Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3978/B

Obchodné meno: 
ZSE Energia, a.s.
  (od: 22.09.2006)
Sídlo: 
Čulenova 6
Bratislava 816 47
  (od: 22.09.2006)
IČO: 
36 677 281
  (od: 22.09.2006)
Deň zápisu: 
22.09.2006
  (od: 22.09.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.09.2006)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 22.09.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 22.09.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.09.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 22.09.2006)
dodávka elektriny
  (od: 01.07.2007)
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.07.2007)
reklamné a marketingové služby
  (od: 13.08.2009)
dodávka plynu
  (od: 25.08.2011)
spracovanie energetických auditov
  (od: 15.12.2011)
finančný leasing
  (od: 13.08.2014)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 13.08.2014)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 13.08.2014)
faktoring a forfaiting
  (od: 13.08.2014)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (od: 13.08.2014)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (od: 13.08.2014)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 09.09.2015)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 09.09.2015)
počítačové služby
  (od: 09.09.2015)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 09.09.2015)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 09.09.2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
  (od: 09.09.2015)
zemné práce
  (od: 09.09.2015)
poskytovanie podpornej energetickej služby
  (od: 09.09.2015)
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (od: 09.09.2015)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení,
  (od: 15.12.2015)
montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených elektrických zariadení
  (od: 15.12.2015)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (od: 30.09.2016)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 28.01.2017)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 28.01.2017)
administratívne služby
  (od: 22.07.2017)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 22.07.2017)
Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
  (od: 03.12.2017)
Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení
  (od: 03.12.2017)
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (od: 29.12.2017)
Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb pre materskú spoločnosť, pre dcérske spoločnosti a pre dcérske spoločnosti materskej spoločnosti
  (od: 26.07.2019)
poskytovanie investičných služieb v oblasti komoditných derivátov, emisných kvót alebo derivátov podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov v rámci hlavného predmetu činnosti ako vedľajšiu činnosť, bez použitia metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania
  (od: 26.08.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.09.2006)
Mgr. Juraj Krajcár - predseda predstavenstva
Zlatá Idka 283
Košice - okolie 044 61
Vznik funkcie: 30.03.2020
  (od: 05.05.2020)
Ing. Miroslav Recký - Podpredseda predstavenstva
Horská 9/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
Vznik funkcie: 01.09.2020
  (od: 15.10.2020)
Ing. Peter Pacek - Člen predstavenstva
Zakvášov 1520/40
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 01.09.2020
  (od: 01.12.2020)
PhDr. Michal Dubeň
Joseph Haydn Gasse 33
Parndorf AT - 7111
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.04.2021
  (od: 12.05.2021)
Ing. Marián Suchý - Člen predstavenstva
Palárikova 5
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 01.08.2021
  (od: 18.08.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo, vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 18.08.2021)
Základné imanie: 
6 638 784 EUR Rozsah splatenia: 6 638 784 EUR
  (od: 28.07.2009)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (od: 28.07.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6 605 590 EUR
  (od: 28.07.2009)
Akcionár: 
Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6
Bratislava 816 47
  (od: 22.09.2006)
Dozorná rada: 
Mgr. Lucia Macaláková
Ota Holúska 8500/1C
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.07.2019
  (od: 26.07.2019)
JUDr. Rastislav Hubač
Karpatské námestie 7770/9
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 29.11.2019
  (od: 24.03.2020)
Ing. Andrea Schlettová
M. Schneidera Trnavského 1998/22
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 29.11.2019
  (od: 24.03.2020)
Ing. Branislav Jurík
Blagoevova 12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 29.11.2019
  (od: 24.03.2020)
Ing. Vladimír Poruban
Na záhrade 659/14
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 20.11.2020
  (od: 01.12.2020)
Mgr. Jozef Kramec
Štefánika 14
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 20.11.2020
  (od: 01.12.2020)
Ing. Pavel Vrábik , PMP
Staré záhrady 24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 20.11.2020
  (od: 01.12.2020)
JUDr. Soňa Tchirová
ul. 8. mája 492/7
Svidník 089 01
Vznik funkcie: 20.11.2020
  (od: 01.12.2020)
Mgr. Tomáš Pavlíček
Na Záhonech 65
Praha 4 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 20.11.2020
  (od: 01.12.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 107/ 2006, NZ 32405/2006, NCRIs 32326/ 2006 dňa 18.08.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 22.09.2006)
Rozhodnutie jedniného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 130/2007, Nz 21409/2007, NCRls 21311/2007 zo dňa 31.05.2007 - zmena v predmete podnikania, zvýšenie základného imania spoločnosti. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 28.05.2007 - udelenie povolenia č. 2007E 0254 na predmet podnikania: elektroenergetika, rozsah podnikania: dodávka elektriny.
  (od: 01.07.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 151/2007, Nz 25244/2007, NCRls 25091/2007 zo dňa 26.6.2007.
  (od: 03.07.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007.
  (od: 21.12.2007)
Notárske zápisnice N 42/2008, Nz 5756/2008 zo dňa 11.2.2008 a N 24/2008, Nz 3477/2008 zo dňa 28.1.2008 osvedčujúce priebeh voľby členov dozornej rady spoločnosti - zamestnancami.
  (od: 28.02.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N130/2007, Nz 21409/2007 zo dňa 31.5.2007.
  (od: 03.04.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.05.2008.
  (od: 28.05.2008)
Notárska zápisnica N 81/2009, Nz 20272/2009 zo dňa 15.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 13.08.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.10.2010.
  (od: 12.10.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2011.
  (od: 11.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2011
  (od: 01.04.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.04.2011. Osvedčenie o priebehu zapečatenia, otvárania urien a sčítavania hlasovacích lístkov a platných hlasov vo voľbách členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 53/2011, Nz 9305/2011, NCRls 9551/2011 zo dňa 15.03.2011.
  (od: 21.04.2011)
Notárska zápisnica č. N 156/2011, Nz 21952/2011, NCRls 22534/2011 zo dňa 15.06.2011.
  (od: 25.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.09.2011.
  (od: 06.10.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.09.2011 vo forme notárskej zápisnice N 280/2011 Nz 34605/2011.
  (od: 15.12.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2012.
  (od: 02.03.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2012.
  (od: 21.06.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.10. 2012.
  (od: 26.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2013.
  (od: 11.07.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 25.06.2014.
  (od: 12.07.2014)
Notárska zápisnica N 373/2014, Nz 23168/2014, NCRls 23587/2014 osvedčenie o rozhodnutiach jediného akcionára.
  (od: 13.08.2014)
Notárska zápisnica č. N 345/2015, Nz 21163/2015, NCRls 21606/2015 zo dňa 17.06.2015.
  (od: 09.09.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.6.2016.
  (od: 25.06.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 345/2015, Nz 21163/2015, NCRIs 21606/2015.
  (od: 30.09.2016)
Rozhodnutie predstavenstva prijaté mimo zasadnutia predstavenstva dňa 26.10.2016.
  (od: 15.11.2016)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku "Prevádzka MVE" na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi ZSE Energia, a. s., IČO: 36 677 281 a ZSE prenos, s. r. o., IČO: 35 927 593 zo dňa 25.06.2014
  (od: 12.07.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  26.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)