Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12087/P

Business name: 
Proxis, spol. s r.o.
  (from: 03/31/2000)
Registered seat: 
Slovenská 1
Bardejov 085 01
  (from: 02/04/2017)
Kláštorská 8
Bardejov 085 01
  (from: 07/23/2011 until: 02/03/2017)
Radničné námestie 34
Bardejov 085 01
  (from: 05/05/2003 until: 07/22/2011)
Gen. Sázavského 597/18
Bardejov 085 01
  (from: 03/31/2000 until: 05/04/2003)
Identification number (IČO): 
36 465 828
  (from: 03/31/2000)
Date of entry: 
03/31/2000
  (from: 03/31/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/31/2000)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/31/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/31/2000)
maloobchodná činnosť-potraviny, poľnohospodárske produkty, tabakové výrobky, odevy, textil, obuv, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, železiarsky tovar, sklo, porcelán, papier, papierenský tovar, drogériový tovar (mimo jedov a žieravín), stroje a strojné technológie, motorové vozidlá, výpočtová technika
  (from: 03/31/2000)
veľkoobchodná činnosť s uvedenými druhmi tovaru
  (from: 03/31/2000)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/31/2000)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/31/2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/31/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/31/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/31/2000)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/31/2000)
poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň
  (from: 05/05/2003)
dodávanie a poradenská služba ohľadom programov na spracovanie dát
  (from: 05/05/2003)
služby súvisiace s databázami
  (from: 05/05/2003)
výskum a vývoj v oblasti hardware
  (from: 05/05/2003)
výroba mikrovlných vysielačov a príjmačov
  (from: 05/05/2003)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 05/05/2003)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 05/05/2003)
prenájom software, hardware a telekomunikačnej techniky
  (from: 05/05/2003)
prenájom automobilov
  (from: 05/05/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/05/2003)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 05/05/2003)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
  (from: 02/04/2017)
Partners: 
Bc. Andrej Holováč
Kláštorská 133/8
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Andrej Holováč
Gen. Sázavského 597/18
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 03/31/2000 until: 12/29/2009)
Bc. Andrej Holováč
Kláštorská 133/8
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 12/30/2009 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Bc. Andrej Holováč
  (from: 12/30/2009 until: 05/25/2022)
Bc. Andrej Holováč
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 05/26/2022)
Andrej Holováč
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/31/2000 until: 12/29/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/31/2000)
Bc. Andrej Holováč
Kláštorská 133/8
Bardejov 085 01
From: 03/31/2000
  (from: 02/18/2017)
Andrej Holováč
Gen. Sázavského 597/18
Bardejov
  (from: 03/31/2000 until: 12/29/2009)
Bc. Andrej Holováč
Dlhý rad 1595/22
Bardejov 085 01
From: 03/31/2000
  (from: 12/30/2009 until: 02/17/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/31/2000)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 12/30/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/31/2000 until: 12/29/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 56/2000, Nz 56/2000 zo dňa 3.2.2000 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Furdom v Košiciach podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 03/31/2000)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 17.3.2003.
  (from: 05/05/2003)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person