Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12661/R

Business name: 
BRAMONT s.r.o. v likvidácii
  (from: 09/25/2008)
BRAMONT s.r.o.
  (from: 04/27/2001 until: 09/24/2008)
Registered seat: 
M. R. Štefánika 624/15
Trenčianske Teplice 914 51
  (from: 04/27/2001)
Identification number (IČO): 
36 318 418
  (from: 04/27/2001)
Date of entry: 
04/27/2001
  (from: 04/27/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/27/2001)
Objects of the company: 
revízie plynových zariadení
  (from: 04/27/2001)
revízie tlakových zariadení
  (from: 04/27/2001)
montáž strojov, zariadení a potrubí vzduchotechnických zairadení
  (from: 04/27/2001)
montáž technologických zariadení
  (from: 04/27/2001)
výroba, montáž, opravy strojnotechnologických zariadení
  (from: 04/27/2001)
výroba, montáž, opravy oceľových konštrukcií
  (from: 04/27/2001)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
  (from: 04/27/2001)
vodoinštalatérske práce
  (from: 04/27/2001)
zváračské a kováčske práce
  (from: 04/27/2001)
zámočníctvo a klampiarstvo
  (from: 04/27/2001)
elektroinštalácie
  (from: 04/27/2001)
murárstvo
  (from: 04/27/2001)
obkladačské práce
  (from: 04/27/2001)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 04/27/2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 04/27/2001)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/27/2001)
podnikateľské poradenstvo v oblasti investičnej výstavby
  (from: 04/27/2001)
podnikateľské poradenstvo s výnimkou činnosti účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 04/27/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 04/27/2001)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 04/27/2001)
príležitostná nehromadná preprava osôb do 8 miest
  (from: 04/27/2001)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 04/27/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/27/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/27/2001)
automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 04/27/2001)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 04/27/2001)
Partners: 
Ladislav Branderský
Studenohorská 2075/26
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 04/27/2001)
Karol Kotai
307
Sirk 049 64
Slovak Republic
  (from: 11/07/2019)
Zuzana Ďurmeková
SNP 132/21
Trenčianske Teplice 914 51
Slovak Republic
  (from: 04/27/2001 until: 11/06/2019)
Contribution of each member: 
Ladislav Branderský
Amount of investment: 3 325 EUR Paid up: 3 325 EUR
  (from: 11/07/2019)
Karol Kotai
Amount of investment: 3 325 EUR Paid up: 3 325 EUR
  (from: 11/07/2019)
Ladislav Branderský
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/27/2001 until: 06/22/2018)
Zuzana Ďurmeková
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/27/2001 until: 06/22/2018)
Ladislav Branderský
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 06/23/2018 until: 11/06/2019)
Zuzana Ďurmeková
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 06/23/2018 until: 11/06/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/22/2005)
konatelia
  (from: 06/13/2001 until: 04/21/2005)
Individual managing director
  (from: 04/27/2001 until: 06/12/2001)
Ladislav Branderský
Studenohorská 26
Bratislava
  (from: 06/13/2001 until: 01/29/2003)
Ladislav Branderský
Studenohorská 26
Bratislava
From: 05/16/2001
  (from: 01/30/2003 until: 11/16/2004)
Ladislav Branderský
Studenohorská 26
Bratislava
From: 05/16/2001
  (from: 11/17/2004 until: 04/21/2005)
Ladislav Branderský
Studenohorská 26
Bratislava
From: 05/16/2001 Until: 07/22/2004
  (from: 04/22/2005 until: 04/21/2005)
Zuzana Ďurmeková
SNP 132/21
Trenčianske Teplice
  (from: 06/13/2001 until: 01/29/2003)
Zuzana Ďurmeková
SNP 132/21
Trenčianske Teplice
From: 05/16/2001
  (from: 01/30/2003 until: 11/16/2004)
Zuzana Ďurmeková
SNP 132/21
Trenčianske Teplice
From: 05/16/2001
  (from: 11/17/2004 until: 06/29/2017)
Zuzana Ďurmeková
SNP 132/21
Trenčianske Teplice
From: 05/16/2001
  (from: 06/30/2017 until: 06/25/2018)
Zuzana Ďurmeková
SNP 132/21
Trenčianske Teplice
From: 05/16/2001 Until: 05/10/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Ing. Viera Harvánková
Pod Bôrikom 745/14
Nová Dubnica
  (from: 04/27/2001 until: 06/12/2001)
Karol Kotai
307
Sirk 049 64
From: 10/21/2019 Until: 10/25/2019
  (from: 11/07/2019 until: 04/17/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/13/2001)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/27/2001 until: 06/12/2001)
Capital: 
6 650 EUR Paid up: 6 650 EUR
  (from: 11/07/2019)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 06/23/2018 until: 11/06/2019)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/30/2003 until: 06/22/2018)
200 000 Sk
  (from: 04/27/2001 until: 01/29/2003)
Voluntary liquidation: 
Uznesením OS Trenčín č.k. 39CbR/201/2005-73 zo dňa 21.5.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.6.2008 bola obcodná spoločnosť BRAMONT s.r.o., M.R.Štefánika 624/15, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 36 318 418 zrušená s likvidáciou a bol menovaný likvidátor.
  (from: 09/25/2008)
 Liquidators:
Karol Kotai
307
Sirk 049 64
From: 10/21/2019
  (from: 11/07/2019)
 Liquidators:
Ladislav Branderský
Studenohorská 2075/26
Bratislava-Lamač 841 03
From: 05/05/2017
  (from: 12/05/2018 until: 11/06/2019)
 Liquidators:
Ladislav Branderský
Studenohorská 2075/26
Bratislava-Lamač 841 03
From: 05/05/2017 Until: 10/21/2019
  (from: 11/07/2019 until: 11/06/2019)
 Liquidators:
Zuzana Ďurmeková
SNP 132/21
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2008 Until: 05/25/2016
  (from: 08/03/2016 until: 08/02/2016)
 Liquidators:
Zuzana Ďurmeková
SNP 132/21
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2008
  (from: 09/25/2008 until: 08/02/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 12/05/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.3.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/27/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.5.2001 schválilo zmenu konateľov spoločnosti.
  (from: 06/13/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 13.11.2002 schválilo dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve (zosúladenie znenia so zák. č. 500/2001 Z.z.).
  (from: 01/30/2003)
Okresný súd Trenčín uznesením 38CbR/118/2016-9 zo dňa 10.4.2017, právoplatné dňa 5.5.2017, menoval do funkcie likvidátora Ladislava Branderského.
  (from: 12/05/2018)
Date of updating data in databases:  10/14/2021
Date of extract :  10/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person