Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10421/R

Obchodné meno: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (od: 07.09.2006)
Sídlo: 
Nová 133
Považská Bystrica 017 46
  (od: 07.09.2006)
IČO: 
36 672 076
  (od: 07.09.2006)
Deň zápisu: 
07.09.2006
  (od: 07.09.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.09.2006)
Predmet činnosti: 
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 07.09.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 07.09.2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 07.09.2006)
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V - 1
  (od: 07.09.2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K - 1
  (od: 07.09.2006)
protikorózna ochrana
  (od: 07.09.2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (od: 07.09.2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 07.09.2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 07.09.2006)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (od: 07.09.2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
  (od: 07.09.2006)
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
  (od: 07.09.2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (od: 07.09.2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (od: 07.09.2006)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 07.09.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 07.09.2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 07.09.2006)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (od: 07.09.2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 07.09.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 07.09.2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 07.09.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 07.09.2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 07.09.2006)
opravy vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.
  (od: 02.07.2009)
elektroenergetika v rozsahu dodávka elektriny
  (od: 10.11.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.09.2006)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen
Prečín 144
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 28.03.2018
  (od: 19.04.2018)
Ing. Ján Balušík - predseda
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 06.06.2018
  (od: 23.06.2018)
Ing. Marta Kazimírová - člen
Stred 50/20
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 04.06.2018
  (od: 23.06.2018)
Ing. Ján Balušík - člen
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 28.03.2018
  (od: 19.04.2018 do: 22.06.2018)
Ing. Ján Balušík - člen
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 28.03.2018 Skončenie funkcie: 06.06.2018
  (od: 23.06.2018 do: 22.06.2018)
Ing. Ján Balušík - predseda
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 14.05.2010 do: 25.04.2014)
Ing. Ján Balušík - predseda
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 28.03.2014
  (od: 26.04.2014 do: 25.04.2014)
Ing. Ján Balušík - predseda
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 29.03.2014
  (od: 26.04.2014 do: 18.04.2018)
Ing. Ján Balušík - predseda
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 27.03.2018
  (od: 19.04.2018 do: 18.04.2018)
Ing. Ján Balušík - Predseda predstavenstva
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 07.09.2006 do: 13.05.2010)
Ing. Ján Balušík - Predseda predstavenstva
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 15.04.2010
  (od: 14.05.2010 do: 13.05.2010)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen
144
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 14.05.2010 do: 25.04.2014)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen
144
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 28.03.2014
  (od: 26.04.2014 do: 25.04.2014)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen
Prečín 144
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 29.03.2014
  (od: 26.04.2014 do: 18.04.2018)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen
Prečín 144
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 27.03.2018
  (od: 19.04.2018 do: 18.04.2018)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen predstavenstva
Prečín 144
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 07.09.2006 do: 13.05.2010)
Ing. Jaroslav Lagiň - člen predstavenstva
Prečín 144
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 15.04.2010
  (od: 14.05.2010 do: 13.05.2010)
Ing. Peter Majzel - člen
Dukelská 282/21
Bytča - Veľká Bytča 014 01
Vznik funkcie: 29.03.2014
  (od: 26.04.2014 do: 22.06.2018)
Ing. Peter Majzel - člen
Dukelská 282/21
Bytča - Veľká Bytča 014 01
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 04.06.2018
  (od: 23.06.2018 do: 22.06.2018)
Ing. Peter Majzel - člen
Majere 50
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 16.04.2010
  (od: 14.05.2010 do: 25.04.2014)
Ing. Peter Majzel - člen
Majere 50
Pukanec 935 05
Vznik funkcie: 16.04.2010 Skončenie funkcie: 28.03.2014
  (od: 26.04.2014 do: 25.04.2014)
Ing. Peter Majzel - člen predstavenstva
Platanova 1
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 07.09.2006 do: 13.05.2010)
Ing. Peter Majzel - člen predstavenstva
Platanova 1
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 15.04.2010
