Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  5822/S

Obchodné meno: 
DARUYVONAD, s.r.o.
  (od: 31.01.2007 do: 19.08.2011)
RUTTKAY, s.r.o.
  (od: 08.03.1999 do: 30.01.2007)
Sídlo: 
Fiľakovské Kováče 279
Fiľakovské Kováče 986 01
  (od: 31.01.2007 do: 19.08.2011)
Hronsecká cesta 52
Hronsek 976 31
  (od: 08.03.1999 do: 30.01.2007)
IČO: 
36 035 050
  (od: 08.03.1999)
Deň zápisu: 
08.03.1999
  (od: 08.03.1999)
Spoločnosť zrušená od: 
9.8.2011
  (od: 20.08.2011)
Deň výmazu: 
20.08.2011
  (od: 20.08.2011)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 20.08.2011)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 08.03.1999)
Predmet činnosti: 
inžinierska činnosť v stavebníctve: - vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, - obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve, - rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
technické pradenstvo v stavebníctve, strojárstve, elektrotechnike a energetike
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
ohlasovanie hudobnej produkcie - diskotékar
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a alkoholických nápojov, piva a priemyselne vyrábaných mliečnych výrobkov
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
organizovanie veľtrhov, výstav, prednášok a školení
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
poskytovanie služieb videokamerou
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
výroba, predaj nenahratých a požičiavanie nahratých zvukových alebo obrazovozvukových nosičov
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
požičiavanie a prenájom hnuteľných vecí
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
faktoring
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
forfaiting
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
prenájom nehnuteľných vecí
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
upratovacie práce
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
Spoločníci: 
Mgr. Júlia Kubjatková
Tr. SNP 12
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2002 do: 27.06.2006)
Mgr. Júlia Kubjatková
Pieninská 11
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.1999 do: 18.04.2002)
Ing. Roman Ruttkay
Hronsecká cesta 52
Hronsek
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2002 do: 30.01.2007)
Ing. Roman Ruttkay
Gaštanova 10
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2000 do: 18.04.2002)
Ing. Roman Ruttkay
Gaštanova 10
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.1999 do: 20.09.2000)
Blanka Ruttkayová
Karpatská 2
Banská Bystrica 974 11
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 30.01.2007)
Jozef Stanko
Brusno-kúpele 58
Brusno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2000 do: 18.04.2002)
Tibor Tóth
Fiľakovské Kováče 279
Fiľakovské Kováče 986 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2007 do: 22.04.2009)
BS1 s.r.o. IČO: 35 855 983
J. Stanislava 33
Bratislava 841 05
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 19.08.2011)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Roman Ruttkay
Vklad: 170 000 Sk Splatené: 170 000 Sk
  (od: 08.03.1999 do: 20.09.2000)
Mgr. Júlia Kubjatková
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 08.03.1999 do: 18.04.2002)
Ing. Roman Ruttkay
Vklad: 140 000 Sk Splatené: 140 000 Sk
  (od: 21.09.2000 do: 18.04.2002)
Jozef Stanko
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 21.09.2000 do: 18.04.2002)
Mgr. Júlia Kubjatková
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 19.04.2002 do: 27.06.2006)
Ing. Roman Ruttkay
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 19.04.2002 do: 30.01.2007)
Blanka Ruttkayová
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 28.06.2006 do: 30.01.2007)
Tibor Tóth
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 31.01.2007 do: 22.04.2009)
BS1 s.r.o.
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 23.04.2009 do: 19.08.2011)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
Ing. Roman Ruttkay
Gaštanova 10
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.1999 do: 18.04.2002)
Ing. Roman Ruttkay
Hronsecká cesta 52
Hronsek
Vznik funkcie: 08.03.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.04.2002 do: 27.06.2006)
Ing. Roman Ruttkay
Hronsecká cesta 52
Hronsek
Vznik funkcie: 08.03.1999 Skončenie funkcie: 16.06.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 27.06.2006)
Blanka Ruttkayová
Karpatská 2
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 16.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 30.01.2007)
Blanka Ruttkayová
Karpatská 2
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 29.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2007 do: 30.01.2007)
Jozef Stanko
Družby 11
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2006 do: 24.08.2006)
Jozef Stanko
Družby 11
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 09.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2006 do: 24.08.2006)
Tibor Tóth
Fiľakovské Kováče 279
Fiľakovské Kováče 986 01
Vznik funkcie: 29.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2007 do: 22.04.2009)
Štefan Malík
Záhradnícka 1026/59
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 16.03.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 19.08.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ spoločnosti koná za spoločnosť samostatne.
  (od: 28.06.2006 do: 19.08.2011)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (od: 08.03.1999 do: 27.06.2006)
Základné imanie: 
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 23.04.2009 do: 19.08.2011)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 19.04.2002 do: 22.04.2009)
200 000 Sk
  (od: 08.03.1999 do: 18.04.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 26Cbr/109/2009-45 zo dňa 31.05.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.08.2011 bola obchodná spoločnosť DARUYVONAD, s.r.o., so sídlom Fiľakovské Kováče 279, 986 01 Fiľakovské Kováče, IČO: 36 035 050 zrušená bez likvidácie.
  (od: 20.08.2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spolo- čenskou zmluvou, zo dňa 08.02.1999, a Dodatkom č. 1, zo dňa 22.02.1999, podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 08.03.1999 do: 19.08.2011)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 1.9.2000 a dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (od: 21.09.2000 do: 19.08.2011)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.4.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy-úplné znenie.
  (od: 19.04.2002 do: 19.08.2011)
. Právoplatným rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene č.k. 2T 44/02 zo dňa 21.05.2004 bol konateľovi Ing. Romanovi Ruttkayovi, nar. 11.01.1964, trvale bytom Hronsecká cesta 52, Hronsek, uložený trest v trestnom konaní, a to zákaz vykonávania činnosti konateľa a štatutárneho zástupcu v obchodných spoločnostiach od 21.05.2004 do 21.05.2007.
  (od: 02.03.2005 do: 19.08.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  03.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)