Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  312/S

Obchodné meno: 
PRIMA ZDROJ Banská Bystrica, a.s.
  (od: 23.09.1996 do: 29.12.2001)
ZDROJ - DM, a.s.
  (od: 29.12.1995 do: 22.09.1996)
Sídlo: 
Zvolenská cesta 25
Banská Bystrica 974 68
  (od: 29.12.1995 do: 29.12.2001)
IČO: 
31 642 098
  (od: 29.12.1995)
Deň zápisu: 
29.12.1995
  (od: 29.12.1995)
Deň výmazu: 
30.12.2001
  (od: 28.01.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.12.1995)
Predmet činnosti: 
pohostinská činnosť
  (od: 29.12.1995 do: 29.12.2001)
rekla mná činnosť
  (od: 29.12.1995 do: 29.12.2001)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.12.1995 do: 29.12.2001)
výroba lahôdkárskych výrobkov
  (od: 29.12.1995 do: 29.12.2001)
cukrárenská výroba
  (od: 29.12.1995 do: 29.12.2001)
zámočníctvo
  (od: 29.12.1995 do: 29.12.2001)
oprava a údržba chladiarenských zariadení
  (od: 29.12.1995 do: 29.12.2001)
vedenie účtovníctva
  (od: 16.07.1999 do: 29.12.2001)
prenájom hnuteľného majetku
  (od: 16.07.1999 do: 29.12.2001)
prenájom nehnuteľného majetku
  (od: 16.07.1999 do: 29.12.2001)
prekládka tovarov
  (od: 16.07.1999 do: 29.12.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.02.2001 do: 29.12.2001)
predstavenstvo
  (od: 29.12.1995 do: 18.02.2001)
Ing. Slávka Balková - člen
Novozámocká 24
Zvolen
  (od: 29.12.1995 do: 07.05.1997)
Ing. Elena Bradová - člen
Sládkovičeova 50
Banská Bystrica
  (od: 29.12.1995 do: 07.05.1997)
Ing. Vlasta Brachnová - predseda
Sládkovičova 50
Banská Bystrica
  (od: 24.03.2000 do: 18.02.2001)
Ing. Gabriela Dvorská - Člen
Javornícka 43
Banská Bystrica
  (od: 08.05.1997 do: 18.09.1997)
Ing. Zoltán Fridrich - podpredseda
Novozámocká 14
Zvolen
  (od: 16.07.1999 do: 23.03.2000)
Ing. Erich Hojčka - podpredseda
Rozkvet 2045/93-61
Považská Bystrica
  (od: 11.11.1998 do: 15.07.1999)
Ing. Jana Jurašíková - člen
Kukučínova 400
Púchov
  (od: 11.11.1998 do: 05.10.1999)
Ľubomíra Koreňová - člen
Severná 2
Banská Bystrica
  (od: 24.03.2000 do: 18.02.2001)
Ľubomíra Koreňová - predseda
Severná 2
Banská Bystrica
  (od: 11.11.1998 do: 23.03.2000)
Ing. Ivan Kováč
SNP 15/97
Nová Dubnica
  (od: 08.05.1997 do: 18.09.1997)
Ing. Miloš Kráľ , CSc. - Predseda
29. augusta 25
Banská Bystrica
  (od: 19.09.1997 do: 10.11.1998)
Ing. Tatiana Machovicová - člen
Závkašov 1503/20
Považská Bystrica
  (od: 24.03.2000 do: 18.02.2001)
Ing. Milan Michňa - člen
SNP 1449/56-5.
Považská Bystrica
  (od: 23.09.1996 do: 07.05.1997)
Ing. Vladimír Nochta - Člen
Hliny 1375/198
Považská Bystrica
  (od: 19.09.1997 do: 10.11.1998)
PhDr.Ing. Július Ondrej , CSc. - člen
Mierová 198
Sklabiňa
  (od: 06.10.1999 do: 23.03.2000)
Ing. Oľga Reptová - člen
259
Dunajská Lužná
  (od: 29.12.1995 do: 12.02.1996)
Ing. Oľga Reptová - Člen
259
Dunajská Lužná
  (od: 08.05.1997 do: 18.09.1997)
Ing. Oľga Reptová - predseda
259
Dunajská Lužná
  (od: 13.02.1996 do: 07.05.1997)
Ing. Juraj Sabol - Podpredseda
Tr. SNP 45
Banská Bystrica
  (od: 15.07.1998 do: 10.11.1998)
Peter Srník - Podpredseda
Ľ. Štúra 23
Veľký Krtíš
  (od: 19.09.1997 do: 14.07.1998)
Peter Srník - Predseda
Ľ. Štúra 23
Veľký Krtíš
  (od: 08.05.1997 do: 18.09.1997)
Ing. Anton Špeťko - člen
Líščie Nivy 4
Bratislava
  (od: 29.12.1995 do: 12.02.1996)
Ing. Anton Špeťko - podpredseda
Líščie Nivy 4
Bratislava
  (od: 13.02.1996 do: 07.05.1997)
Ing. Ján Trup - člen
Mlynarovičova 14
Bratislava
  (od: 29.12.1995 do: 22.09.1996)
Ing. Pavol Višňovský - Podpredseda
Ľ. Fullu 25
Bratislava
  (od: 08.05.1997 do: 18.09.1997)
Ing. Miroslav Stacho - predseda
Tatranská 299/23-16
Považská Bystrica
  (od: 19.02.2001 do: 29.12.2001)
Darina Stachová - člen
Jesenského 270/20
Považská Bystrica
  (od: 19.02.2001 do: 29.12.2001)
Peter Stacho - člen
Trenčianska 82/21-2
Nová Dubnica
  (od: 19.02.2001 do: 29.12.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva alebo ním písomne splnomocnený člen predstavenstva, prípadne iná, predsedom predstavenstva splnomocnená osoba. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva alebo ním písomne splnomocnený člen predsta- venstva, prípadne iné, predsedom predstavenstva splnomocnené osoby. Prokurista koná za spoločnosť výlučne v rozsahu stanovenom predsedom predstavenstva.