  (od: 14.05.2010 do: 13.05.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 07.09.2006)
Základné imanie: 
23 969 537,4 EUR Rozsah splatenia: 23 969 537,4 EUR
  (od: 13.03.2009)
722 194 300 Sk Rozsah splatenia: 722 194 300 Sk
  (od: 07.09.2006 do: 12.03.2009)
Akcie: 
Počet: 914170
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 26,22 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (od: 13.03.2009)
Počet: 914170
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 790 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (od: 07.09.2006 do: 12.03.2009)
Dozorná rada: 
Anton Lagiň
Prečín 83
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 01.05.2018
  (od: 24.05.2018)
Ing. Peter Bočinec
Hatné 7
Hatné 018 02
Vznik funkcie: 20.09.2018
  (od: 13.10.2018)
Bc. Štefan Šutara
Lánska 945/69
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 20.09.2018
  (od: 13.10.2018)
Ing. Peter Chovanec
Komenského 827/41
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 20.09.2018
  (od: 13.10.2018)
Mgr. Peter Wolf
Centrum I. 39/32
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 20.03.2019
  (od: 17.04.2019)
Ing. Peter Marušinec
Sady Cyrila a Metoda 21/16-10
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 20.03.2019
  (od: 17.04.2019)
JUDr. Katarína Heneková
Zábreh 1512/25
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 20.03.2019
  (od: 17.04.2019)
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas
I. Krasku 251/5
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 20.03.2019
  (od: 17.04.2019)
Mgr. Marián Horečný
Uhrovecká 306/22
Lednické Rovne 020 61
Vznik funkcie: 20.03.2019
  (od: 17.04.2019)
MUDr. Miroslav Adame
Stred 58/53
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 25.01.2007
  (od: 07.03.2007 do: 14.03.2011)
MUDr. Miroslav Adame
Stred 58/53
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 25.01.2011
  (od: 15.03.2011 do: 14.03.2011)
Ing. Peter Bočinec
7
Hatné 018 02
Vznik funkcie: 06.09.2010
  (od: 06.10.2010 do: 21.10.2014)
Ing. Peter Bočinec
7
Hatné 018 02
Vznik funkcie: 06.09.2010 Skončenie funkcie: 06.09.2014
  (od: 22.10.2014 do: 21.10.2014)
Ing. Peter Bočinec
7
Hatné 018 02
Vznik funkcie: 19.09.2014
  (od: 22.10.2014 do: 12.10.2018)
Ing. Peter Bočinec
7
Hatné 018 02
Vznik funkcie: 19.09.2014 Skončenie funkcie: 19.09.2018
  (od: 13.10.2018 do: 12.10.2018)
Ing. Peter Bočinec
Hatné 7
Hatné 018 02
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 09.01.2007 do: 05.10.2010)
Ing. Peter Bočinec
Hatné 7
Hatné 018 02
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 19.07.2010
  (od: 06.10.2010 do: 05.10.2010)
Juraj Červinka
Športovcov 666/17
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 07.09.2006 do: 06.03.2007)
Juraj Červinka
Športovcov 666/17
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 25.01.2007
  (od: 07.03.2007 do: 06.03.2007)
Ing. Pavol Čiernik
Záhumenská 495
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 07.09.2006 do: 06.03.2007)
Ing. Pavol Čiernik
Záhumenská 495
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 25.01.2007
  (od: 07.03.2007 do: 06.03.2007)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 25.01.2007
  (od: 07.03.2007 do: 14.03.2011)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 25.01.2011
  (od: 15.03.2011 do: 14.03.2011)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 51
Vznik funkcie: 22.02.2011
  (od: 15.03.2011 do: 02.04.2015)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 51
Vznik funkcie: 22.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2015
  (od: 03.04.2015 do: 02.04.2015)
PhDr. PaedDr. Karol Janas , PhD.
I. Krasku 251/5
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 22.02.2011
  (od: 15.03.2011 do: 02.04.2015)
PhDr. PaedDr. Karol Janas , PhD.
I. Krasku 251/5
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 22.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2015
  (od: 03.04.2015 do: 02.04.2015)
Ing. Ľubomír Lackovič
Hliny 1957/475
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 07.09.2006 do: 06.03.2007)
Ing. Ľubomír Lackovič
Hliny 1957/475
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 25.01.2007
  (od: 07.03.2007 do: 06.03.2007)
Anton Lagiň
83
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 25.05.2010
  (od: 12.06.2010 do: 04.07.2014)
Anton Lagiň
83
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 25.05.2010 Skončenie funkcie: 18.06.2014
  (od: 05.07.2014 do: 04.07.2014)
Anton Lagiň
Prečín 83
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 07.09.2006 do: 11.06.2010)
Anton Lagiň
Prečín 83
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 24.05.2010
  (od: 12.06.2010 do: 11.06.2010)
Anton Lagiň
Prečín 83
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 19.06.2014
  (od: 05.07.2014 do: 23.05.2018)
Anton Lagiň
Prečín 83
Prečín 018 15
Vznik funkcie: 19.06.2014 Skončenie funkcie: 30.04.2018
  (od: 24.05.2018 do: 23.05.2018)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 09.01.2007 do: 05.10.2010)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 19.07.2010
  (od: 06.10.2010 do: 05.10.2010)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 13.09.2010
  (od: 06.10.2010 do: 21.10.2014)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 13.09.2010 Skončenie funkcie: 13.09.2014
