Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9333/V

Business name: 
SLOVEXPO - TRADE, s.r.o., Košice v likvidácii
  (from: 11/10/2015)
Registered seat: 
Jantárová 30
Košice 040 01
  (from: 04/07/2010)
Identification number (IČO): 
36 173 355
  (from: 05/13/1997)
Date of entry: 
05/13/1997
  (from: 05/13/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/13/1997)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod v týchto oblastiach:
  (from: 05/13/1997)
elektronika
  (from: 05/13/1997)
potravinárske výrobky a pochutiny
  (from: 05/13/1997)
poľnohospodárske produkty
  (from: 05/13/1997)
výrobky kozmetického priemyslu a drogis- tický tovar, tabakového priemyslu, textilného priemyslu, obuvníckeho, kožiarského a kožušníckeho priemyslu
  (from: 05/13/1997)
zlato, drahokamy, výrobky zo zlata, drahých kovov a kameňov
  (from: 05/13/1997)
výrobky sklárskeho, keramického priemyslu, gumárenského priemyslu, papierenského a polygrafického priemyslu
  (from: 05/13/1997)
drevo, výrobky drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu
  (from: 05/13/1997)
výrobky chemického priemyslu, stavebného priemyslu, elektrotechnického a hutníckeho priemyslu
  (from: 05/13/1997)
elektrické, stavebné, poľnohospodárske stroje a zariadenia
  (from: 05/13/1997)
prístroje meracej, kancelárskej a optickej techniky
  (from: 05/13/1997)
motorové vozidlá, autosúčiastky a príslušenstvo na motorové vozidlá
  (from: 05/13/1997)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných nápojov
  (from: 05/13/1997)
predaj na priamu konzumáciu:
  (from: 05/13/1997)
zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 05/13/1997)
tepelne rýchlo upravovaných jedál ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 05/13/1997)
predaj nápojov, jedál a polotovarov ubytovým hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 05/13/1997)
poskytovanie prechodného, krátkodobého ubytovania a s ním spojených doplnkových služieb za odplatu /v rozsahu voľnej živnosti/
  (from: 05/13/1997)
veľkoobchod s výrobkami farmaceutického priemyslu
  (from: 05/13/1997)
nákup a predaj nehnuteľností, nájom a prenájom nebytových priestorov
  (from: 05/13/1997)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 05/13/1997)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 05/13/1997)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/13/1997)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/13/1997)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/13/1997)
vydávateľská činnosť
  (from: 05/13/1997)
kopírovacie, rozmnožovacie a fotografické služby
  (from: 05/13/1997)
leasing spojený s financovaním
  (from: 05/13/1997)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, plastov a kovov
  (from: 05/13/1997)
výroba pláteného a šitého ošatenia, bytových doplnkov z textilu
  (from: 05/13/1997)
výroba, predaj nenahratých a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a obrazozvukových
  (from: 05/13/1997)
výroba kľúčov
  (from: 05/13/1997)
veľkoobchod a maloobchod s tovarom: živé kvety, rastliny, živé zvieratá, kožky, potravinárske stroje, zariadenia a technológie, Gastrotechnika, Gastrozariadenia a technológie
  (from: 01/09/2001)
zásielkový predaj
  (from: 01/09/2001)
predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
  (from: 01/09/2001)
prenájom nehnuteľností ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 01/09/2001)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 01/09/2001)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/09/2001)
sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/09/2001)
sklenárske práce
  (from: 01/09/2001)
rámovanie obrazov
  (from: 01/09/2001)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 01/09/2001)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevených výrobkov
  (from: 01/09/2001)
výroba drevených obalov
  (from: 01/09/2001)
výroba prívesov a návesov
  (from: 01/09/2001)
výroba plastových produktov
  (from: 01/09/2001)
výroba plochého a dutého skla
  (from: 01/09/2001)
výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
  (from: 01/09/2001)
výroba keramických výrobkov pre technické účely a výrobkov pre domácnosť
