Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11826/N

Business name: 
DAPEX, s.r.o.
  (from: 03/16/2000)
Registered seat: 
Široká 19
Nitra 949 05
  (from: 08/23/2008)
Identification number (IČO): 
36 535 630
  (from: 03/16/2000)
Date of entry: 
03/16/2000
  (from: 03/16/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/16/2000)
Objects of the company: 
prenájom stavebných mechanizmov
  (from: 03/16/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/16/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 03/16/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 03/16/2000)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 03/16/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/16/2000)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/16/2000)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 03/16/2000)
demolácie a zemné práce
  (from: 03/16/2000)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/11/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/28/2006)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 11/28/2006)
prípravné práce k realizácii stavieb
  (from: 01/10/2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/10/2014)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/01/2015)
Výkon činnosti stavbyvedúceho.
  (from: 04/01/2015)
Výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 04/01/2015)
Partners: 
Ing. Dagmar Križanová
Ulica Rudolfa Hanáka 1777/20
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 04/01/2015)
Ján Križan
Široká 19
Nitra 949 05
Slovak Republic
  (from: 03/26/2010)
Matej Bakita
Ulica Rudolfa Hanáka 1827/43
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 04/01/2015)
Contribution of each member: 
Ján Križan
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 03/26/2010)
Ing. Dagmar Križanová
Amount of investment: 26 555 EUR Paid up: 26 555 EUR
  (from: 04/01/2015)
Matej Bakita
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 04/01/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/01/2015)
Ing. Dagmar Križanová
Ulica Rudolfa Hanáka 1777/20
Nitra 949 01
From: 03/16/2000
  (from: 04/01/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 03/16/2000)
Procuration: 
Matej Bakita
Ulica Rudolfa Hanáka 1827/43
Nitra 949 01
From: 04/01/2015
  (from: 04/01/2015)
Ján Križan
Široká 19
Nitra 949 05
From: 08/06/2008
  (from: 08/23/2008)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Pri písomných právnych úkonoch podpisuje za spoločnosť takým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 08/23/2008)
Capital: 
33 195 EUR Paid up: 33 195 EUR
  (from: 03/26/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.02.2000 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/16/2000)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.3.2001. Dodatok č. 1 zo dňa 7.3.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/27/2001)
Dodatok č. 2 zo dňa 26.10.2001 k spoločenskej zmluve (notárska zápisnica č. N 214/2001, NZ 202/2001, zmena sídla z: Kalinčiakova 1, 949 01 Nitra, na: Priemyselná 4, 949 01 Nitra).
  (from: 05/13/2002)
Rozhodnutie rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 16.07.2010 o zlúčení spoločnosti DAPEX, s r.o. so sídlom Široká 19, 949 05 Nitra, IČO: 36 535 630, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11826/N so spoločnosťou S-KOR, s r.o. so sídlom Trenčianska 247/23, 018 61 Beluša, IČO: 36 318 060 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 12624/R. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 11.08.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 192/2010, Nz 28433/2010, NCRIs 28885/2010 sa obchodná spoločnosť DAPEX, s r.o. so sídlom Široká 19, 949 05 Nitra, IČO: 36 535 630, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11826/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti S-KOR, s r.o. so sídlom Trenčianska 247/23, 018 61 Beluša, IČO: 36 318 060 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 12624/R.a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti S-KOR, s.r.o. dňom 31.08.2010.
  (from: 08/31/2010)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2013 o zrušení spoločnosti DAPEX Invest, s.r.o., so sídlom Široká 19, 949 05 Nitra, IČO : 44 186 053 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou DAPEX, s r.o., so sídlom Široká 19, 949 05 Nitra , IČO: 36 535 630. Zmluva o zlúčení zo dňa 29.12.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 468/2013, Nz 57439/2013, NCRIs 58246/2013 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou DAPEX Invest, s.r.o. ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou DAPEX, s.r.o. ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť DAPEX, s. r.o., so sídlom Široká 19, 949 05 Nitra, IČO: 36 535 630 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.11826/N sa stáva dňom 10.01.2014 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti DAPEX Invest, s.r.o. so sídlom Široká 19, 949 05 Nitra, IČO : 44 186 053 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 22355/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 10.01.2014 teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.
  (from: 01/10/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/31/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
DAPEX Invest, s.r.o.
Široká 19
Nitra 949 05
  (from: 01/10/2014)
S-KOR, s.r.o.
Trenčianska 247/23
Beluša 018 61
  (from: 08/31/2010)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person