Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  95/R

Business name: 
ALKOFERM, a.s. - v likvidácii
  (from: 07/19/2006 until: 04/19/2007)
ALKOFERM, a.s.
  (from: 06/30/1994 until: 07/18/2006)
Registered seat: 
Cukrovarská 309
Trenčianska Teplá 914 11
  (from: 07/10/1995 until: 04/19/2007)
Cyrila a Metoda 361/20
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 06/30/1994 until: 07/09/1995)
Identification number (IČO): 
31 609 775
  (from: 06/30/1994)
Date of entry: 
06/30/1994
  (from: 06/30/1994)
Date of deletion: 
04/20/2007
  (from: 04/20/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby je ukončenie likvidácie ku dňu 15.03.2007.
  (from: 04/20/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/1994)
Objects of the company: 
nákup, predaj a sprostredkovanie výrobkov a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/30/1994 until: 04/19/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/30/1994 until: 04/19/2007)
Ing. Jozef Frohn - člen
Mayerová 404/27
Trenčianska Teplá
  (from: 06/30/1994 until: 02/28/1995)
Štefaj Kuzma - člen
Fraňa Kráľa 41/18
Žarnovica
  (from: 06/30/1994 until: 02/28/1995)
Ing. Rudolf Stránsky - člen
Mayerova 405/36
Trenčianska Teplá
  (from: 03/01/1995 until: 04/15/2002)
Ing. Rudolf Stránsky - predseda
Mayerová 405/36
Trenčianska Teplá
  (from: 06/30/1994 until: 02/28/1995)
Štefan Buraj
Sládkovičova 69
Nová Dubnica
  (from: 04/16/2002 until: 04/19/2007)
Ing. Rudolf Stránsky
Mayerova 405/36
Trenčianska Teplá
  (from: 04/16/2002 until: 04/19/2007)
Josef Heindrich Hibbel - predseda
Brilon
Rosenbek
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Cukrovarská 310/5
Trenčianska Teplá
  (from: 03/01/1995 until: 04/15/2002)
Ing. Heinz Helmut Fritz Ulrich - člen
Büdner weg 3
Brützkow
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Cukrovarská 310/5
Trenčianska Teplá
  (from: 03/01/1995 until: 04/15/2002)
Ing. Heinz Helmut Fritz Ulrich
Büdner weg 3
Brützkow
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Žilinská 56
Trenčianska Teplá
  (from: 04/16/2002 until: 04/19/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom oprávnení podpisovať sú všetci členovia predstavenstva.
  (from: 06/30/1994 until: 04/19/2007)
Capital: 
12 000 000 Sk
  (from: 07/10/1995 until: 04/19/2007)
7 200 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 07/09/1995)
5 700 000 Sk
  (from: 06/30/1994 until: 02/28/1995)
Shares: 
Number of shares: 120
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/01/2000 until: 04/19/2007)
Number of shares: 120
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/10/1995 until: 01/31/2000)
Number of shares: 72
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/01/1995 until: 07/09/1995)
Number of shares: 57
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/30/1994 until: 02/28/1995)
Stockholder: 
Lüpke Tammling
Auf der Hoehe 10
Fleckeby 243 57
Spolková republika Nemecko
  (from: 06/24/2006 until: 04/19/2007)
Supervisory board: 
Jozef Mönnich - člen
Okružná 68
Nová Dubnica
  (from: 06/30/1994 until: 04/15/2002)
Ing. Alexander Tenkel - predseda
Sládkovičova 3/1
Žiar nad Hronom
  (from: 06/30/1994 until: 02/28/1995)
Ing. Mária Vančová - člen
Mayerová 404/27
Trenčianska Teplá
  (from: 06/30/1994 until: 02/28/1995)
Lüpke Tammling
Auf der Höhe 10
Fleckeby
Spolková republika Nemecko
  (from: 03/01/1995 until: 04/15/2002)
Torsten Vossa
Neubertstrasse 31
Hamburg
Spolková republika Nemecko
  (from: 03/01/1995 until: 04/15/2002)
Lüpke Tammling
Auf der Hoehe 10
Fleckeby
Spolková republika Nemecko
  (from: 04/16/2002 until: 04/19/2007)
Gudrun Tammling
Auf der Hoehe 10
Fleckeby
Spolková republika Nemecko
  (from: 04/16/2002 until: 04/19/2007)
Ralf Tellmann
Hasswiesenstrasse 23
Roedermark
Spolková republika Nemecko
  (from: 04/16/2002 until: 04/19/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/30/2006
  (from: 07/19/2006)
 Liquidators:
Ing. Rudolf Stránsky
Mayerova 405/36
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/30/2006 Until: 04/20/2007
  (from: 07/19/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Samostatne, tak, že k názvu spoločnosti s dodatkom v likvidácii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/19/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola zrušená rozhodnutím jediného akcionára, likvidáciou bez právneho nástupcu dňa 30.06.2006 - notárska zápisnica NCR ls 26083/2006.
  (from: 04/20/2007)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.6.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. /jednorázovo § 172 a 175/ prijatím stanov.
  (from: 06/30/1994 until: 04/19/2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.10.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/01/1995 until: 04/19/2007)
Na valnom zhromaždení dňa 13.4.1995 bola schválená zmna stanov.
  (from: 07/10/1995 until: 04/19/2007)
Zmena sídla z Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda, na Trenčianska Teplá, Cukrovarská 309. Zosúladenie zapísaného stavu podľa z.č. 127/1999 Z.z. v súlade s čl.5 ods. 1 Stanov a.s.
  (from: 02/01/2000 until: 04/19/2007)
Valné zhromaždenie dňa 22.1.2000 odvolalo a zvolilo členov predstavenstva a dozornej rady. Valné zhromaždenie dňa 23.6.2001 odvolalo a zvolilo členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 04/16/2002 until: 04/19/2007)
Date of updating data in databases:  05/06/2021
Date of extract :  05/10/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person