Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3951/B

Business name: 
Silentel, a.s.
  (from: 08/19/2006)
Registered seat: 
Polianky 5
Bratislava 841 01
  (from: 10/11/2008)
Plynárenská 5
Bratislava 821 09
  (from: 08/19/2006 until: 10/10/2008)
Identification number (IČO): 
35 850 744
  (from: 08/19/2006)
Date of entry: 
11/04/2002
  (from: 08/19/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/19/2006)
Objects of the company: 
poskytovanie software, predaj hotových produktov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/19/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/19/2006)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 08/19/2006)
ekonomické, obchodné a organizačné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2006)
organizovanie výstav, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2006)
technicko-organizačné zabezpečenie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 08/19/2006)
lektorská činnosť
  (from: 08/19/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2006)
prenájom strojov, prístrojov a technologických celkov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 08/19/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných, než základných služieb
  (from: 08/19/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/19/2006)
leasingová činnosť
  (from: 08/19/2006)
kancelárske a sekretárske práce
  (from: 08/19/2006)
reklamná a propagačná činnnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2006)
výroba a distribúcia zvukových záznamov, audiovizuálnych a multimediálnych diel v rozsahu voľnej živnosti.
  (from: 08/19/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/19/2006)
Richard Margala - predseda predstavenstva
Sadová 3006/13
Stupava 900 31
From: 06/24/2009
  (from: 01/31/2013)
Michal Palát - člen predstavenstva
Bystrická 42
Bratislava 841 07
From: 06/24/2009
  (from: 01/31/2013)
Ing. Alexandr Guzun - podpredseda predstavenstva
Láb 167
Láb 900 67
From: 01/14/2013
  (from: 06/30/2017)
Ing. Alexander Guzun - podpredseda predstavenstva
Láb 167
Láb 900 67
From: 01/14/2013
  (from: 01/31/2013 until: 06/29/2017)
Vladimír Hudek - podpredseda predstavenstva
Láb 524
Láb 900 67
From: 08/18/2008
  (from: 10/11/2008 until: 01/30/2013)
Vladimír Hudek - podpredseda predstavenstva
Láb 524
Láb 900 67
From: 08/18/2008 Until: 01/14/2013
  (from: 01/31/2013 until: 01/30/2013)
Dušan Kočiš - člen predstavenstva
Kuklovská 54
Bratislava 841 04
From: 08/18/2008
  (from: 10/11/2008 until: 07/27/2009)
Dušan Kočiš - člen predstavenstva
Kuklovská 54
Bratislava 841 04
From: 08/18/2008 Until: 06/24/2009
  (from: 07/28/2009 until: 07/27/2009)
Tomáš Krištofič - predseda
Slovinec 41
Bratislava 841 07
From: 08/19/2006
  (from: 08/19/2006 until: 07/27/2009)
Tomáš Krištofič - predseda
Slovinec 41
Bratislava 841 07
From: 08/19/2006 Until: 06/24/2009
  (from: 07/28/2009 until: 07/27/2009)
Richard Margala - predseda
Jurigovo nám. 1
Bratislava 841 04
From: 06/24/2009
  (from: 07/28/2009 until: 01/30/2013)
Michal Palát - člen
Jungmanova 1170/12
Bratislava 851 01
From: 06/24/2009
  (from: 07/28/2009 until: 01/30/2013)
Ondrej Smolár - člen
Grösslingova 63
Bratislava 811 09
From: 08/19/2006
  (from: 08/19/2006 until: 10/10/2008)
Ondrej Smolár - člen
Grösslingova 63
Bratislava 811 09
From: 08/19/2006 Until: 08/18/2008
  (from: 10/11/2008 until: 10/10/2008)
Martin Švarc - podpredseda
J. C. Hronského 14
Bratislava 831 02
From: 08/19/2006
  (from: 08/19/2006 until: 02/27/2007)
Martin Švarc - podpredseda
Račianska 1506/19
Bratislava 831 02
From: 08/19/2006
  (from: 02/28/2007 until: 10/10/2008)
Martin Švarc - podpredseda
Račianska 1506/19
Bratislava 831 02
From: 08/19/2006 Until: 08/18/2008
  (from: 10/11/2008 until: 10/10/2008)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať a podpisovať vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoje podpisy s uvedením svojej funkcie.
  (from: 10/11/2008)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať a podpisovať podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripoja podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva svoje podpisy s uvedením svojej funkcie.
  (from: 08/19/2006 until: 10/10/2008)
Capital: 
165 969,5 EUR Paid up: 165 969,5 EUR
  (from: 07/28/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 12/30/2008 until: 07/27/2009)
3 400 000 Sk Paid up: 3 400 000 Sk
  (from: 08/19/2006 until: 12/29/2008)
Shares: 
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,1939 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená stanovami spoločnosti.
