Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12094/P

Business name: 
OPTIMAN, s.r.o.
  (from: 03/30/2000)
Registered seat: 
Velické námestie 1195/18
Poprad - Veľká 058 01
  (from: 03/30/2000)
Identification number (IČO): 
36 465 895
  (from: 03/30/2000)
Date of entry: 
03/30/2000
  (from: 03/30/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/30/2000)
Objects of the company: 
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 03/30/2000)
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (from: 03/30/2000)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/30/2000)
demolácia, zemné práce a kopačské práce
  (from: 03/30/2000)
inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 03/30/2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby
  (from: 03/30/2000)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/30/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/30/2000)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/30/2000)
reklamná činnosť, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 03/30/2000)
skladovanie
  (from: 03/30/2000)
organizovanie kurzov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 03/30/2000)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmožovacích služieb
  (from: 03/30/2000)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E4.1 - elektrické rozvádzače do 1000 V, E4.3 - elektrické svietidlá do 1 000 V
  (from: 06/01/2009)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/01/2009)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 - technické zariadenia elektrické s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov; triedy objektov: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 06/01/2009)
technická služba podľa § 7 ods. 1 (vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
  (from: 06/01/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/10/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/10/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/10/2010)
dizajnérska činnosť
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
výroba, inštalácie a opravy ústredného vykurovania a vetrania, centrálnych vysávačov
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu -- montáž, údržba, opravy, predaj, výroba, vývoj a revízie zabezpečovacích systémov, slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu; E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov; E4.2 - elektrické rozvádzače
  (from: 07/28/2005 until: 05/31/2009)
odťahovacia služba
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
vydavateľské činnosti
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
rozmožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku, obrazu, magnetického záznamu pre počítače so súhlasom autora
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, humanitných a spoločenských vied
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky do 1000 V
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
predaj nápojov na priamu konzumáciu -- výčapy
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objetky bez nebezpečenstva výbuchu; objekty s nebezpečenstvom výbuchu; zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov; elektrické stroje, prístroje, rozvádzače
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; objekty s nebezpečenstvom výbuchu; zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov do 1000 V
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky do 1000 V
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky do 1000 V
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť do 1000 V
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
čistenie budov
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
upratovacie služby
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
čistiace práce v rozsahu voľných živností
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
fotografické služby
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
baliace činnosti
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
ubytovacie služby
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
elektroinštalácie
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
montáž káblových rozvodov
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
Partners: 
Štefan Gallik
377
Poprad - Gánovce 058 01
Slovak Republic
  (from: 07/28/2005)
Ing. František Sasarák
Záborského 3029/11
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Štefan Gallik
Uherova 2915/19
Poprad
Slovak Republic
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
Ing. Ľuboš Knoška
Mládeže 2352/26
Poprad
Slovak Republic
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
Ing. František Sasarák
Záborského 3029/11
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 07/28/2005 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Štefan Gallik
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/05/2009)
Ing. František Sasarák
  (from: 02/05/2009 until: 05/25/2022)
Ing. František Sasarák
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Ľuboš Knoška
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
Štefan Gallik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
Štefan Gallik
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/28/2005 until: 02/04/2009)
Ing. František Sasarák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/28/2005 until: 02/04/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/28/2005)
konatelia
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
Štefan Gallik
377
Poprad - Gánovce 058 01
From: 03/30/2000
  (from: 07/28/2005)
Štefan Gallik
Uherova 2915/19
Poprad
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
Ing. Ľuboš Knoška
Mládeže 2352/26
Poprad
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
Ing. Ľuboš Knoška
Mládeže 2352/26
Poprad
Until: 07/01/2005
  (from: 07/28/2005 until: 07/27/2005)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, ktorý je uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 07/28/2005)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
Capital: 
8 299 EUR Paid up: 8 299 EUR
  (from: 02/05/2009)
250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 07/28/2005 until: 02/04/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/30/2000 until: 07/27/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.11.1999, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/30/2000)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person