Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40736/B

Business name: 
Gafaospol, s.r.o.
  (from: 04/04/2006)
Voipac, s.r.o.
  (from: 05/31/2002 until: 04/03/2006)
LEVI TRADING s.r.o.
  (from: 09/23/1996 until: 05/30/2002)
LEVI SYSTEMS s.r.o.
  (from: 04/26/1996 until: 09/22/1996)
Registered seat: 
Mierová 1
Bratislava 821 05
  (from: 04/04/2006)
Ul. Janka Kráľa 3
Trenčín 911 01
  (from: 11/06/2002 until: 04/03/2006)
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
  (from: 02/28/2002 until: 11/05/2002)
Kaštieľ Lieskové 476
Melčice Lieskové 913 05
  (from: 04/26/1996 until: 02/27/2002)
Identification number (IČO): 
34 139 265
  (from: 04/26/1996)
Date of entry: 
04/26/1996
  (from: 04/26/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/26/1996)
Objects of the company: 
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 07/07/2003)
poskytovanie software
  (from: 04/26/1996)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 04/26/1996)
poradenská a spracovateľská služba v oblasti software a hardware
  (from: 04/26/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/26/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/26/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
  (from: 04/26/1996)
vydavateľské činnosti
  (from: 04/26/1996)
návrh a distribúcia tlače
  (from: 11/06/2002)
poskytovanie dátových služieb, internetová čitáreň
  (from: 11/06/2002)
služby súvisiace s databázami
  (from: 11/06/2002)
spracovanie údajov
  (from: 11/06/2002)
výskum a vývoj v oblasti hardware
  (from: 11/06/2002)
výroba rozhlasových a televíznych vysielačov, telefónnych a ďalekopisných prístrojov
  (from: 11/06/2002)
výroba mikrovlnných vysielačov a prijímačov
  (from: 11/06/2002)
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 11/06/2002)
údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov
  (from: 11/06/2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 11/06/2002)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 11/06/2002)
prenájom software, hardware, telekomunikačnej techniky
  (from: 11/06/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/06/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 11/06/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/06/2002)
reklamné činnosti
  (from: 11/06/2002)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 11/06/2002)
výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov
  (from: 11/06/2002)
poskytovanie telekomunikačnej služby, sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete Internet (VoIP)
  (from: 11/06/2002)
Partners: 
Gabriel Fazekaš
Rožňavská 644/16
Moldava nad Bodvou 045 01
Slovak Republic
  (from: 04/04/2006)
WALTER BUTTLER, s.r.o. IČO: 43 541 585
Seifertova 33
Přerov 750 00
Czech Republic
  (from: 07/10/1998 until: 02/27/2002)
LEVI Group a.s. IČO: 65 138 708
Na hrázi 60
Přerov 750 00
Czech Republic
  (from: 09/23/1996 until: 07/09/1998)
LEVI International a.s IČO: 60 792 922
Na hrázi 60
Přerov
Czech Republic
  (from: 04/26/1996 until: 09/22/1996)
Slavomír Zaťko
Inovecká 1131/1
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 02/28/2002 until: 04/03/2006)
Slavomír Zaťko
Záhumenská 47
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 04/26/1996 until: 09/22/1996)
Ing. Juraj Zimányi
Soblahovská 57
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 04/26/1996 until: 09/22/1996)
Contribution of each member: 
Gabriel Fazekaš
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/04/2006)
Slavomír Zaťko
Amount of investment: 77 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 77 000 Sk
  (from: 04/26/1996 until: 09/22/1996)
Ing. Juraj Zimányi
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 04/26/1996 until: 09/22/1996)
LEVI International a.s
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 04/26/1996 until: 09/22/1996)
LEVI Group a.s.
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 09/23/1996 until: 07/09/1998)
WALTER BUTTLER, s.r.o.
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 07/10/1998 until: 02/27/2002)
Slavomír Zaťko
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/28/2002 until: 04/03/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/26/1996)
Gabriel Fazekaš
Rožňavská 644/16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 03/28/2006
  (from: 06/30/2017)
Slavomír Zaťko
Inovecká 1131/1
Trenčín
  (from: 04/26/1996 until: 04/03/2006)
Slavomír Zaťko
Inovecká 1131/1
Trenčín
Until: 03/27/2006
  (from: 04/04/2006 until: 04/03/2006)
Gabriel Fazekáš
Rožňavská 644/16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 03/28/2006
  (from: 04/04/2006 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 04/04/2006)
Konateľ vystupuje v mene spoločnosti samostatne a má samostatné právo za spoločnosť.
  (from: 04/26/1996 until: 04/03/2006)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/28/2002)
150 000 Sk
  (from: 04/26/1996 until: 02/27/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.03.1996 podľa ust. § 24 ods. 1, §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 6121
  (from: 04/26/1996)
Zmluvy o prevode obchodných podielov uzatvorené dňa 14.08.1996, 19.08.1996 a 20.08.1996. Dodatok zo dňa 20.08.1996 k spoločenskej zmluve. Zmena obchodného mena spoločnosti z LEVI SYSTEMS s.r.o. na LEVI TRADING s.r.o. Stary spis: S.r.o. 6121
  (from: 09/23/1996)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.1998 bol prijatý dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/10/1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný do notárskej zápisnice N 554/2001, NZ 556/2001 zo dňa 14.12.2001.
  (from: 02/28/2002)
Zápis zmeny obchodného mena podľa dodatku k spoločenskej zmluve (notárska zápisnica N 554/2001, NZ 556/2001 zo dňa 14.12.2001).
  (from: 05/31/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2002 o zmenách spoločenskej zmluvy obsiahnutých v dodatku k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/06/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2003 o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/07/2003)
Date of updating data in databases:  10/14/2021
Date of extract :  10/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person