  (from: 01/09/2001)
výroba drobných výrobkov z neželezných kovov, hliníka, cínu a hutných kovov
  (from: 01/09/2001)
výroba zámkov a kovaní
  (from: 01/09/2001)
výroba obalov z plastov
  (from: 01/09/2001)
prípravné práce pre stavbu-demolácia a zemné práce
  (from: 01/09/2001)
maliarske a natieračské práce
  (from: 01/09/2001)
prieskumné práce v rámci predprípravy stavieb, izolácie proti vode
  (from: 01/09/2001)
spracovanie a úprava ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 01/09/2001)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 01/09/2001)
výroba potravinárskych koncentrátov
  (from: 01/09/2001)
predaj hotových jedál a polotovarov dovezených od oprávneného výrobcu
  (from: 01/09/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/09/2001)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/09/2001)
organizovanie výstav, prehliadok, predajných burz
  (from: 01/09/2001)
usporadúvanie-divadelných, filmových a audiovizuálnych predstavení koncertov, hudobných a tanečných produkcií výstav diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia
  (from: 01/09/2001)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 01/09/2001)
úprava a údržba zelene a zelených plôch
  (from: 01/09/2001)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/09/2001)
umývací servis
  (from: 01/09/2001)
sprostredkovanie pozemnej dopravy
  (from: 01/09/2001)
preklad nákladov a skladovanie-prevádzkovanie neverejného skladu
  (from: 01/09/2001)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/09/2001)
sprostrekovanie nákupu a predaja motorových vozidiel
  (from: 01/09/2001)
sprostredkovanie divadelných, filmových, audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných, tanečných, artistických, cirkusových a varietných predstavení, výstav výtvarných diel, festivalov v oblasti kultúry a umenia-agentúrna činnosť
  (from: 01/09/2001)
pedikúra
  (from: 03/23/2004)
manikúra
  (from: 03/23/2004)
nechtový dizajn
  (from: 03/23/2004)
masérske služby
  (from: 03/23/2004)
Partners: 
Alexandr Kovalenko
Jabločkinoj 14
Krivoj Rog
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Drevný trh 1
Košice 040 01
  (from: 09/15/2004)
Olha Kovalenko
Jabločkinoj 14
Krivoj Rog
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Drevný trh 1
Košice 040 01
  (from: 09/15/2004)
Yaacov Grinis
Acmaut 11/4
Ashdod
Izrael
  (from: 09/15/2004)
Contribution of each member: 
Alexandr Kovalenko
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 04/07/2010)
Olha Kovalenko
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 04/07/2010)
Yaacov Grinis
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 04/07/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/19/2003)
Olga Kovalenko
Drevný trh 1
Košice 040 01
From: 12/16/1997
  (from: 06/30/2017)
Alexandr Kovalenko
Jabločkinoj 14
Krivoj Rog
Ukrajina
residence in the Slovak Republic :
Drevný trh 1
Košice 040 01
From: 07/07/1997
  (from: 03/23/2004)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/19/2003)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/07/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/01/2015
  (from: 11/10/2015)
 Liquidators:
Olga Kovalenko
Drevný trh 1
Košice 040 01
From: 08/01/2015
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 11/10/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.4.1997 podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 05/13/1997)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.7.1997. Zahraničný kapitál: 100% Ukrajina
  (from: 07/15/1997)
Zmena zakl. listiny formou notárskej zápis- nice číslo N 307/97, Nz 306/97 zo dňa 16.12.1997.
  (from: 04/01/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 259/98, Nz 268/98 zo dňa 5.8.1998 podľa z.č. 11/98.
  (from: 10/21/1998)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.9.1998
  (from: 10/29/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 4.8.2000. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.11.2000.
  (from: 01/09/2001)
Dodatok č.7 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.12.2002.
  (from: 03/19/2003)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person