  (od: 19.02.2001 do: 29.12.2001)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 29.12.1995 do: 18.02.2001)
Prokúra: 
Ing. Vlasta Brachnová
Sládkovičova 50
Banská Bystrica
  (od: 19.02.2001 do: 29.12.2001)
Základné imanie: 
17 441 200 Sk
  (od: 27.10.1998 do: 29.12.2001)
12 730 000 Sk
  (od: 04.05.1998 do: 26.10.1998)
127 300 000 Sk
  (od: 29.12.1995 do: 03.05.1998)
Akcie: 
Počet: 174412
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 04.10.2000 do: 29.12.2001)
Počet: 174412
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 27.10.1998 do: 03.10.2000)
Počet: 127300
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 04.05.1998 do: 26.10.1998)
Počet: 127300
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.12.1995 do: 03.05.1998)
Dozorná rada: 
Ing. Štefan Bednár - predseda
522
Plevník - Drienové
  (od: 23.09.1996 do: 04.02.1997)
RNDr. Anna Černáková - člen
Ďumbierska 20
Banská Bystrica
  (od: 18.06.1996 do: 22.09.1996)
Marta Dúbravová - člen
Bernolákova 56
Banská Bystrica
  (od: 29.12.1995 do: 04.02.1997)
Jozef Hoška - člen
Horná 15
Brezno
  (od: 29.12.1995 do: 22.09.1996)
Ing. Viera Huťková - člen
Tatranská 86
Banská Bystrica
  (od: 29.12.1995 do: 22.09.1996)
Ľubomíra Koreňová - člen
Severná 2
Banská Bystrica
  (od: 23.09.1996 do: 04.02.1997)
Alžbeta Ľuptáková - člen
Karlovo 35
Banská Bystrica
  (od: 29.12.1995 do: 17.06.1996)
Darina Ofúkaná - podpredseda
Mestečko 155
Mestečko
  (od: 19.09.1997 do: 23.03.2000)
Jarmila Podolinská - člen
Stred 52-30/8
Považská Bystrica
  (od: 23.09.1996 do: 04.02.1997)
Jarmila Podolinská - Podpredseda
Stred 52-30/8
Považská Bystrica
  (od: 05.02.1997 do: 18.09.1997)
Jana Ramšíková - člen
Lipová 3297/17
Zvolen
  (od: 04.10.2000 do: 18.02.2001)
Ing. Miroslav Rapant - člen
Šoltésovej 1655/156-4
Považská Bystrica
  (od: 23.09.1996 do: 04.02.1997)
Ing. Eva Sihelská - člen
Dúbravica 100
Poniky
  (od: 29.12.1995 do: 22.09.1996)
Ing. Miroslav Stacho - predseda
Tatranská 299/23-6
Považská Bystrica
  (od: 05.02.1997 do: 18.02.2001)
Darina Stachová - podpredseda
Mestečko 155
Mestečko
  (od: 24.03.2000 do: 18.02.2001)
Michaela Stachová - člen
Tatranská 299/23-16
Považská Bystrica
  (od: 04.10.2000 do: 18.02.2001)
Ing. Ľubica Uherová - člen
Trnavská 12
Bratislava
  (od: 29.12.1995 do: 22.09.1996)
Anna Gajdošová - predseda
Nám. slobody 1404/50
Púchov
  (od: 19.02.2001 do: 29.12.2001)
Marcela Mistríková - člen
Radvanská 10
Banská Bystrica
  (od: 23.09.1996 do: 29.12.2001)
Ing. Marta Kovalančíková - člen
Tatranská 35
Banská Bystrica
  (od: 04.10.2000 do: 29.12.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Valného zhromaždenia, zo dňa 03.12.2001, v notárskej zápisnici č. NZ 402/01, napísanej v NÚ JUDr. Ľubomíra Kojtala, bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, ku dňu 30.12.2001, pričom táto sa stáva jej právnym nástupcom v zmysle ust. § 69, odst. 3 Obch. zák. V súlade s uvedeným sa spoločnosť z obchodného registra v y m a z á v a .
  (od: 30.12.2001)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.11.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb./jednorázovo §§ 172, 175/ prijatím stanov.
  (od: 29.12.1995 do: 29.12.2001)
. Zapisuje sa zmena člena dozornej rady odsúhlasená mimo riadnym valným zhromaždením zo dňa 25.3.1996.
  (od: 18.06.1996 do: 29.12.2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.9.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.09.1996 do: 29.12.2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.01.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.02.1997 do: 29.12.2001)
. Valné zhromaždenie konané dňa 27.08.1997 schválilo zníženie základného imania na sumu 12 730 000,- Sk.
  (od: 19.09.1997 do: 29.12.2001)
Valné zhromaždenie konané dňa 27.08.1997 schválilo zmenu stanov.
  (od: 04.05.1998 do: 29.12.2001)
. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 5.9.1998 schválilo zmenu stanov a zmenu verejnej obchodovateľ- nosti akcií.
  (od: 11.09.1998 do: 29.12.2001)
. Na valnom zhromaždení dňa 28.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.07.1999 do: 29.12.2001)
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.8.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.10.2000 do: 29.12.2001)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.11.2000 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 12.02.2001 do: 29.12.2001)
. Zapisuje sa zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 31.1.2001.
  (od: 19.02.2001 do: 29.12.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  15.04.2021
Dátum výpisu:  18.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)