Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3930/B

Business name: 
FSI - INVEST, a.s.
  (from: 07/25/2006)
Registered seat: 
Panská 245/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 02/20/2018)
Rajská 7
Bratislava 811 08
  (from: 08/08/2014 until: 02/19/2018)
Kukučínova 22
Bratislava 831 03
  (from: 07/25/2006 until: 08/07/2014)
Identification number (IČO): 
36 656 577
  (from: 07/25/2006)
Date of entry: 
07/25/2006
  (from: 07/25/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/25/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/25/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/25/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/25/2006)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 07/25/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/25/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/25/2006)
7. prípravné práce k realizácii stavby, 8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.
  (from: 03/04/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/14/2020)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/14/2020)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/14/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/25/2006)
Ing. arch. Andrej Marcinka
Haluzice 746
Haluzice 913 07
From: 07/13/2017
  (from: 09/05/2017)
JUDr. Mária Kollárová - predseda
gen. Svobodu 720/16
Partizánske 958 01
From: 07/25/2006
  (from: 07/25/2006 until: 08/02/2006)
JUDr. Mária Kollárová - predseda
gen. Svobodu 720/16
Partizánske 958 01
From: 07/25/2006 Until: 07/28/2006
  (from: 08/03/2006 until: 08/02/2006)
Ing. Robert Spišák - člen
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
From: 07/25/2006
  (from: 07/25/2006 until: 09/04/2009)
Ing. Robert Spišák , PhD. - člen
Drotárska cesta 56/5943
Bratislava 811 02
From: 07/25/2006
  (from: 09/05/2009 until: 09/04/2017)
Ing. Robert Spišák , PhD. - člen
Drotárska cesta 56/5943
Bratislava 811 02
From: 07/25/2006 Until: 07/13/2017
  (from: 09/05/2017 until: 09/04/2017)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - predseda predstavenstva
Brusnicová 29
Bratislava 831 03
From: 07/28/2006
  (from: 09/07/2007 until: 09/04/2017)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - predseda predstavenstva
Brusnicová 29
Bratislava 831 03
From: 07/28/2006 Until: 07/13/2017
  (from: 09/05/2017 until: 09/04/2017)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 07/28/2006
  (from: 08/03/2006 until: 09/06/2007)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo spoločnosti má jedného člena. Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený člen predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/05/2017)
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/25/2006 until: 09/04/2017)
Capital: 
33 193,6 EUR Paid up: 33 193,6 EUR
  (from: 09/05/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/25/2006 until: 09/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 829,84 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 09/05/2009)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 07/25/2006 until: 09/04/2009)
Stockholder: 
Ing. arch. Andrej Marcinka
Haluzice 746
Haluzice 913 07
  (from: 09/05/2017)
Supervisory board: 
Ing. arch. Alexandra Marcinková - predseda dozornej rady
Zadunajská cesta 3685/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/13/2017
  (from: 02/20/2018)
Viliam Drinóczi
Neded 463
Neded 925 85
From: 07/13/2017
  (from: 09/05/2017)
Ema Magdaléna Marcinková - člen dozornej rady
Zadunajská cesta 3685/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 01/19/2018
  (from: 02/20/2018)
Ing. Alexandra Broszová - predseda
Hrušovská 14310/3A
Bratislava 821 07
From: 07/25/2006
  (from: 09/07/2007 until: 09/10/2008)
Ing. Alexandra Broszová - predseda
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 07/25/2006
  (from: 09/11/2008 until: 09/04/2017)
Ing. Alexandra Broszová - predseda
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 07/25/2006 Until: 07/13/2017
  (from: 09/05/2017 until: 09/04/2017)
Viktor Dallemule - člen
Jabloňová 1293/23
Dunajská Lužná 900 42
From: 07/25/2006
  (from: 07/25/2006 until: 09/04/2017)
Viktor Dallemule - člen
Jabloňová 1293/23
Dunajská Lužná 900 42
From: 07/25/2006 Until: 07/13/2017
  (from: 09/05/2017 until: 09/04/2017)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
From: 07/25/2006
  (from: 07/25/2006 until: 08/07/2014)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
From: 07/25/2006 Until: 06/20/2014
  (from: 08/08/2014 until: 08/07/2014)
Bc. Juraj Ondruš
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 06/20/2014
  (from: 08/08/2014 until: 09/04/2017)
Bc. Juraj Ondruš
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 06/20/2014 Until: 07/13/2017
  (from: 09/05/2017 until: 09/04/2017)
Ing. Alexandra Papánková - predseda
Námestie hraničiarov 19
Bratislava 851 03
From: 07/25/2006
  (from: 07/25/2006 until: 09/06/2007)
Ing. arch. Monika Štekláčová - člen dozornej rady
Zelená 3739/21
Martin 036 08
From: 07/13/2017 Until: 01/19/2018
  (from: 02/20/2018 until: 02/19/2018)
Ing. arch. Alexandra Marcinková - predseda dozornej rady
Zadunajská cesta 3685/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/13/2017
  (from: 09/05/2017 until: 02/19/2018)
Ing. arch. Monika Štekláčová - člen dozornej rady
Zelená 3739/21
Martin 036 08
From: 07/13/2017
  (from: 09/05/2017 until: 02/19/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou osvedčenou do notárskej zápisnice č. N 167/2006, Nz 27409/2006, NCRls 27379/2006 zo dňa 11.07.2006 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/25/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.7.2006. JUDr. Mária Kollárová, predseda predstavenstva od 25.7.2006 do 28.7.2006.
  (from: 08/03/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2014. Notárska zápisnica č. N 989/2014, Nz 23543/2014 zo dňa 20.06.2014.
  (from: 08/08/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.02. 2015.
  (from: 03/04/2015)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person