Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  312/S

Business name: 
Bytové družstvo 22, družstvo
  (from: 09/10/1998)
Registered seat: 
Škultétyho 1985/10
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 09/10/1998)
Identification number (IČO): 
36 032 379
  (from: 09/10/1998)
Date of entry: 
09/10/1998
  (from: 09/10/1998)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/10/1998)
Objects of the company: 
obstarávanie služieb spojených so správou bytového fondu
  (from: 09/10/1998)
Management body: 
predseda
  (from: 06/10/2021)
Ing. Martin Magic - Chairman of the Board of Directors
Škultétyho 1985/8
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2021
  (from: 06/10/2021)
Ing. Roman Kostovič - Vice-chairman of the Board of Directors
Škultétyho 1985/10
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2021
  (from: 06/10/2021)
Alexander Faragó - Vice-chairman of the Board of Directors
Škultétyho 1985/6
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2021
  (from: 06/10/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo koná predseda, alebo podpredseda, každý samostatne. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 09/10/1998)
Supervisory board: 
Boris Marček - člen kontrolnej komisie
Škultétyho 1985/6
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2021
  (from: 06/10/2021)
Štefan Gembický - člen kontrolnej komisie
Škultétyho 1985/10
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2021
  (from: 06/10/2021)
Jarmila Drobná - člen kontrolnej komisie
Škultétyho 1985/8
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/06/2021
  (from: 06/10/2021)
Registered capital: 
1 659,7 EUR
  (from: 03/25/2009)
Basic member contribution: 
99,582 EUR
  (from: 03/25/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej Členskej schô- dzi, dňa 04.08.1998 a schválením stanov, v zmysle § 221 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 09/10/1998)
Na členskej schôdzi, dňa 13.10.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/24/1999)
. Uznesením členskej schôdze zo dňa 28.11.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/30/2001)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 16.12.2002, bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 05/26/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person