Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11979/P

Business name: 
TOP STAV MEGA KLIMA, s.r.o. v likvidácií
  (from: 01/06/2017 until: 10/12/2017)
TOP STAV MEGA KLIMA, s.r.o.
  (from: 01/20/2000 until: 01/05/2017)
Registered seat: 
Levočská 14
Prešov 080 01
  (from: 03/11/2004 until: 10/12/2017)
Masarykova 22
Prešov 080 01
  (from: 01/20/2000 until: 03/10/2004)
Identification number (IČO): 
36 464 643
  (from: 01/20/2000)
Date of entry: 
01/20/2000
  (from: 01/20/2000)
Date of deletion: 
10/13/2017
  (from: 10/13/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/13/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/20/2000)
Objects of the company: 
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu-zariadenie na : rozvod plynov z nekovových materiálov; rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane; prípojky z nekovových materiálov; spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW. Podľa STN 386413,15,41 s médiom: zemný plyn
  (from: 01/20/2000 until: 01/11/2016)
montáž, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu zariadenie na: znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa; rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa; rozvod plynov z nekovových materiálov; spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW; znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa; rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane; prípojky z nekovových materiálov; spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
  (from: 01/20/2000 until: 01/11/2016)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 01/20/2000 until: 01/11/2016)
činnosť stavebného dozoru; vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby; technické vybavenie stavieb-bez elektroinštalácie silové; technologické zariadenia stavieb-zariadenia strojárskej výroby a strojárenské technológie
  (from: 01/20/2000 until: 01/11/2016)
zváračské práce
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
zemné práce a demolácia
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
pomocné stavebné práce
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
projektovanie stavieb; technické vybavenie stavieb-zdravotechnika (plyn); technologické zariadenia stavieb-zariadenia strojárskej výroby a strojárenské technológie
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/23/2003 until: 10/12/2017)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 10/23/2003 until: 10/12/2017)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 03/11/2004 until: 10/12/2017)
Partners: 
František Mathia
Vodná 28
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
MUDr. Peter Chudík
Gen. Svobodu 27
Sabinov 083 01
Slovak Republic
  (from: 06/30/2004 until: 10/12/2017)
Contribution of each member: 
František Mathia
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/20/2000 until: 11/23/2009)
MUDr. Peter Chudík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/30/2004 until: 11/23/2009)
František Mathia
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/24/2009 until: 10/12/2017)
MUDr. Peter Chudík
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 11/24/2009 until: 10/12/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
František Mathia
Vodná 28
Prešov
  (from: 01/20/2000 until: 06/29/2004)
František Mathia
Vodná 28
Prešov 080 01
From: 01/20/2000
  (from: 06/30/2004 until: 06/29/2017)
František Mathia
Vodná 28
Prešov 080 01
From: 01/20/2000
  (from: 06/30/2017 until: 10/12/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
Capital: 
9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 11/24/2009 until: 10/12/2017)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 06/30/2004 until: 11/23/2009)
200 000 Sk
  (from: 01/20/2000 until: 06/29/2004)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/05/2016
  (from: 01/06/2017)
 Liquidators:
František Mathia
Gagarinova 12
Prešov 080 06
From: 12/05/2016 Until: 10/13/2017
  (from: 01/06/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná za spoločnosť samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/06/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 479/99, Nz 439/99 zo dňa 19.10.1999 spísanou JUDr. Magdalénou Šebeňovou, notárkou v Prešove podľa § 105 a nasl. ust zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 01/20/2000 until: 10/12/2017)
Dodatok č. 1 zo dňa 8.9.2003 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/23/2003 until: 10/12/2017)
Dodatok č. 2 zo dňa 27.2.2004 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/11/2004 until: 10/12/2017)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person