do: 02.07.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak je menovaný len jeden konateľ, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Ak je menovaných viacero konateľov, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia.
  (od: 01.09.2011)
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom. Ak je vymenovaný jeden konateľ, navonok koná a podpisuje samostatne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
  (od: 03.08.2010 do: 31.08.2011)
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
  (od: 10.10.2001 do: 02.08.2010)
V mene spoločnosti konajú spoločne vždy ktoríkoľvek dvaja konatelia spoločne a dvaja spoločne sú oprávnení za spoločnosť aj podpisovať.
  (od: 04.10.1996 do: 09.10.2001)
Spoločnosť zastupujú konatelia spoločne.
  (od: 10.01.1996 do: 03.10.1996)
Spoločnosť zastupuje konateľ, a to samostatne.
  (od: 05.05.1993 do: 09.01.1996)
Prokúra: 
Ing. Ladislav Kotun
Jesenského 81/55
Štúrovo 843 01
Vznik funkcie: 30.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2021)
Ing. Jozef Magic
Floriánske nám. 2811/2
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 01.10.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2007)
Ing. Peter Ožvold
Líščie údolie 3554/19
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 10.10.2001
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.2010)
Ing. Emil Fitoš
Ondavská 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.10.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2008 do: 05.11.2010)
Ing. Emil Fitoš
Ondavská 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.10.2008 Skončenie funkcie: 01.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.11.2010 do: 05.11.2010)
Ing. Roman Nádaský
Dukelských hrdinov 87
Malacky 901 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.2001 do: 01.07.2005)
Ing. Roman Nádaský
Dukelských hrdinov 87
Malacky 901 01
Skončenie funkcie: 01.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2005 do: 01.07.2005)
Ing. Peter Ožvold
Adámiho 449/20
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.10.2001
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2007 do: 05.02.2010)
Ing. Peter Ožvold
Štúrova 73
Marianka 900 33
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.2001 do: 01.07.2005)
Ing. Peter Ožvold
Štúrova 73
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 10.10.2001
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2005 do: 30.09.2007)
RNDr. Ján Papánek , CSc.
Liptovská 27
Bratislava 821 09
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.2001 do: 01.07.2005)
RNDr. Ján Papánek , CSc.
Liptovská 27
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 10.10.2001
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2005 do: 14.07.2006)
RNDr. Ján Papánek , CSc.
Liptovská 27
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 10.10.2001
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.2006 do: 18.12.2006)
RNDr. Ján Papánek , CSc.
Liptovská 27
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 10.10.2001 Skončenie funkcie: 13.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2006 do: 18.12.2006)
Ing. Peter Prónay
Čárskeho 3
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.10.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2008 do: 05.11.2010)
Ing. Peter Prónay
Čárskeho 3
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.10.2008 Skončenie funkcie: 01.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.11.2010 do: 05.11.2010)
Mgr. Rastislav Smažák
Andreja Mráza 3158/4
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 01.10.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2007 do: 05.02.2010)
Mgr. Rastislav Smažák
Studené 633
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 01.10.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.2010 do: 28.05.2015)
Mgr. Rastislav Smažák
Studené 633
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 11.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2015 do: 28.05.2015)
Ing. Jozef Ulbricht
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 14.10.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2008 do: 05.11.2010)
Ing. Jozef Ulbricht
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 14.10.2008 Skončenie funkcie: 01.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.11.2010 do: 05.11.2010)
Ana Campón Alonso
Elisabethstrasse 10/8
Viedeň 1010
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.09.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.09.2010 do: 05.11.2010)
Ana Campón Alonso
Tupého 12641/21C
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.11.2010 do: 31.03.2011)
Ana Campón Alonso
Tupého 12641/21C
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.09.2010 Skončenie funkcie: 01.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.04.2011 do: 31.03.2011)
Ak je menovaných viacero prokuristov, zastupujú spoločnosť dvaja prokuristi.
