Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8917/V

Business name: 
A.R.K., spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 07/02/2004 until: 04/03/2008)
A.R.K., spol. s r.o.
  (from: 01/15/1997 until: 07/01/2004)
Registered seat: 
Komenského 2136/67
Trebišov
  (from: 09/17/1998 until: 04/03/2008)
Okružná 5
Michalovce 071 01
  (from: 01/15/1997 until: 09/16/1998)
Identification number (IČO): 
36 169 129
  (from: 01/15/1997)
Date of entry: 
01/15/1997
  (from: 01/15/1997)
Legal ground(s) for dissolution: 
Likvidácia spoločnosti v zmysle §68 Obch. zák. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2004.
  (from: 04/04/2008)
Date of deletion: 
04/04/2008
  (from: 04/04/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Likvidácia spoločnosti bez právneho nástupcu v zmysle §70 a nasl. Obch. zák..
  (from: 04/04/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/15/1997)
Objects of the company: 
veľkoobchod, maloobchod a predaj na trhoch: potraviny, mäso, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, textil, odevy, obuv, kožené, tabakové, papierenské, hutnícke, železiarske, sklárske, keramické, elektrotechnické, elektronické, automobilové a stavebné výrobky, poľnohospodárske produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadenia, technické potreby a náhradné diely pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastné suroviny, drevo, výrobky z dreva, kovov, plastov, ropné produkty, drogéria, kozmetika, nábytok, hračky
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
realitné agentúry
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
demolácie a zemné práce
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
prieskumné a podzemné práce
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
čistenie budov
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
predaj dvojstopých motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
výroba tovaru z papiera a lepenky, kancelárskych a školských potrieb z papiera
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
vydavateľské činnosti
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
služby polygrafického priemyslu
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
rozmnožovanie nahraných nosičov
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku, nahraných nosičov záznamu obrazu, nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
ťažba dreva a pridružené služby
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave: sprostredkovanie dopravy
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, dopravných zariadení, pozemných a dopravných zariadení, strojov a prístrojov, poľnohospodárskych strojov a zariadení, stavebných strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, ostatných strojov a nástrojov, tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
výskum a vývoj
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a v oblasti humanitných a spoločenských vied a náuk o literatúre
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
kultúrne činnosti
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
upratovacie práce
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
baliace činnosti
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb)
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
Partners: 
Róbert Kapuscinský
Komenského 67
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 09/17/1998 until: 04/03/2008)
Róbert Kapuscinský
Komenského 67
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 01/15/1997 until: 09/16/1998)
Contribution of each member: 
Róbert Kapuscinský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/15/1997 until: 09/16/1998)
Róbert Kapuscinský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/17/1998 until: 04/03/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/02/2004 until: 04/03/2008)
Individual managing director
  (from: 01/15/1997 until: 07/01/2004)
Róbert Kapuscinský
Komenského 67
Trebišov
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 07/02/2004 until: 04/03/2008)
Za spoločnosť koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/15/1997 until: 07/01/2004)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/17/1998 until: 04/03/2008)
100 000 Sk
  (from: 01/15/1997 until: 09/16/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/24/2004
  (from: 07/02/2004)
 Liquidators:
Róbert Kapuscinský
Komenského 67
Trebišov 075 01
From: 06/24/2004 Until: 04/04/2008
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Róbert Kapuscinský
Komenského 67
Trebišov 075 01
From: 06/24/2004
  (from: 07/02/2004 until: 06/29/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z ochodného registra zo dňa 20.2.2008.
  (from: 04/04/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou 19.12.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/15/1997 until: 04/03/2008)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 30.6.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/17/1998 until: 04/03/2008)
Date of updating data in databases:  07/28/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person