Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11834/P

Business name: 
TRADESPEC, s.r.o.
  (from: 09/29/1999)
Registered seat: 
Priemyslený areál, Šalgovík, Sekčovská 87
Prešov 080 01
  (from: 05/19/2016)
168
Lada 082 12
  (from: 04/10/2001 until: 05/18/2016)
Slovenská 14
Prešov 080 01
  (from: 09/29/1999 until: 04/09/2001)
Identification number (IČO): 
36 463 060
  (from: 09/29/1999)
Date of entry: 
09/29/1999
  (from: 09/29/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/29/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/29/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/29/1999)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 09/29/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/29/1999)
upratovacie služby
  (from: 09/29/1999)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/29/1999)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 09/29/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/29/1999)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/29/1999)
inžinierska činnosť v stavebníctve (mimo vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 09/29/1999)
pomocné stavebné práce, natieračské, zemné a demolačné práce
  (from: 09/29/1999)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 09/29/1999)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/29/1999)
reklamné a propagačné služby
  (from: 09/29/1999)
výroba videa, zariaďovanie interiérov
  (from: 09/29/1999)
predaj tovarov pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom
  (from: 09/29/1999)
prevádzkovanie nevýherných automatov
  (from: 09/29/1999)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, pilčícke práce
  (from: 09/29/1999)
práce so strojnými mechanizmami
  (from: 09/29/1999)
inžinierska činnosť v strojárstve
  (from: 09/29/1999)
poskytovanie colných záruk
  (from: 04/10/2001)
poskytovanie služieb cen internet
  (from: 04/10/2001)
konzultačná a školiaca činnosť v oblasti programového a technického vybavenia počítačov
  (from: 04/10/2001)
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení
  (from: 04/10/2001)
výroba drobných výrobkov z dreva, plastu, kovov
  (from: 04/10/2001)
ubytovanie
  (from: 04/10/2001)
skladové hospodárstvo, colný sklad
  (from: 04/10/2001)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 04/10/2001)
uskladňovanie písomnosti nearchívnej povahy
  (from: 04/10/2001)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 04/10/2001)
šitie odevov a odevných doplnkov
  (from: 04/10/2001)
výroba pletených materiálov a ošatenia
  (from: 04/10/2001)
spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  (from: 04/10/2001)
výroba cestovín
  (from: 04/10/2001)
výroba čaju a kávy
  (from: 04/10/2001)
montáž a inštalácia vodárenských potrubí a zariadení
  (from: 04/10/2001)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/10/2001)
výroba kozmetických prípravkov
  (from: 07/22/2017)
výroba farbív a pigmentov
  (from: 07/22/2017)
výroba organických chemikálii
  (from: 07/22/2017)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 07/22/2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/22/2017)
zadávanie klinického skúšania liečiv
  (from: 07/22/2017)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 07/22/2017)
výroba výživových doplnkov
  (from: 07/22/2017)
Partners: 
Stanislav Majer
168
Lada 082 12
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Anton Bizub
Šafárikova 49
Prešov
Slovak Republic
  (from: 04/10/2001 until: 03/23/2016)
Milan Karpják
Vodárenská 6000/20
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/29/1999 until: 03/23/2016)
Simona Kováčová
168
Lada 082 12
Slovak Republic
  (from: 03/24/2016 until: 08/23/2019)
Stanislav Majer
168
Lada 082 12
Slovak Republic
  (from: 05/19/2016 until: 08/23/2019)
Stanislav Majer
168
Lada 082 12
Slovak Republic
  (from: 09/29/1999 until: 05/18/2016)
Stanislav Majer
168
Lada 082 12
Slovak Republic
  (from: 08/24/2019 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Stanislav Majer
( peňažný vklad )
  (from: 08/24/2019 until: 05/25/2022)
Stanislav Majer
Amount of investment: 300 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 EUR
  (from: 05/26/2022)
Milan Karpják
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 02/03/2010)
Stanislav Majer
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 02/03/2010)
Anton Bizub
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/10/2001 until: 02/03/2010)
Milan Karpják
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 02/04/2010 until: 03/23/2016)
Stanislav Majer
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 02/04/2010 until: 03/23/2016)
Anton Bizub
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 02/04/2010 until: 03/23/2016)
Stanislav Majer
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 03/24/2016 until: 05/18/2016)
Simona Kováčová
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 03/24/2016 until: 05/18/2016)
Stanislav Majer
Amount of investment: 150 000 EUR Paid up: 150 000 EUR
  (from: 05/19/2016 until: 08/23/2019)
Simona Kováčová
Amount of investment: 150 000 EUR Paid up: 150 000 EUR
  (from: 05/19/2016 until: 08/23/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/24/2019)
konatelia
  (from: 03/24/2016 until: 08/23/2019)
Individual managing director
  (from: 09/29/1999 until: 03/23/2016)
Stanislav Majer
Lada 168
Lada 082 12
From: 08/05/2019
  (from: 08/24/2019)
Simona Kováčová
168
Lada 082 12
From: 02/25/2016
  (from: 03/24/2016 until: 08/23/2019)
Simona Kováčová
168
Lada 082 12
From: 02/25/2016 Until: 08/16/2019
  (from: 08/24/2019 until: 08/23/2019)
Stanislav Majer
168
Lada
  (from: 09/29/1999 until: 07/21/2017)
Stanislav Majer
168
Lada
Until: 07/10/2017
  (from: 07/22/2017 until: 07/21/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/29/1999)
Capital: 
300 000 EUR Paid up: 300 000 EUR
  (from: 05/19/2016)
9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 03/24/2016 until: 05/18/2016)
9 958,175664 EUR
  (from: 02/04/2010 until: 03/23/2016)
300 000 Sk
  (from: 04/10/2001 until: 02/03/2010)
200 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 04/09/2001)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.9.1999 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 09/29/1999)
Dodatok zo dňa 10.1.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/10/2001)
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky uznesením, č.k. VII/1 Gv 79/19/1000-42 zo dňa 10.3.2021, zaistil majetok obvineného Stanislava Majera, ktorého súčasťou je aj majetková účasť v obchodnej spoločnosti TRADESPEC, s.r.o., so sídlom Priemyselný areál, Šalgovík, Sekčovská 87, Prešov 080 01, IČO: 36 463 060, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11834/P.
  (from: 03/04/2022)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person