  (od: 01.09.2011)
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom. Ak je vymenovaný jeden konateľ, navonok koná a podpisuje samostatne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
  (od: 03.08.2010 do: 31.08.2011)
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
  (od: 02.07.2005 do: 02.08.2010)
Základné imanie: 
13 576 313 EUR Rozsah splatenia: 13 576 313 EUR
  (od: 13.01.2009)
409 000 000 Sk Rozsah splatenia: 409 000 000 Sk
  (od: 30.04.2003 do: 12.01.2009)
409 000 000 Sk Rozsah splatenia: 299 000 000 Sk
  (od: 06.12.2002 do: 29.04.2003)
409 000 000 Sk
  (od: 16.09.1997 do: 05.12.2002)
299 000 000 Sk
  (od: 17.12.1996 do: 15.09.1997)
89 000 000 Sk
  (od: 29.05.1996 do: 16.12.1996)
29 000 000 Sk
  (od: 19.07.1994 do: 28.05.1996)
2 000 000 Sk
  (od: 05.05.1993 do: 18.07.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 6.4.1993 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom pod č. Nz 66/93 podľa § 57 a § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10202
  (od: 05.05.1993)
Notárska zápisnica Nz 301/93 zo dňa 12.11.93 spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
  (od: 01.12.1993)
Notárska zápisnica zo dňa 26.5.1994 pod č. Nz 246/94 spísaná JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
  (od: 19.07.1994)
Notárska zápisnica zo dňa 9.11.1994, č. Nz 556/94 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
  (od: 15.05.1995)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.7.1995 pod č.Nz 279/95. Stary spis: S.r.o. 10202
  (od: 28.08.1995)
Notárska zápisnica Nz 39/95 zo dňa 9.10.1995. Stary spis: S.r.o. 10202
  (od: 10.01.1996)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím spoločníkov vo forme notárskej zápisnice Nz 70/96 zo dňa 14.2.1996. Stary spis: S.r.o. 10202
  (od: 29.05.1996)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 338/96 zo dňa 22.7.1996 a Nz 351/96 zo dňa 31.7.1996 spísané notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
  (od: 04.10.1996)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 392/96 spísanej dňa 10.9.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
  (od: 17.12.1996)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice číslo Nz 79/97 dňa 3.3.1997. Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 6.8.1997 do notárskej zápisnice číslo Nz 315/97. Stary spis: S.r.o. 10202
  (od: 16.09.1997)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 315/97 zo dňa 19.11.1997. Stary spis: S.r.o. 10202
  (od: 11.02.1998)
Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa vo forme notárskej zápisnice Nz 375/98 napísanej dňa 16.9.1998 notárom JUDr. Kováčom.
  (od: 24.03.1999)
Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa o odvolaní konateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.6.1999 pod č. Nz 191/99.
  (od: 20.09.1999)
Predaj časti podniku "Divízia ITS" spoločnosti Siemens Business Services s.r.o., IČO 35796120, Stromová 9, 837 96 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 29.9.2000 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Predaj časti podniku "Retail Systems" (RS) a "Banking Systems" (BS) spoločnosti WINCOR NIXDORF, s.r.o., IČO 35795808, Stromová 9, 837 96 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 29.9.2000 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 687/2000 zo dňa 20.12.2000.
  (od: 05.02.2001)
Notárska zápisnica č. N 302/2001 zo dňa 7.6.2001 - úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (od: 21.06.2001)
Notárska zápisnica Nz 610/2001 zo dňa 8.10.2001 o zmene zakladateľskej listiny.
  (od: 10.10.2001)
Notárska zápisnica Nz 318/2002 zo dňa 18.4.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka ao zmene zakladateľskej listiny - úplné znenie.
  (od: 23.04.2002)
Notárska zápisnica Nz 757/02 zo dňa 11.10.2002, rozhodnutie jediného spoločníka, nové znenie zakladateľskej listiny.
