Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10074/P

Business name: 
AGS Stropkov, stavebno - obchodné družstvo
  (from: 08/26/1999)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 7
Stropkov 091 01
  (from: 08/26/1999)
Identification number (IČO): 
36 462 713
  (from: 08/26/1999)
Date of entry: 
08/26/1999
  (from: 08/26/1999)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/26/1999)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 08/26/1999)
služby v poľnohospodárskej výrobe, ochrana a výživa rastlín
  (from: 08/26/1999)
vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb vrátane inžinierskych sieti
  (from: 08/26/1999)
vodohospodárske stavby -- hydromelioračné a zdravotno vodohospodárske stavby
  (from: 08/26/1999)
výroba transportného betónu a cementových výrobkov
  (from: 08/26/1999)
prenájom strojov a zariadení, nebytové priestory
  (from: 08/26/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/26/1999)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností -- stavebníctvo a poľnohospodárstvo
  (from: 08/26/1999)
Management body: 
predseda
  (from: 12/24/2019)
Ing. Domicián Molčanyi - predseda
20
Ladomirová 090 03
  (from: 05/26/2022)
Ing. Štefan Madzin - I. poverený člen
Kalinčiakova 1056/21
Stropkov
  (from: 05/26/2022)
Ing. Ján Strelec - II. poverený člen
J. Kráľa 1003/3
Stropkov
  (from: 05/26/2022)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti poverení členovia družstva podľa určeného poradia. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda spolu s jedným povereným členom družstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu družstva pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/24/2019)
Registered capital: 
2 323,574322 EUR
  (from: 06/14/2011)
Basic member contribution: 
165,969595 EUR
  (from: 06/14/2011)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené rozhodnutím ustanovujúcej členskej schôdze zo dňa 7.6.1999, osvedčenej notárskou zápisnicou č. N 215/99, NZ 201/99 zo dňa 7.6.1999, spísanou JUDr. Jozefom Čurilom, notárom vo Svidníku, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/26/1999)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person