Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12281/P

Business name: 
Banik a syn s.r.o.
  (from: 01/28/2012)
Registered seat: 
Herlianska 1106
Vranov nad Topľou 093 03
  (from: 01/28/2012)
Identification number (IČO): 
36 467 677
  (from: 07/27/2000)
Date of entry: 
07/27/2000
  (from: 07/27/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/2000)
Objects of the company: 
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/27/2000)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 07/27/2000)
výroba, inštalácia, opravy chladiacích zariadení
  (from: 07/27/2000)
poradenská činnosť v odbore energetiky a racionalizácii spotreby energií
  (from: 07/27/2000)
odborný pracovník na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke tlakových zariadení v zmysle osvedčení: číslo: 135 IPV 1997 TZ A1 Aa1 číslo: 132 IPV 1997 TZ A2 Aa1 číslo: 0012 IPV 1999 TZ A Bd1, d2, e1, e2 číslo: 052 IPV 1997 TZ A2 Aa3 číslo: 106 IPV 1997 TZ A Ab1, b2, Bb1,b2
  (from: 07/27/2000)
elektrotechnik špecialista - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 07/27/2000)
odborný pracovník plynových zariadení v rozsahu osvedčení: číslo: 097 IPV 1998 PZ A Af, h, Bf, g1, h číslo: 003 /IKO/93-R-PZ-E, F, G
  (from: 07/27/2000)
elektroinštalácie
  (from: 07/27/2000)
zámočníctvo
  (from: 07/27/2000)
kovoobrábanie
  (from: 07/27/2000)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 07/27/2000)
kúrenárske práce
  (from: 07/27/2000)
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 05/13/2020)
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (from: 05/13/2020)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 05/13/2020)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
  (from: 05/13/2020)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových
  (from: 05/13/2020)
Opravy pracovných strojov
  (from: 05/13/2020)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických - v rozsahu vydaných oprávnení
  (from: 05/13/2020)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových - v rozsahu vydaných oprávnení
  (from: 05/13/2020)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových - v rozsahu vydaných oprávnení
  (from: 05/13/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 05/13/2020)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 05/13/2020)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 05/13/2020)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 05/13/2020)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/13/2020)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 05/13/2020)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 05/13/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/13/2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/13/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/13/2020)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 05/13/2020)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 05/13/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/13/2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/13/2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/13/2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/13/2020)
Informačná činnosť
  (from: 05/13/2020)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 05/13/2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/13/2020)
Kuriérske služby
  (from: 05/13/2020)
Finančný lízing
  (from: 05/13/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/13/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/13/2020)
Partners: 
Ing. František Baník , PhD.
Herlianska 512/44
Vranov nad Topľou 093 03
Slovak Republic
  (from: 06/09/2022)
Contribution of each member: 
Ing. František Baník , PhD.
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/09/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/09/2022)
Ing. František Baník , PhD.
Herlianska 512/44
Vranov nad Topľou 093 03
From: 01/05/2012
  (from: 01/28/2012)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/28/2012)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/05/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.4.2000, č. N 110/00, Nz 120/00, spísanej JUDr. Valériou Zahorjanovou, notárkou vo Vranove n/Topľou, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 28.6.2000 a dodatku č. 2 zo dňa 11.7.2000, podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 07/27/2000)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person