  (od: 15.10.2002)
Na valných zhromaždeniach spoločností Siemens s.r.o., Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o. a Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o. dňa 19.11.2002 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o. Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 31349307, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o., Uhrová 18, 831 01 Bratislava, IČO: 35 743 123, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16940/B ku dňu 31.12.2002 a o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o., Stromová 9. 830 07 Bratislava, IČO: 31 349 307, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 31 362 869 vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6157/B ku dňu 31.12.2002. V súlade so zmluvami o zlúčení zo dňa 20.11.2002 spoločnosti Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o. a Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o. zanikajú bez likvidácie v súlade s §§ 69, 69a Obchodného zákonníka, a to ku dňu 31.12.2002. Spoločnosť Siemens s.r.o. sa stáva ich právnym nástupcom. Spoločník schválil nové znenie zakladateľskej listiny dňa 19.11.2002. Spoločnosť Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9, preberá na seba všetky, záväzky a pohľadávky zamietnutej spoločnosti Siemens Nixdorf, informačné systémy, spol. s r.o., Stromová 9, Bratislava, IČO: 31 362 869, a spoločnosti Telegyr systems (Slovensko), s.r.o., Uhrová 18, 831 01 Bratislava, IČO: 35 743 123.
  (od: 06.12.2002)
Predaj časti podniku " Electromedical Systems (EM) Division" spoločnosti Dräger Slovensko, s.r.o., Bratislavská 2791/114, 921 01 Piešťany, IČO: 31 439 446, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave v odd. Sro vl.č. 3182/T.
  (od: 23.07.2003)
Rozhodnutie zo dňa 30.9.2003.
  (od: 13.10.2003)
Na valných zhromaždeniach spoločností Siemens s.r.o. a Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. zo dňa 14.11.2003 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO 31 349 307, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Siemens Building Technologies Slovensko s.r.o., Zadunajská cesta 3434/8, 851 01 Bratislava, IČO 31 368 743, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6672/B ku dňu 1.1.2004. V súlade so zmluvou o zlúčení zo dňa 14.11.2003 spoločnosť Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. zaniká bez likvidácie v súlade s §§ 69, 69a Obchodného zákonníka a spoločnosť Siemens s.r.o. na seba preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky a stáva sa jej právnym nástupcom, a to ku dňu 1.1.2004. Spoločník schválil nové znenie zakladateľskej listiny dňa 14.11.2003. Notárska zápisnica N 2633/03, Nz 105754/03 zo dňa 14.11.2003 a notárska zápisnica N 2636/03, Nz 105814/03 zo dňa 14.11.2003.
  (od: 28.11.2003)
Rozhodnutie spoločníkov z 19.2.2004.
  (od: 05.03.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka dňa 08. 03. 2006 o zlúčení so spoločnosťou VA TECH ELIN EBG SR s.r.o., Bojnická 3, 831 04, Bratislava, IČO: 31 367 496, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6555/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1282/2006, Nz 10657/2006, NCRIs 10591/2006 Mgr. Tomášom Leškovským dňa 21. 03. 2006. Spoločnosť Siemens s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti VA TECH ELIN EBG SR s.r.o., Bojnická 3, 831 04, Bratislava, IČO: 31 367 496, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6555/B a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.04. 2006.
  (od: 01.04.2006)
Predaj časti podniku "divízie COM E" na základe zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti BUSINESS GLOBAL SYSTEMS a.s., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 915/B s účinnosťou od 01.10.2006.
  (od: 14.11.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.12.2006. Živnostenský list zo dňa 28.09.2006. Licencia na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 07.11.2006.
  (od: 19.12.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2007.
  (od: 11.07.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.09.2007.
  (od: 01.10.2007)
Rozhodnutie jediného spločníka zo dňa 08.09.2008 o zlúčení so spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 22494/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 484/2008, Nz 38087/2008 napísaná Mgr. Marianom Kováčom, povereným notárskym kandidátom JUDr. Miloslava Kováča dňa 11.09.2008. Spoločnosť Siemens s. r.o. je právnym nástupcom spoločnosti Solutions and Services, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 22494/B a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (od: 01.10.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2008.
  (od: 14.10.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2008.
  (od: 14.01.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.06.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2010.
  (od: 03.08.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2010.
  (od: 25.08.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.08.2010.
  (od: 01.09.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2010
  (od: 06.11.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.03.2011.
  (od: 01.04.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.08.2011.
  (od: 01.09.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 08.04.2013.
  (od: 04.05.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2013.
  (od: 01.07.2013)
Predaj časti podniku Water Technologies na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 36 246 093 ako kupujúcim.
  (od: 17.10.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2015.
  (od: 01.08.2015)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 21.08.2015.
