Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10025/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT
  (from: 07/19/2000)
Registered seat: 
144
Ostratice
  (from: 07/19/2000)
Identification number (IČO): 
36 313 556
  (from: 07/19/2000)
Date of entry: 
07/19/2000
  (from: 07/19/2000)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/19/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/19/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/19/2000)
poradenstvo v odbore pestovania rastlín
  (from: 07/19/2000)
skladovanie
  (from: 07/19/2000)
úprava a spracovanie ovocia a zeleniny
  (from: 07/19/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/15/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/23/2004)
Managing board
  (from: 07/19/2000 until: 06/22/2004)
Ing. Miloš Šebo - predseda predstavenstva
145
Ostratice 956 34
From: 01/22/2004
  (from: 06/23/2004)
Ing. Peter Sekera - podpredseda predstavenstva
Šurianska 13
Nové Zámky 940 01
From: 01/22/2004
  (from: 06/23/2004)
Ing. Martin Dokupil - člen predstavenstva
Húščavova 1150/1
Bratislava 841 01
From: 01/22/2004
  (from: 06/23/2004)
Ing. Jozef Čarada - člen
Družstevná 681
Čachtice
  (from: 07/19/2000 until: 06/22/2004)
Ing. Jozef Čarada - člen
Družstevná 681
Čachtice
Until: 01/22/2004
  (from: 06/23/2004 until: 06/22/2004)
Ing. Miloš Šebo - predseda
144
Ostratice
  (from: 07/19/2000 until: 06/22/2004)
Ing. Miloš Šebo - predseda
144
Ostratice
Until: 01/22/2004
  (from: 06/23/2004 until: 06/22/2004)
Ing. Ján Števlík - podpredseda
Kollárova 2352/16
Nové Zámky
  (from: 07/19/2000 until: 02/03/2002)
Ing. Katarína Tóthová - člen
Devínska 2549/16
Nové Zámky
  (from: 07/19/2000 until: 06/22/2004)
Ing. Katarína Tóthová - člen
Devínska 2549/16
Nové Zámky
Until: 01/22/2004
  (from: 06/23/2004 until: 06/22/2004)
Ing. Štefan Varga - člen
571
Trhová Hradská
  (from: 07/19/2000 until: 06/22/2004)
Ing. Štefan Varga - člen
571
Trhová Hradská
Until: 01/22/2004
  (from: 06/23/2004 until: 06/22/2004)
Ing. Jiří Volařík
Poštová 366
Kravany nad Dunajom
  (from: 02/04/2002 until: 06/22/2004)
Ing. Jiří Volařík
Poštová 366
Kravany nad Dunajom
Until: 01/22/2004
  (from: 06/23/2004 until: 06/22/2004)
Acting: 
Za predstavenstvo jedná navonok predseda, podpredseda alebo riaditeľ. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je treba podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 06/23/2004)
Za družstvo koná navonok jeho predseda, podpredseda a riaditeľ, každý samostatne tak, že za pečiatku družstva pripojí svoj podpis. Ak je však pre právny úkon predpísaná písomná forma zákonom, alebo dohodou účastníkov, sú potrebné aspoň dva podpisy členov predstavenstva.
  (from: 07/19/2000 until: 06/22/2004)
Supervisory board: 
Zuzana Madarászová
Petofiho 62
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 01/22/2004
  (from: 06/23/2004)
Ing. Štefan Papp
Pionierska 6
Topoľníky 930 11
From: 01/22/2004
  (from: 06/23/2004)
Ing. Jozef Čarada
Družstevná 681
Čachtice 916 21
From: 01/22/2004
  (from: 06/23/2004)
Registered capital: 
400 000 Sk
  (from: 07/19/2000)
Basic member contribution: 
40 000 Sk
  (from: 07/19/2000)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 5.5.2000 podľa § 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Bolo určené zapisované základné imanie, schválené stanovy a zvolené orgány družstva (notárska zápisnica N 18/00, Nz 10/00 zo dňa 5.5.2000).
  (from: 07/19/2000)
Na mimoriadnej členskej schôdzi družstva konanej dňa 16.10.2000 bola schválená zmena stanov - dodatok č. 1 k stanovám.
  (from: 06/15/2001)
Členská schôdza dňa 11.9.2001 zobrala na vedomie odstúpenie člena predstavenstva a zvolila nového člena predstavenstva.
  (from: 02/04/2002)
Date of updating data in databases:  05/11/2021
Date of extract :  05/12/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person