Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  496/S

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
  (od: 19.03.1998)
Sídlo: 
Suché mýto 4
Bratislava 816 07
  (od: 16.08.1999)
Námestie SNP 23
Banská Bystrica 974 01
  (od: 19.03.1998 do: 15.08.1999)
IČO: 
00 151 653
  (od: 19.03.1998)
Deň zápisu: 
01.04.1994
  (od: 19.03.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 19.03.1998)
Predmet činnosti: 
Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti a služby:
  (od: 19.03.1998)
prijímanie vkladov
  (od: 19.03.1998)
poskytovanie úverov
  (od: 19.03.1998)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 19.03.1998)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 19.03.1998)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 19.03.1998)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 19.03.1998)
poskytovanie záruk
  (od: 19.03.1998)
otváranie akreditívov
  (od: 19.03.1998)
obstarávanie inkasa
  (od: 19.03.1998)
Obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (od: 19.03.1998)
s devízovými hodnotami
  (od: 19.03.1998)
v oblasti termínovaných vkladov obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 19.03.1998)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 19.03.1998)
so zlatými a striebornými mincami
  (od: 19.03.1998)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb
  (od: 19.03.1998)
finančné maklérstvo
  (od: 19.03.1998)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 19.03.1998)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portofolio management)
  (od: 19.03.1998)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 19.03.1998)
vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitných predpisov
  (od: 19.03.1998)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 19.03.1998)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 19.03.1998)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 19.03.1998)
vykonávanie hypotekárnych obchodov v rozsahu poskytovania hypotekárnych úverov fyzickým osobám nie podnikateľom
  (od: 10.03.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.03.1998)
Ing. Zdena Gacíková - Člen
Kováčska 29
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999)
Ing. Károly Hodossy - Člen
Nová Ves 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999)
RNDr. Dušan Jurčák - Predseda
Kúty 16
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999)
Ing. Peter Krutil - Člen
Ľudovíta Fullu 58
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999)
Ing. Štefan Máj - Člen
Studenohorská 91
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999)
Nadežda Jančovičová - Člen
Bajzova 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
Ing. Ivan Kiňo - Predseda
Gaštanová 10
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
Ing. Jozef Straško - Podpredseda
Česká 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
Ing. Marián Vrabec - Člen
Dlhá 76
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
JUDr. Peter Zemaník , CSc. - Člen
Železničiarska 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 19.03.1998)
Odštepný závod: 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Bratislava
  (od: 19.03.1998)
Sídlo: 
Nám. SNP 18
Bratislava
  (od: 19.03.1998)
Vedúci: 
Ing. Ivan Želikovský
J. Hanulu 826/38
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 19.03.1998)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Trnava
  (od: 19.03.1998)
Sídlo: 
Hlavná 28
Trnava
  (od: 19.03.1998)
Vedúci: 
Ing. Kvetoslava Tibenská
Dolnopotočná 2
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 19.03.1998)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Nitra
  (od: 19.03.1998)
Sídlo: 
Farská 48
Nitra
  (od: 19.03.1998)
Vedúci: 
Ing. Mária Bachanová
M. Sch. Trnavského 7
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 19.03.1998)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Trenčín
  (od: 19.03.1998)
Sídlo: 
Námestie sv. Anny 3148
Trenčín
  (od: 26.04.1999)
Mierové nám 4
Trenčín
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
Vedúci: 
Ing. Marián Füry
Družstevná 679
Čachtice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 19.03.1998)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Banská Bystrica
  (od: 19.03.1998)
Sídlo: 
29. augusta 34
Banská Bystrica
  (od: 19.03.1998)
Vedúci: 
Ing. Marta Kovalančíková
Tatranská 35
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 19.03.1998)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Žilina
  (od: 19.03.1998)
Sídlo: 
pošt.priečinok A-26, Nám. Ľ. Štúra 3
Žilina
  (od: 19.03.1998)
Vedúci: 
Ing. Ján Ptačin
126
Klin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 19.03.1998)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Košice
  (od: 19.03.1998)
Sídlo: 
Štúrova 5
Košice
  (od: 19.03.1998)
Vedúci: 
Ing. Jana Švedová
Lomonosovova 24
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 19.03.1998)
 