  (od: 27.08.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2016
  (od: 03.03.2016)
Čestné vyhlásenie 2 konateľov zo dňa 26.10.2016.
  (od: 29.10.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.10.2008)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.
Einsteinova 11
Bratislava 851 01
  (od: 01.10.2008)
VA TECH ELIN EBG SR s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04
  (od: 01.04.2006)
Predaj: 
*
Predaj časti podniku " Life Support Systems " spoločnosti Maquet Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH so sídlom vo Wiener Neudorf, obchodná adresa IZ No-Süd, Strasse 16, Objekt 69 E 5, 2355 Wiener Neudorf, registrovaný v Obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod registračným číslom FN 239668 d, na základe zmluvy zo dňa 1.12.2003 uzavretej v zmysle ust. § 476 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.
  (od: 13.07.2004 do: 13.11.2006)
*
Predaj časti podniku " Life Support Systems " spoločnosti Maquet Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH so sídlom vo Wiener Neudorf, obchodná adresa IZ No-Süd, Strasse 16, Objekt 69 E 5, 2355 Wiener Neudorf, registrovaný v Obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod registračným číslom FN 239668 d, na základe zmluvy zo dňa 1.12.2003 uzavretej v zmysle ust. § 476 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov. Predaj časti podniku "divízie COM E" na základe Zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti BUSINESS GLOBAL SYSTEMS a.s., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sa, vložka č. 915/B s účinnosťou od 1.10.2006.
  (od: 14.11.2006 do: 08.12.2006)
*
Predaj časti podniku " Life Support Systems " spoločnosti Maquet Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH so sídlom vo Wiener Neudorf, obchodná adresa IZ No-Süd, Strasse 16, Objekt 69 E 5, 2355 Wiener Neudorf, registrovaný v Obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod registračným číslom FN 239668 d, na základe zmluvy zo dňa 1.12.2003 uzavretej v zmysle ust. § 476 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov. Predaj časti podniku "divízie COM E" na základe Zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti BUSINESS GLOBAL SYSTEMS a.s., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sa, vložka č. 915/B s účinnosťou od 1.10.2006. Predaj časti podniku "divízie COM C" na základe Zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti Siemens Networks, s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 36 697 401, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 43056/B s účinnosťou od 1
  (od: 09.12.2006 do: 19.12.2006)
*
Predaj časti podniku " Life Support Systems " spoločnosti Maquet Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH so sídlom vo Wiener Neudorf, obchodná adresa IZ No-Süd, Strasse 16, Objekt 69 E 5, 2355 Wiener Neudorf, registrovaný v Obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod registračným číslom FN 239668 d, na základe zmluvy zo dňa 1.12.2003 uzavretej v zmysle ust. § 476 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov. Predaj časti podniku "divízie COM E" na základe Zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti BUSINESS GLOBAL SYSTEMS a.s., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sa, vložka č. 915/B s účinnosťou od 1.10.2006. Predaj časti podniku "divízie COM C" na základe Zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti Siemens Networks, s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 36 697 401, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 43056/B s účinnosťou od 1.12.2006.
  (od: 20.12.2006)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku "divízie SITS" na základe zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 45 650 276, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66638/B ako kupujúcemu s účinnosťou od 1.10.2010.
  (od: 06.11.2010)
*
Predaj časti podniku Water Technologies na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 36 246 093 ako kupujúcim.
  (od: 17.10.2013)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku s účinnosťou od 02.02. 2015 na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi Siemens s.r.o. ako predávajúcim a Cerner Slovensko, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 47 964 618.
  (od: 31.03.2015)
Predaj časti podniku
Predaj častí podniku, a to divízie "Healthcare" a divízie "Corporate Technology Development Center EU Slovakia Healthcare" na základe zmluvy o predaji častí podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou Siemens Healthcare s. r. o., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 146 676, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103968/B, ako kupujúcim zo dňa 30.06.2015.
  (od: 01.08.2015)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku Mobility na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou Siemens Mobility, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 51 443 287 ako kupujúcim.
  (od: 06.06.2018)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku Gas nad Power na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou Siemens Gas and Power, s.r.o. kupujúcim.
  (od: 05.03.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  25.05.2022
Dátum výpisu:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)