  (from: 07/28/2009)
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená stanovami spoločnosti.
  (from: 12/30/2008 until: 07/27/2009)
Number of shares: 3400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená stanovami spoločnosti.
  (from: 08/19/2006 until: 12/29/2008)
Stockholder: 
Ardaco, a.s.
Slovinec 41
Bratislava 841 07
  (from: 08/19/2006)
Supervisory board: 
Ondrej Smolár
Grösslingova 63
Bratislava 811 09
From: 08/27/2008
  (from: 10/11/2008)
Ing. Tomáš Kucharík
Obrancov mieru 1155
Púchov 020 01
From: 02/22/2010
  (from: 04/08/2010)
Stanislav Ort-Mertl
Plavecký Štvrtok 459
Plavecký Štvrtok 900 68
From: 11/05/2019
  (from: 02/27/2020)
Ing. Michal Džačovský
Podhorského 3225/5
Bratislava 811 04
From: 04/09/2008
  (from: 04/29/2008 until: 10/10/2008)
Ing. Michal Džačovský
Podhorského 3225/5
Bratislava 811 04
From: 04/09/2008 Until: 08/27/2008
  (from: 10/11/2008 until: 10/10/2008)
Ing. Milada Izakovičová
Teplická 3
Bratislava 831 02
From: 08/19/2006
  (from: 08/19/2006 until: 04/28/2008)
Ing. Milada Izakovičová
Teplická 3
Bratislava 831 02
From: 08/19/2006 Until: 04/09/2008
  (from: 04/29/2008 until: 04/28/2008)
Ivan Kočiš
Kuklovská 54
Bratislava 841 04
From: 08/19/2006
  (from: 08/19/2006 until: 10/10/2008)
Ivan Kočiš
Kuklovská 54
Bratislava 841 04
From: 08/19/2006 Until: 08/27/2008
  (from: 10/11/2008 until: 10/10/2008)
Ing. Dana Miadoková
Drobného 12
Bratislava 841 01
From: 02/22/2010
  (from: 04/08/2010 until: 10/27/2015)
Ing. Dana Miadoková
Drobného 12
Bratislava 841 01
From: 02/22/2010 Until: 10/13/2015
  (from: 10/28/2015 until: 10/27/2015)
Ing. Peter Srpoň
Beniakova 5/A
Bratislava 841 05
From: 08/19/2006
  (from: 08/19/2006 until: 04/07/2010)
Ing. Peter Srpoň
Beniakova 5/A
Bratislava 841 05
From: 08/19/2006 Until: 02/22/2010
  (from: 04/08/2010 until: 04/07/2010)
Ing. Martin Švarc
Račianska 1506/19
Bratislava 831 02
From: 08/27/2008
  (from: 10/11/2008 until: 04/07/2010)
Ing. Martin Švarc
Račianska 1506/19
Bratislava 831 02
From: 08/27/2008 Until: 02/22/2010
  (from: 04/08/2010 until: 04/07/2010)
Ing. Peter Srpoň
Drotárska 9
Bratislava 811 02
From: 10/14/2015 Until: 11/05/2019
  (from: 02/27/2020 until: 02/26/2020)
Ing. Peter Srpoň
Drotárska 9
Bratislava 811 02
From: 10/14/2015
  (from: 10/28/2015 until: 02/26/2020)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.08.2002 a jej dodatkom č.1 zo dňa 28.10.2002 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/19/2006)
Ing. Tomáš Kuchárik, deň zániku funkcie 19.8.2003. Ing. Richard Margala, deň zániku funkcie 19.8.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.8.2003. Zápisnica z vlaného zhromaždenia zo dňa 16.4. 2003. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.8.2003.
  (from: 08/19/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.5.2006 - zvýšenie základného imania.
  (from: 08/19/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka - Ardaco, a.s., zo dňa 20.07.2006 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť - Silentel, a.s.
  (from: 08/19/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.04.2008.
  (from: 04/29/2008)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 18.8.2008. Notárska zápisnica N 6386/2008, Nz 36306/2008, NCRls 36048/20008 napísaná dňa 27.8.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Notárska zápisnica N 7130/2008, Nz 41367/2008, NCRls 40970/2008 napísaná dňa 2.10.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcinára.
  (from: 10/11/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 395/2008, Nz 62026/2008 zo dňa 16.12.2008.
  (from: 12/30/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.6.2009.
  (from: 07/28/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2010.
  (from: 04/08/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.01.2013.
  (from: 01/31/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára z 13.10.2015.
  (from: 10/28/2015)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person