 
Názov: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Krajská pobočka Prešov
  (od: 19.03.1998)
Sídlo: 
Masarykova 10
Prešov
  (od: 19.03.1998)
Vedúci: 
Ing. Jozef Cajgovič CSc.
Sabinovská 26
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998)
Predmet činnosti: 
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 19.03.1998)
 
 
Základné imanie: 
2 074 207 000 Sk
  (od: 19.03.1998)
Akcie: 
Počet: 2074207
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.03.1998)
Dozorná rada: 
Margita Csillagová - Člen
Holubyho 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998)
JUDr. Zoltán Hájos - Člen
Nová Ves 25
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999)
Ing. Peter Huňor - Člen
Beniakova 5/a
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999)
Doc.Ing. Jozef Medveď , CSc. - Člen
Poľná 100
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999)
Ing. Juraj Renčka , CSc. - Člen
Nejedlého 23
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - Člen
Fazuľová 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999)
Ing. Vladimír Stanovič - Člen
L. Dérera 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.04.1999)
Lýdia Škubáková - Člen
Lazaretská 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998)
JUDr. Marián Valko - Člen
Trnavská 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998)
JUDr. Miroslav Abelovský - Člen
Na Hôrke 1694/1
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
Ing. Pavol Kačic - Člen
Letná 51
Stropkov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
PhDr. Jozef Mazár - Člen
Tulská 69
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
Ing. Róbert Podolský - Člen
nám. 1 mája 36
Senec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
Ing. Ján Porvazník - Člen
Kupeckého 2
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
Ing. Milan Rehák - Člen
Kostolná - Zárečie 58
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.1998 do: 25.04.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR so sídlom v Bratislave zo dňa 15.03.1994, osvedčenou notárskym zápisom č. N 56/94, Nz 57/94 spísaným pred notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou podľa § 162 Obch. zák. a § 12 ods. 1 písm a/ zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o FNM SR v súlade so schváleným privatizačným projektom podnika š.p. Slovenská štátna sporiteľňa. . Notárska zápisnica zo dňa 22.6.1994 č. N 77/94, Nz 77/94. . Zápisnica č. 17 z rokovania predstavenstva zo dňa 09. a 13.9.1994, na ktorom bol schválený organizačný poriadok Slovenskej sporiteľne a.s. . Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. . Na valnom zhromaždení dňa 12.6.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 148/95, Nz 147/95 napísanej dňa 12.6.1995 bola schválená zmena stanov, zmena členov dozornej rady, Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady dňa 15.6.1995, na ktorej boli schválení a vymenovaní členovia predstavenstva. . Predmet činnosti odštepných závodov zapísaných v obchodnom registri vo vložke č. Sa 1175/B je totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti Slovenská sporiteľňa a.s. . Výpis z uznesenia č. 23 predstavenstva zo dňa 18.10.1995. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 21.11.1995. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 11.1.1996. . Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 3.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. . Výpis z uznesenia Predstavenstva konaného dňa 20.8.1996. . Národná banka Slovenska udelila dňom 19. júla 1996 povolenie na výkon bankových činností. . Notárska zápisnica Nz 506/96 zo dňa 11.11. 1996. . Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 146/97. . Zmena stanov v časti sídlo spoločnosti, schválená valným zhromaždením dňa 18.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 459/97, Nz 479/97. . Stary spis: Sa 1277
  (od: 19.03.1998)
. Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo dňa 19.5.1998 o zmene stanov spoločnosti.
  (od: 10.03.1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, uskutočneného dňa 26.11.1998, v NZ 357/98, napísaná dňa 26.11.1998 v Notárskom úrade JUDr. Oľgy Felbovej, Bratislava, Panská 6, a Valného zhromaždenia uskutočneného dňa 17.12.1998 v NZ 489/98, napísanej v NÚ JUDr. Tatiany Sweighoferovej, Bratislava, Mickiewi- czova 10, ktorým boli upravené stanovy v článku IX. bod 1, písm. d/, a v čl. XII. bod 3. V čl. XII. sa ruší bod 12, pri- čom body 13 - 20, sa prečísľujú na body 12 - 19.
  (od: 26.04.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 27.05.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v NZ č. 217/99 napísanej v notárskom úrade JUDr. Tatiany Schweighoferovej v Bratislave, bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 16.08.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022
Dátum výpisu:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)