  (od: 22.10.2014 do: 21.10.2014)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 19.09.2014
  (od: 22.10.2014 do: 12.10.2018)
Ing. Ján Majchrovič
Palárikova 198/35
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 19.09.2014 Skončenie funkcie: 19.09.2018
  (od: 13.10.2018 do: 12.10.2018)
Ing. Peter Marušinec
Trenčianska 65/25
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 23.02.2011
  (od: 15.03.2011 do: 02.04.2015)
Ing. Peter Marušinec
Trenčianska 65/25
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 23.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2015
  (od: 03.04.2015 do: 02.04.2015)
Mgr. Marián Michalec
Mudroňova 1667/3
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 07.09.2006 do: 11.06.2010)
Mgr. Marián Michalec
Mudroňova 1667/3
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 24.05.2010
  (od: 12.06.2010 do: 11.06.2010)
Mgr. Marián Michalec
Štefánikova 828/10
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 25.05.2010
  (od: 12.06.2010 do: 04.07.2014)
Mgr. Marián Michalec
Štefánikova 828/10
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 25.05.2010 Skončenie funkcie: 18.06.2014
  (od: 05.07.2014 do: 04.07.2014)
Mgr. Marián Michalec
Štefánikova 828/10
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 19.06.2014
  (od: 05.07.2014 do: 02.04.2015)
Mgr. Marián Michalec
Štefánikova 828/10
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 19.06.2014 Skončenie funkcie: 26.02.2015
  (od: 03.04.2015 do: 02.04.2015)
Ján Prekop
Hloža 1368
Beluša 018 61
Vznik funkcie: 22.02.2011
  (od: 15.03.2011 do: 02.04.2015)
Ján Prekop
Hloža 1368
Beluša 018 61
Vznik funkcie: 22.02.2011 Skončenie funkcie: 26.02.2015
  (od: 03.04.2015 do: 02.04.2015)
Ing. Ján Šušaník
Pribinove sady 29/19-10
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 07.09.2006 do: 11.06.2010)
Ing. Ján Šušaník
Pribinove sady 29/19-10
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 24.05.2010
  (od: 12.06.2010 do: 11.06.2010)
Ing. Ján Šušaník
Pribinove sady 29/19-10
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 25.05.2010
  (od: 12.06.2010 do: 14.03.2011)
Ing. Ján Šušaník
Pribinove sady 29/19-10
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 25.05.2010 Skončenie funkcie: 22.02.2011
  (od: 15.03.2011 do: 14.03.2011)
Vladimír Vadrna
Slatinská 29/10
Beluša 018 61
Vznik funkcie: 25.01.2007
  (od: 07.03.2007 do: 14.03.2011)
Vladimír Vadrna
Slatinská 29/10
Beluša 018 61
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 25.01.2011
  (od: 15.03.2011 do: 14.03.2011)
Ing. Daniela Vašková
Lysá pod Makytou 179
Lysá pod Makytou 020 54
Vznik funkcie: 19.09.2014
  (od: 22.10.2014 do: 12.10.2018)
Ing. Daniela Vašková
Lysá pod Makytou 179
Lysá pod Makytou 020 54
Vznik funkcie: 19.09.2014 Skončenie funkcie: 19.09.2018
  (od: 13.10.2018 do: 12.10.2018)
Ing. Daniela Vašková
Rozkvet 2023/45-1
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 07.09.2006
  (od: 09.01.2007 do: 05.10.2010)
Ing. Daniela Vašková
Rozkvet 2023/45-1
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 07.09.2006 Skončenie funkcie: 19.07.2010
  (od: 06.10.2010 do: 05.10.2010)
Ing. Daniela Vašková
Rozkvet 2023/45-1
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 06.09.2010
  (od: 06.10.2010 do: 21.10.2014)
Ing. Daniela Vašková
Rozkvet 2023/45-1
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 06.09.2010 Skončenie funkcie: 06.09.2014
  (od: 22.10.2014 do: 21.10.2014)
PhDr.PaeDr. Karol Janas , PhD.
I. Krasku 251/2
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 27.02.2015 Skončenie funkcie: 19.03.2019
  (od: 17.04.2019 do: 16.04.2019)
Ing. Peter Marušinec
Sady Cyrila a Metoda 21/16-10
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 27.02.2015 Skončenie funkcie: 19.03.2019
  (od: 17.04.2019 do: 16.04.2019)
Ing. Peter Marušinec
Sady Cyrila a Metoda 21/16-10
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 27.02.2015
  (od: 03.04.2015 do: 16.04.2019)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 27.02.2015 Skončenie funkcie: 19.03.2019
  (od: 17.04.2019 do: 16.04.2019)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 27.02.2015
  (od: 03.04.2015 do: 16.04.2019)
Ing. Milan Panáček
455
Dohňany 020 51
Vznik funkcie: 27.02.2015 Skončenie funkcie: 19.03.2019
  (od: 17.04.2019 do: 16.04.2019)
Mgr. Rastislav Henek
Zábreh 1512/25
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.02.2015 Skončenie funkcie: 19.03.2019
  (od: 17.04.2019 do: 16.04.2019)
Mgr. Rastislav Henek
Zábreh 1512/25
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 26.02.2015
  (od: 03.04.2015 do: 16.04.2019)
PhDr.PaeDr. Karol Janas , PhD.
I. Krasku 251/2
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 27.02.2015
  (od: 03.04.2015 do: 16.04.2019)
Ing. Milan Panáček
455
Dohňany 020 51
Vznik funkcie: 27.02.2015
  (od: 03.04.2015 do: 16.04.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť Považská vodárenská spoločnosť, a.s. je nástupníckou spoločnosťou, ktorá vznikla rozdelením zánikajúcej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256
  (od: 07.09.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  04.05.2021
Dátum výpisu:  06.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)